Kontakt os

+45 70 60 40 04

4.6/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Feriefridage

Feriefridage refererer til fem ekstra dage fri, som du kan være berettiget til ud over de standard fem ugers ferie, som alle ansatte i Danmark har ret til hvert år. Om du har ret til disse ekstra fridage afhænger af de specifikke vilkår i din ansættelseskontrakt.

Vi har hjulpet over 1200+ danske virksomheder

Forståelse af feriefridage

Feriefridage, ofte omtalt som den sjette ferieuge, repræsenterer fem supplerende fridage, som du potentielt kan være berettiget til inden for det gældende ferieår. Denne fordel er ikke en del af de obligatoriske fem ugers ferie garanteret af ferieloven, men snarere en ekstra arbejds gode, der kan tilbydes afhængigt af betingelserne i din ansættelseskontrakt.

Hvad præcist er feriefridage? Det er en yderligere pause fra arbejde, der kan styrke din work-life balance og give dig mere tid til afslapning og personlige projekter. For mange ansatte symboliserer disse ekstra dage en væsentlig forbedring af deres generelle arbejdsvilkår og trivsel.

Retten til feriefridage er ikke universel og afhænger stærkt af, hvad der er specificeret i din ansættelseskontrakt. Nogle arbejdsgivere inkluderer disse dage som en del af ansættelsespakken for at tiltrække og fastholde talent, mens andre måske ikke tilbyder dem. Det er afgørende for ansatte at forstå og verificere deres ret til disse dage ved at gennemgå deres ansættelsesvilkår omhyggeligt.

Feriefridage tilføjer en værdifuld dimension til ansattes rettigheder og goder, idet de tilbyder mere fleksibilitet og mulighed for hvile. Hvis du er i tvivl om din ret til feriefridage, er det klogt at tage en dialog med din HR-afdeling eller søge vejledning gennem din fagforening, så du fuldt ud kan forstå og nyde godt af denne potentiel fordel.

Berettigelse til feriefridage

Berettigelsen til feriefridage varierer betydeligt og afhænger primært af dine ansættelsesvilkår. Det er vigtigt at forstå, hvem der har ret til disse ekstra fridage og under hvilke omstændigheder.

Privatansatte: 

Hvis du er ansat i den private sektor, er feriefridage ikke automatisk en del af din ansættelsesret. Mange privatansatte har dog mulighed for at opnå ret til feriefridage gennem overenskomster, hvor retten til disse ekstra dage er inkluderet. Alternativt kan du have forhandlet dig til retten til feriefridage gennem en individuel aftale med din arbejdsgiver. Det er essentielt at undersøge din kontrakt eller tale med din arbejdsgiver for at bekræfte, om du har denne ret.

Offentligt ansatte:

Som offentligt ansat, herunder ansættelse i regioner eller kommuner, er du typisk berettiget til feriefridage, som ofte omtales som den 6. ferieuge. I modsætning til den traditionelle ferie, der regnes i dage, opgøres disse feriefridage i timer. En offentligt ansat optjener generelt 18,50 ferietimer hver måned, hvilket sikrer fleksibilitet i, hvordan feriefridagene kan afvikles.

Statsansatte:

Hvis du er ansat af staten, er du også berettiget til feriefridage. For statsansatte kaldes disse dage ofte for særlige fridage. Du optjener 0,42 særlige feriedage pr. måned, hvilket akkumulerer til fem dage over et helt år. Denne ordning giver statsansatte en fast ret til yderligere fridage, som kan anvendes til yderligere hvile og personlige gøremål.

For både privat- og offentligt ansatte er det vigtigt at være opmærksom på de specifikke regler og aftaler, der gælder for din arbejdsplads. Ved at forstå din berettigelse til feriefridage kan du bedre planlægge og udnytte din ferie til fulde, hvilket kan være en betydelig fordel i forhold til arbejdslivets balance. Skal vi holde styr på dit regnskab eller bogføring imens du får styr på de specifikke regler og aftaler? Vi har hjulpet +1200 tilfredse samarbejdspartnere og klienter med bl.a. deres regnskab. 

Mangler du skræddersyet hjælp til at få styr på f.eks. dit regnskab?

Kontakt os i dag, for hjælp med 100% tilfredshedsgaranti.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Hvornår skal jeg afholde mine feriefridage?

Hvornår og hvordan du skal afholde dine feriefridage afhænger stærkt af din ansættelsestype og de specifikke aftaler på din arbejdsplads. Her er en oversigt over, hvad du skal være opmærksom på:

Privatansatte: 

Som privatansat er der ikke universelle regler for, hvordan du skal afholde dine feriefridage. Det er dog almindeligt, at ansættelseskontrakten eller den overenskomst du er omfattet af, henviser til ferielovens regler om forsvarlig varsling vedrørende restferie. Typisk kan din arbejdsgiver anmode om, at du afholder dine ekstra feriedage med en måneds varsel. Det er derfor vigtigt at du aftaler tidspunktet for dine feriefridage i god tid og i samarbejde med din arbejdsgiver for at sikre en gnidningsfri planlægning.

Offentligt ansatte:

Hvis du er offentligt ansat, er proceduren for afholdelse af feriefridage lidt mere fastlagt. Du bør informere din arbejdsgiver om dine ønskede datoer for afholdelse af feriefridage så tidligt som muligt. Som offentligt ansat har du mulighed for enten at afholde din 6. ferieuge eller få den udbetalt i penge, afhængig af dine personlige præferencer og behov.

Statsansatte:

Som statsansat skal du ligeledes underrette din leder tidligt om, hvornår du ønsker at afholde dine særlige feriedage. Der er mulighed for enten at afholde disse dage eller få dem udbetalt. Hvis der ikke er truffet en aftale om afholdelse af dine særlige feriedage inden den 1. januar, kan din arbejdsgiver pålægge dig at afholde disse dage med en måneds varsel.

Generelle anbefalinger:

Uanset din ansættelsestype, er det altid en god idé at være proaktiv og arrangere dine feriefridage i god tid. Diskuter med din arbejdsgiver eller HR-afdeling for at sikre, at alle procedurer og krav er opfyldt, så du kan nyde din ekstra frihed uden bekymringer. Dette vil ikke kun hjælpe dig med at planlægge din ferie bedre, men også sikre, at alle juridiske krav og interne politikker overholdes.

Håndtering af uafholdte feriefridage: Hvad sker der, hvis du ikke bruger dem?

For privatansatte:

I den private sektor er det almindeligt, at uafholdte feriefridage går tabt ved afslutningen af ferieåret. Dette afhænger dog af de specifikke betingelser i din ansættelseskontrakt eller den relevante overenskomst. I visse tilfælde kan der være mulighed for udbetaling af ikke-afholdte feriefridage, men det er ikke en garanti. Det er essentielt, at du er grundigt informeret om dine rettigheder og vilkår, så du kan planlægge og afholde dine feriefridage indenfor det pågældende ferieår for at undgå at miste dem.

For offentligt ansatte:

Som offentligt ansat har du ret til at få de timer, der svarer til din 6. ferieuge, udbetalt. Denne udbetaling sker sammen med din løn i maj måned, når perioden for afholdelse af ferie slutter (maj til april). Det er vigtigt at være opmærksom på eventuelle regler sat af din arbejdsgiver omkring fristen for at melde ud, hvis du ønsker dine feriefridage udbetalt. Derudover er der mulighed for at indgå en aftale med din arbejdsgiver om at overføre din 6. ferieuge til det næste ferieår, hvis dette ønskes.

For statsansatte:

Hvis du som statsansat ikke får afholdt dine særlige feriedage indenfor det aktuelle år, kan du få udbetalt 2,5 procent af din ferieberettigede løn fra optjeningsåret. Ligesom for offentligt ansatte, er der også for statsansatte mulighed for at aftale med din arbejdsgiver, at dine særlige feriedage kan overgå til det kommende ferieår.

Generel anbefaling:

For alle ansættelsestyper er det klogt at have en klar og tidlig kommunikation med din arbejdsgiver om dine feriefridage. Planlægning er nøglen til at sikre, at du udnytter disse dage bedst muligt og undgår at miste dem. Hvis du er usikker på reglerne eller dine rettigheder, kan det være en god idé at diskutere dette med din HR-afdeling eller søge rådgivning fra din fagforening for at sikre, at du får den fulde værdi af dine ferierettigheder.

Overførsel og udbetaling af feriefridage ved fratrædelse

Når du forlader din stilling, kan reglerne omkring overførsel og udbetaling af ikke-afholdte feriefridage variere betydeligt afhængigt af, om du er privatansat, offentligt ansat, eller statsansat.

Privatansatte:

For privatansatte afhænger muligheden for udbetaling af ikke-afholdte feriefridage ved fratrædelse af de specifikke vilkår i din ansættelseskontrakt eller den gældende overenskomst. Hvis det er specificeret i din kontrakt eller overenskomst, har du ret til at få disse dage udbetalt, uanset om du selv har valgt at sige op, eller om du er blevet opsagt. Det er vigtigt at gennemgå din kontrakt nøje eller diskutere med HR for at forstå dine rettigheder i denne sammenhæng.

Offentligt ansættelse:

Som offentligt ansat vil du automatisk få udbetalt timerne for dine ikke-afholdte feriefridage med din sidste lønudbetaling, når du fratræder. Derudover er der mulighed for at indgå en aftale med din arbejdsgiver om at overføre optjente feriefridage til en ny stilling inden for samme sektor (kommune eller region), hvis du fortsætter din karriere inden for det offentlige.

Statsansatte:

For statsansatte gælder det, at alle ikke-afholdte feriefridage udbetales sammen med den sidste lønudbetaling ved fratrædelse. Dette gælder uafhængigt af årsagen til fratrædelsen, og der kræves ingen særlige aftaler for at sikre denne rettighed.

Generelle anbefalinger:

Det er afgørende at være proaktiv og sikre, at du har fuld klarhed over dine rettigheder og muligheder vedrørende feriefridage, især hvis du overvejer at fratræde din stilling. En dialog med din HR-afdeling eller juridisk rådgivning kan være nyttig for at forstå de præcise betingelser i din ansættelseskontrakt. Dette vil hjælpe dig med at træffe informerede beslutninger og sikre, at du får den fulde fordel af dine ferierettigheder ved fratrædelse.

Har du brug for at sætte alt dit fokus på reglerne omkring feriefridage? Lad os i Stadsrevisionen stå for dit regnskab eller bogføring imens, så du kan fokusere på det. 

Mangler du skræddersyet hjælp til regnskab?

Kontakt Stadsrevisionen for hjælp med 100% tilfredshedsgaranti.

Sådan optjener du feriefridage

Når du starter i en ny stilling, er det ikke givet, at du har ret til feriefridage fra første arbejdsdag. Optjening af feriefridage er en proces, som ofte først begynder efter en vis periode med ansættelse.

Optjeningsperiode:

I de fleste tilfælde starter optjeningen af dine feriefridage efter en ansættelsesperiode på mellem 6 og 9 måneder. Dette kan variere afhængigt af din arbejdsplads og de specifikke aftaler, der er gældende.

Optjeningsmetode:

Måden, hvorpå du optjener dine feriefridage, kan også variere. Nogle arbejdspladser tillader løbende optjening måned for måned, mens andre tildeler feriefridagene samlet enten ved starten af et nyt ferieår eller ved årsskiftet. Dette er vigtigt at være opmærksom på, da det påvirker, hvornår du kan planlægge at anvende dine feriefridage.

Feriefridage og ferieloven:

Det er væsentligt at bemærke, at feriefridage ikke er omfattet af ferieloven, og derfor optjenes de ikke på samme måde som den almindelige ferie. Dette betyder, at detaljerne omkring optjening og anvendelse af feriefridage vil være specifikt angivet i din ansættelseskontrakt eller i den overenskomst, som dækker din arbejdsplads.

For at forstå præcis, hvordan og hvornår du optjener dine feriefridage, bør du grundigt gennemgå din ansættelseskontrakt eller rådføre dig med din HR-afdeling. Dette vil sikre, at du har fuld klarhed over dine rettigheder og muligheder, hvilket gør det lettere at planlægge din tid og dine ferier effektivt.

Salg af virksomhed, opkøb & fusioner

Få en gratis vurderingsberetning af din virksomhed.

FAQ om Feriefridage

Feriefridage er fem ekstra fridage, som du kan være berettiget til ud over de standard fem ugers ferie, som alle ansatte i Danmark har ret til hvert år. Disse dage er en arbejdsgode, der tilbydes afhængigt af betingelserne i din ansættelseskontrakt og er ofte omtalt som den sjette ferieuge.

Berettigelsen til feriefridage afhænger af de specifikke vilkår i din ansættelseskontrakt. For privatansatte kan det være gennem overenskomster eller individuelle aftaler, mens offentligt ansatte og statsansatte typisk har ret til disse dage som en del af deres ansættelsesvilkår.

Tidspunktet for, hvornår du skal bruge dine feriefridage, afhænger af din ansættelsestype og de aftaler, der er på din arbejdsplads. Som privatansat kan din arbejdsgiver anmode om, at du afholder dine dage med en måneds varsel, mens offentligt ansatte og statsansatte bør informere deres arbejdsgivere så tidligt som muligt om deres ønskede datoer for afholdelse.

Teksten specificerer ikke det præcise beløb for udbetaling af feriefridage, men for offentligt ansatte bliver timerne for den 6. ferieuge udbetalt med lønnen i maj, og statsansatte får 2,5 procent af deres ferieberettigede løn udbetalt for uafholdte særlige feriedage. Udbetalingen for privatansatte afhænger af ansættelseskontrakten eller overenskomsten.

Feriefridage er ikke omfattet af ferieloven og optjenes ikke på samme måde som almindelig ferie. Mens almindelig ferie er en rettighed sikret af ferieloven, er feriefridage en ekstra fordel, der tilbydes baseret på ansættelseskontrakten og kan variere mellem forskellige arbejdspladser og ansættelsestyper. Feriefridage tilbyder en ekstra mulighed for hvile og personlige projekter ud over den standard fem ugers ferie.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Del den her: