Kontakt os

+45 70 60 40 04

4.6/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Erhvervslejekontrakt

Vi har hjulpet over 1200+ danske virksomheder

Erhvervslejekontrakt - Definition og betydning

En erhvervslejekontrakt er en formel og skriftlig overenskomst mellem en udlejer og en lejer om brugen af et erhvervslokale. Denne kontrakt dækker alle nødvendige vilkår og betingelser for aftalen, herunder lejebetalinger, vedligeholdelsesansvar, opsigelsesregler og lignende. Et erhvervslejemål er specifikt beregnet til erhvervsmæssig brug, og enhver udlejning af sådanne lokaler skal være i overensstemmelse med de gældende bestemmelser i erhvervslejeloven.

Hvorfor lave en erhvervslejekontrakt?

At indgå en erhvervslejekontrakt er ikke altid påkrævet ifølge loven, men det er stærkt anbefalet for at forhindre misforståelser og uenigheder mellem udlejer og lejer. En sådan kontrakt sikrer, at alle betingelser og vilkår for lejemålet er klart defineret og accepteret af begge parter før lejeperiodens start. I tilfælde hvor enten lejer eller udlejer insisterer på en kontrakt, bliver det et juridisk krav at formalisere lejeforholdet gennem en skriftlig erhvervslejekontrakt.

Udarbejdelse af en erhvervslejekontrakt

Hvem der står for at udarbejde en erhvervslejekontrakt er ikke fastlagt ved lov, men det er typisk udlejer, der tager initiativ til at formulere kontrakten og sender den til lejer, oftest i PDF-format. Lejeren har imidlertid ret til at foreslå ændringer eller tilføjelser, hvilket gør det til en proces, der ofte involverer både lejer og udlejer i udformningen. En erhvervslejekontrakt anses først for at være juridisk bindende, når den er underskrevet af begge parter.

Har du nogle spørgsmål eller bare brug for hjælp?

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Konsekvenser af misligholdelse af en erhvervslejekontrakt

Når en part ikke efterlever betingelserne i en erhvervslejekontrakt, betragtes det som en misligholdelse. Dette kan eksempelvis ske, hvis lejeren undlader at betale husleje, eller hvis erhvervslejemålet anvendes til andre formål end de aftalte. På samme måde kan en udlejer misligholde kontrakten, for eksempel ved at forsømme vedligeholdelsespligterne for lejemålet.

I tilfælde af misligholdelse fra enten lejerens eller udlejerens side, kan det resultere i krav om erstatning og potentielt en ophævelse af lejeaftalen. En sådan ophævelse kan betyde, at lejeforholdet ophører med øjeblikkelig virkning.

Skabelon for erhvervslejekontrakt

En erhvervslejekontrakt er en tilpasningsdygtig skabelon, der skal skræddersyes til de specifikke aftalte betingelser for hvert enkelt lejeforhold. Selvom der kan være variationer, indeholder de fleste erhvervslejekontrakter typisk følgende nøgleelementer:

 1. Parterne: Oplysninger om lejer og udlejer.
 2. Lejemålet: Detaljer om beliggenhed, anvendelse, lejeperiode, opsigelse, og lignende.
 3. Lejens størrelse og depositum: Information om betalingsdatoer, metoder, og vilkår.
 4. Regulering af lejen: Betingelser for eventuelle lejestigninger, såsom en årlig stigning på 5% eller justeringer ved nye eller øgede skatter.
 5. Vedligeholdelse og ændringer af lejemålet: Aftaler om vedligeholdelsesforpligtelser for både lejer og udlejer.
 6. Forbrugsudgifter: Ansvar og betaling for el, vand, varme, og andre driftsomkostninger.
 7. Fraflytning og istandsættelse: Retningslinjer for, hvordan lejemålet skal afleveres ved lejeperiodens ophør.

Selvom der ikke er faste formkrav for oprettelsen af en erhvervslejekontrakt, er det vigtigt, at kontrakten overholder de relevante bestemmelser i erhvervslejeloven. Det er essentielt at være velinformeret om disse aspekter, før man indgår en erhvervslejeaftale.

Er du klar til professionel hjælp?

Kontakt os for skræddersyet professionel hjælp.

Hvilke lokaler er omfattet af erhvervslejeloven?

Erhvervslejeloven finder anvendelse på leje og fremleje af lokaler, der udelukkende bruges til erhvervsmæssige formål. Et centralt krav for at være omfattet af loven er, at lejemålet skal have en selvstændig adgang. Typiske eksempler på lokaler, der falder ind under erhvervslejelovens dækningsområde, omfatter:

 • Kontorlokaler: Anvendes til administrative og erhvervsmæssige opgaver.
 • Butikker: Detailhandelslokaler for salg af varer til forbrugere.
 • Lagerrum: Til opbevaring af varer og udstyr i erhvervsmæssig sammenhæng.
 • Caféer: Serveringssteder med fokus på kaffe, te og lette måltider.
 • Restauranter: Lokaler tilbereder og serverer måltider.
 • Bygninger: Generelt anvendes til forskellige erhvervsmæssige aktiviteter.

Disse lokaler skal bruges specifikt til erhvervsaktiviteter for at falde ind under erhvervslejelovens regi, og ikke til blandet brug eller primært til boligformål.

Salg af virksomhed, opkøb & fusioner

Få en gratis vurderingsberetning af din virksomhed.

FAQ om Erhvervslejekontrakt

Vi har samlet en række spørgsmål på siden her, så du kan få hurtigt svar. Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål, kan du kontakte os på tlf. eller E-mail.

En erhvervslejekontrakt er en formel skriftlig aftale mellem udlejer og lejer, der fastsætter vilkår for brugen af et erhvervslokale, inkluderende lejebetalinger, vedligeholdelse, og opsigelse, og skal overholde erhvervslejelovens bestemmelser.

Selvom en erhvervslejekontrakt ikke altid er juridisk påkrævet, er den essentiel for at undgå misforståelser og uenigheder mellem udlejer og lejer, og den sikrer, at alle vilkår for lejemålet er klart defineret og aftalt inden lejeperiodens start.

Ved misligholdelse af en erhvervslejekontrakt, såsom manglende huslejebetaling eller forkert brug af lejemålet, kan det føre til krav om erstatning og muligvis ophævelse af lejeaftalen, hvilket kan resultere i et øjeblikkeligt ophør af lejeforholdet.

Erhvervslejeloven gælder for lokaler, der udelukkende anvendes til erhvervsmæssige formål, såsom kontorer, butikker, lagerrum, caféer, restauranter, og generelle erhvervsbygninger, forudsat at de har selvstændig adgang og ikke bruges til boligformål.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Del den her: