Kontakt os

+45 70 60 40 04

4.6/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Iværksætterkonto

Vi har hjulpet over 1200+ danske virksomheder

Forståelsen af en iværksætterkonto

En iværksætterkonto er en unik type bankkonto, skræddersyet til fremtidige iværksættere og selvstændige erhvervsdrivende. Denne konto tilbyder en bemærkelsesværdig fordel: muligheden for at opnå skattefradrag for hver indbetaling, der foretages. Iværksætterkontoen er primært målrettet mod lønmodtagere, især dem i topskattegruppen. Dens struktur og fordele ligner i høj grad dem ved en etableringskonto.

Hvad er en etableringskonto

Når vi taler om en etableringskonto, er det vigtigt at forstå, hvordan den adskiller sig fra en iværksætterkonto. Etableringskontoen er specifikt designet til lønmodtagere, der ikke befinder sig i topskattegruppen. Ligesom iværksætterkontoen, fungerer en etableringskonto som en opsparingskonto, men den henvender sig til dem, der planlægger at lancere egen virksomhed. Her kan man lave indbetalinger og opnå skattefradrag på den skattepligtige indkomst.

Forskelle og ligheder

Har du nogle spørgsmål eller bare brug for hjælp?

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Hvem kan oprette en iværksætterkonto?

At oprette en iværksætterkonto kræver overholdelse af de samme kriterier som for etablering af en etableringskonto. Disse inkluderer:

 • Årligt minimumsindskud: For 2023 er det et krav, at der indsættes mindst 5.000 kr. årligt på iværksætterkontoen.
 • Investering i virksomheden: Der skal foretages en minimumsinvestering på mindst 97.500 kr. i din virksomhed (gældende for 2023).
 • Arbejdsindsats: En væsentlig arbejdsindsats er påkrævet, enten fra dig eller din ægtefælle, hvilket generelt betyder mindst 12 timer ugentligt eller 50 timer månedligt.
 • Årlig indskudsgrænse: Der er en årlig grænse for indskud på 250.000 kr. eller 60% af din nettoløn (2023).

Anvendelsen af midlerne fra en iværksætterkonto er også underlagt bestemte betingelser:

 • Virksomhedsoprettelse og investering: Midlerne kan anvendes til at etablere og investere i din virksomhed.
 • Køb af afskrivningsberettigede aktiver: Det er muligt at købe bygninger og maskiner, kendt som afskrivningsberettigede aktiver.
 • Fradragsberettigede driftsomkostninger: Udgifter som løn, husleje og andre driftsomkostninger, der er fradragsberettigede, kan dækkes.
 • Forskning: Udgifter til forsøg og forskning kan finansieres via iværksætterkontoen.
 • Køb af aktier og anparter: Midlerne kan også bruges til køb af aktier og anparter, især hvis det er med henblik på at etablere virksomheden i selskabsform.

Disse oplysninger er baseret på Skattestyrelsens retningslinjer fra Skat.dk.

Sådan hæver du indskuddet fra din iværksætterkonto

Når tiden er inde til at gøre din iværksætterdrøm til virkelighed, kan du hæve indskuddet fra din iværksætterkonto. Her er trinnene for at gennemføre hævningen:

 1. Udfyld blanketten: Start med at udfylde blanketten “Anmeldelse om anskaffelse af aktiver i forbindelse med hævning på etableringskonto” (blanket 02.007). Denne blanket kan findes på Skattestyrelsens hjemmeside.
 2. Aflevér blanketten: Når du har udfyldt blanketten korrekt, skal den indleveres til dit pengeinstitut.
 3. Hævning af indskuddet: Efter indlevering af blanketten er du klar til at hæve indskuddet fra din iværksætterkonto. Dette er et afgørende skridt for at kickstarte din virksomhed.

Det er vigtigt at være opmærksom på tidsfristerne for hævning. Indskuddet skal hæves inden for ni år efter afslutningen af det indkomstår, hvor din virksomhed er startet, eller inden udgangen af det andet indkomstår efter det år, hvor du når pensionsalderen.

Er du klar til professionel hjælp?

Kontakt os for skræddersyet professionel hjælp.

Anvendelse af midler fra din iværksætterkonto

Midlerne på din iværksætterkonto er ikke blot en hvilken som helst opsparing; de er øremærket til specifikke formål. Her er en oversigt over, hvad du kan bruge dem til:

 1. Indskudsgrænser: Det er vigtigt at bemærke, at du ikke kan indsætte et vilkårligt beløb på din iværksætterkonto. Indskuddet er begrænset til maksimalt 60% af din nettoløn. 
 • For eksempel, hvis din nettoløn er 200.000 kr., kan du indsætte op til 200.000 kr.
 • Ved en nettoløn på 300.000 kr., er grænsen 250.000 kr.
 • Og for en nettoløn på 900.000 kr., kan du indsætte op til 540.000 kr.
 1. Anvendelse af midlerne:
 • Opstart eller investering i virksomhed: Midlerne kan bruges til at starte eller investere i din egen virksomhed.
 • Køb af maskiner eller bygningsinvesteringer: Anvendelse af midlerne til indkøb af maskiner eller investering i bygninger til erhvervsmæssig brug er tilladt.
 • Betaling af løn, husleje eller driftsomkostninger: Midlerne kan dække lønninger, husleje og andre driftsomkostninger, der er relateret til din virksomhed.
 • Forskning og produktudvikling: Udgifter til forskning, produktudvikling, forsøg eller lignende formål kan finansieres via din iværksætterkonto.
 • Køb af anparter eller aktier: Midlerne kan bruges til køb af anparter eller aktier, hvis det er med henblik på at etablere din virksomhed som et selskab.

Disse retningslinjer sikrer, at midlerne på iværksætterkontoen anvendes til at støtte og fremme dine iværksætterambitioner.

Salg af virksomhed, opkøb & fusioner

Få en gratis vurderingsberetning af din virksomhed.

FAQ om iværksætterkonto

Vi har samlet en række spørgsmål på siden her, så du kan få hurtigt svar. Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål, kan du kontakte os på tlf. eller E-mail.

En iværksætterkonto er en specialiseret bankkonto designet for kommende iværksættere og selvstændige erhvervsdrivende. Dens største fordel er muligheden for skattefradrag for hvert indskud. Denne konto er især rettet mod lønmodtagere i topskattegruppen og ligner i sin opbygning og fordele en etableringskonto.

En etableringskonto er en opsparingskonto designet for lønmodtagere, som ikke betaler topskat, og som ønsker at starte deres egen virksomhed. Den tilbyder skattefradrag for indbetalinger, ligesom en iværksætterkonto, men er målrettet en anden målgruppe. Mens iværksætterkontoen er for dem i topskattegruppen, er etableringskontoen for dem udenfor denne gruppe.

For at oprette en iværksætterkonto skal du opfylde visse kriterier: et årligt minimumsindskud på mindst 5.000 kr. (2023), en minimumsinvestering på 97.500 kr. i din virksomhed (2023), en betydelig arbejdsindsats fra dig eller din ægtefælle (mindst 12 timer ugentligt eller 50 timer månedligt), og en årlig indskudsgrænse på 250.000 kr. eller 60% af din nettoløn (2023). Midlerne kan bruges til virksomhedsoprettelse, køb af afskrivningsberettigede aktiver, dækning af fradragsberettigede driftsomkostninger, forskning, og køb af aktier eller anparter til virksomhedsetablering.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Del den her: