Kontakt os

+45 70 60 40 04

4.6/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Fremtidsfuldmagt

En fremtidsfuldmagt er et juridisk dokument, hvor en person (fuldmagtsgiver) på forhånd udpeger en eller flere personer til at varetage sine økonomiske og personlige interesser, hvis man på et senere tidspunkt bliver ude af stand til det selv, for eksempel på grund af sygdom eller nedsat mental kapacitet.

Vi har hjulpet over 1200+ danske virksomheder

Hvad er en fremtidsfuldmagt, og hvordan fungerer den?

En fremtidsfuldmagt er et afgørende juridisk dokument, der giver en eller flere betroede personer ret til at handle på dine vegne, hvis du i fremtiden bliver ude af stand til selv at varetage dine økonomiske og personlige anliggender. Det er essentielt at forstå, hvordan en fremtidsfuldmagt fungerer, og hvorfor det er vigtigt at oprette den, mens du stadig er sund og rask.

Når du opretter en fremtidsfuldmagt, sikrer du, at dine valgte personer kan træde til og administrere dine forhold kun under de omstændigheder, hvor du som følge af sygdom eller lignende bliver ude af stand til selv at håndtere dem. Dette dokument træder kun i kraft under de nærmere definerede betingelser og er derfor en sikring mod for tidlig eller uhensigtsmæssig anvendelse.

Fremtidsfuldmagten repræsenterer et privatretligt alternativ til det offentligretlige værgemål, hvilket betyder, at du selv har kontrol over, hvem der skal handle på dine vegne, modsat værgemål hvor det er Familieretshuset, der udpeger en værge. Dette giver dig større frihed og sikkerhed i, at dine interesser varetages af nogen, du stoler på.

Fordelene ved at oprette en fremtidsfuldmagt er mange. Frem for alt kræver det, at fremtidsfuldmagten skal vedkendes for en notar, hvilket er en proces, der sikrer, at du er fuldt ud i stand til at træffe denne beslutning uden pres. Denne notarielle bekræftelse hjælper med at verificere, at fremtidsfuldmagten er oprettet under frie og fornuftige omstændigheder, hvilket styrker dens gyldighed og sikrer din fremtidige velfærd.

Ved at oprette en fremtidsfuldmagt sikrer du ikke blot din personlige og økonomiske fremtid, men også at dine nærmeste kan handle hurtigt og effektivt på dine vegne, når det er allermest nødvendigt. Det er en essentiel foranstaltning for enhver, der ønsker at tage ansvar for sin fremtidige velfærd.

Hvordan vælger man den rette fremtidsfuldmægtig?

Når du står overfor at oprette en fremtidsfuldmagt, er et af de mest vitale valg, hvem du indsætter som fremtidsfuldmægtig. Dette valg er essentielt, da disse personer får beføjelse til at handle på dine vegne, når dokumentet træder i kraft. Det er muligt at vælge en eller flere personer til denne vigtige rolle, og det er afgørende, at du træffer dit valg med omhu.

Mange vælger at betro denne rolle til deres nærmeste, såsom en ægtefælle, et voksent barn eller en anden nær slægtning. Det er forståeligt, da disse ofte er personer, der kender dine værdier og ønsker bedst. Med en fremtidsfuldmagt sikrer du, at det er disse betroede personer, der varetager dine interesser, skulle du selv blive ude af stand til det.

Det er afgørende at vælge en fremtidsfuldmægtig, som du har fuld tillid til, da de får myndighed til at disponere over dine anliggender fra det øjeblik, fremtidsfuldmagten aktiveres. Tilliden skal være fast grundlaget for dit valg, da din fremtidsfuldmægtig vil håndtere alt fra økonomiske beslutninger til personlige anliggender.

Hvis du beslutter dig for at indsætte mere end én fremtidsfuldmægtig, skal du overveje, hvordan disse skal forholde sig til hinanden i deres roller. Du kan vælge at gøre dem sideordnede, hvor de har lige myndighed, eller gøre en af dem til subsidiær, hvor denne kun træder til, hvis den primære fuldmægtig ikke kan opfylde sin rolle.

Det er også vigtigt at overveje, om du ønsker at tillade, at fremtidsfuldmægtigen kan delegere denne myndighed til andre, hvilket kan være relevant i visse situationer. Dette tilføjer et ekstra lag af fleksibilitet til din fremtidsfuldmagt, men det skal gøres med forsigtighed for at sikre, at din vilje og dine interesser forbliver beskyttet.

At vælge den rette fremtidsfuldmægtig er ikke bare en beslutning for nuværende velbefindende, men en beskyttelse og sikring af din fremtid.

Vigtigheden af at have en subsidiær fremtidsfuldmægtig

Når du opretter en fremtidsfuldmagt, er det afgørende at sikre kontinuitet i varetagelsen af dine anliggender, især hvis din primære fremtidsfuldmægtig ikke er i stand til at påtage sig rollen. Derfor anbefales det kraftigt at inkludere en subsidiær fremtidsfuldmægtig som en sikkerhedsforanstaltning.

Typisk vælger mange at indstille deres ægtefælle eller nærmeste samlever som deres primære fremtidsfuldmægtig. Men det er vigtigt at tage højde for, at uforudsete hændelser som alvorlig sygdom eller dødsfald kan forhindre dem i at udføre disse opgaver. I sådanne tilfælde træder den subsidiære fremtidsfuldmægtig i kraft, sikrende at dine personlige og økonomiske interesser stadig bliver varetaget efter din vilje.

At indsætte en subsidiær fremtidsfuldmægtig giver ikke blot ekstra sikkerhed, men også ro i sindet, ved at vide at der altid vil være nogen, du stoler på, som er klar til at handle på dine vegne, hvis det bliver nødvendigt. Har du brug for rådgivning til dette, så lad os i Stadsrevisionen hjælpe dig! Vi har +1200 tilfredse klienter og branchebestemte revisorer, så det matcher netop dig og dit behov!

Ønsker du professionel hjælp indenfor fremtidsfuldmægtige?

Kontakt Stadsrevisionen for hjælp med certificeret og specialiseret faglighed.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Hvem bør overveje at oprette en fremtidsfuldmagt?

Fremtidsfuldmagten er et værdifuldt juridisk værktøj for enhver voksen over 18 år, der ønsker at sikre sig, at deres anliggender bliver håndteret efter deres ønsker, hvis de bliver ude af stand til selv at gøre det. Det er en grundlæggende forudsætning, at man skal være i stand til at handle fornuftsmæssigt ved oprettelsen af en fremtidsfuldmagt. Dette betyder, at hvis du allerede er under værgemål, kan du ikke oprette en sådan fuldmagt.

En fremtidsfuldmagt er særligt relevant for personer, der ønsker at sikre sig mod fremtidige helbredsmæssige udfordringer, såsom demens. Ved at oprette en fremtidsfuldmagt, mens man stadig er i stand til at træffe velovervejede beslutninger, sikrer man, at den træder i kraft på et tidspunkt, hvor man ikke længere kan varetage sine egne interesser på grund af sygdommens fremskriden.

Desuden er alle, der ønsker at have kontrol over, hvem der skal handle på deres vegne i tilfælde af uforudsete hændelser som sygdom eller ulykker, gode kandidater til at overveje en fremtidsfuldmagt. Selvom du måske allerede har en generalforsamling, er det værd at overveje at erstatte denne med en fremtidsfuldmagt for at opnå en højere grad af retssikkerhed. Dette skyldes, at fremtidsfuldmagten tilbyder mere robuste garantier for, at dine ønsker respekteres, og den er mere bredt accepteret af både myndigheder og private institutioner, som f.eks. banker, der i visse tilfælde ikke længere accepterer generalfuldmagter.

Derfor er det klogt for enhver at overveje at oprette en fremtidsfuldmagt, især hvis de ønsker at sikre, at deres personlige og økonomiske interesser bliver håndteret kompetent og i overensstemmelse med deres egne ønsker, uanset hvad fremtiden måtte bringe.

Hvad dækker en fremtidsfuldmagt?

En fremtidsfuldmagt er et fleksibelt juridisk dokument, der giver dig mulighed for at bestemme, hvem der kan handle på dine vegne i forskellige aspekter af dit liv, hvis du selv bliver ude af stand til det. Den kan dække en bred vifte af både økonomiske og personlige forhold, hvilket gør det til et væsentligt værktøj for fremtidig planlægning.

  • Økonomiske forhold indbefatter en række transaktioner og beslutninger som f.eks. at håndtere bankkonti, betale regninger, investere penge, sælge eller købe fast ejendom og andre former for ejendomshandler. Det sikrer, at dine økonomiske interesser fortsat bliver administreret efter dine præferencer, selv når du ikke selv kan varetage dem.
  • Personlige forhold kan dække beslutninger relateret til dit daglige liv og velfærd, herunder muligheden for at søge offentlige ydelser som hjemmehjælp, at træffe medicinske beslutninger, eller håndtering af andre personlige anliggender, der kræver officiel godkendelse eller handling.

Du har også mulighed for at tilpasse din fremtidsfuldmagt specifikt til enten kun at omfatte økonomiske eller kun personlige forhold, afhængigt af dine individuelle behov og ønsker. Ved oprettelsen af en fremtidsfuldmagt er det derfor essentielt, at du nøje overvejer og specificerer, hvilke områder den skal dække. Dette sikrer, at den bliver et effektivt redskab, der præcist afspejler dine præferencer og sikrer, at dine anliggender bliver håndteret i overensstemmelse med dine ønsker.

Hvordan opretter man en fremtidsfuldmagt?

Oprettelsen af en fremtidsfuldmagt er en proces, der kræver både digital og personlig handling for at sikre fuldmagtens gyldighed og retssikkerhed.

  • Digital oprettelse: Fremtidsfuldmagten skal registreres i det officielle Fremtidsfuldmagtsregister, som du tilgår gennem tinglysningssystemet. Dette er det første skridt, og det kræver, at du logger ind med NemID eller MitID. Under denne proces vil du blive guidet til at udfylde de nødvendige informationer og til sidst digitalt underskrive fremtidsfuldmagten. Det er vigtigt, at alle oplysninger er korrekte og fuldstændigt indtastet for at undgå problemer senere.
  • Notarial vedkendelse: Når fremtidsfuldmagten er oprettet digitalt, skal du personligt møde op hos en notar for at vedkende dig fuldmagten. Det betyder, at du officielt anerkender dokumentets indhold og din intention om at lade det træde i kraft under de specificerede omstændigheder. På Domstol.dk kan du finde oplysninger om, hvor du kan finde den nærmeste notar.
  • Betaling af gebyr: Vedkendelsen hos notaren medfører et gebyr, som typisk er på 300 kr. Dette gebyr dækker notarens ydelser til at bekræfte din identitet og din forståelse af fremtidsfuldmagtens betydning og konsekvenser.

Disse trin sikrer, at fremtidsfuldmagten ikke kun er juridisk bindende, men også at den oprettes på en måde, der respekterer din retssikkerhed og beskytter dine interesser. Det er en god idé at rådføre sig med en jurist eller en anden rådgiver, der kan hjælpe med at sikre, at alle aspekter af fremtidsfuldmagten er korrekt håndteret og forstået. 

Har du brug for hjælp med fremtidsfuldmagt? Her hos Stadsrevisionen har vi hjulpet +1200 tilfredse klienter og tilbyder altid tilfredshedsgaranti. 

Er du klar til professionel hjælp i din proces med at finde hoved og hale i en fremtidsfuldmagt?

Kontakt os for skræddersyet hjælp med tilfredshedsgaranti.

Hvornår træder en fremtidsfuldmagt i kraft?

En fremtidsfuldmagt er unik ved, at den er hvilende indtil det øjeblik, hvor bestemte foruddefinerede betingelser opfyldes. Disse betingelser er typisk relateret til fuldmagtsgiverens helbredstilstand, såsom at blive fysisk eller mentalt ude af stand til selv at varetage sine anliggender.

Aktiveringsproces:

  • Initiering af anmodning: Fremtidsfuldmagten kan sættes i kraft efter anmodning. Denne anmodning kan komme fra enten fuldmagtsgiveren selv, hvis vedkommende stadig er i stand til det, eller fra den fremtidsfuldmægtige.
  • Vurdering ved Familieretshuset: Når en anmodning er indgivet, er det Familieretshusets opgave at vurdere og bekræfte, at betingelserne for at aktivere fremtidsfuldmagten er opfyldt. Dette indebærer normalt en evaluering af fuldmagtsgiverens helbredstilstand for at sikre, at vedkommende faktisk er blevet ude af stand til at håndtere sine personlige og økonomiske anliggender.
  • Formel aktivering: Hvis Familieretshuset bekræfter, at betingelserne for fuldmagtens ikrafttrædelse er opfyldt, vil fremtidsfuldmagten officielt træde i kraft, og den fremtidsfuldmægtige vil have autoritet til at handle på fuldmagtsgiverens vegne.

Dette system sikrer, at fremtidsfuldmagten kun anvendes i de tilfælde, hvor det er nødvendigt og retfærdigt, hvilket giver både beskyttelse og sikkerhed for fuldmagtsgiveren. Det er vigtigt, at både fuldmagtsgiveren og den fremtidsfuldmægtige forstår denne proces og de betingelser, der skal opfyldes, for at fremtidsfuldmagten kan aktiveres korrekt og lovligt.

Salg af virksomhed, opkøb & fusioner

Få en gratis vurderingsberetning af din virksomhed.

FAQ om Fremtidsfuldmagt

Vi har samlet en række spørgsmål på siden her, så du kan få hurtigt svar. Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål, kan du kontakte os på tlf. eller E-mail.

En fremtidsfuldmagt sikrer, at dine personlige og økonomiske anliggender vil blive varetaget af en eller flere af dig udvalgte betroede personer, hvis du selv bliver ude af stand til at gøre det, for eksempel på grund af sygdom eller nedsat mental kapacitet. Denne foranstaltning giver dig kontrol over, hvem der håndterer dine affærer og sikrer, at dine ønsker følges, hvilket giver dig ro i sindet.

Når du opretter en fremtidsfuldmagt, er det vigtigt at vælge en eller flere fremtidsfuldmægtige, som du stoler på fuldt ud, da disse personer vil have beføjelse til at handle på dine vegne. Det er også afgørende, at du præcist definerer omfanget af deres beføjelser, om det skal omfatte både økonomiske og personlige anliggender, og under hvilke omstændigheder fuldmagten skal træde i kraft. Endelig skal du sørge for, at fremtidsfuldmagten oprettes korrekt i henhold til lovgivningen, hvilket inkluderer digital registrering og notarial vedkendelse.

En pårørende fuldmagt er ofte mere uformel og kan ikke have samme juridiske styrke som en fremtidsfuldmagt. Pårørende fuldmagter anvendes typisk i mindre komplekse eller midlertidige situationer. Fremtidsfuldmagten derimod er et juridisk bindende dokument, der træder i kraft under meget specifikke omstændigheder, som når fuldmagtsgiveren ikke længere mentalt eller fysisk kan varetage sine anliggender, og den skal registreres officielt og vedkendes hos en notar.

Fremtidsfuldmagten skal underskrives af fuldmagtsgiveren ved hjælp af digital signatur, som en del af registreringsprocessen i Fremtidsfuldmagtsregisteret. Herefter skal fuldmagtsgiveren personligt møde op hos en notar for at vedkende sig fremtidsfuldmagten, hvor notaren bekræfter fuldmagtsgiverens identitet og intention.

Ja, en fremtidsfuldmagt kan ændres eller tilbagekaldes af fuldmagtsgiveren, så længe vedkommende stadig er i stand til at handle fornuftsmæssigt. For at ændre eller tilbagekalde en fremtidsfuldmagt, skal fuldmagtsgiveren logge ind i Fremtidsfuldmagtsregisteret med NemID eller MitID og foretage de nødvendige ændringer. Dette sikrer, at fremtidsfuldmagten altid afspejler fuldmagtsgiverens nuværende ønsker og omstændigheder.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Del den her: