Kontakt os

+45 70 60 40 04

4.6/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Forbrugeraftaleloven

Vi har hjulpet over 1200+ danske virksomheder

Hvad er forbrugeraftaleloven?

Forbrugeraftaleloven er en afgørende lov, der spiller en central rolle i forholdet mellem din virksomhed og forbrugerne. Denne lovgivning er essentiel for at forstå de grundlæggende rettigheder og forpligtelser i forbindelse med forbrugeraftaler. Denne guide vil give dig en detaljeret indsigt i lovens vigtigste aspekter, herunder oplysningspligt, regler for kontakt til potentielle kunder og forbrugernes fortrydelsesret.

Lovgivningen er designet til at beskytte forbrugerne, særligt i forbindelse med køb af varer og tjenesteydelser fra din virksomhed. Forbrugeraftaleloven sammen med købeloven udgør hjørnestenene i forbrugerbeskyttelse og komplementeres af yderligere love såsom markedsføringsloven og e-handelsloven. Disse love tilsammen udgør et omfattende regelsæt, som din virksomhed skal være fuldt indforstået med.

Centralt i Forbrugeraftaleloven ligger reglerne omkring din virksomheds aftaler med forbrugerne. Det inkluderer regler for, hvordan du henvender dig til potentielle kunder, og betingelserne for at indgå en aftale. Et vigtigt princip i denne lov er, at reglerne ikke kan fraviges til skade for forbrugeren. Det betyder, at en forbruger altid er beskyttet af loven, uanset eventuelle aftaler om modsat.

Som virksomhedsejer eller -leder er det dit ansvar at sikre, at alle forbrugerbeskyttende regler overholdes. Dette gælder i alle aspekter af interaktionen med forbrugerne, fra det øjeblik en aftale overvejes til dens fulde udførelse og eventuelle opsigelse.

Forbrugeraftaleloven er relevant for alle aftaler, som din virksomhed indgår med en forbruger. Dette kan dække over alt fra salg af enkelte produkter som cykler til mere komplekse tjenesteydelser. En “forbruger” i denne sammenhæng defineres som en person eller juridisk enhed, der handler uden for et erhvervsmæssigt formål. Dette inkluderer private personer, men kan også omfatte organisationer som foreninger eller sportsklubber, hvis deres køb primært er til ikke-erhvervsmæssigt brug.

Et nøgleaspekt af loven er kravet om, at virksomheder skal give forbrugeren væsentlige oplysninger før en aftale indgås. Disse oplysninger omfatter detaljer om produktet eller tjenesten, betalings- og leveringsbetingelser, og information om fortrydelsesretten.

Forbrugeraftaleloven fastlægger også regler for, hvordan virksomheder må kontakte forbrugere for at indgå en aftale. Overtrædelser af disse regler kan føre til, at en aftale erklæres ugyldig, og din virksomhed kan risikere bøder.

Endelig omfatter loven bestemmelser om bindingsperioder og opsigelsesvarsler i aftaler om løbende levering af varer og tjenesteydelser, som f.eks. abonnementsaftaler. Det er essentielt for enhver virksomhed at forstå disse regler for at undgå juridiske komplikationer og sikre en fair og gennemsigtig handel med forbrugerne.

Henvendelser til forbrugere i henhold til Forbrugeraftaleloven

Forbrugeraftaleloven fastsætter klare grænser for, hvordan erhvervsdrivende må henvende sig til forbrugere. Dette er vigtigt for at respektere forbrugernes privatliv og rettigheder. Ifølge loven er det ikke tilladt for erhvervsdrivende at:

Personligt opsøge en forbruger på dennes privatadresse, arbejdsplads eller ethvert andet privat sted, medmindre forbrugeren udtrykkeligt har bedt om dette.

Ringe til en forbruger, medmindre forbrugeren specifikt har anmodet om et opkald.

Det er dog værd at bemærke, at disse restriktioner ikke gælder for visse former for kommunikation. For eksempel er telefonopkald tilladt i forbindelse med bestilling af bøger, tegning af abonnementer på aviser, magasiner og lignende.

Reglerne for henvendelse via e-mail og fysisk post er derimod reguleret af markedsføringsloven, som også skal overholdes af erhvervsdrivende.

Som erhvervsdrivende har du mulighed for at kontakte forbrugere, hvis de specifikt har bedt dig om det. Derudover er det tilladt at:

Henvende sig til forbrugere på offentligt tilgængelige steder som gader og pladser.

Telefonisk kontakte forbrugere angående bestilling af bøger, tegning af abonnementer på aviser, ugeblade og tidsskrifter, formidling af forsikringsaftaler, eller tilbud om abonnement på redningstjeneste eller sygetransport.

Det er dog vigtigt at understrege, at disse tilladelser ikke gælder, hvis forbrugeren har valgt at blive tilmeldt Robinsonlisten, hvilket er en liste over forbrugere, der har fravalgt at modtage direkte markedsføring.

Disse regler sikrer en balance mellem erhvervsdrivendes mulighed for at drive virksomhed og forbrugernes ret til privatliv. Ved at overholde Forbrugeraftalelovens bestemmelser sikrer du, at din virksomhed opererer inden for lovens rammer, samtidig med at du respekterer og beskytter forbrugernes rettigheder.

Har du nogle spørgsmål eller bare brug for hjælp?

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Virksomhedens oplysningspligt efter Forbrugeraftaleloven

I henhold til Forbrugeraftaleloven har enhver erhvervsdrivende et ansvar for at give forbrugere omfattende og klare oplysninger, før en aftale indgås. Dette sikrer, at forbrugerne kan træffe velinformerede beslutninger. Oplysningspligten omfatter en række nøgleområder, som du som erhvervsdrivende skal være særligt opmærksom på.

Når du tilbyder en vare eller tjenesteydelse, skal du sikre, at forbrugeren modtager detaljerede oplysninger om:

  • De primære kvaliteter og funktioner af varen eller tjenesteydelsen.
  • Din virksomheds adresse og andre relevante kontaktdetaljer.
  • Den samlede pris for varen eller tjenesteydelsen, inklusive alle ekstra omkostninger.
  • Betingelserne for betaling og levering.
  • Eventuel fortrydelsesret og de specifikke vilkår for denne.

Det er vigtigt at bemærke, at oplysningskravene kan variere afhængigt af, hvor og hvordan aftalen indgås. For eksempel er der forskellige krav, hvis aftalen indgås i en fysisk butik, ved fjernsalg, eller uden for den erhvervsdrivendes forretningssted. Derudover kan yderligere specifikationer være påkrævet for finansielle tjenesteydelser.

Et vigtigt aspekt af oplysningspligten er, at den ikke gælder i de tilfælde, hvor informationen allerede er tydelig og forståelig i konteksten. For eksempel, hvis en vare er udstillet i en butik, kan visse egenskaber ved varen være åbenlyse for forbrugeren.

At opfylde disse krav til oplysningspligt sikrer ikke kun, at din virksomhed overholder Forbrugeraftaleloven, men det styrker også tilliden og forholdet til dine kunder ved at sikre gennemsigtighed og ærlighed i alle transaktioner. Det er afgørende for at opbygge et langvarigt og succesfuldt forhold til forbrugerne.

Forbrugernes fortrydelsesret i fjernsalg og aftaler uden for erhvervsdrivendes forretningssted

Ifølge Forbrugeraftaleloven har forbrugere en standardiseret 14-dages fortrydelsesret ved køb af varer og tjenesteydelser i situationer som fjernsalg eller aftaler indgået uden for den erhvervsdrivendes forretningssted. Dette dækker over en række scenarier, inklusiv e-handelstransaktioner og køb foretaget på messer.

Fortrydelsesfristen starter fra den dag, forbrugeren fysisk modtager varen, eller fra dagen, hvor aftalen om en tjenesteydelse er indgået. Inden for denne periode har forbrugeren ret til at annullere aftalen uden at skulle angive en grund.

Det er vigtigt at bemærke, at for visse varetyper, som hurtigt forringes eller bliver forældede (f.eks. fødevarer), samt for specialfremstillede varer, gælder der ingen fortrydelsesret.

Hvis en erhvervsdrivende undlader at informere forbrugeren om fortrydelsesretten, herunder dens betingelser, tidsfrist og procedure, begynder fortrydelsesfristen først at løbe, når forbrugeren modtager disse oplysninger. Fortrydelsesretten udløber dog senest 12 måneder efter den oprindelige frists udløb.

I modsætning til fjernsalg og aftaler uden for forretningsstedet, er det op til den enkelte butik, om de ønsker at tilbyde fortrydelsesret ved køb foretaget direkte i forretningen.

Processen for returnering af varer

Når en forbruger benytter sin fortrydelsesret, skal den erhvervsdrivende refundere det fulde beløb, inklusiv standard leveringsomkostninger. Dog, hvis forbrugeren har valgt en dyrere leveringsform end den standardlevering, erhvervsdrivende tilbyder, skal den ekstra omkostning ikke refunderes.

Forbrugeren bærer de direkte udgifter ved returnering af varen, medmindre den erhvervsdrivende har accepteret at betale disse, eller har undladt at oplyse, at forbrugeren selv skal stå for disse udgifter.

Tilbagebetalingen skal ske inden 14 dage efter, sælgeren er blevet informeret om fortrydelsen, og skal udføres med samme betalingsmiddel som den oprindelige transaktion, medmindre forbrugeren udtrykkeligt har accepteret en anden metode. Ingen gebyrer må pålægges forbrugeren som følge af tilbagebetalingen.

Forbrugeren er forpligtet til at returnere varen, og fortrydelsesretten er gældende, selvom varen er blevet undersøgt eller afprøvet. Der kan dog i visse tilfælde kræves kompensation for eventuel værdiforringelse af varen, baseret på en konkret vurdering fra sælgerens side.

Er du klar til professionel hjælp?

Kontakt os for skræddersyet professionel hjælp.

Manglende overholdelse af Forbrugeraftalelovens regler

Det er essentielt for erhvervsdrivende at overholde reglerne fastsat i forbrugeraftaleloven, da manglende overholdelse kan føre til alvorlige konsekvenser for din virksomhed, herunder bødestraf. Disse regler omfatter blandt andet forbuddet mod uanmodede henvendelser til forbrugere samt kravet om at levere nødvendige oplysninger til forbrugerne.

Overtrædelse af reglerne om uanmodet henvendelse refererer til situationer, hvor en erhvervsdrivende kontakter en forbruger uden forudgående anmodning, hvilket er strengt reguleret under loven. Ligeledes er det afgørende, at alle de nødvendige oplysninger om produkter, tjenester og aftalevilkår klart og tydeligt kommunikeres til forbrugeren. Dette er en del af oplysningspligten, som loven pålægger enhver erhvervsdrivende.

Manglende overholdelse af disse bestemmelser kan resultere i bøder, hvilket ikke blot har økonomiske konsekvenser, men også kan påvirke virksomhedens omdømme og troværdighed. Det understreger vigtigheden af at være fuldt informeret om og i overensstemmelse med forbrugeraftalelovens regler, for at sikre en lovlig og etisk forretningsførelse.

Salg af virksomhed, opkøb & fusioner

Få en gratis vurderingsberetning af din virksomhed.

FAQ om Forbrugeraftaleloven

Vi har samlet en række spørgsmål på siden her, så du kan få hurtigt svar. Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål, kan du kontakte os på tlf. eller E-mail.

Forbrugeraftaleloven er en dansk lov, der fastsætter regler for aftaler mellem erhvervsdrivende og forbrugere. Denne lov beskytter forbrugerne, særligt i forbindelse med køb af varer og tjenesteydelser, ved at sikre gennemsigtighed og retfærdighed i handelsforhold. Loven omfatter vigtige aspekter som oplysningspligt, forbud mod uanmodet henvendelse og fortrydelsesret.

Oplysningspligten betyder, at erhvervsdrivende skal give forbrugerne klare og forståelige oplysninger om varer og tjenesteydelser før en aftale indgås. Disse oplysninger skal inkludere produktets egenskaber, pris, betalings- og leveringsvilkår samt oplysninger om fortrydelsesret.

Forbrugeraftaleloven giver forbrugere 14 dages fortrydelsesret ved fjernsalg og aftaler indgået uden for den erhvervsdrivendes forretningssted. Dette giver forbrugeren mulighed for at annullere købet uden begrundelse inden for denne periode. Dog gælder fortrydelsesretten ikke for visse varetyper, som for eksempel hurtigt forringes eller er specialfremstillede.

Når en forbruger udnytter fortrydelsesretten, skal den erhvervsdrivende refundere det fulde beløb inklusiv standard leveringsomkostninger. Forbrugeren skal afholde udgifterne til at sende varen retur, medmindre andet er aftalt. Tilbagebetalingen skal finde sted inden 14 dage efter, at fortrydelsen er meddelt.

Overtrædelse af Forbrugeraftaleloven kan resultere i bødestraf for virksomheden. Dette kan f.eks. ske ved manglende overholdelse af oplysningspligten eller ved at foretage uanmodede henvendelser til forbrugere. Overtrædelser kan både have økonomiske og omdømmemæssige konsekvenser for virksomheden.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Del den her: