Kontakt os

+45 70 60 40 04

4.6/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Hjemfaldspligt

Hjemfaldspligt er en tilbagekøbsret, der giver kommunen mulighed for at købe en grund eller ejendom tilbage efter eget ønske. Som ejer af en grund med hjemfaldspligt har du derfor kun en begrænset ret til at bruge ejendommen i en bestemt periode. Her kan du finde mere information om hjemfaldspligt og grunde til, hvorfor det er vigtigt at være opmærksom på denne bestemmelse, før du underskriver en købsaftale.

Vi har hjulpet over 1200+ danske virksomheder

Hvad er hjemfaldspligt?

Hjemfaldspligt er en tinglyst tilbagekøbsret, der findes i flere af Danmarks kommuner. Hjemfaldspligten tillader, at en kommune kan vælge at tilbagekøbe den grund, som en ejendom er bygget på, til en reduceret pris – oftest til den oprindelige salgspris – efter en vis periode. Dette juridiske værktøj sikrer kommunale interesser og styrer udviklingen af boligområder.

Det er vigtigt for både nuværende og fremtidige boligejere at være opmærksomme på, om der er hjemfaldspligt på deres ejendom. Denne information er tilgængelig i Tingbogen. Hvis du er usikker på, om din bolig har en sådan klausul, er det klogt at undersøge dette for at undgå fremtidige finansielle overraskelser.

Hjemfaldspligten kan have betydelige konsekvenser for boligfinansiering. Hvis der er mindre end 30 år tilbage af tilbagekøbsretten, kan det være umuligt at opnå et traditionelt 30-årigt realkreditlån. Dette gør boligen mindre attraktiv for låntagere og mere udfordrende at sælge for ejeren.

Derfor vælger mange boligejere at forsøge at frikøbe hjemfaldspligten eller forhandle en udskydelse. Ved at købe en udskydelse af hjemfaldspligten kan man forlænge perioden op til 35 år. Hvis dette ikke gøres, overgår ejendommen til kommunen efter den aftalte periode.

I 2017 skete en vigtig ændring, da Københavns Kommune besluttede, at frikøb af hjemfaldspligt skulle baseres på ejendommens reelle markedsværdi i stedet for den offentlige vurdering. Dette ændrede beregningsgrundlaget betydeligt og medførte højere omkostninger for boligejerne, der ønsker at slippe af med deres hjemfaldspligt.

Hjemfaldspligt gennem tiden

Hjemfaldspligt har historisk set været et redskab for at gøre det muligt for privatpersoner at købe og bygge deres eget hus med minimale omkostninger i forhold til grundkøbet. I begyndelsen tillod hjemfaldspligten, at grunden efter en periode kunne overdrages tilbage til kommunen uden økonomisk kompensation, hvor kommunen så betalte ejeren værdien af bygningen på tilbagekøbstidspunktet.

I dag fungerer hjemfaldspligten som en form for langtidsleje, hvor kommunen har mulighed for at købe grunden tilbage til enten den oprindelige salgspris eller den aktuelle markedspris.

Sådan finder du ud af, om der er hjemfaldspligt på en ejendom

Hvis du overvejer at købe en ejendom og ønsker at undersøge, om der er hjemfaldspligt tilknyttet, kan denne information findes i Tingbogen. Hjemfaldspligt er en væsentlig faktor at være opmærksom på, da det påvirker både ejendommens værdi og dine muligheder for at belåne boligen.

Når du søger efter en ejerbolig, er det også vigtigt at tjekke salgsopstillingen, hvor det typisk vil være angivet, hvis der er hjemfaldspligt på ejendommen. Dette er især relevant i større byer som København og Aarhus, hvor en betydelig del af boligmarkedet tidligere har været omfattet af hjemfaldspligt. Mange af disse boliger er placeret i Københavns kommune samt omkringliggende kommuner.

Det er værd at bemærke, at kommunerne generelt er stoppet med at sælge byggegrunde med hjemfaldspligt. Dette betyder, at antallet af boliger med hjemfaldspligt gradvist vil falde, efterhånden som flere ejere vælger at købe hjemfaldspligten fri. Dette skift har betydning for både nuværende og potentielle boligejere, da frigivelsen af hjemfaldspligten kan øge ejendommens handelsværdi og gøre den mere attraktiv på markedet.

Hos Stadsrevsionen brænder vi for at hjælpe vores kunder med at optimere deres økonomi og opnå langvarig succes. Vi har hjulpet mere end 1200 tilfredse samarbejdspartnere og klienter – skal vi også hjælpe dig?

Har du brug for hjælp til at optimere din økonomi?

Kontakt Stadsrevisionen for skræddersyet professionel støtte og rådgivning.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Hvor mange boliger har tinglyst hjemfaldspligt?

I 2017 var der omkring 1.500 ejendomme med hjemfaldspligt i Københavns Kommune. Samtidig var der cirka 1.500 ejerlejligheder i Aarhus Kommune, som også var underlagt hjemfaldspligt. Disse tal viser, hvor udbredt hjemfaldspligten er i de større byområder.

Flere kommuner, herunder Ballerup Kommune, tilbyder oversigter over de ejendomme, hvor hjemfaldspligt er gældende. Dette kan være en værdifuld ressource for både nuværende ejere og potentielle købere, der ønsker at forstå deres rettigheder og forpligtelser forbundet med ejendommen.

Da kommunerne har ophørt med at sælge byggegrunde med hjemfaldspligt, er antallet af boliger med denne type tilbagekøbsklausul på et faldende leje. Dette skift i praksis betyder, at færre nye ejendomme vil være underlagt hjemfaldspligt fremadrettet, hvilket kan have betydning for udviklingen på boligmarkedet i de påvirkede områder.

Frikøbsprisen er baseret på markedsprisen

Traditionelt blev frikøbsprisen for en ejendom med hjemfaldspligt beregnet ud fra en offentlig ejendomsvurdering. Denne praksis er dog ændret af Københavns Kommune, som nu anvender en mæglervurdering til at fastsætte frikøbsprisen for ejendomme indenfor kommunens grænser. Dette skift skyldes, at markedsprisen ofte er væsentligt højere end den offentlige vurdering, hvilket gør den tidligere model forældet og uretfærdig for ejendomsejere.

Under det nye system bliver frikøbsprisen for en ejendom med hjemfaldspligt fastsat af en mægler, som kommunen udpeger. Dette sikrer en mere retfærdig vurdering, der afspejler den aktuelle markedspris.

Det er vigtigt at bemærke, at selvom kommunen har retten til at tilbagekøbe grunden under hjemfaldspligten, er der ingen forpligtelse til at gøre dette. Derfor er der heller ingen sikkerhed for, at hjemfaldspligten kan fjernes eller at kommunen vil udøve sin ret til tilbagekøb.

Når hjemfaldspligten er tinglyst på en ejendom, kan det ofte reducere ejendommens salgspris, da potentielle købere normalt vil forlange et prisnedslag eller kræve, at hjemfaldspligten bliver frikøbt før handlen. Dette skal du som sælger være forberedt på, da det direkte påvirker din ejendoms markedspris og salgspotentiale.

Desuden er det værd at bemærke, at der ikke gives skattemæssigt fradrag for tab, hvis du sælger en ejendom med hjemfaldspligt, som du har købt fra 1999 til nu. Dette kan have betydelige økonomiske konsekvenser, hvis du overvejer at sælge en ejendom med hjemfaldspligt.

Frikøb af bolig med hjemfaldspligt

Frikøb af en bolig med hjemfaldspligt er en proces, der giver boligejere mulighed for at ophæve den eksisterende hjemfaldspligt. Processen og prisen for frikøb kan variere betydeligt fra kommune til kommune, så det er en god idé at kontakte den relevante kommune direkte, hvis du overvejer at frikøbe din bolig fra hjemfaldspligten eller ønsker at udskyde den.

I Københavns Kommune, for eksempel, beregnes prisen for frikøb af en bolig med hjemfaldspligt baseret på ejendommens markedsværdi frem for den offentlige vurdering. Denne praksis kan gøre det dyrere at frikøbe en bolig med hjemfaldspligt i området, da markedsværdierne generelt ligger højere end de offentlige vurderinger.

Når du vælger at frikøbe din bolig med hjemfaldspligt, indebærer det, at hjemfaldspligten annulleres, hvilket effektivt fjerner kommunens ret til at tilbagekøbe ejendommen. Dette fjerner en væsentlig restriktion på ejendommen, hvilket potentielt kan øge ejendommens markedsværdi og gøre den mere attraktiv for fremtidige købere.

Det er vigtigt for boligejere at være opmærksomme på de økonomiske implikationer og den juridiske proces involveret i frikøb af hjemfaldspligt. En detaljeret forståelse af de lokale regler og priser forbundet med hjemfaldspligten kan hjælpe med at navigere i denne komplekse situation og træffe informerede beslutninger omkring ejendomsinvesteringer.

Hvad koster det at udskyde hjemfaldspligten?

Udskydelse af hjemfaldspligten er et alternativ til fuldt frikøb, der kan være relevant for mange boligejere. Denne proces involverer betaling af en sum, som repræsenterer forskellen mellem frikøbsbeløbet baseret på det oprindelige tilbagekøbsår og frikøbsbeløbet baseret på det nye ønskede tilbagekøbsår.

I praksis betyder det, at du kan forlænge perioden, før kommunen kan udøve sin tilbagekøbsret, op til maksimalt 35 år fra det år, hvor aftalen om udskydelse træder i kraft. Dette kan give boligejere en væsentlig længere periode til at nyde ejendomsretten uden bekymring for kommunens indgriben.

At anmode om et tilbud om udskydelse af hjemfaldspligten er gratis i de fleste kommuner, hvilket gør det til en tilgængelig mulighed for ejere, der ønsker at forlænge deres ejerskab. Det er dog vigtigt at bemærke, at i nogle situationer kan hjemfaldspligten hverken frikøbes eller udskudtes, såsom i tilfælde hvor staten har specifikke rettigheder over ejendommen.

For dem, der overvejer at udskyde hjemfaldspligten, er det afgørende at forstå både de økonomiske og juridiske aspekter af sådanne aftaler. Ved at tage kontakt til din lokale kommune kan du få et klart billede af mulighederne for udskydelse og de specifikke betingelser, der gælder for din ejendom. Dette kan hjælpe dig med at træffe en velinformeret beslutning, der kan påvirke din fremtidige finansielle planlægning og ejendomsstrategi.

Ejendomsværdiskat og ejendomsskatter på ejendomme med hjemfaldspligt

Ejere af ejendomme med hjemfaldspligt står ofte over for en udfordrende økonomisk situation, idet de skal betale ejendomsværdiskat og ejendomsskatter på lige fod med ejere af ejendomme uden hjemfaldspligt. Dette til trods for at hjemfaldspligten potentielt kan nedsætte ejendommens salgsværdi og komplicere mulighederne for belåning. Denne skattepolitik har rødder i historiske praksisser, hvor kommuner for mere end 100 år siden tinglyste hjemfaldspligter i forbindelse med salg af grunde til favorable priser.

Denne situation resulterer i, at ejere af ejendomme med hjemfaldspligt kan have svært ved at sælge deres ejendom, især når hjemfaldstidspunktet nærmer sig. Mulighederne for at optage de sædvanlige 30-årige realkreditlån bliver ligeledes begrænsede, da ejendommens markedsværdi ofte er lavere end tilsvarende ejendomme uden hjemfaldspligt. Dette kan føre til en vedvarende devaluering af ejendommens finansielle værdi, som både påvirker salgsmuligheder og lånekapacitet.

Ligesom der er skattemæssige forpligtelser knyttet til boliger med hjemfaldspligt, så er der også skattemæssige forhold, som virksomheder skal navigere i. For at sikre, at du håndterer disse skatteforhold korrekt og undgår potentielle faldgruber, kan det være en god idé at søge professionel rådgivning. Vores erfarne team hos Stadsrevisionen har mange års erfaring med at rådgive og hjælpe virksomheder med at håndtere skattemæssige udfordringer.

Har du brug for hjælp til at håndtere din virksomheds skattemæssige forpligtigelser?

Kontakt Stadsrevisionen for professionel støtte og rådgivning.

Overvejelser ved køb af bolig med hjemfaldspligt

Når du overvejer at købe en bolig med hjemfaldspligt, er det vigtigt at være opmærksom på de specifikke vilkår, herunder hvor lang tid der er tilbage, før ejendommen hjemfalder til kommunen. Denne forståelse er afgørende for at kunne vurdere, hvor meget du bør investere i en sådan ejendom.

Boliger med mindre end 30 år tilbage af deres hjemfaldspligt kan ikke belånes med standard 30-årige realkreditlån. Dette gør det vanskeligere at finansiere købet af en sådan bolig, da de fleste købere vil have brug for lånefinansiering. Resultatet er, at prisen på boliger med hjemfaldspligt ofte er lavere, hvilket kan ses som en mulighed for at købe en ejendom til en mere attraktiv pris end sammenlignelige boliger uden hjemfaldspligt.

Det er dog ikke altid, at en kommune vælger at udnytte sin tilbagekøbsret, selvom der er tinglyst hjemfaldspligt på boligen. Dette element af usikkerhed kan også spille ind på din beslutning om at købe, da det ikke er garanteret, at kommunen faktisk vil købe boligen tilbage.

Investering i en bolig med hjemfaldspligt indebærer derfor både potentielle risici og muligheder. Det er afgørende, at din beslutning om at købe en sådan ejendom baseres på en fuldstændig forståelse af alle faktorer og potentielle fremtidige scenarier. Sørg for at indsamle omfattende information og overvej måske at snakke med en ejendomsmægler eller juridisk rådgiver, der har erfaring med hjemfaldspligtsbetingelser, for at sikre, at du træffer den mest informerede beslutning muligt.

Salg af virksomhed, opkøb & fusioner

Få en gratis vurderingsberetning af din virksomhed.

FAQ om hjemfaldspligt

Ja, det er muligt at frikøbe hjemfaldspligt. Frikøbet indebærer, at ejeren betaler et aftalt beløb til kommunen for at ophæve hjemfaldspligten. Prisen for frikøb varierer fra kommune til kommune og beregnes i København Kommune baseret på ejendommens aktuelle markedsværdi. Det er vigtigt at kontakte den relevante kommune direkte for at forstå de specifikke betingelser og omkostninger forbundet med frikøb af hjemfaldspligten.

Når en ejendom sælges “uden hjemfaldspligt”, betyder det, at ejendommen ikke er underlagt nogen tilbagekøbsret for kommunen. Køberen opnår derfor fuld ejerret over ejendommen uden risiko for, at kommunen kan kræve ejendommen tilbagekøbt. Dette gør typisk ejendommen mere attraktiv på markedet.

Det præcise antal boliger med hjemfaldspligt varierer over tid og mellem kommuner. For eksempel, i 2017 var der omkring 1.500 ejendomme med hjemfaldspligt i Københavns Kommune. Mange kommuner har imidlertid stoppet med at sælge nye byggegrunde med hjemfaldspligt, så antallet af nye ejendomme med denne klausul falder.

En hjemfaldsklausul er en juridisk betingelse tinglyst på en ejendom, som giver kommunen ret til at tilbagekøbe ejendommen til en forudbestemt pris eller betingelse efter en bestemt periode. Dette sikrer kommunen en mulighed for at regulere brugen af ejendommen og understøtte kommunale planlægningsmål.

En tilbagekøbsklausul er det samme som hjemfaldspligt, og er en betingelse, der tillader sælgeren (typisk en kommune) at købe en ejendom tilbage under visse betingelser. Klausulen kan specificere en tilbagekøbspris og tidspunktet for tilbagekøbet. Denne type klausul anvendes primært for at sikre, at ejendommen forbliver tilgængelig for bestemte formål, såsom offentlig eller social bolig.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Del den her: