Kontakt os

+45 70 60 40 04

4.6/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Factoring

Vi har hjulpet over 1200+ danske virksomheder

Hvad er factoring?

Factoring er en finansiel tjeneste, hvor et eksternt firma hjælper med indkrævning af betalinger fra kunder. Denne metode øger ofte virksomhedens likviditet og reducerer den administrative byrde. Factoring, der også kendes som debitorfinansiering eller fakturabelåning, er en alternativ finansieringsløsning sammenlignet med traditionelle finansieringsformer som kassekredit og banklån. Specielt for nystartede virksomheder, der måske har vanskeligheder med at skaffe anden finansiering, kan en factoringaftale være yderst fordelagtig. En sådan aftale kan væsentligt forbedre virksomhedens cashflow og likviditet.

Forøg din likvide beholdning med factoring

Factoring bør ikke forveksles med en inkassoservice. Det er snarere en outsourcingmulighed, der tilbyder øjeblikkelig likviditet. En factoringtjeneste vil typisk ikke købe din faktura, hvis det på forhånd er kendt, at kunden er en dårlig betaler. Hovedideen er, at virksomheden, som sælger fakturaen, øjeblikkeligt modtager dens fulde værdi minus en procentdel til factoringsfirmaet.

Forudsætninger for at benytte factoring factoring er særligt gavnligt under følgende betingelser:

 • Din virksomhed opererer inden for B2B-sektoren.
 • Du leverer en vare eller service, før fakturering finder sted.
 • Din årsomsætning overstiger DKK 5 millioner.

Har du nogle spørgsmål eller bare brug for hjælp?

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Hvordan fungerer factoring?

Factoring indebærer, at en virksomhed outsourcer betalingsdelen af salgsprocessen, der relaterer sig til kundens betaling for varer eller tjenester, til et factoringselskab. Factoring kan betragtes som en form for finansiering, hvor factoringsvirksomheden typisk dækker op til 80% af det udestående beløb. Dette sikrer øget likviditet, da størstedelen af pengene frigøres hurtigt og kapitalen dermed ikke er bundet i udestående debitorer.

Fordele ved factoring

Factoring tilbyder en række fordele for virksomheder, især inden for B2B-markedet:

 • Frigørelse af kapital: Factoring hjælper med at frigøre bundet kapital, hvilket er afgørende for virksomhedens vækst og drift.
 • Forudsigeligt cashflow: Ved at anvende factoring sikrer du et mere stabilt og forudsigeligt cashflow, hvilket er essentielt for planlægning og drift.
 • Mindsket risiko for tab: Factoring reducerer din risiko for tab relateret til kundens manglende betaling, da factoringselskabet overtager denne risiko.
 • Forbedring af nøgletal og balance: Ved at sælge dine udestående fakturaer til et factoringselskab kan du forbedre dine finansielle nøgletal og balance.

Hvem kan benytte factoring?

Om factoring er en fordelagtig løsning, afhænger af din virksomhedstype. For B2B-virksomheder, hvor betaling ofte følger efter levering af varer eller tjenester, kan factoring være en løsning til at håndtere økonomisk efterslæb forårsaget af forsinkede betalinger. Dette kan forbedre likviditeten og reducere risikoen for udestående debitorer. Ved at outsource fakturaopkrævning til et factoringselskab, reduceres den administrative byrde og likviditeten opretholdes.

På den anden side, for B2C-virksomheder, som f.eks. webshops, hvor betaling normalt sker før levering, er factoring mindre relevant. I disse tilfælde får virksomheden betalingen direkte og undgår de udfordringer, der følger med fakturering og indkrævning af betalinger.

Er du klar til professionel hjælp?

Kontakt os for skræddersyet professionel hjælp.

Overvejelser før valg af factoring

Før du træffer en beslutning om at anvende factoring i din virksomhed, er der flere vigtige faktorer at overveje. Factoring kan være en fordelagtig løsning i visse situationer, men mindre relevant i andre. Overvej følgende nøglefaktorer for at vurdere, om factoring er en gavnlig mulighed for din virksomhed:

 • Længere betalingsfrister: Hvis dine kunder forventer og får længere betalingsfrister, kan factoring hjælpe med at opretholde en stabil likviditet.
 • Mange kunder: En stor kundebase kan øge kompleksiteten i faktureringsprocessen, hvor factoring kan være en effektiv løsning.
 • Administrative lettelser: Ønsket om at mindske den administrative byrde og fokusere mere på kerneforretningen kan være en god grund til at overveje factoring.

På den anden side, kan følgende faktorer indikere, at factoring muligvis ikke vil være fordelagtigt for din virksomhed:

 • Begrænset antal kunder: Hvis din virksomhed kun har et lille antal kunder, kan den administrative besparelse ved factoring være minimal.
 • Primært B2C-marked: Virksomheder, der hovedsageligt opererer på B2C-markedet og modtager betaling på forhånd, vil sandsynligvis ikke drage fordel af factoring.
 • Betalingsformer: Hvis din virksomhed primært modtager betalinger via acontobetalinger eller abonnementsmodeller, er factoring muligvis ikke en optimal løsning.

Det er derfor essentielt at vurdere, om fordelene ved at anvende factoring opvejer omkostningerne og passer ind i din virksomhedsstruktur og økonomiske behov.

Omkostninger ved anvendelse af factoring

Når et factoringselskab udbetaler ca. 80% af den udestående fakturaværdi omgående, er det vigtigt at forstå, at dette ikke betyder, at de resterende procenter udgør deres betaling. Den resterende del af fakturabeløbet, minus et gebyr til factoringselskabet, udbetales til din virksomhed, når kunden har betalt fakturaen. Dette gebyr dækker tjenesten, risikohåndteringen og den øgede likviditet, som factoring tilbyder. Det er afgørende at forstå disse omkostningsstrukturer for at vurdere, om factoring er en omkostningseffektiv løsning for din virksomhed.

Salg af virksomhed, opkøb & fusioner

Få en gratis vurderingsberetning af din virksomhed.

FAQ om factoring

Vi har samlet en række spørgsmål på siden her, så du kan få hurtigt svar. Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål, kan du kontakte os på tlf. eller E-mail.

Factoring er en finansiel tjeneste, hvor et eksternt firma hjælper virksomheder med at indkræve betalinger fra deres kunder. Denne metode øger virksomhedens likviditet og reducerer den administrative byrde. Factoring er også kendt som debitorfinansiering eller fakturabelåning og er en alternativ løsning til traditionelle finansieringsformer som kassekredit og banklån.

 Fordele ved factoring inkluderer frigørelse af kapital, et mere forudsigeligt cashflow, mindsket risiko for tab relateret til kundebetalinger, samt forbedring af finansielle nøgletal og balance. Det er særligt fordelagtigt for B2B-virksomheder, hvor betaling ofte sker efter levering af varer eller tjenester.

Factoring er relevant, hvis din virksomhed opererer inden for B2B-markedet og oplever udfordringer med forsinkede betalinger eller ønsker at reducere den administrative byrde forbundet med fakturaopkrævning. Det er mindre relevant for B2C-virksomheder, hvor betaling typisk modtages før varelevering.

 Overvej om din virksomhed oplever udfordringer som lange betalingsfrister fra kunder, har mange kunder, eller ønsker at mindske det administrative arbejde. Hvis din virksomhed har et begrænset antal kunder, primært opererer i B2C-markedet, eller modtager betalinger gennem acontobetalinger eller abonnementer, er factoring muligvis ikke den mest fordelagtige løsning.

Ved factoring udbetaler factoringselskabet typisk omkring 80% af fakturaværdien med det samme. Den resterende del, minus et gebyr til factoringselskabet, udbetales, når kunden har betalt fakturaen. Dette gebyr dækker tjenesten, risikohåndteringen, og den øgede likviditet, som factoring tilbyder.

 Factoring forbedrer cashflow og likviditet ved at fremskynde indtægtsstrømmen fra udestående fakturaer. Ved at omsætte udestående debitorer til likvide midler kan virksomhederne bedre planlægge og investere i deres kerneaktiviteter, hvilket bidrager til stabil vækst og finansiel sundhed.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Del den her: