Kontakt os

+45 70 60 40 04

4.6/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Kontoplan

Vi har hjulpet over 1200+ danske virksomheder

Hvad er en kontoplan?

En kontoplan udgør rygraden i en virksomheds bogføringssystem. Denne oversigt indeholder en detaljeret liste over alle kategorier anvendt i bogføringen. Formålet med en kontoplan er at sikre en ensartet og struktureret tilgang til oprettelsen og håndteringen af forskellige konti i bogholderiet. En effektiv kontoplan bidrager til en mere præcis og organiseret finansiel rapportering.

Komponenter i en kontoplan

Kontoplanen er typisk opdelt i to hovedsektioner: resultatopgørelsen og balancen.

  1. Resultatopgørelsen: Denne del fokuserer på den daglige drift og viser virksomhedens indtægter og udgifter. Det giver en umiddelbar forståelse af, hvordan virksomheden klarer sig økonomisk i en given periode.
  2. Balancen: Her findes en oversigt over virksomhedens aktiver og passiver, hvilket afspejler den økonomiske status på et bestemt tidspunkt. Samspillet mellem resultatopgørelsen og balancen giver et komplet billede af virksomhedens finansielle sundhed.

Kontoplanens opbygning

I både resultatopgørelsen og balancen er der mange forskellige konti, som er inddelt efter kategorier for at sikre en klar struktur. For eksempel, under kategorien “administrationsomkostninger”, kan der være specifikke konti for udgifter såsom kontorartikler, telefonudgifter, porto, gebyrer og revisoromkostninger.

Hver konto får et specifikt, beskrivende navn for at sikre præcision i bogføringen. For eksempel, en konto navngivet “telefon” bør kun omfatte udgifter relateret til telefonregninger.

Desuden er nummereringen af kontiene afgørende. Numre tildeles baseret på deres placering i kontoplanen, og det er op til hver virksomhed at bestemme det specifikke nummereringssystem. Det er også vigtigt at beslutte, om en konto skal placeres under resultatopgørelsen eller balancen, hvilket afhænger af om det er driftsrelateret eller en del af virksomhedens status.

Har du nogle spørgsmål eller bare brug for hjælp?

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Er det obligatorisk at have en kontoplan?

Ifølge bogføringsloven skal alle virksomheder have en hensigtsmæssig kontoplan. Denne kontoplan bør overholde specifikke regler, især relateret til momsregnskab, men det er op til den enkelte virksomhed at definere dens opbygning og indhold. Det centrale krav er, at kontoplanen skal indeholde to grundlæggende elementer:

  1. Indgående moms (købsmoms).
  2. Udgående moms (salgsmoms).

Ud over disse grundelementer er det op til hver virksomhed at tilpasse kontoplanen til sine specifikke behov. Dette giver virksomheder fleksibilitet til at udvikle en kontoplan, der bedst afspejler deres økonomiske aktiviteter og strukturer.

Hvem bruger kontoplaner?

For nye virksomheder er det ikke nødvendigt at have en omfattende kontoplan. En simpel struktur, der dækker indgående og udgående moms, kan være tilstrækkelig. Men, for at opnå et mere detaljeret regnskabsmæssigt overblik kan det være fordelagtigt at udvide kontoplanen. Denne udvidelse hjælper med at spore udgifter og indtægter mere effektivt, hvilket bidrager til et mere præcist årsregnskab.

Brug af kontoplaner i forskellige virksomheder

Kontoplaner anvendes bredt i virksomheders interne regnskaber. De giver et klart overblik over, hvor og hvordan pengene bruges, og hvordan udgifter fordeler sig på forskellige områder. Dette er særligt nyttigt i større virksomheder, hvor det kan være en udfordring at holde styr på diverse økonomiske aktiviteter.

En dybdegående analyse af kontoplanen kan afsløre, hvilke konti der er mere belastede end andre. Dette giver mulighed for at optimere omkostninger ved at reducere udgifter på specifikke områder. For enkeltmandsvirksomheder eller små virksomheder med begrænsede transaktioner kan en udvidet kontoplan dog virke overflødig.

Kontoplan vs. bankkonto

Det er vigtigt at forstå forskellen mellem en kontoplan og en bankkonto, da de tjener forskellige formål i økonomistyringen.

Kontoplan: En kontoplan er en struktureret liste over kategorier, som en virksomhed anvender til at registrere og organisere sine økonomiske transaktioner. Disse kategorier eller “konti” er ikke fysiske bankkonti, men snarere bogholderiske værktøjer, der anvendes til at klassificere og spore forskellige typer af økonomiske aktiviteter. En kontoplan hjælper virksomheden med at opretholde en stringent og systematisk tilgang til økonomistyring.

En kontoplan er ofte opdelt i tre hovedkategorier for at tilvejebringe et klart overblik over forskellige aspekter af virksomhedens økonomi:

  • Daglig drift: Denne kategori omfatter konti, der sporer virksomhedens løbende indtægter og udgifter, hvilket giver indsigt i den daglige økonomiske aktivitet.
  • Aktiver: Her registreres værdier, der bidrager til virksomhedens samlede værdi, såsom udstyr, varelager og investeringer.
  • Passiver: Denne kategori inkluderer gæld og forpligtelser, hvilket giver et overblik over, hvad virksomheden skylder.

Bankkonto: I modsætning til en kontoplan refererer en bankkonto til en faktisk konto hos en bank, hvor virksomhedens penge opbevares. Bankkonti bruges til at foretage transaktioner såsom indbetalinger og udbetalinger.

Er du klar til professionel hjælp?

Kontakt os for skræddersyet professionel hjælp.

Hvad er en konto?

En konto i bogføring er et centralt element, som bruges til at kategorisere og organisere økonomiske transaktioner, såsom salg og køb. Når det kommer til at udarbejde et årsregnskab, er det vigtigt at samle lignende økonomiske aktiviteter under én konto. For eksempel kan en konto benævnt “3100 – Lokaleomkostninger” være dedikeret til alle udgifter relateret til leje af kontorlokaler. Dette giver et klart overblik over specifikke udgiftstyper, såsom husleje.

Antallet af konti, du vælger at oprette, kan direkte påvirke, hvor detaljeret dit overblik over virksomhedens finansielle situation bliver. Ved at opdele posteringer i flere konti, kan du få indblik i, hvordan indtægter og udgifter fordeler sig. Det giver en værdifuld indsigt i økonomien, og hjælper dig med at forstå, hvor ressourcerne anvendes. For eksempel kan en konto “3200 – Markedsføring” vise samlede marketingudgifter, mens en underkonto “3210 – Facebook-annoncering” kan vise specifikke udgifter til dette område.

Det er op til hver enkelt virksomhed at afgøre, hvor detaljeret deres kontoplan skal være, afhængigt af deres behov for økonomisk indsigt.

Oprettelse af kontoplaner i regnskabsprogrammer

Når det gælder om at føre regnskab og udarbejde en kontoplan, er regnskabsprogrammer et uundværligt værktøj. De fleste regnskabsprogrammer tillader brugere at oprette og tilpasse kontoplaner. Du kan starte med en standardkontoplan, som ofte inkluderer foruddefinerede kontoindstillinger, eller du kan vælge at skræddersy din egen kontoplan for at imødekomme din virksomheds unikke krav.

Hvert regnskabsprogram har sin egen metode til tilpasning af kontoplaner, hvilket giver fleksibilitet i forhold til at strukturere og organisere finansielle data. Det er vigtigt at vælge et regnskabsprogram, der passer bedst til din virksomheds behov og din komfort med brugen af sådanne systemer.

Salg af virksomhed, opkøb & fusioner

Få en gratis vurderingsberetning af din virksomhed.

FAQ om Kontoplaner

Vi har samlet en række spørgsmål på siden her, så du kan få hurtigt svar. Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål, kan du kontakte os på tlf. eller E-mail.

En kontoplan er en struktureret liste over alle de kategorier eller ‘konti’, som en virksomhed bruger i sin bogføring. Denne plan hjælper med at organisere økonomiske transaktioner, såsom køb og salg, og giver et overblik over virksomhedens finansielle aktiviteter. Kontoplanen er inddelt i sektioner såsom daglig drift, aktiver og passiver for at give et detaljeret billede af virksomhedens økonomiske status.

Ifølge bogføringsloven skal virksomheder have en kontoplan. Denne skal som minimum indeholde kategorier for indgående og udgående moms. Kontoplanens struktur og detaljeringsgrad afhænger af den enkelte virksomheds behov og kan variere betydeligt.

En kontoplan er ikke en fysisk konto i en bank, men snarere en måde at organisere og kategorisere økonomiske transaktioner i bogholderiet. En bankkonto er derimod en faktisk konto, hvor virksomhedens penge bevares og håndteres.

En konto i en kontoplan er en kategori til at registrere og samle lignende økonomiske aktiviteter. Det giver virksomheder mulighed for at spore specifikke typer af indtægter og udgifter, hvilket er essentielt for at udarbejde et præcist og detaljeret årsregnskab.

Ja, de fleste regnskabsprogrammer giver mulighed for at oprette og tilpasse kontoplaner. Du kan vælge at starte med en standardkontoplan eller skabe din egen, tilpasset din virksomheds specifikke behov. Tilpasningsmulighederne varierer fra program til program.

Detaljeringsgraden af din kontoplan afhænger af din virksomheds størrelse og behov. Mens større virksomheder kan have gavn af en mere detaljeret kontoplan for at spore og optimere udgifter, kan mindre virksomheder eller enkeltmandsvirksomheder ofte nøjes med en mere simpel struktur.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Del den her: