Kontakt os

+45 70 60 40 04

4.6/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Flowchart

Et flowchart er et grafisk værktøj, der anvendes til at skematisk fremstille og illustrere de forskellige faser i en given arbejdsopgave eller proces.

Vi har hjulpet over 1200+ danske virksomheder

Flowchart - Hvad indebærer et flowchart?

Et flowchart er en visuel skitse, der er designet til at skabe klarhed og overblik over de varierede skridt, der indgår i en arbejdsopgave eller proces. Det er yderst effektivt at anvende flowcharts i forbindelse med planlægnings- eller udviklingsfaser, idet det bidrager til en struktureret fremgangsmåde og sikrer, at processen forløber som forventet.

Flowchartets oprindelse

Flowchartets skaber er Frank Gilbert, der i 1921 introducerede dette effektive analyseværktøj. Han præsenterede først konceptet for American Society of Mechanical Engineers (ASME). I 1930’erne bragte industrialisten Allan Mogensen dette kraftfulde redskab ind i industri- og forretningssektoren. Mogensen tilbød kurser, hvor han underviste deltagerne i, hvordan flowcharts kunne anvendes til at opnå en dybere forståelse af komplekse arbejdsprocesser og -gange.

Hvordan gavner et flowchart?

Et flowchart fungerer som et instrument til at skabe et klart overblik og analysere specifikke processer. Det muliggør en visuel repræsentation af en bestemt arbejdsproces, hvilket faciliterer en dybere forståelse af, hvordan tingene udføres, og identificerer områder, der kan forbedres.

Desuden er det et effektivt middel til at fremvise og forklare virksomhedens processer, hvilket sikrer, at arbejdsopgaverne udføres gnidningsfrit.

Har du nogle spørgsmål eller bare brug for hjælp?

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Hvordan udarbejdes et flowchart?

Et flowchart konstrueres ved hjælp af diverse symboler, som er sammenkoblet med pile for at afbilde processens forløb. Hvert symbol står for en specifik del og har en unik betydning for at beskrive naturen af den pågældende opgave.

For at opbygge et flowchart anvender man disse symboler, der hver især står for en bestemt opgave eller handling. Et flowchart fremstilles ofte som en sekventiel nedadgående struktur, der indledes med et start-symbol, indeholder de efterfølgende trin og afsluttes med et slut-symbol, der repræsenterer det endelige produkt.

Hvordan fortolkes de forskellige symboler i et flowchart?

For at skabe et effektivt flowchart er det afgørende at forstå betydningen af de forskellige symboler, der anvendes. Her er en beskrivelse af de mest almindelige symboler og deres betydning:

  • Start / slut: En rektangel med afrundede hjørner repræsenterer begyndelsen og afslutningen på en proces.
  • Proces / handling: Et almindeligt rektangel bruges til at angive et specifikt trin eller en handling i processen.
  • Beslutning: Et diamantformet symbol indikerer et punkt, hvor der skal tages en beslutning eller besvares et spørgsmål.
  • Data og input / output: Et parallelogram repræsenterer indførelse eller udtagning af data eller ressourcer i processen.

Det er vigtigt at bemærke, at dette er standard beskrivelserne af symbolerne, men variationer kan forekomme afhængigt af det specifikke formål med flowchartet. Det er også muligt at tilpasse og skræddersy symbolerne, så de passer perfekt til din virksomheds specifikke arbejdsprocesser.

Er du klar til professionel hjælp?

Kontakt os for skræddersyet professionel hjælp.

Flowchart skabelon

Her er et forslag til, hvordan du kan starte med at bruge et værktøj som Word eller PowerPoint til at oprette dit eget flowchart – en slags skabelon, der kan tilpasses, når du skal designe et flowchart skræddersyet til din virksomheds behov.

Salg af virksomhed, opkøb & fusioner

Få en gratis vurderingsberetning af din virksomhed.

FAQ om Flowchart

Vi har samlet en række spørgsmål på siden her, så du kan få hurtigt svar. Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål, kan du kontakte os på tlf. eller E-mail.

Et flowchart er et type af diagram, der grafisk afbilder en proces fra begyndelsen til enden, typisk i forbindelse med fremstilling af et produkt eller udførelsen af en tjeneste.

At konstruere et flowdiagram er generelt en ligetil proces og kan skabes på en lignende måde som et hierarki.

Et flowchart giver et visuelt overblik og en dybdegående analyse af arbejdsprocesser, identificerer forbedringsområder, og sikrer en glidende udførelse af arbejdsopgaver.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Del den her: