Kontakt os

+45 70 60 40 04

4.6/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Etableringsbudgettet

Vi har hjulpet over 1200+ danske virksomheder

Forståelse af et etableringsbudget

At kende til omkostningerne ved opstart af en virksomhed er essentielt, når du planlægger at blive iværksætter. Etableringsbudgettet omfatter samtlige udgifter forbundet med virksomhedens opstartsfase. Et præcist etableringsbudget er vigtigt, da det giver dig en forståelse af, om du har tilstrækkelige midler til at etablere din virksomhed og investere i de nødvendige ressourcer for opstart.

Ofte refereret til som et startbudget, er etableringsbudgettet afgørende for at sikre finansiering, eksempelvis gennem banklån. Det samlede beløb i dit etableringsbudget repræsenterer de midler, der er nødvendige for at lancere din virksomhed.

Etableringsbudgettet varierer i størrelse afhængigt af virksomhedstypen:

 • Et stort etableringsbudget er ofte nødvendigt for virksomheder som fysiske butikker eller restauranter, hvor betydelige startkapitaler er påkrævet.
 • Et mindre etableringsbudget kan være tilstrækkeligt for individuelle iværksættere som konsulenter eller tekstforfattere, hvor eksisterende udstyr som computere og telefoner kan anvendes, hvilket resulterer i færre udgiftsposter.

Hvad indeholder et etableringsbudget?

At lave et etableringsbudget inden stiftelsen af din virksomhed er et kritisk skridt. Dette budget giver dig et overblik over alle de udgifter, du vil møde i opstartsfasen, herunder væsentlige engangsudgifter som er afgørende i begyndelsen.

Når du planlægger dit etableringsbudget, er det vigtigt at medtage alle forventede udgifter. Dette budget er afgørende for at vurdere, om du har de økonomiske midler til at realisere din virksomhedsidé. I det følgende vil vi gennemgå de primære udgifter, som bør inkluderes i ethvert etableringsbudget.

Stiftelse

Omkostningerne forbundet med selskabsstiftelse afhænger af den valgte virksomhedsstruktur. Ved etablering af et selskab er det essentielt at have alle de nødvendige dokumenter for at kunne registreres og få tildelt et CVR-nummer.

Du kan vælge at håndtere stiftelsesprocessen selv, eller du kan ansætte en advokat til at assistere. Hvis du benytter en advokat, er det vigtigt at inkludere advokatsalæret i dit etableringsbudget.

Derudover skal du være opmærksom på at inkludere den kapital, der skal indskydes ved selskabsstiftelsen. Dette er en væsentlig del af det samlede etableringsbudget og nødvendigt for at få virksomheden officielt registreret.

Udstyr til produktion

Afhængig af din forretningsmodel kan der være behov for at allokere midler til produktionsudstyr. Dette kan inkludere maskiner, værktøjer og andet udstyr nødvendigt for fremstilling og salg af dine produkter eller ydelser.

Lokaler

For selvstændige konsulenter er behovet for fysiske lokaler ofte minimalt i starten. Større virksomheder vil derimod kræve et fysisk sted at drive forretningen fra. Husleje, depositum, indretning, og istandsættelse er alle vigtige elementer i etableringsbudgettet for lokaler. Det er essentielt at inkludere alle relaterede omkostninger for at sikre et præcist budget.

Kontorinventar

For virksomheder, der har brug for kontorfaciliteter fra starten, skal udgifter til kontorinventar inkluderes i etableringsbudgettet. Dette dækker over indkøb af møbler som skriveborde og kontorstole, samt kontorudstyr som printere og kontorartikler. Det er vigtigt at forsøge at inkludere alt nødvendigt inventar for at sikre et realistisk etableringsbudget.

Butiksinventar

Ved opstart af en fysisk butik er det essentielt at budgettere for butiksinventar. Dette inkluderer udgifter til kasseapparater, diske, reoler og opsætning af betalingssystemer for betalingskort.

Vareindkøb

Uafhængigt af virksomhedstype er der typisk behov for løbende vareindkøb. Det er vigtigt at indregne både forventede og uforudsete udgifter til vareindkøb i etableringsbudgettet for at undgå overraskelser.

Markedsføring

Markedsføring er en vital del af enhver virksomheds startfase. Budgettet bør omfatte udgifter til design og udvikling af hjemmeside og webshop, produktion af visitkort, flyers og tryksager, samt omkostninger til online markedsføringsinitiativer.

Rådgivning

At trække på ekspertise fra eksterne konsulenter, advokater og revisorer kan være en værdifuld investering ved virksomhedsstiftelse. Disse omkostninger bør medtages i etableringsbudgettet for at sikre en grundig forberedelse og støtte i opstartsprocessen.

Bil

Hvis din virksomhed kræver en bil eller andet køretøj, skal udgifterne til anskaffelse, forsikring og vægtafgift medregnes i etableringsbudgettet. Dette sikrer, at alle omkostninger relateret til virksomhedens transportbehov er dækket.

Bankkonto

Omkostningerne ved at have en firmakonto, inklusive eventuelle gebyrer for oprettelse hos banken, bør indregnes i budgettet. For at sikre et realistisk billede af de finansielle forpligtelser ved opstart, bør du overveje at budgettere højere end gennemsnittet, hvis der endnu ikke er indgået en aftale med en bank.

Medarbejdere

Hvis du planlægger at ansætte medarbejdere fra starten, er det vigtigt at medtage alle relaterede udgifter i etableringsbudgettet. Dette inkluderer lønninger, pensionsbidrag, feriepenge, personalegoder og udgifter til frokostordninger.

Andre udgifter

Det er vigtigt at overveje eventuelle yderligere udgifter, der er specifikke for din virksomhedstype. Da omkostninger varierer betydeligt mellem forskellige virksomheder, bør du sikre, at dit etableringsbudget afspejler alle potentielle udgifter forbundet med opstarten af din specifikke virksomhed.

Har du nogle spørgsmål eller bare brug for hjælp?

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Sådan udarbejdes et etableringsbudget

For at give din virksomhed de bedste betingelser for succes, er det afgørende at udarbejde et realistisk og dækkende etableringsbudget. Dette budget skal inkludere alle omkostninger relateret til opstart, drift og den overordnede økonomiske situation i virksomheden.

Selvom opgaven kan virke omfattende, er det muligt at udarbejde etableringsbudgettet selv. Erhvervsstyrelsen tilbyder en budgetskabelon, som kan anvendes som et udgangspunkt.

Det er vigtigt at vurdere størrelsen af dit budget inden virksomhedsstiftelsen. Der er forskellige krav til selskabskapital afhængig af virksomhedstypen. For kapitalselskaber er der krav om indskud af kapital, mens personlige virksomheder ikke har dette krav. Overvejelse af disse faktorer er essentiel for at sikre et velstruktureret og funktionelt etableringsbudget.

Du skal bruge etableringsbudgettet, hvis du vil låne penge

Når du planlægger at finansiere etableringen af din virksomhed gennem et lån, er et detaljeret og nøjagtigt etableringsbudget afgørende. Banker anvender dette budget til at vurdere din lånekapacitet og beslutte, om de vil yde finansiering.

Etableringsbudgettet spiller også en central rolle i at fastslå det nødvendige lånebeløb. Ud over etableringsbudgettet er det vigtigt at udarbejde en forretningsplan, der beskriver, hvordan virksomheden vil generere indtægter efter etableringen.

Hvis banken finder, at dit etableringsbudget er for højt i forhold til den forbundne risiko, kan de enten afvise din låneansøgning eller anmode om justeringer i budgettet. I nogle tilfælde kan det være en mulighed at starte virksomheden med et lavere budget.

Forskellen mellem etableringsbudget og driftsbudget

Etableringsbudgettet og driftsbudgettet har forskellige fokusområder og formål inden for virksomhedsøkonomien:

 • Etableringsbudget: Dette budget koncentrerer sig om de udgifter, der er nødvendige for at etablere virksomheden. Det dækker over en gangsomkostninger som selskabsstiftelse, indkøb af udstyr, og opsætning af nødvendige systemer. Etableringsbudgettet er afgørende i opstartsfasen af virksomheden.
 • Driftsbudget: I modsætning til etableringsbudgettet, fokuserer driftsbudgettet på de løbende indtægter og udgifter forbundet med den daglige drift af virksomheden. Dette budget omfatter både indtægter og udgifter og er essentielt for at vurdere virksomhedens løbende økonomiske sundhed. Driftsbudgettet kan være baseret på månedlige eller årlige perioder og hjælper med at fastlægge, om virksomheden er bæredygtig på lang sigt.

For at skabe et effektivt driftsbudget er det vigtigt at inkludere relevante nøgletal (KPI’er), der simpelt og præcist kan indikere virksomhedens økonomiske præstationer. Valget af nøgletal bør baseres på virksomhedens specifikke forretningsmodel og de faktorer, der mest påvirker indtægterne. En simplificering af nøgletal kan gøre budgettet mere overskueligt og nøjagtigt.

I modsætning til etableringsbudgettet, hvor hver eneste post kan være afgørende, kan det i driftsbudgettet være fordelagtigt at fokusere på de større, mere betydningsfulde økonomiske poster frem for mindre, ubetydelige udgifter. For eksempel, i en virksomhed med en årlig omsætning på 10 millioner kroner, vil det være mere værdifuldt at overveje de samlede omkostninger forbundet med en medarbejder snarere end at detaljere små udgifter som frokostordningen.

Er du klar til professionel hjælp?

Kontakt os for skræddersyet professionel hjælp.

Omkostninger ved stiftelse af en virksomhed

Omkostningerne ved at stifte en virksomhed varierer afhængigt af virksomhedstypen og de nødvendige budgetter, der skal udarbejdes. Et detaljeret og fyldestgørende etableringsbudget er afgørende for at forstå de samlede omkostninger ved opstart af din virksomhed.

Udover etableringsbudgettet er det også vigtigt at overveje drifts- og likviditetsbudgetter, selvom disse kan være mere udfordrende at fastlægge før virksomhedens stiftelse. Erhvervsstyrelsen tilbyder skabeloner, som kan anvendes til at udarbejde disse budgetter.

Størrelsen af dit budget og valget af virksomhedsform påvirker direkte virksomhedens fremtid. Forskellige virksomhedsformer stiller forskellige krav til selskabskapital:

 • Enkeltmandsvirksomhed
 • Interessentskab
 • Anpartsselskab
 • Aktieselskab

Anpartsselskab (ApS)

 • Selskabskapital: Minimum 40.000 kr. fordelt mellem anpartshaverne.
 • Yderligere omkostninger: Omkostninger til selskabsadvokat for hjælp med stiftelsen. Disse bør inkluderes i etableringsbudgettet for at opnå en nøjagtig repræsentation af de samlede stiftelsesomkostninger.

Aktieselskab (A/S) 

 • Selskabskapital: Minimum 400.000 kr.
 • Yderligere omkostninger: Som for et ApS kan der være omkostninger til en advokat for stiftelsen, som skal medregnes i etableringsbudgettet.

Enkeltmandsvirksomhed (EVS) 

 • Selskabskapital: Ingen krav til kapital.
 • Personlig hæftelse: Ejeren hæfter personligt og ubegrænset, hvilket gør denne virksomhedsform mindre passende i visse situationer.

Interessentskab (I/S)

 • Selskabskapital: Ingen krav til kapital.
 • Personlig hæftelse: Ejere hæfter personligt, ubegrænset og solidarisk for eventuel gæld.

Salg af virksomhed, opkøb & fusioner

Få en gratis vurderingsberetning af din virksomhed.

FAQ om Etableringsbudget

Vi har samlet en række spørgsmål på siden her, så du kan få hurtigt svar. Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål, kan du kontakte os på tlf. eller E-mail.

Et etableringsbudget er afgørende for at forstå de samlede opstartsomkostninger, når du starter en virksomhed. Det dækker alle udgifter i opstartsfase og er nødvendigt for at vurdere, om du har nok midler til at etablere din virksomhed. Etableringsbudgettet varierer i størrelse; større budgetter er typisk nødvendige for virksomheder som fysiske butikker eller restauranter, mens mindre budgetter ofte er tilstrækkelige for individuelle iværksættere, der kan anvende eksisterende udstyr.

Et etableringsbudget skal inkludere alle omkostninger forbundet med opstart, drift og den generelle økonomiske situation af din virksomhed. Selvom det kan virke overvældende, er det muligt at udarbejde budgettet selv, eventuelt ved at anvende en skabelon fra Erhvervsstyrelsen. Det er afgørende at vurdere budgettets størrelse og overveje kravene til selskabskapital, som varierer afhængigt af virksomhedstypen.

Etableringsbudgettet fokuserer på engangsudgifter nødvendige for at etablere virksomheden, som f.eks. selskabsstiftelse og indkøb af udstyr. Driftsbudgettet, derimod, handler om de løbende indtægter og udgifter for den daglige drift og er afgørende for at vurdere virksomhedens økonomiske sundhed over tid. Mens etableringsbudgettet er essentielt i opstartsfasen, hjælper driftsbudgettet med at fastlægge virksomhedens langsigtede bæredygtighed.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Del den her: