Kontakt os

+45 70 60 40 04

4.6/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Mindsteløn

Vi har hjulpet over 1200+ danske virksomheder

Forståelse af mindsteløn

I Danmark betegnes mindsteløn ofte som minimumsløn. Det repræsenterer det laveste lønniveau, du kan forvente at modtage, når du starter i en ny stilling. Landets lovgivning fastsætter ikke specifikke minimumslønninger for unge arbejdere eller voksne; i stedet er der ingen lovmæssig fastlagt grænse for mindsteløn. Hvis dit arbejde er omfattet af en kollektiv overenskomst, er du dog garanteret en løn, der ikke er under et vis minimum, da overenskomsten definerer, hvad den mindsteløn over 18, du er berettiget til, skal være.

Mindsteløn uden overenskomst

Manglen på en overenskomst betyder, at der ikke er en fastsat mindsteløn, man automatisk kan henvise til. I dette tilfælde bliver det din opgave at forhandle din løn direkte med arbejdsgiveren. Det er vigtigt at være godt forberedt og informeret om den typiske lønskala i din sektor, så du kan sikre en retfærdig aftale. Undersøg det almindelige lønniveau i dit fagområde for at undgå at fastsætte dine lønforventninger for højt eller for lavt, og husk på vigtigheden af at kende til mindsteløn over 18 for at styrke din position i forhandlingen.

Definition af overenskomst

En overenskomst er et formelt dokument, som indgås mellem arbejdsgivere og deres ansattes repræsentanter, typisk en fagforening. Denne aftale detaljerer de specifikke arbejdsvilkår og ansættelsesforhold, der skal overholdes inden for en given branche, virksomhed eller arbejdsområde.
Elementerne inkluderet i en overenskomst dækker et bredt spektrum, herunder, men ikke begrænset til, lønniveauer, arbejdstider, ferieordninger, sikkerhedsforanstaltninger på arbejdspladsen, pensionsordninger, sundhedsforsikringer, og andre forhold relateret til arbejdsmiljøet.

Har du nogle spørgsmål eller bare brug for hjælp?

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Hensigten med Mindsteløn

Kernen i mindsteløn princippet er at garantere, at arbejdere modtager en retfærdig kompensation for deres indsats, og at forhindre udnyttelse på arbejdsmarkedet. Ved at etablere en bundgrænse for lønninger, sikres det, at arbejdsgivere ikke betaler under dette niveau, hvilket tjener som en væsentlig beskyttelsesmekanisme for ansatte.

Gennemsnitlig mindsteløn i brancher (2023)

I mangel af en officiel mindsteløn i Danmark, varierer lønniveauet betydeligt på tværs af forskellige sektorer. Nedenfor finder du en opsummering af den gennemsnitlige mindsteløn inden for udvalgte brancher:

  • Kontor
  • Handel
  • Frisør
  • Industri
  • Byggeri og anlæg
  • Landbrug
  • Hotel- og restaurationsbranchen
  • Servicesektoren
  • Transportsektoren
  • Det grønne område

Denne oversigt giver et indblik i, hvad du som minimum kan forvente i løn inden for hver af disse sektorer, hvilket kan være en værdifuld vejledning i lønforhandlinger, særligt når det kommer til mindsteløn over 18. De angivne beløb er bruttoløn, altså er skat ikke fratrukket. 

Kontor:

 

Pr. 1. marts 2022

Pr. 1. marts 2023

Over 18 år 

  

Ufaglærte 

19.700,00 kr. 

20.020,00 kr. 

Faglærte

22.100,00 kr. 

22.610,00 kr. 

Notits: Inden for sektorerne kontor og handel er det almindeligt, at ansatte er klassificeret som funktionærer, hvorved deres løn kan afhænge af faktorer såsom anciennitet og alder.

Handel: 

 

Pr. 1. marts 2002

Pr. 1. marts 2023

Over 18 år

  

Ufaglærte

19.760,00 kr.

20.080,00 kr.

Faglærte

21.800,00 kr.

22.360,00 kr. 

Frisør: 

 

Pr. 1. marts 2002

Pr. 1. marts 2023

Over 18 år

  

Faglærte frisører (fuldtidsansatte)

149,75 kr.

154,25 kr. 

Faglærte frisører (deltidsansatte) 

152,75 kr. 

157,25 kr. 

Industri: 

 

Pr. 1. marts 2002

Pr. 1. marts 2023

Over 18 år

  

Ufaglærte

127,25 kr.

129,25 kr.

Faglærte

131,50 kr.

135,00 kr. 

Byggeri og anlæg:

 

Pr. 1. marts 2002

Pr. 1. marts 2023

Over 18 år

  

Ufaglærte

128,75 kr.

130,75 kr.

Faglærte

138,75 kr.

142,25 kr. 

Landbrug

 

Pr. 1. marts 2002

Pr. 1. marts 2023

Over 18 år

  

Ufaglærte

129,00 kr.

133,25 kr.

Faglærte

140,00 kr.

144,00 kr. 

Hotel og restauration: 

 

Pr. 1. marts 2002

Pr. 1. marts 2023

Over 18 år

  

Mere end 3 års uddannelse

152,75 kr.

156,00 kr.

Mindre end 3 års uddannelse

129,00 kr.

131,25 kr. 

Servie: 

 

Pr. 1. marts 2022

Pr. 1. marts 2023

Over 18 år

  

Mindsteløn

135,25 kr.

138,75 kr.

Transport

 

Pr. 1. marts 2022

Pr. 1. marts 2023

Over 18 år

  

Chauffør – godstransport

147,25 kr.

151,50 kr.

Chauffør – persontransport (køretøjer under 3500 kg)

151,00 kr.

155,25 kr.

Chauffør – persontransport over 3500 kg) 

140,00 kr.

144,25 kr. 

Lager- og chaufførmedhjælpere mv.

144,00 kr. 

148,25 kr. 

Det grønne område

 

Pr. 1. marts 2002

Pr. 1. marts 2023

Over 18 år

  

Anlægsgartnere

152,00 kr.

156,00 kr.

Ufaglærte i anlægsvirksomheder

132,75 kr.

135,75 kr.

Falærte gartnere

148,75 kr.

152,75 kr.

Ufaglærte i øvrigt

122,25 kr.

125,25 kr. 

Efter 3 måneders ansættelse 

131,25 kr.

134,25 kr.

Er du klar til professionel hjælp?

Kontakt os for skræddersyet professionel hjælp.

Konsekvenser ved manglende overholdelse af mindsteløn

Hvis din arbejdsgiver ikke efterlever de aftalte vilkår i overenskomsten, herunder mindstelønnen, har din fagforening mulighed for at intervenere. I en sådan situation vil fagforeningen repræsentere medlemmernes interesser og potentielt indlede en sag mod arbejdsgiveren for at sikre overholdelsen.

Skulle det vise sig umuligt for fagforeningen og arbejdsgiveren at nå til enighed, kan uoverensstemmelserne eskalere til en konflikt, der skal afgøres ved Arbejdsretten.

Salg af virksomhed, opkøb & fusioner

Få en gratis vurderingsberetning af din virksomhed.

FAQ om Mindsteløn over 18

Vi har samlet en række spørgsmål på siden her, så du kan få hurtigt svar. Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål, kan du kontakte os på tlf. eller E-mail.

I Danmark findes der ikke en lovmæssigt fastsat minimumsløn. Hvis du er dækket af en overenskomst, er det denne, der bestemmer dit lønniveau. Overenskomsten tjener som en garanti for, at du ikke modtager en løn, der er under det accepterede niveau.

Mindstelønniveauet svinger betydeligt afhængigt af sektoren og den specifikke jobfunktion. Når du står over for lønforhandlinger med din arbejdsgiver, er det klogt at være velinformeret om det gennemsnitlige lønniveau i din specifikke branche.

Hvis mindstelønnen ikke overholdes, kan din fagforening intervenere og eventuelt tage sagen til Arbejdsretten for at sikre overholdelse.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Del den her: