Kontakt os

+45 70 60 40 04

4.6/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Gazelle

"Gazelle" er et udtryk, der anvendes til at beskrive virksomheder, som oplever hastig vækst. For at din virksomhed kan blive betragtet som en gazelle, er der fastsat specifikke krav, som skal opfyldes. Begrebet Gazelle har sin oprindelse i Gazelleprisen, som årligt uddeles af Dagbladet Børsen til de virksomheder i Danmark, der udviser en markant og hurtig vækst.

Vi har hjulpet over 1200+ danske virksomheder

Definition af en gazellevirksomhed

At opnå status som en gazellevirksomhed kræver, at en virksomhed opfylder specifikke vækstkrav, ofte målt gennem omsætning eller bruttoresultat, hvis omsætningsdata ikke er tilgængelige. 

Udtrykket “gazellevirksomhed” blev introduceret af den amerikanske økonom David L. Birch. Han valgte at bruge metaforer fra dyreriget for at kategorisere virksomheder baseret på deres størrelse og vækstrate. Små virksomheder, der oplever minimal til ingen vækst, blev kategoriseret som mus, mens store virksomheder med omfattende omsætning, men begrænset vækst, blev sammenlignet med elefanter. Gazellen repræsenterer de mellemstore virksomheder, der oplever betydelig vækst.

Dette koncept blev adopteret af Dagbladet Børsen i 1995, da de introducerede den årlige gazelleundersøgelse. Denne undersøgelse identificerer og anerkender de hurtigst voksende virksomheder i Danmark. Foruden at identificere de nationale gazeller, uddeler Børsen også en række priser til disse fremtrædende virksomheder hvert år.

Kriterier for gazellevirksomheder

For at kvalificere sig som en gazellevirksomhed, skal en virksomhed opfylde bestemte krav. Kun anpartsselskaber (ApS) og aktieselskaber (A/S) kan kvalificere sig, selvom pengeinstitutter er undtaget fra denne regel og kan blive overvejet uafhængigt af deres virksomhedsform. Enkeltmandsvirksomheder er dog udelukket fra at opnå gazellestatus.

I deres evaluering benytter Børsen branchekoder fastsat af Danmarks Statistik for at sikre en objektiv og retfærdig bedømmelse. Visse brancher er ekskluderet fra undersøgelsen, især dem, hvor vækstmålinger ikke er hensigtsmæssige på grund af den betydelige indflydelse fra offentlige tilskud og regulering.

Kriterier for at opnå gazellestatus

For at en virksomhed kan blive betegnet som en gazellevirksomhed, skal den opfylde følgende betingelser:

  • Regnskabsperiode: Virksomheden skal have offentliggjort mindst fire regnskaber. Virksomheder, hvis første regnskabsår er kortere end 12 måneder, eller hvis sidste regnskabsår er længere end 12 måneder, er ikke kvalificerede. Dette skyldes, at atypiske regnskabsperioder kan resultere i skævvredne vækstbilleder.
  • Vækst: Virksomheden skal have oplevet positiv vækst i alle fire af de evaluerede år. Samlet skal væksten over den fireårige periode være på mindst 100 procent, hvilket indikerer en fordobling af virksomhedens størrelse eller omsætning.
  • Driftsresultat: Det er acceptabelt, hvis driftsresultatet er negativt i et af de fire år, men det samlede driftsresultat over hele perioden skal være positivt.

Sammenlignelighed: For at sikre en retvisende vurdering af virksomhedens vækst, skal de finansielle data for de fire år være direkte sammenlignelige. Virksomheder, der ændrer deres regnskabspraksis og dermed kompromitterer dataens sammenlignelighed, vil blive ekskluderet fra vurderingen.

Hvordan opnår min virksomhed gazellestatus?

Har du en virksomhed, og er du interesseret i at opnå den prestigefyldte gazellestatus eller måske endda blive nomineret til en gazellepris? Processen er ret ligetil, hvis din virksomhed opfylder de tidligere nævnte kriterier. Bedømmelsen og udvælgelsen foregår automatisk. Dagbladet Børsen indhenter selv de nødvendige data for at identificere og udnævne årets gazellevirksomheder. Hvis din virksomhed er udvalgt som en gazelle, vil du blive kontaktet direkte af Børsen.

Har du nogle spørgsmål eller bare brug for hjælp?

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Hvornår annonceres gazelleprisvinderne?

Gazellekåringerne annonceres mod årets slutning, hvor virksomheder ikke blot udnævnes som gazellevirksomheder, men priser også uddeles i to specifikke kategorier: årets gazelle og årets fremstillingsgazelle.

I hver region i landet kåres en virksomhed med den mest bemærkelsesværdige vækst som regionsvinder. For at være kvalificeret til denne anerkendelse skal virksomheden have mindst 10 ansatte i det seneste regnskabsår. Fremstillingsgazelle-prisen tildeles virksomheder, der har udvidet og forbedret deres produktionskapacitet og markedsandel gennem fokuseret nicheudvikling og innovation. Der vælges en landsvinder inden for begge kategorier.

Er det muligt at opnå gazellestatus flere gange?

Ja, det er absolut en mulighed. En virksomhed tildeles gazellestatus for et specifikt år ad gangen. For eksempel, hvis en virksomhed er blevet udnævnt til en Børsen Gazelle i 2022, vil den permanent have retten til at bære denne titel for det specifikke år. For at blive anerkendt som en gazellevirksomhed i 2023, skal virksomheden gennemgå en ny vurdering baseret på dette års finansielle resultater. Det betyder, at en virksomhed kan opnå gazellestatus i flere på hinanden følgende eller separate år. Til illustration blev 2.651 virksomheder kåret som gazellevirksomheder af Børsen i 2022.

Er du klar til professionel hjælp?

Kontakt os for skræddersyet professionel hjælp.

(H2) Navneændring i virksomheden (opkøb eller navneændring, samme CVR-nummer bevares)

En ændring af virksomhedens navn, hvad enten det skyldes opkøb eller en simpel navneændring, påvirker ikke deres evaluering, da kåringen altid er knyttet til virksomhedens CVR-nummer. Standardproceduren er, at virksomhedens juridiske navn vil blive vist på gazellelisten. Hvis virksomheden foretrækker at have et alternativt navn vist, skal dette navn være officielt registreret i CVR. I tilfælde af at virksomheden skifter til et nyt navn og ønsker dette vist på listen, kræves der dokumentation for navneændringen i CVR-registeret.

(H2) Er det tilladt at anvende gazellelogoet i markedsføringsmateriale, efter at man er blevet udnævnt som en Børsen Gazelle?

Ja, det er det. Dog skal det bemærkes, at logoet er et beskyttet varemærke, der ejes af Børsen. Gazellevirksomheder skal derfor erhverve rettighederne til at bruge logoet i deres markedsføring. Rettighederne til at bruge gazellelogoet kan erhverves gennem køb af gazellepakken, der er prissat til 8499 kr. ekskl. moms. Denne pakke indeholder ikke kun rettighederne til at bruge logoet, men også årets statuette og et ekstra diplom som anerkendelse af virksomhedens præstation. Det skal bemærkes, at der ikke tilbydes rabat på gazellepakken, hvis den købes efter afholdelsen af gazellekåringerne.

Salg af virksomhed, opkøb & fusioner

Få en gratis vurderingsberetning af din virksomhed.

FAQ om Gazelle

Vi har samlet en række spørgsmål på siden her, så du kan få hurtigt svar. Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål, kan du kontakte os på tlf. eller E-mail.

En “gazelle” refererer til virksomheder, der oplever markant og hurtig vækst. For at opnå gazellestatus skal en virksomhed opfylde bestemte krav og kriterier. Gazelleprisen, som uddeler denne status, administreres årligt af Dagbladet Børsen til de mest ekspansive virksomheder i Danmark.

En “gazellevirksomhed” er en virksomhed, der opfylder særlige vækstkrav, ofte baseret på omsætning eller bruttoresultat. Termen blev skabt af økonomen David L. Birch og populariseret af Dagbladet Børsen, der årligt identificerer og anerkender Danmarks hurtigst voksende virksomheder gennem en gazelleundersøgelse og uddeler priser til de mest fremstående blandt dem.

Din virksomhed skal være et anpartsselskab (ApS) eller aktieselskab (A/S), have offentliggjort mindst fire regnskaber, vise en positiv vækst på mindst 100% over fire år, og have et positivt samlet driftsresultat over denne periode. Finansielle data skal være sammenlignelige, og virksomheden skal ikke have ændret regnskabspraksis i den pågældende periode. Enkeltmandsvirksomheder og visse brancher er udelukket.

Ja, en virksomhed kan opnå gazellestatus i flere på hinanden følgende eller separate år, da statussen tildeles på årsbasis baseret på virksomhedens finansielle præstationer i det specifikke år.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Del den her: