Kontakt os

+45 70 60 40 04

4.6/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Folkepension forklaret

Folkepension er en rettighed for dem, der har haft bopæl i Danmark. Denne pensionstype inkluderer typisk et grundbeløb samt et pensionstillæg, som sikrer en stabil indkomst for individer, der er nået til pensionsalderen.

Folkepension er sammensat af et grundbeløb og et tillæg, der samarbejder om at tilbyde økonomisk støtte til pensionister.

Der er også ekstra tillæg tilgængelige, såsom ældrecheck, varmetillæg og helbredstillæg, der specifikt tildeles pensionister med begrænsede økonomiske ressourcer for at sikre, at de har midlerne til at dække deres grundlæggende behov.

Vi har hjulpet over 1200+ danske virksomheder

Grundbeløb og pensionstillæg uddybet

Pensionstillægget er struktureret sådan, at de pensionister med den laveste indkomst modtager det højeste tillæg. Desuden er der en differentiering i udbetalingen, hvor enlige modtager et større beløb per person sammenlignet med dem, der er samboende eller gift.

Hvis en pensionists indkomst ud over folkepensionen overskrider et bestemt bundfradrag, sker der en reduktion i pensionstillæggene. Dog er indkomst opnået fra personligt arbejde undtaget fra denne reduktion. Dette omfatter både pensionistens egen indkomst fra arbejde og potentielt også indkomsten fra en ægtefælle eller samlever.

Fra 2023 er der en ændring, hvor grundbeløbet ikke længere vil blive reduceret på baggrund af arbejdsindkomst, hvilket betyder, at pensionister kan fortsætte med at arbejde uden at opleve en reduktion i deres folkepension.

Folkepensionens årlige justering

Folkepensionens værdi justeres årligt i overensstemmelse med lønudviklingen i samfundet. Indtil 2019 blev 0,3% trukket fra hvert år til en ”satspulje”, men dette fradrag er blevet elimineret siden da.

Denne lønjusteringsmekanisme er en central del af beskyttelsen af folkepensionisternes økonomiske velfærd. Den garanterer som regel, at folkepensionen vokser en anelse hurtigere end leveomkostningerne, selvom denne justering anvender data med en forsinkelse på to år baseret på den senest tilgængelige lønudvikling statistik.

2022 var et atypisk år i denne henseende. Et usædvanligt skift i økonomien betød enestående prisstigninger, de højeste på 40 år, mens pension justeringen var usædvanligt lav. Dette resulterede i den mest markante reduktion af folkepensionisternes købekraft i fire årtier, en situation der ikke tidligere var stødt på, og som kræver specifikke løsninger for at adressere udfordringen.

Kriterier for fuld folkepension

For at være berettiget til fuld folkepension, er det et krav, at man har haft bopæl i Danmark i minimum 40 år, startende fra 15-års alderen til man når den officielle alder for folkepension. 

Hvis en person ikke opfylder dette bopælskrav, vil vedkommende være berettiget til en reduceret folkepension, også kendt som brøkpension.

En ændring træder i kraft fra den 1. juli 2025, hvor kravet vil blive justeret, så man skal have haft bopæl i Danmark i mindst 9/10 af tiden fra man fylder 15 år, og indtil man når alderen for folkepension, for at være berettiget til fuld folkepension.

Har du nogle spørgsmål eller bare brug for hjælp?

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Ændringer i Folkepensionsalderen

Levealderen i Danmark er i stigning, og som en konsekvens justeres folkepensionsalderen løbende opad. Fra 2019 til 2022 blev pensionsalderen hævet til 67 år. I 2030 vil den igen tage et spring og nå op på 68 år, og i 2035 forventes det, at aldersgrænsen for folkepension vil være 69 år. Der er indgået en politisk aftale om, at alderen for folkepension kan øges med op til et år hvert 5. år, såfremt levealderen fortsætter med at stige.

Baseret på den aktuelle forventede levealder antyder fremskrivninger, at folkepensionsalderen kan forventes at blive hævet til 70 år i 2040. En sådan justering skal dog først godkendes af Folketinget i 2025, hvilket giver 15 års varsel før den nye pensionsalder træder i kraft.

Ansøgning om folkepension

Når det kommer til administration og udbetaling af folkepension, er det Udbetaling Danmark, der står for disse opgaver. Individer, der når folkepensionsalderen, skal selv tage initiativ til at ansøge om folkepension.

Er du klar til professionel hjælp?

Kontakt os for skræddersyet professionel hjælp.

Tillæg for folkepensionister

Som modtager af folkepension har du mulighed for at ansøge om diverse tillæg, som kan hjælpe med at dække udgifter til for eksempel varme, tandpleje og medicin. Det er også muligt at være berettiget til at modtage en ældrecheck.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at visse tillæg som varmetillæg, helbredstillæg og personlige tillæg ikke kan udbetales med tilbagevirkende kraft. Det indebærer, at disse tillæg kun vil blive udbetalt fra det tidspunkt, du ansøger om dem, og fremefter. Det understreger vigtigheden af at ansøge rettidigt for at maksimere de økonomiske fordele, man kan opnå som folkepensionist.

Disse er de typiske tillæg og ydelser, du kan få som folkepensionist: 

  • Ældrecheck
  • Personligt tillæg
  • Varmetillæg
  • Helbredstillæg
  • Boligstøtte

Salg af virksomhed, opkøb & fusioner

Få en gratis vurderingsberetning af din virksomhed.

FAQ om Folkepension

Vi har samlet en række spørgsmål på siden her, så du kan få hurtigt svar. Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål, kan du kontakte os på tlf. eller E-mail.

Folkepension er for personer, der har haft bopæl i Danmark, og den inkluderer et grundbeløb og et pensionstillæg. Der er også mulighed for at modtage ekstra tillæg som ældrecheck, varmetillæg og helbredstillæg for pensionister med begrænsede økonomiske midler.

Størrelsen på pensionstillægget afhænger af din indkomst, hvor lavere indkomster modtager højere tillæg. Fra 2023 ændres reglerne, så arbejdsindkomst ikke reducerer grundbeløbet af din folkepension, hvilket gør, at du kan arbejde uden at din folkepension bliver mindre.

Som folkepensionist kan du ansøge om forskellige tillæg, såsom varmetillæg, helbredstillæg og personlige tillæg, for at dække udgifter til varme, tandpleje, medicin osv. Disse tillæg udbetales dog ikke med tilbagevirkende kraft, så du vil kun modtage tillæg fra ansøgningstidspunktet og frem. Det anbefales derfor at ansøge så tidligt som muligt.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Del den her: