Kontakt os

+45 70 60 40 04

4.6/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Kontoudtog

Et kontoudtog er en detaljeret fortegnelse over transaktioner, herunder indbetalinger og udbetalinger, relateret til en specifik konto, oftest hos en finansiel institution. Dette kan imidlertid også referere til udsagn for kreditkort eller andre konti, hvor man enten skylder penge eller har penge til gode. For eksempel, el-virksomheder udarbejder ligeledes kontoudtog, der viser dine indbetalinger eller refusioner for bestemte tjenester.

Vi har hjulpet over 1200+ danske virksomheder

Forståelsen af kontoudtog

Kontoudtog er et velkendt værktøj for både private og erhvervslivet. Dette dokument detaljerer ind- og udbetalinger på en specifik konto, og tjener til at oplyse om kontoens debet- og kredittransaktioner. Hovedformålet er at muliggøre overvågning af betalinger – sikre at betalingerne sker som forventet, hvad enten det er fra en bank eller inden for en virksomheds rammer. Kontoudtoget spiller også en nøglerolle i at give indsigt i enten virksomhedens eller den enkelte kundes finansielle status, som vil blive uddybet i det følgende.

Udskrift fra banken til privatbrugeren

Før internettets og netbankens æra blev det betragtet som standard, at bankerne sendte deres kunder en månedlig oversigt over alle transaktioner ind og ud af deres konti. Dette dokument, kendt som et kontoudtog, detaljerer kontoaktiviteten for en bestemt periode, ofte en måned. 

Udover at afbilde kontoens bevægelser, indeholder kontoudtoget ligeledes oplysninger om den aktuelle saldo på tidspunktet for udskriftens generering. Yderligere informationer på kontoudtoget kan omfatte detaljer om renter eller andre relevante data vedrørende kontoen.

Årsregnskab og kontoudtoget

For virksomheder er det afgørende at have evnen til at generere kontoudtog for at holde styr på kontoens transaktioner. Dette bliver især vigtigt, når virksomhedens årsregnskab skal udarbejdes og analyseres. I årsregnskabet er kontoudtogets data essentielle, da de giver et fuldstændigt overblik over alle ind- og udbetalinger inden for en specifikt angivet periode. Når det kommer til årsregnskabet, er det primært de transaktioner, der har fundet sted i det forgangne år, der er af interesse at undersøge nærmere.

Har du nogle spørgsmål eller bare brug for hjælp?

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Forholdet mellem saldobalance og kontoudtog

I forbindelse med virksomheders finansielle styring er det vigtigt at forstå forholdet mellem saldobalancen og kontoudtoget. Saldobalancen repræsenterer summen af saldoerne på alle konti, som er tilgængelige for bogholderiet. Denne balance er direkte påvirket af de midler, der er blevet krediteret eller debiteret på de enkelte konti, og det er her, kontoudtoget spiller en central rolle. Ved at anvende kontoudtoget til at afstemme saldobalancen sikres det, at alle finansielle bevægelser korrekt afspejles.

Kontoudtoget er typisk overskueligt og giver et klart overblik over, om de opførte poster i saldobalancen stemmer overens med de faktiske transaktioner. Dette gør det nemt at verificere nøjagtigheden af de finansielle oplysninger.

Anvend kontoudtoget til kundeanalyse

Et kontoudtog fungerer som en detaljeret opgørelse over ind- og udbetalinger knyttet til en kundes konto, hvilket giver et klart billede af, om kunden er i restance med betalinger til din virksomhed, eller om der er penge til gode. På samme måde som banken anvender kontoudtoget til at overvåge eventuelt overtræk eller berettigelse til renteudbetalinger, kan du bruge kontoudtoget til nøje at kontrollere, om de betalinger, du har modtaget, korrekt afspejler de fakturerede beløb.

Dette værktøj er også uundværligt, når du skal beslutte, om det er tid til at sende en betalingspåmindelse til en kunde. Ved at sammenligne kontoudtogets data med dine fakturaer, kan du effektivt sikre, at alle finansielle transaktioner med dine kunder er korrekte og opdaterede.

Hvordan ser et kontoudtog ud?

Selvom der ikke eksisterer en universel standard for, hvordan et kontoudtog præcist skal se ud, tenderer de fleste kontoudtog at følge en lignende grundstruktur eller skabelon.

Elementer, der typisk er inkluderet i et kontoudtog, omfatter:

  • Datoen for hver transaktion eller faktura, hvilket giver en tidsmæssig reference for aktiviteten.
  • En beskrivelse af transaktionen eller fakturaen, der giver detaljer om, hvad betalingen eller indbetalingen vedrører.
  • Beløbet for transaktionen eller fakturaen, som viser det nøjagtige pengebeløb, der er blevet overført.
  • Saldoen på kontoen efter hver transaktion, som hjælper med at spore den løbende finansielle status.

Disse komponenter sikrer, at brugeren kan følge med i alle finansielle bevægelser på kontoen og opretholde et klart overblik over sin økonomi.

Er du klar til professionel hjælp?

Kontakt os for skræddersyet professionel hjælp.

Hvor længe skal man gemme et kontoudtog?

For virksomhedsejere er der specifikke krav i henhold til bogføringsloven om, hvor længe finansielle dokumenter, herunder kontoudtog, skal opbevares. I Danmark skal virksomheder opbevare alle bilag, som kontoudtog anses for at være, i mindst 5 år. Dette krav sikrer, at virksomhederne kan fremlægge nødvendige dokumenter ved eventuelle revisioner eller finansielle undersøgelser.

For privatpersoner varierer bankernes praksis for, hvor længe kontoudtog er tilgængelige via netbank. Mens nogle måske tilbyder adgang til kontoudtog for en begrænset periode, foretrækker andre privatpersoner at opbevare kopier af deres kontoudtog digitalt på deres computere eller fysisk i mapper for at sikre, at de kan tilgå dem over længere tid. Dette kan være nyttigt for personlig bogføring, budgetlægning eller som dokumentation for finansielle transaktioner.

Sådan finder du dine kontoudtog

Selvom det ikke er alle, der aktivt bruger eller opbevarer deres kontoudtog i det daglige, er det heldigvis enkelt at finde frem til dem, når behovet opstår. Der findes primært to metoder til at få adgang til dine kontoudtog:

  • e-Boks: Din digitale postkasse, e-Boks, er en sikker og nem måde at tilgå officielle dokumenter, herunder kontoudtog. E-Boks bruges af offentlige myndigheder og de fleste banker til at sende dokumenter elektronisk til borgere og virksomheder.
  • Direkte hos banken: Du kan også hente dine kontoudtog direkte fra din banks hjemmeside eller app. De fleste banker giver mulighed for at se, downloade eller udskrive kontoudtog gennem netbanken.

Uanset om du foretrækker at anvende din telefon eller computer, tilbyder begge disse muligheder en vej til at indsamle dine kontoudtog.

Salg af virksomhed, opkøb & fusioner

Få en gratis vurderingsberetning af din virksomhed.

FAQ om Kontoudtog

Vi har samlet en række spørgsmål på siden her, så du kan få hurtigt svar. Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål, kan du kontakte os på tlf. eller E-mail.

Kontoudtog er et oversigtsdokument, der detaljerer transaktioner på en given konto, anvendt af både private og erhvervslivet for at få et økonomisk overblik.

For at finde dit kontoudtog, er den hurtigste metode ofte at tjekke din netbank. Hvis du anvender et bogføringsprogram og regelmæssigt afstemmer din bankkonto, kan du også finde oplysningerne der.

Opbevaringsperioden for kontoudtog varierer mellem banker, men som en generel regel kan du forvente adgang til kontoudtog, der går op til mindst et og et halvt år tilbage.

For virksomheder gælder det, at de skal kunne præsentere bilag og fakturaer for de seneste fem år. For private er der ingen officielle krav til opbevaring af kontoudtog.

Udformningen af kontoudtog kan variere, men en simpel version vil typisk indeholde oplysninger om køb/salg, transaktionsbeløb, og datoen for disse.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Del den her: