Kontakt os

+45 70 60 40 04

4.6/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Kostpris

Kostprisen afspejler de totale udgifter, der opstår i forbindelse med fremstillingen af en vare eller leverancen af en service, herunder alle tilhørende omkostninger. I praksis tilføjer virksomheder ofte et ekstra beløb til denne kostpris, kendt som dækningsbidraget, for at opnå en fortjeneste ved salg. For at udregne kostprisen, summeres samtlige omkostninger, der er forbundet med produktet.

Vi har hjulpet over 1200+ danske virksomheder

Betydningen af kostpris

Når du køber en vare, er det vigtigt at have forskellige målestokke for at vurdere prisen, og her spiller kostprisen en nøglerolle. Den omfatter totalprisen for en vare eller service, inkluderet alle omkostninger som energiforbrug i produktionen, materialer, transport, med mere. Det unikke ved kostprisen er, at den ekskluderer enhver form for ren profit fra salget af varen.

Forskellen mellem kostpris og dækningsbidrag

Forståelsen af kostprisen er afgørende, når du skal beregne dit dækningsbidrag. Dette element er vigtigt, da omkostningerne ved en medarbejder kan variere betydeligt fra projekt til projekt. For at bestemme en medarbejders kostpris, er det nødvendigt at kende til personens lønninger, som er en direkte del af den samlede kostpris, der efterfølgende trækkes fra for at udregne den faktiske profit.

Udregning af den gennemsnitlige kostpris

For at forstå den faktiske pris, du betaler for en vare over tid, er det nyttigt at have indsigt i den gennemsnitlige kostpris. Prisen på varer svinger, og det er almindeligt at købe den samme vare gentagne gange over en periode. På grund af disse prisvariationer er den gennemsnitlige kostpris værdifuld – det er gennemsnittet af, hvad du har betalt for en vare over en given periode. 

Forestil dig en situation, hvor du ejer en butik, der sælger ost, og du har handlet med en bestemt leverandør af kvalitetsost gennem et år. I løbet af årets første seks måneder købte du 500 oste til en pris af 30 kroner hver, og i de efterfølgende seks måneder købte du 500 oste til 45 kroner stykket. For at udregne den gennemsnitlige kostpris, anvendes dette regnestykke:

((500 x 30) + (500 x 45)) / 1000 = 37,5

Resultatet viser, at den gennemsnitlige pris per ost over et år har været 37,5 kroner. Denne gennemsnitlige kostpris tilbyder et klart overblik over dine udgifter til en specifik vare over tid, hvilket er essentielt for effektiv prisstyring.

Har du nogle spørgsmål eller bare brug for hjælp?

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Anvendelse af kostpris for prisfastsættelse

Det er essentielt konstant at evaluere, om du opnår profit fra de varer eller tjenester, du tilbyder. Forståelsen af kostprisen er her kritisk. Lad os tage et konkret eksempel for bedre at illustrere dette:

Forestil dig, at du har indkøbt komponenter til en cykel og ansat en cykelsmed til at samle den. Her er omkostningsdetaljerne:

  • Dele til cyklen koster 895 kr.
  • Lønnen for cykelsmedens arbejde beløber sig til 650 kr.
  • Yderligere omkostninger løber op i 200 kr.

Dette bringer den samlede kostpris op på 1.745 kr.

Ved at fordoble denne kostpris for at sikre en profitmargen på 100%, undtager du netop profitdelen fra kostprisberegningen. Dette giver følgende udregning:

  • Din grundlæggende kostpris er 1.745 kr.
  • Dit ønskede overskud er ligeledes 1.745 kr.
  • Før moms er salgsprisen derfor 3.490 kr. (1.745 kr. + 1.745 kr.).
  • Inklusive moms (25%) bliver den endelige salgspris 4.362,5 kr. (3.490 kr. x 1.25).

Denne metode tillader dig at få et detaljeret og klar billede af, hvad den endelige salgspris bør være, for at sikre den ønskede profit.

Er du klar til professionel hjælp?

Kontakt os for skræddersyet professionel hjælp.

Anvendelsesområder for kostprisen

Som demonstreret i det forrige eksempel, tjener kostprisen et væsentligt formål i at bestemme din salgspris. Efter at have beregnet kostprisen, og du har fastlagt, hvilken profitmargen du ønsker, fremstår udregningen af salgsprisen baseret på kostprisen som en enkel opgave. Dette giver dig et klart grundlag for at fastsætte en pris, der både dækker dine omkostninger og sikrer den ønskede profit.

Yderligere benyttes kostprisen til at beregne en virksomheds samlede forbrug af varer, hvilket er en væsentlig del af resultatopgørelsen. I denne kontekst repræsenterer kostprisen de samlede omkostninger forbundet med vareforbruget i en bestemt regnskabsperiode, hvilket giver en indikation af virksomhedens omkostningseffektivitet og bidrager til en mere præcis finansiel analyse.

Salg af virksomhed, opkøb & fusioner

Få en gratis vurderingsberetning af din virksomhed.

FAQ om Kostpris

Vi har samlet en række spørgsmål på siden her, så du kan få hurtigt svar. Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål, kan du kontakte os på tlf. eller E-mail.

Kostprisen repræsenterer det beløb, det koster at fremstille eller levere en vare eller tjeneste. Til denne pris tilføjes typisk en profitmargin, hvilket er den fortjeneste, man opnår ved salget af varen.

For at beregne kostprisen, skal du lægge værdien af alle komponenter, der er anvendt i fremstillingsprocessen, sammen. Dette omfatter materialer til produktet, arbejdsløn, og andre relaterede udgifter.

Amortiseret kostpris refererer til værdien af et finansielt aktiv eller forpligtelse efter den indledende registrering, justeret for eventuelle afdrag samt tilskrivninger eller nedskrivninger.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Del den her: