Kontakt os

+45 70 60 40 04

4.6/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Lægeerklæring

Med en certificering eller lægeerklæring refereres der til enhver dokumenteret vurdering af en persons helbred eller årsagen til deres død, som en læge udarbejder, og som er beregnet til brug i private eller offentlige retlige forhold.

Vi har hjulpet over 1200+ danske virksomheder

Hvornår har min arbejdsgiver ret til at bede om en lægeerklæring?

Alle kan opleve at blive ramt af sygdom og have brug for en dag til restitution i hjemmets trygge rammer. En enkelt sygedag kan udvikle sig til flere, men hvornår er det præcist, at din arbejdsgiver kan insistere på, at du fremviser dokumentation for dit sygefravær? 

I fortiden var reglen, at din arbejdsgiver først kunne anmode om en lægeerklæring på den fjerde sygedag, men denne norm er ændret. Nu har din arbejdsgiver faktisk mulighed for at anmode om dokumentation for dit sygefravær allerede fra den første sygedag. Selvom det er sjældent, at arbejdsgivere anmoder om en lægeerklæring for kortvarige sygefravær, er det almindeligt at kræve sådan en, hvis sygefraværet strækker sig over en længere periode.

Hvilke typer dokumentation kan din arbejdsgiver anmode om?

Der er forskellige typer af dokumentation, som en arbejdsgiver kan anmode om i tilfælde af sygefravær, inklusiv:

  • Friattest: En friattest ligner meget den konventionelle lægeerklæring. For at opnå denne type dokumentation, er det nødvendigt at besøge en læge, som så bekræfter din sygdom. Dette dokument tjener som dit bevis over for arbejdsgiveren, at din sygdom er legitim.
  • Tro- og loveerklæring: Dette er et dokument, hvor du personligt attesterer din sygdom og returnerer erklæringen til din arbejdsgiver. Det er din egen vurdering af dit helbred, der bekræftes her. At underskrive en falsk tro- og loveerklæring kan medføre alvorlige konsekvenser.
  • Mulighedserklæring: Dette dokument indebærer en kollektiv vurdering af dit helbred, foretaget af dig, din arbejdsgiver og en læge. Dette dokument er særligt anvendeligt under længerevarende sygefravær, da dets mål er at identificere tiltag, der kan facilitere din tilbagevenden til arbejdet på en effektiv måde. Yderligere information om mulighedserklæringer findes her.
  • Varighedserklæring: Denne type erklæring anmodes om, når din arbejdsgiver ønsker en lægelig vurdering af varigheden af dit sygefravær. Denne type dokumentation kan dog først anmodes om efter 14 dages sygefravær.

Hver type dokumentation spiller en afgørende rolle og afhænger af forskellige faktorer, inklusiv sygdommens varighed og alvorlighed.

Er der omkostninger forbundet med at opnå en lægeerklæring?

Når din arbejdsgiver beder om bevis for dit sygefravær, er det generelt arbejdsgiverens ansvar at afholde omkostningerne forbundet hermed. Der kan dog være særlige aftaler mellem dig og din arbejdsgiver, der ændrer på denne norm. En friattest udstedt af en læge ligger ofte i prisklassen 300-500 kr.

Har du nogle spørgsmål eller bare brug for hjælp?

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Sygedagpenge under forlænget fravær

Hvis dit sygefravær er af en sådan karakter, at du er ude af stand til at udføre dit arbejde i en nærmere fremtid, kan du være berettiget til sygedagpenge. Generelt har de fleste mulighed for at ansøge om sygedagpenge, medmindre fraværet er selvforskyldt. Det betyder, at hvis du f.eks. har gennemgået kosmetiske indgreb, der forhindrer dig i at arbejde, vil dine rettigheder til sygedagpenge være begrænsede. Det maksimale beløb, man kan modtage i sygedagpenge, er 4.355 kr. (2019) om ugen.

Lægens rolle

Lægen træder ind i billedet og bliver en del af denne balance, når der anmodes om en dokumentation for, at fraværet er sygdomsbetinget, og en vurdering af forventet varighed af fraværet er nødvendig. Lægeerklæringen indgår også i en ansættelsesretlig kontekst. Det skyldes, at uberettiget fravær ofte kan føre til opsigelse, mens sygefravær betragtes som berettiget fravær. Læger bliver sjældent inddraget i tilfælde af kortvarigt fravær, undtagen hvis fraværet er hyppigt eller følger et bestemt mønster.

Er du klar til professionel hjælp?

Kontakt os for skræddersyet professionel hjælp.

Lægeerklæring for tjenestemænd

For tjenestemænd er der specifikke retningslinjer, især i tilfælde hvor længerevarende sygefravær kan resultere i pensionering, afskedigelse, overflytning eller lignende. I sådanne situationer kan den ansættende myndighed kræve en lægeerklæring. En skriftlig anmodning vil altid blive stillet. Lægeerklæringen udarbejdes af tjenestemandens egen læge og anses som en fri attest, hvilket er yderligere forklaret i artiklen Regler for lægeattester. Indholdet og omfanget af attesten er typisk sammenligneligt med den socialt-lægelige attest LÆ 145 – Generel helbredsattest, som omtales i Socialt-lægeligt samarbejde 2023, side 38.

Attesten inkluderer en objektiv undersøgelse. Diagnoser og en prognose, specielt angående tjenestemandens evne til at genoptage sit tidligere arbejde, samt i hvilken udstrækning og hvornår, vil blive angivet. Efter behov kan relevante bilag i form af epikriser og resultater af parakliniske undersøgelser vedlægges. Det er gavnligt at gennemgå attesten med tjenestemanden før afsendelse. Både statslige, regionale og kommunale tjenestemænd er omfattet af disse procedurer. Staten benytter konsekvent Nævnet for Helbredsbedømmelser i Tjenestemandssager, som har lægelig konsulentbistand, og både kommuner og regioner kan også vælge at anvende dette nævn.

For statstjenestemænd samt regionale og kommunale tjenestemænd, hvor den ansættende myndighed gør brug af Helbredsnævnet, skal lægeattesten og eventuel anden helbredsdokumentation sendes som digital post til Sekretariatet for Helbredsnævnet (Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg). Eller alternativt kan attesten lægges i en lukket kuvert markeret med “Nævnet for Helbredsbedømmelser i Tjenestemandssager” og sendes til den samme adresse.

I tilfælde, hvor den ansættende myndighed ikke gør brug af Helbredsnævnet, bør helbredsoplysningerne generelt sendes direkte til tjenestestedet eller den ansættende myndighed. Lægen bør placere attesten i en lukket kuvert mærket “Til lægekonsulenten” før den sendes til myndigheden. Dette angiver en forventning om en lægelig vurdering.

Salg af virksomhed, opkøb & fusioner

Få en gratis vurderingsberetning af din virksomhed.

FAQ om Lægeerklæring

Vi har samlet en række spørgsmål på siden her, så du kan få hurtigt svar. Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål, kan du kontakte os på tlf. eller E-mail.

Din arbejdsgiver kan teknisk set kræve en lægeerklæring fra den første sygedag, selvom det tidligere først var muligt fra den fjerde sygedag. Det er dog mest almindeligt at kræve en lægeerklæring ved længerevarende sygefravær.

Din arbejdsgiver kan anmode om forskellige former for dokumentation som en friattest, tro- og loveerklæring, mulighedserklæring eller varighedserklæring, afhængig af sygefraværets varighed og omstændigheder.

Som udgangspunkt er det arbejdsgiveren, der betaler for en lægeerklæring. Dog kan særlige aftaler mellem dig og din arbejdsgiver medføre, at du selv skal afholde udgiften. Prisen for en friattest varierer mellem 300-500 kr.

Ja, du kan være berettiget til sygedagpenge under længerevarende sygefravær, medmindre fraværet er selvforskyldt, som ved kosmetiske indgreb. Det maksimale ugentlige beløb for sygedagpenge var 4.355 kr. i 2019.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Del den her: