Kontakt os

+45 70 60 40 04

4.6/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Janteloven

Janteloven refererer til en samling uformelle sociale normer, som opfordrer individer til at opretholde neutralitet og ligestilling i samfundet. Denne lov omfatter ti principper.

Vi har hjulpet over 1200+ danske virksomheder

Forstå janteloven

Janteloven er et centralt begreb i dansk kultur, der artikulerer en samfundsmodel præget af lighed, ensartethed og fællesskab. Denne åndelige lov, der ikke er en juridisk foranstaltning, er dybt forankret i danskernes mentalitet og påvirker den sociale adfærd i Danmark.

Janteloven bygger på et fundament af 10 principper, som alle understreger en modstand mod at skille sig ud eller hævde sig over andre. Det første og måske mest kendte princip lyder: “Du skal ikke tro, du er noget!” Denne sætning afspejler essensen af Janteloven – en opfordring til ikke at fremhæve sig selv eller føle sig overlegen.

De 10 bud i janteloven:

 1. Du skal ikke tro, du er noget.
 2. Du skal ikke tro, du er lige så meget som os.
 3. Du skal ikke tro, du er klogere end os.
 4. Du skal ikke bilde dig ind, at du er bedre end os.
 5. Du skal ikke tro, du ved mere end os.
 6. Du skal ikke tro, du er mere end os.
 7. Du skal ikke tro, at du duer til noget
 8. Du skal ikke le ad os.
 9. Du skal ikke tro, at nogen bryder sig om dig.
 10. Du skal ikke tro, du kan lære os noget.

Janteloven favner en kollektivistisk tilgang, hvor fællesskabet vægtes højere end individet. Denne tankegang kan både have positive og negative konsekvenser for samfundet. På den ene side fremmer den samhørighed og understøtter en kultur, hvor ingen føler sig bedre end andre. På den anden side kan Janteloven også virke begrænsende for personlig udvikling og innovation, da den modarbejder individets stræben efter at udskille sig eller excellere.

Vil du gerne fokusere 100% på at få styr på janteloven, i forhold til din virksomhed? Overlad bogføringen og dit regnskab til os i Stadsrevisionen. Vi har +1200 tilfredse samarbejdspartnere og klienter, og vil meget gerne hjælpe dig.

Mangler du hjælp?

I Stadsrevisionen tilbyder vi hjælp, der altid har tilfredshedsgaranti.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Oprindelsen af janteloven

Janteloven er et dybtgående kulturelt koncept, der har rødder tilbage til det danske bondesamfund og er blevet en integreret del af den nordiske kulturelle forståelse. Denne uskrevne lov blev formuleret af den dansk-norske forfatter Aksel Sandemose i hans roman “En flygtning krydser sit spor” fra 1933. Gennem denne litterære skildring introducerer Sandemose læserne for den fiktive by Jante, et sted hvor janteloven ikke blot er en understrøm i hverdagslivet, men en dominerende kraft, der former byens sociale struktur og kultur.

I romanen anvender Sandemose janteloven til at fremstille et samfund, hvor undertrykkelse og smålighed er almindelige træk, og hvor individets ambitioner og succes ofte mødes med misundelse og modstand. Janteloven, som er inspireret af Moses’ ti bud, fungerer som et sæt adfærdsregler, der styrer byens indbyggere mod en kollektiv middelmådighed, hvor ingen skal tro, de er bedre end andre.

Sandemoses skildring af Jante og dens love har haft en varig indflydelse på forståelsen af social dynamik i de skandinaviske lande. Ved at sammenligne de ti bud i janteloven med de bibelske bud understreger Sandemose, hvordan kulturelle og sociale normer kan have en magtfuld indvirkning på individets liv og samfundets struktur.

Denne fortælling og dens principper har været genstand for både kritik og ros, da de kaster lys over de konflikter og udfordringer, som følger med en stærk norm kultur. Janteloven er ikke blot et litterært redskab; det er et sociologisk fænomen, der fortsat påvirker debatter om individualisme og fællesskab i Danmark og Norge.

Aksel Sandemoses bidrag gennem “En flygtning krydser sit spor” er derfor ikke kun litterært værdifuldt, men også kulturelt og historisk betydningsfuldt, idet det giver indblik i de psykologiske og sociale mekanismer, der driver samfund præget af janteloven.

Janteloven på arbejdspladsen

Selvom janteloven blev introduceret for over 85 år siden, er dens indflydelse stadig mærkbar i det danske samfund og på arbejdspladser landet over. Jantelovens principper om ligestilling og samhørighed kan have en markant effekt på arbejdsmiljøet, hvor den ofte manifesterer sig i form af en implicit modstand mod individuel fremhævelse og succes.

På arbejdspladser, hvor konkurrence om at levere de bedste resultater er en daglig realitet, kan janteloven virke som en hæmsko. Denne kulturelle norm fremmer en tankegang, hvor kolleger, der besidder unikke færdigheder eller nye perspektiver, kan blive set som en trussel snarere end en ressource. Denne frygt for forskellighed og innovation kan føre til en undertrykkelse af potentialet for personlig og professionel vækst.

Den fortsatte relevans af janteloven på arbejdspladserne understreger en dybere social værdsættelse af ligestilling og ensartethed. I et arbejdsmiljø betyder det, at mens medarbejdere søger efter tryghed i genkendelighed og fælles værdier, kan dette også resultere i en modstand mod dem, der udfordrer status quo. Denne modstand mod forskellighed kan ofte være en barriere for innovation og udvikling i en organisation.

Den udfordring, som janteloven repræsenterer i nutidens arbejdskultur, er derfor dobbelt: På den ene side kan den fremme et miljø af samarbejde og lige muligheder, men på den anden side kan den også begrænse mulighederne for individuel fremgang og organisatorisk innovation. Det er vigtigt for ledere og HR-professionelle at være bevidste om jantelovens indflydelse og arbejde proaktivt for at skabe et arbejdsmiljø, hvor alle talenter værdsættes og hvor forskellighed ses som en styrke snarere end en trussel.

Jantelovens indflydelse på arbejdskulturen i danmark

Janteloven, en dybt forankret del af den danske kulturelle identitet, kan have markante konsekvenser for arbejdskulturen på danske arbejdspladser. Denne norm har både positive og negative aspekter, som former interaktionerne og den generelle atmosfære i mange virksomheder.

Positiv indvirkning: samarbejde og ligeværdighed:

Jantelovens principper om beskedenhed og lighed kan fremme en arbejdskultur, der vægter samarbejde højt. Medarbejdere kan være tilbøjelige til ikke at prale eller overvurdere deres egne præstationer, hvilket kan skabe en følelse af samhørighed og fælles ansvar. Dette understøtter et miljø, hvor teamarbejde og kollektive bedrifter prioriteres, og hvor alle føler, at de bidrager lige meget til virksomhedens succes.

Negativ indvirkning: Begrænsning af individualitet og innovation:

På den anden side kan frygten for at fremstå arrogant eller frygten for at skille sig ud hæmme medarbejdernes vilje til at dele unikke ideer, tage initiativ eller påtage sig ledelsesopgaver. Dette kan stifle kreativitet og innovation, da medarbejdere måske holder sig tilbage med nye forslag eller forbedringer, af frygt for at overtræde de uskrevne sociale regler.

Kultur af samarbejde versus konfliktundgåelse:

Selvom janteloven kan fremme en kultur af samarbejde, kan den også føre til en tendens til at undgå konflikter eller udfordrende samtaler. Medarbejdere kan være tilbageholdende med at udtrykke uenighed eller kritisere ideer, hvilket kan hæmme konstruktiv dialog og forhindre problemer i deres opstart.

Påvirkning af selvtillid og selvværd:

Janteloven kan også påvirke individets selvtillid og selvværd på arbejdspladsen. Medarbejdere kan føle sig usikre ved at tage initiativ eller ved at forsøge sig med innovative løsninger, hvilket kan hæmme deres faglige udvikling og karriere vækst.

Virksomhedskulturens rolle:

Graden og påvirkning af janteloven kan variere betydeligt mellem forskellige virksomheder. Virksomheder med en traditionel eller konservativ kultur kan være mere tilbøjelige til at afspejle jantelovens værdier, mens mere moderne og progressive virksomheder kan fremhæve værdien af individualitet og initiativ.

Det er afgørende for virksomheder at finde en balance mellem at opretholde de positive aspekter af janteloven, såsom fællesskab og ligeværd, samtidig med at man fremmer en kultur, der støtter personlig udvikling, lederskab og innovation. Mange danske arbejdspladser anerkender nu vigtigheden af denne balance og arbejder aktivt for at skabe en mere inkluderende og dynamisk arbejdskultur. Ønsker du også dette for din virksomhed? Imens du får styr på dette, kan du overlade bogføringen og dit regnskab til os i Stadsrevisionen. Vi har +1200 tilfredse klienter og branchebestemte revisorer, så det matcher netop dig og dit behov!

Ønsker du professionel hjælp?

Kontakt os i dag, for hjælp med certificeret og specialiseret faglighed.

Janteloven på godt og ondt

Janteloven, trods sin historiske oprindelse, fortsætter med at være en indflydelsesrig faktor i dansk kultur og samfundsliv, og reflekterer en kompleks virkelighed af både positive og negative aspekter. På den ene side fremmer janteloven et stærkt fællesskab og understøtter en kultur af ligeværd, hvilket kan bidrage til en følelse af samhørighed og solidaritet blandt danskere. Denne fællesskabsfølelse er dybt værdsat i det danske samfund, hvor kollektivet ofte sættes før individet.

På den anden side kan janteloven også medføre negative sociale dynamikker, hvor den begrænser det enkelte individs ønske om at udtrykke originalitet og individualitet. Jantelovens normer kan føre til, at mange danskere tøver med at skille sig ud eller prøve noget nyt for frygt for at modtage kritik eller skæve blikke fra deres omgivelser. Dette kan være særligt begrænsende i miljøer, der kræver innovation og personlig udvikling, såsom arbejdspladser eller i kreative felter.

Jantelovens dybe forankring i danskernes bevidsthed gør den til en vedvarende påvirkning “på godt og ondt”. Den balancerer mellem at skabe et inkluderende og støttende miljø og på samme tid hæmme personlig udfoldelse og fremskridt. Forståelsen af jantelovens dobbelte natur er afgørende for at navigere og muligvis reformere de sociale normer, der former det danske samfund, således at det både kan bevare sin værdi af fællesskab og samtidig fremme en kultur, hvor innovation og individualisme kan trives.

Salg af virksomhed, opkøb & fusioner

Få en gratis vurderingsberetning af din virksomhed.

FAQ om Janteloven

Vi har samlet en række spørgsmål på siden her, så du kan få hurtigt svar. Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål, kan du kontakte os på tlf. eller E-mail.

Janteloven refererer til en samling uformelle sociale normer, der opfordrer individer til at opretholde neutralitet og ligestilling i samfundet. Den fremmer en kollektivistisk tilgang, hvor fællesskabet prioriteres højere end individet, og understreger at ingen skal føle sig bedre end andre.

 1. Du skal ikke tro, du er noget.
 2. Du skal ikke tro, du er lige så meget som os.
 3. Du skal ikke tro, du er klogere end os.
 4. Du skal ikke bilde dig ind, at du er bedre end os.
 5. Du skal ikke tro, du ved mere end os.
 6. Du skal ikke tro, du er mere end os.
 7. Du skal ikke tro, at du duer til noget.
 8. Du skal ikke le ad os.
 9. Du skal ikke tro, at nogen bryder sig om dig.
 10. Du skal ikke tro, du kan lære os noget.

Janteloven lyder som en samling af principper, der fraråder individuel fremhævelse og fremmer en ånd af lighed. Det mest kendte udsagn fra janteloven er: “Du skal ikke tro, du er noget!” Dette reflekterer essensen af janteloven, som er at undgå selvforherligelse og fremme samhørighed.

Janteloven har både positive og negative aspekter. På den ene side kan den fremme samhørighed og en følelse af ligeværd i samfundet. På den anden side kan den også virke begrænsende for personlig udvikling og innovation, da den modarbejder individets stræben efter at skille sig ud eller excellerer. Denne dualitet gør janteloven til et kontroversielt emne i mange debatter om kultur og samfundsstruktur.

På danske arbejdspladser kan janteloven bidrage til en kultur af samarbejde og ligeværd, hvor medarbejderne værdsætter kollektive resultater frem for individuel anerkendelse. Imidlertid kan den også hæmme kreativitet og innovation, da frygten for at skille sig ud eller blive opfattet som arrogant kan begrænse medarbejdernes villighed til at dele ideer eller påtage sig nye initiativer. Dette kan gøre det vanskeligt at balancere mellem traditionelle værdier og behovet for fornyelse i en moderne arbejdskontekst.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Del den her: