Kontakt os

+45 70 60 40 04

4.6/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Likviditetsgrad

Likviditetsgrad er mere end blot et økonomisk udtryk; det er et kritisk nøgletal, der giver indblik i en virksomheds evne til at møde sine kortfristede økonomiske forpligtelser. Det centrale ved likviditetsgrad er at vurdere, om virksomheden besidder tilstrækkelig likviditet til at afvikle sin kortfristede gæld, hvis behovet opstår. I praksis refererer dette nøgletal til forholdet mellem virksomhedens omsætningsaktiver – aktiver forventet solgt inden et år – og dens kortfristede gæld, som skal afvikles inden samme periode. En forståelse af likviditetsgraden er essentiel, når man analyserer virksomhedens økonomiske robusthed og likviditetsposition.

Vi har hjulpet over 1200+ danske virksomheder

Definition: Hvad forstås ved likviditetsgrad?

Likviditetsgrad er mere end blot et økonomisk udtryk; det er et kritisk nøgletal, der giver indblik i en virksomheds evne til at møde sine kortfristede økonomiske forpligtelser. Det centrale ved likviditetsgrad er at vurdere, om virksomheden besidder tilstrækkelig likviditet til at afvikle sin kortfristede gæld, hvis behovet opstår. I praksis refererer dette nøgletal til forholdet mellem virksomhedens omsætningsaktiver – aktiver forventet solgt inden et år – og dens kortfristede gæld, som skal afvikles inden samme periode. En forståelse af likviditetsgraden er essentiel, når man analyserer virksomhedens økonomiske robusthed og likviditetsposition.

Hvad betyder en sund likviditetsgrad?

En god likviditetsgrad er indikativ for en virksomheds økonomiske sundhed. Generelt set er en høj likviditetsgrad en indikation af, at virksomheden har tilstrækkelige midler til at imødekomme sine kortsigtede finansielle forpligtelser. Som en generel retningslinje anses en likviditetsgrad på minimum 150% som tilfredsstillende, idet den giver en pude for virksomheden i tilfælde af uforudsete økonomiske udfordringer.

Har du nogle spørgsmål eller bare brug for hjælp?

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Trin-for-trin guide: Sådan beregnes likviditetsgraden

At beregne likviditetsgraden er en forholdsvis enkel proces. Formlen er:

Likviditetsgrad = (Omsætningsaktiver / Kortfristet gæld) x 100

Hvor:

Omsætningsaktiver repræsenterer aktiver, som virksomheden forventer at konvertere til kontanter inden for et år.

Kortfristet gæld dækker over forpligtelser, der skal afvikles inden for det næste år.

Lad os tage et konkret eksempel for at belyse beregningen:

Hvis en virksomhed har omsætningsaktiver på 400.000 kr. og en kortfristet gæld på 200.000 kr., så vil likviditetsgraden være:

Likviditetsgrad = (400.000 / 200.000) x 100 = 200 %

Med en likviditetsgrad på 200% ligger virksomheden over den anbefalede tærskel på 150%, hvilket indikerer en sund økonomisk position.

Likviditetsgradens betydning for din virksomhed

Hvad betyder likviditetsgraden for din virksomheds økonomiske sundhed?

Likviditetsgraden tjener som en afgørende indikator for en virksomheds økonomiske robusthed. Den repræsenterer ikke blot virksomhedens aktuelle betalingsevne, men også dens generelle økonomiske sundhed. En sund likviditetsgrad kan være altafgørende, især når virksomheden søger at tiltrække nye investorer. Potentielle investorer vil ofte se på likviditetsgraden som en indikation af, hvor sundt og likvid en virksomhed er, før de træffer en beslutning om at investere.

Overvågning af likviditetsudvikling gennem tiden

At overvåge likviditetsgraden over tid, for eksempel over forskellige regnskabsår, kan give dybdegående indsigt i virksomhedens finansielle udvikling. Dette giver virksomhedsledere mulighed for at identificere og handle på eventuelle positive eller negative trends. Med en vedvarende overvågning af likviditetsgraden kan virksomhedsejere dermed træffe informerede beslutninger og proaktivt adressere potentielle udfordringer, før de bliver kritiske.

Vigtigheden af regelmæssig beregning

For virkelig at forstå og udnytte styrken i denne indikator, anbefales det stærkt at beregne virksomhedens likviditetsgrad regelmæssigt. Ikke kun giver det indsigt i den aktuelle status, men det giver også et klarere billede af virksomhedens evne til at opfylde sine kortfristede forpligtelser, hvilket er essentielt for både interne beslutningstagere og eksterne interessenter.

Er du klar til professionel hjælp?

Kontakt os for skræddersyet professionel hjælp.

Markedets likviditetsgrad og dets betydning

Likviditetsgraden på et marked er en central indikator for, hvor let aktiver eller varer kan omsættes. Det afspejler også balancen mellem købere og sælgere på markedet, og dermed, hvem der har øverste hånd i prisfastsættelsen.

Høj likviditetsgrad: På markeder kendetegnet af høj likviditet er varer og aktiver nemme at handle. Denne hurtige omsættelighed fører til en lille prisforskel blandt sælgere, og en hurtig opnåelse af en stabil ligevægtspris. Her dominerer sælgere markedet og kan derfor sætte betingelserne.

Lav likviditetsgrad: Omvendt, på et marked hvor likviditetsgraden er lav, vil sælgere opleve større udfordringer med at få en attraktiv pris for deres varer eller aktiver. Købere har her en fordel, idet de kan afvente bedre tilbud, hvilket muliggør fordelagtige priser for dem. Dette scenario favoriserer køberen.

Kontanters rolle i likviditetsgrad

En virksomheds likviditetsgrad afspejles ofte i dens kontantbeholdning og omsætningsaktiver. Kontanter er den mest likvide form for aktiver, da de let kan bruges til at afvikle gæld eller foretage hurtige køb.

  • Eksempel: Forestil dig en virksomhed, der vil investere i en ny computer til en pris af 5.000 kr. Hvis denne virksomhed har tilstrækkelige kontanter til rådighed, vil købet være øjeblikkeligt og gnidningsfrit. Mangler virksomheden derimod de nødvendige kontanter, men ejer en maskine vurderet til samme værdi (5.000 kr.), vil den først skulle sælge maskinen for at opnå den nødvendige likviditet. Dette eksemplificerer vigtigheden af at have likvide aktiver til rådighed, som kontanter, for at sikre smidige operationer.

Salg af virksomhed, opkøb & fusioner

Få en gratis vurderingsberetning af din virksomhed.

FAQ om Likviditetsgrad

Vi har samlet en række spørgsmål på siden her, så du kan få hurtigt svar. Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål, kan du kontakte os på tlf. eller E-mail.

Likviditetsgraden er en indikator for, hvor let aktiver eller varer kan omsættes på et marked. På virksomhedsniveau afspejler den virksomhedens evne til at betale sin kortfristede gæld ved at omsætte dens omsætningsaktiver.

På markeder med høj likviditetsgrad er varer lette at omsætte, hvilket fører til mindre prisforskel mellem sælgere. Her dominerer sælgerne markedet. Omvendt, med en lav likviditetsgrad, har køberne ofte en fordel og kan afvente mere fordelagtige priser.

Kontanter er den mest likvide form for aktiver, da de nemt kan bruges til at afvikle gæld eller foretage hurtige køb. De spiller en central rolle i at bestemme en virksomheds likviditetsgrad.

En sund likviditetsgrad indikerer, at en virksomhed har tilstrækkelige midler til at opfylde sine kortfristede økonomiske forpligtelser. Det giver også investorer og andre interessenter tillid til virksomhedens økonomiske stabilitet.

For at forbedre likviditetsgraden kan virksomheder fokusere på at øge deres omsætningsaktiver eller reducere deres kortfristede gæld. Dette kan opnås ved at forbedre debitor- og lagerstyring, reducere unødvendige udgifter, eller forhandle bedre betalingsbetingelser med leverandører.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Del den her: