Kontakt os

+45 70 60 40 04

4.6/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Familiesammenføring

Hvis du bor i Danmark og har familiemedlemmer i udlandet, kan du gennem familiesammenføring få muligheden for at genforene din familie. Her finder du de grundlæggende betingelser og nødvendige dokumentationer til familiesammenføring, samt omkostningerne ved ansøgningen og den tid, det tager at behandle en sag

Vi har hjulpet over 1200+ danske virksomheder

Hvad er familiesammenføring?

Familiesammenføring refererer til processen, hvor en udlænding får tildelt opholdstilladelse i Danmark på grund af nære familiemæssige bånd til en dansk statsborger eller en udlænding, der allerede er bosat i Danmark. Denne form for opholdstilladelse er central i mange menneskers liv, da den muliggør genforening med familie under trygge og lovlige rammer.

For at opnå opholdstilladelse gennem familiesammenføring, er der en række strenge krav, som både ansøgeren og personen i Danmark skal opfylde. Disse krav er designet til at sikre, at familiesammenføring kun sker under ordnede forhold og at begge parter kan understøtte et stabilt familieliv i Danmark.

Det er vigtigt at forstå alle aspekter og krav i forbindelse med familiesammenføring, da processen kan være kompleks og kræver grundig forberedelse og forståelse af de danske immigrationslove. Ved at sikre at alle betingelser og krav er opfyldt, kan processen med familiesammenføring forløbe så smidigt som muligt, hvilket gavner både ansøgeren og den danske stat.

Gennem en vellykket familiesammenføring sikres det, at familier kan genforenes og opbygge et liv sammen i Danmark, hvilket styrker samfundets sociale struktur og individets trivsel.

Familiesammenføring indenfor og udenfor EU

Når du er bosat i Danmark og din familie er EU-borgere, falder situationen ind under reglerne om fri bevægelighed inden for EU. Dette betyder, at din ægtefælle, samlever eller børn har ret til at bo i Danmark uden at skulle ansøge om familiesammenføring, da de kan rejse og opholde sig frit over landegrænserne indenfor EU.

På den anden side, hvis din familie bor uden for EU, er det afgørende at igangsætte en ansøgningsproces for familiesammenføring i Danmark. Dette trin er vigtigt for at sikre, at dit familiemedlem får lovlig opholdstilladelse, så I kan bo sammen i Danmark. Det er også vigtigt at bemærke, at ophold for EU-borgere skal registreres, hvis de planlægger at blive i mere end 5 måneder.

Hvem har ret til familiesammenføring?

At afgøre, hvem der har ret til familiesammenføring i Danmark, kræver en dyb forståelse af de gældende regler og omstændigheder, som kan variere betydeligt. Nedenfor forklarer vi de grundlæggende betingelser for familiesammenføring, især i relation til dine børn og din ægtefælle eller samlever.

Betingelser for familiesammenføring i Danmark

Familiesammenføring i Danmark er muligt under visse betingelser, som varierer afhængigt af din status i landet. Hvis du er dansk statsborger eller har opnået permanent opholdstilladelse i Danmark på et andet grundlag end asyl, kan du ansøge om familiesammenføring. Dette giver dine nærmeste familiemedlemmer mulighed for at få opholdstilladelse og dermed lovligt ophold og liv i Danmark sammen med dig.

Endvidere, hvis du er flygtning og har modtaget opholdstilladelse i Danmark på baggrund af asyl, åbner dette også op for muligheden for familiesammenføring. Denne ret til familiesammenføring er afgørende for at sikre, at flygtningefamilier kan blive genforenet og opbygge et nyt liv i sikkerhed og med stabilitet.

Driver du din egen virksomhed samtidig med, at du står overfor en proces med familiesammenføring. Overlad regnskab og bogføring til Stadsrevisionen. På den måde kan du fokusere på det, der betyder mest for dig, hvilket kan gavne både din familie og din virksomhed.

Har du brug for professionel hjælp til regnskab eller bogføring?

Kontakt Stadsrevisionen for professionel hjælp med 100% tilfredsgaranti.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Hvad er ‘Ny i Danmark’?

‘Ny i Danmark’ er den officielle hjemmeside administreret af Udlændingestyrelsen, designet som en central ansøgningsportal for indvandrere og flygtninge, der ønsker at bosætte sig i Danmark. Hjemmesiden tilbyder detaljeret information om en bred vifte af emner, som er afgørende for nyankomne. Især er der fokus på de regler og procedurer, der er forbundet med ansøgninger om familiesammenføring og asyl.

For dem, der søger information om familiesammenføring, tilbyder ‘Ny i Danmark’ detaljerede vejledninger og vigtige opdateringer. Dette gør hjemmesiden til en uundværlig ressource for indvandrere og flygtninge, der ønsker at forstå processen med at bringe deres familiemedlemmer til Danmark. Gennem brugen af ‘Ny i Danmark’, kan ansøgere finde detaljerede beskrivelser af, hvordan man navigerer i kompleksiteten af familiesammenføringsprocessen, inklusive kravene, nødvendige dokumenter, og trin-for-trin vejledninger til at fuldføre ansøgningen korrekt.

Hvad er kravene til familiesammenføring?

Når man undersøger kravene til familiesammenføring i Danmark, er det vigtigt at bemærke, at de kan variere afhængigt af relationen mellem ansøgeren og det familiemedlem, der ønskes genforenet med, samt ansøgerens opholdsstatus i Danmark. Her følger en oversigt over de generelle krav til familiesammenføring, som skal være opfyldt:

Grundlæggende krav til familiesammenføring

Fælles bopæl: Ansøgeren og det pågældende familiemedlem skal have eller etablere en fælles bopæl i Danmark.

Lovligt ophold: Familiemedlemmet skal enten være dansk statsborger, have en gyldig opholdstilladelse, eller have andet lovligt ophold i Danmark, eksempelvis gennem arbejde eller studie.

Nær familiemæssig relation: Der skal være en tæt familiemæssig tilknytning mellem ansøgeren og familiemedlemmet. Dette kan inkludere relationer som ægtefæller, kærester, samlevere, forlovede, børn eller forældre.

Gyldig ansøgning: Familiemedlemmet skal indgive en gyldig ansøgning om familiesammenføring og kunne dokumentere deres identitet samt relationen til ansøgeren.

Økonomiske og boligmæssige forhold: Ansøgeren skal have tilstrækkelige økonomiske og boligmæssige ressourcer til at kunne forsørge familiemedlemmet i Danmark.

Offentlig orden og sikkerhed: Familiemedlemmet må ikke udgøre en trussel mod den offentlige orden og sikkerhed i Danmark.

Yderligere krav til familiesammenføring

Det er vigtigt at understrege, at listen ovenfor ikke er udtømmende. Der kan være yderligere krav og betingelser, der skal opfyldes, baseret på faktorer som ansøgerens og familiemedlemmets nationalitet, alder, opholdsgrundlag, sprogkundskaber, uddannelsesniveau og andre relevante omstændigheder.

Processen med familiesammenføring er kompleks, og det anbefales, at man søger vejledning hos relevante myndigheder eller fagfolk for at sikre, at alle nødvendige krav og procedurer bliver nøje fulgt. En grundig forståelse og opfyldelse af disse krav er afgørende for at sikre en vellykket familiesammenføring i Danmark.

Ligesom det kan være en god idé at søge professionel hjælp i processen med familiesammenføring, anbefales det også at søge professionel hjælp til din virksomheds skatteregnskab. Hos Stadsrevisionen er vi specialiserede i skatterådgivning. Vi tilbyder altid branchebestemte revisorer, der passer til både dine personlige og din virksomheds behov.

Har du brug for professionel skatterådgivning?

Kontakt Stadsrevisionen for professionel støtte og rådgivning

Hvem behandler ansøgningerne om familiesammenføring?

I Danmark er det Udlændingestyrelsen, der har ansvaret for at behandle ansøgninger om familiesammenføring. Udlændingestyrelsen spiller en central rolle i at træffe afgørelser om familiesammenføring, og det er her, alle relevante dokumenter og informationer indsamles og vurderes.

Afgørelsesprocessen for familiesammenføring

Når Udlændingestyrelsen modtager en ansøgning om familiesammenføring, foretager de en grundig evaluering af alle aspekter af ansøgningen for at sikre, at den opfylder de nødvendige betingelser og lovgivningsmæssige krav. Dette inkluderer verifikation af familiære relationer, vurdering af økonomiske forhold, og andre faktorer, som kan påvirke beslutningen om at tillade familiesammenføring.

Klageprocessen

Hvis en ansøger er utilfreds med Udlændingestyrelsens afgørelse vedrørende deres ansøgning om familiesammenføring, har vedkommende mulighed for at indgive en klage. Dette kan gøres til Flygtningenævnet, som fungerer som en uafhængig klageinstans. Flygtningenævnet gennemgår klagen for at sikre, at alle juridiske og proceduremæssige aspekter er blevet overholdt korrekt i den oprindelige behandling af ansøgningen.

Vigtigheden af Udlændingestyrelsens rolle

Udlændingestyrelsens rolle er afgørende i processen med familiesammenføring i Danmark. De sikrer, at processen forløber retfærdigt og i overensstemmelse med gældende lovgivning, hvilket hjælper med at opretholde integriteten og effektiviteten af Danmarks immigrationssystem. Ved at forstå Udlændingestyrelsens funktioner og de muligheder for appel, der er tilgængelige gennem Flygtningenævnet, kan ansøgere navigere mere effektivt i processen med familiesammenføring.

Hvor lang tid tager sagsbehandlingen for familiesammenføring?

Sagsbehandlingstiden for familiesammenføring kan variere betydeligt og afhænger af flere forskellige faktorer. Når du ansøger om familiesammenføring, er det vigtigt at forstå, at tidsrammen for at få din sag færdigbehandlet kan påvirkes af flere elementer.

Faktorer der påvirker sagsbehandlingstiden

Oprindelsesland: Det land, som ansøgeren kommer fra, kan have indflydelse på, hvor hurtigt sagsbehandlingen kan gennemføres. Dette skyldes forskelle i dokumentationskrav og verifikationsprocesser.

Kompleksiteten af sagen: Hvis sagen involverer komplekse juridiske spørgsmål eller kræver ekstra dokumentation, kan det forlænge behandlingstiden.

Antallet af aktuelle sager: Sagsbehandlingstiden kan også påvirkes af, hvor mange andre ansøgninger Udlændingestyrelsen håndterer samtidigt. Tider med højere ansøgningsvolumen kan resultere i længere ventetider.

Udlændingestyrelsen har et servicemål om at færdigbehandle ansøgninger om familiesammenføring inden for 7 måneder. Dette mål er sat for at sikre, at processen er både effektiv og retfærdig. Dog kan individuelle sager variere, og nogle kan blive løst hurtigere eller tage længere tid, afhængig af de specifikke omstændigheder.

Forståelse af disse faktorer kan hjælpe dig med bedre at forberede din ansøgning om familiesammenføring og sætte realistiske forventninger til sagsbehandlingstiden. Det er afgørende at have al nødvendig dokumentation klar og at følge op på din sag, hvilket kan bidrage til en mere strømlinet og effektiv proces.

Hvad koster familiesammenføring?

Omkostningerne ved at ansøge om familiesammenføring kan variere baseret på forskellige faktorer, herunder hvilken type opholdstilladelse der ansøges om, og ansøgerens oprindelsesland. Nedenstående er en tabel over nogle af de gældende gebyrer for familiesammenføring:

Sagstype

Gebyr

Familiesammenføring

9.750 kr.

Forlængelse af familiesammenføring

3.230 kr. 

Religiøse forkyndere og medfølgende familie til religiøse forkyndere 

12.595 kr.

Disse gebyrer afspejler de administrative omkostninger forbundet med behandlingen af ansøgninger om familiesammenføring og er fastsat for at dække de nødvendige processer i Udlændingestyrelsen. Det er vigtigt at bemærke, at gebyrer kan variere afhængig af specifikke omstændigheder og ansøgningstyper.

Salg af virksomhed, opkøb & fusioner

Få en gratis vurderingsberetning af din virksomhed.

FAQ om familiesammenføring

Familiesammenføring henviser til processen, hvor en person uden for Danmark opnår opholdstilladelse i landet på grund af tætte familiære bånd til en person, der allerede er bosat i Danmark, enten som dansk statsborger eller som indehaver af en opholdstilladelse. Formålet med familiesammenføring er at tillade familier at leve sammen og fremme familiens enhed.

For at opnå opholdstilladelse via familiesammenføring i Danmark skal visse krav opfyldes. Dette omfatter dokumentation for en tæt familiemæssig relation, som ægtefæller, forlovede eller mindreårige børn til personen bosiddende i Danmark. Ansøgeren skal desuden bevise, at de kan opretholde en fælles bopæl i Danmark, og at de økonomiske forhold tillader forsørgelse af det tilkomne familiemedlem.

Omkostningerne ved at ansøge om familiesammenføring varierer. Som eksempel er gebyret for en ansøgning om familiesammenføring 9.750 kr., mens forlængelse af en familiesammenføring koster 3.230 kr. Gebyrerne kan variere baseret på sagstyper og specifikke omstændigheder.

Man betragtes som familiesammenført, når alle relevante godkendelser og tilladelser er opnået, og familiemedlemmet har modtaget en opholdstilladelse, der giver dem ret til at bo og leve sammen med deres familie i Danmark.

Sagsbehandlingstiden for familiesammenføring kan variere afhængigt af mange faktorer, herunder oprindelsesland og sagens kompleksitet. Udlændingestyrelsens servicemål er at færdigbehandle sager om familiesammenføring inden for 7 måneder, men denne tid kan variere baseret på det specifikke tilfælde.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Del den her: