Kontakt os

+45 70 60 40 04

4.6/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Fuldmagt

En fuldmagt er en skriftlig erklæring, hvor du autoriserer en anden person til at varetage opgaver for dig. Den person, der giver denne beføjelse, refereres til som fuldmagtsgiveren, mens den, der modtager rettighederne, betegnes som fuldmægtig.

Vi har hjulpet over 1200+ danske virksomheder

Hvad indebærer en fuldmagt?

En fuldmagt er en skriftlig beføjelse, der tillader en person at agere for en anden. Den der giver denne autorisation betegnes som fuldmagtsgiveren, mens den person, der får bemyndigelsen, kaldes fuldmægtigen.

Når du benytter en fuldmagt, er det ikke altid garanteret, at modtageren accepterer den. Derfor kan det være nyttigt at have en fuldmagt, der er designet efter branchens standarder og som virker troværdig. 

Fuldmægtigens rettigheder kan være overordnede (kendt som generalfuldmagt) eller specifikt rettet mod bestemte opgaver eller situationer (benævnt specialfuldmagt).

Generalfuldmagt

Med en generalfuldmagt gives fuldmægtigen beføjelse til at udføre alle tænkelige handlinger på dine vegne. Dette inkluderer retten til at administrere dine finanser, omsætte eller pantsætte ejendomme, eller interagere med offentlige institutioner. Ikke desto mindre kan du oprette en generalfuldmagt med specifikke begrænsninger, såsom at undlade retten til at pantsætte eller sælge ejendom.

En generalfuldmagt kan være nyttig, hvis du af en eller anden grund ikke er i stand til at varetage dine anliggender, som hvis du er i udlandet eller indlagt på sygehus. På grund af den omfattende beføjelse en generalfuldmagt giver, er det essentielt, at du har dyb tillid til fuldmægtigen(e) og er overbevist om, at de vil agere i tråd med dine ønsker og behov.

Specialfuldmagt

Ved oprettelse af en specialfuldmagt gives fuldmægtigen kun beføjelse til at udføre bestemte, specifikke handlinger på dine vegne. Eksempler herpå kunne være at repræsentere dig over for offentlige instanser, håndtere salg eller pantsætning af fast ejendom, repræsentere dig ved en generalforsamling, afhente en forsendelse, trække penge ud fra en bankkonto eller enhver anden specifik opgave, du anser for vigtig. Du har derfor mulighed for nøje at specificere, hvilke opgaver fuldmægtigen har ret til at udføre.

Når du kun har behov for hjælp til bestemte, afgrænsede situationer, anbefales det at vælge en specialfuldmagt, der præcist afspejler disse behov. Dette modsat en generalfuldmagt, som giver en bredere og mere omfattende række af beføjelser til fuldmægtigen.

Har du nogle spørgsmål eller bare brug for hjælp?

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Fuldmagt kontra fremtidsfuldmagt

En fuldmagt og en fremtidsfuldmagt er ikke én og samme ting. En fremtidsfuldmagt aktiveres kun, når du som fuldmagtsgiver bliver ude af stand til at tage vare på dine egne anliggender. Dens primære formål er at beskytte dig i fremtidige scenarier, som f.eks. ved udbrud af demens eller andre helbredsmæssige forhold. Det er derfor essentielt at forstå, at en standard fuldmagt ikke kan fungere som en erstatning for en fremtidsfuldmagt.

Hvorfor overveje en fuldmagt?

At oprette en fuldmagt kan være yderst gavnligt, når du ønsker, at en anden skal kunne agere på dine vegne. Dette kan være aktuelt, hvis du for eksempel befinder dig i udlandet, har behov for assistance til boligsalg, eller når du skal repræsenteres over for offentlige instanser.

Er der et familiemedlem, som på grund af alderens udfordringer har besvær med daglige opgaver og økonomisk forvaltning, kan det anbefales, at vedkommende opretter en generalfuldmagt til din fordel. Derved kan du assistere med at beskytte og fremme familiemedlemmets interesser.

Sådan opretter du en fuldmagt

Når du ønsker at udarbejde en fuldmagt, er der nogle essentielle elementer, som bør være med for at sikre dokumentets gyldighed. For at gøre det let for dig, er der opstillet en praktisk tjekliste nedenfor. Det vil være en god ide, at du anvender denne tjekliste som en skabelon, hvis du ønsker at skrive din egen fuldmagt:

  1. Identifikation af fuldmagtsgiver.
  2. Angivelse af hvem, der har ret til at repræsentere fuldmagtsgiver.
  3. Beskrivelse af fuldmagtens omfang (hvilke handlinger den tillader).
  4. Angivelse af om fuldmagten kan overføres til andre.
  5. Startdato for fuldmagtens gyldighed.
  6. Procedure for tilbagekaldelse af fuldmagten.
  7. Korrekt underskrift med eventuelle vitterlighedsvidner til stede.

Hvordan udpeger man den rette fuldmægtig?

Valget af fuldmægtig ligger helt og holdent hos dig. Dog er det essentielt, at den person, du udpeger som fuldmægtig, er myndig (over 18 år), troværdig, kvalificeret og i stand til at udføre de tildelte opgaver på en ansvarlig måde. Det er derfor afgørende at udpege en, som du dybt stoler på.

Selvom det er muligt at udpege flere personer som fuldmægtige, kan det ofte være mere overskueligt at have én dedikeret person. Skulle du dog beslutte dig for at vælge flere, er det altafgørende at præcisere, hvordan de skal agere i relation til hinanden og over for dig.

Er du klar til professionel hjælp?

Kontakt os for skræddersyet professionel hjælp.

Hvordan kategoriseres forskellige fuldmagter?

Der findes adskillige kategorier indenfor fuldmagter. I denne del vil vi udforske fuldmagter både med og uden fysisk nærvær, samt beskrive hvordan de kan annulleres.

Fuldmagt uden særlig tilstedeværelse – “Verbal fuldmagt”
Er du på farten og kan ikke være til stede personligt, har du mulighed for at tildelte en verbal fuldmagt via en telefonsamtale. Denne type fuldmagt kan du give til enhver, det kan være din ven, barn, ægtefælle eller nogen helt anden. Med en verbal fuldmagt giver du den anden person ret til at træffe beslutninger i dit navn.

En klassisk repræsentation af en fuldmagt uden særlig tilstedeværelse, dvs. en fuldmagt, der ikke nødvendigvis behøver at blive præsenteret, er den verbale §18-fuldmagt jf. aftaleloven. Denne type fuldmagt er en af de mest enkle, idet du blot beder nogen handle på dine vegne. Alle har ret til at tildelte en §18-fuldmagt.

Hvis den person, du har valgt, overtræder de givne rettigheder, er aftalen ikke gældende for dig, selv hvis tredjeparten er i god tro. En §18-fuldmagt kan annulleres, når meddelelsen er nået frem til den, du har givet fuldmagten.

Fuldmagt med særlig tilstedeværelse – “Skreven fuldmagt”

Der findes en række forskellige typer af fuldmagter, der kræver “særlig tilstedeværelse”. Disse fuldmagter er typisk skabt for at skulle fremvises for en given part, så denne kan bekræfte gyldigheden af den handlekraft, som fuldmægtigen besidder. Nogle af de mest almindelige eksempler herpå er stillingsfuldmagten, erklæringsfuldmagten og den skriftlige fuldmagt.

Tager vi eksempelvis en stillingsfuldmagt i brug: Når du ansætter en medarbejder i din forretning eller virksomhed, tildeler du implicit denne medarbejder en stillingsfuldmagt, som er knyttet til den specifikke stilling. Dette betyder, at medarbejderen nu besidder en række beføjelser, som kommer med stillingen, og disse beføjelser binder arbejdsgiveren – i dette tilfælde, virksomheden. Et konkret eksempel kan være en butiksassistent i et supermarked, der har retten og fuldmagten til at sælge produkter til kunder.

Det er essentielt at bemærke, at en stillingsfuldmagt er bundet af de gængse regler og skikke, der gælder for den givne stilling. Det vil sige, at selvom en butiksassistent har retten til at sælge varer, har vedkommende ikke nødvendigvis fuldmagten til at eksempelvis sælge hele butikken eller dennes kasseapparat. Beføjelserne, som følger med en stillingsfuldmagt, kan ophøre, når medarbejderen forlader sin stilling eller får ændret sine arbejdsopgaver.

Hvordan fungerer en digital fuldmagt?

Ønsker du at benytte dig af den digitale mulighed, er en digital fuldmagt et fremragende værktøj. Dette format er primært relevant i forbindelse med offentlige tjenester, som for eksempel når nogen skal anmode om boligstøtte på dine vegne.

Man har muligheden for at tildelte en anden person eller en virksomhed fuldmagt for en specifik tidsramme, som du selv definerer.

En digital fuldmagt er især gavnlig for dem, der ønsker at overlade interaktion med offentlige myndigheder til familiemedlemmer eller andre nære relationer. Dette er ofte en lettelse for ældre mennesker, da det kan blive udfordrende at navigere i alle detaljerne alene.

Processen kan nemt gennemføres ved hjælp af NemID. Skulle fuldmagtsgiveren ikke besidde NemID, er det stadig muligt at etablere en digital fuldmagt. I dette tilfælde skal fuldmagtstageren initiere anmodningen, hvorefter fuldmagtsgiveren skal bekræfte fuldmagten med en håndskreven underskrift.

Hvordan trækker man en fuldmagt tilbage?

Der er forskellige metoder til at trække en fuldmagt tilbage, afhængigt af den specifikke type fuldmagt, du tidligere har udstedt. For digitale fuldmagter skal tilbagekaldelsen typisk foregå digitalt.

Hvis du har udstedt en fuldmagt på traditionel vis, dvs. skrevet den ned på et stykke papir, vil fuldmagtstageren normalt skulle præsentere denne fuldmagt over for tredjeparter for at handle på dine vegne. I sådanne tilfælde kan du trække fuldmagten tilbage ved simpelthen at anmode om det originale dokument tilbage fra fuldmagtstageren.

Salg af virksomhed, opkøb & fusioner

Få en gratis vurderingsberetning af din virksomhed.

FAQ om Fuldmagt

Vi har samlet en række spørgsmål på siden her, så du kan få hurtigt svar. Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål, kan du kontakte os på tlf. eller E-mail.

Nogle af de vigtigste komponenter er informationer om den, der giver fuldmagten, den person, der modtager den, begge parters underskrifter samt det specifikke formål med fuldmagten.

Selvom gyldighedsperioden er angivet i selve fuldmagten, har de ofte en begrænset varighed for at sikre den udstedende parts interesser.

En fuldmagt kan være gavnlig, hvis du ønsker at en anden repræsenterer dig, for eksempel ved ophold i udlandet, boligsalg, eller ved kontakt med offentlige instanser. Det er også nyttigt, hvis et ældre familiemedlem behøver assistance med daglige opgaver og økonomisk forvaltning.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Del den her: