Kontakt os

+45 70 60 40 04

4.6/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Skattefradrag i en enkeltmandsvirksomhed

Er du bekendt med de udgifter, som kan fratrækkes i din enkeltmandsvirksomhed, når du beregner skat? Flere af disse omkostninger er fradragsberettigede, hvilket betyder, at de kan fratrækkes. I dette indlæg finder du information om, hvilke udgifter der er fradragsberettigede i din enkeltmandsvirksomhed.

Vi har hjulpet over 1200+ danske virksomheder

Hvad er en enkeltmandsvirksomhed?

En enkeltmandsvirksomhed karakteriseres som en virksomhedsform, hvor der kun er én ejer. Denne ejer bærer det fulde personlige ansvar for alle virksomhedens forpligtelser og gæld. I modsætning til kapitalselskaber, hvor ejerne har begrænset hæftelse, står ejeren af en enkeltmandsvirksomhed alene med risikoen.

Et markant træk ved enkeltmandsvirksomheden er fraværet af krav om startkapital. Dette adskiller sig fra kapitalselskaber, som kræver en initial investering for at kunne etableres. Dette gør enkeltmandsvirksomheden til en attraktiv mulighed for iværksættere, der ønsker at starte en virksomhed med minimale økonomiske barrierer.

Hvad indebærer et fradrag?

Et fradrag refererer til et beløb, som du kan trække fra din indkomst før skat, hvilket reducerer det beløb, du skal betale i skat. Nogle fradrag anvendes automatisk, mens andre kræver, at du selv er opmærksom på dem og registrerer dem på din forskudsopgørelse. Dette betyder, at det er vigtigt at holde styr på hvilke fradrag, du er berettiget til, for at minimere din skattebyrde.

Optimer dine fradrag i en enkeltmandsvirksomhed: Hvornår og hvordan

Når du driver en enkeltmandsvirksomhed, er der adskillige fradragsmuligheder, som kan reducere din skattebyrde ved korrekt dokumentation og anvendelse. Forståelse af, hvornår du kan opnå fradrag, er afgørende for at sikre din virksomheds økonomiske sundhed. 

I en enkeltmandsvirksomhed er fradrag tilgængelige for udgifter, der direkte bidrager til at tjene eller opretholde virksomhedens indkomst. Det er vigtigt at holde styr på alle relevante udgifter og sørge for at have dokumentation for disse, da det er nødvendigt for at kunne gøre brug af fradragsmulighederne. 

Typiske eksempler på fradragsberettigede udgifter i en enkeltmandsvirksomhed omfatter, men er ikke begrænset til:

 • Maskiner og inventar: Anskaffelser som er nødvendige for drift eller forbedring af din virksomheds produktivitet.
 • Telefon- og internetudgifter: Grundlæggende kommunikationsomkostninger, som er essentielle for daglig drift.
 • Udgifter til varekøb: Omkostninger forbundet med indkøb af varer, som du videreforhandler.
 • Advokat- og revisorudgifter: Professionel assistance til juridiske eller finansielle aspekter af din virksomhed.
 • Vedligeholdelse og reparation af lokaler: Omkostninger til at holde dine forretningslokaler i god stand.
 • Forsikringer: Forsikringspræmier, der dækker forskellige aspekter af din virksomheds drift.
 • El og varme: Driftsomkostninger til dine forretningslokaler.
 • Husleje for lokaler: Omkostninger til leje af det rum, hvor din virksomhed opererer.

Det er vigtigt at bemærke, at private udgifter ikke er fradragsberettigede. Dette inkluderer køb gennem virksomheden, der primært anvendes til privat brug. At adskille personlige og virksomhedsrelaterede udgifter er nøglen til at undgå komplikationer med skattemyndighederne.

Ved at sikre, at du kun fratrækker legitime forretningsudgifter og ved nøje at dokumentere disse, kan du effektivt reducere din skattepligt og optimere din enkeltmandsvirksomheds finansielle præstationer. 

Det vigtigt at holde styr på hvilke fradrag, du er berettiget til, for at minimere din skattebyrde. Har du brug for hjælp til dette, så lad os i Stadsrevisionen hjælpe dig! Vi har +1200 tilfredse klienter og branchebestemte revisorer, så det matcher netop dig og dit behov!

Ønsker du professionel hjælp indenfor enkeltmandsvirksomhed fradrag?

Kontakt Stadsrevisionen for hjælp med certificeret og specialiseret faglighed.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Sådan får du fradrag

For at opnå fradrag for visse udgifter i din enkeltmandsvirksomhed, skal du indføre dem som udgifter i virksomhedens årsregnskab. Ved at gøre dette, vil alle dine fradragsberettigede udgifter automatisk blive fratrukket i virksomhedens resultat, enten som overskud eller underskud. Disse resultater skal efterfølgende indtastes i oplysningsskemaet til skattevæsenet.

Forståelse af fradrag for underskud i enkeltmandsvirksomheden

En enkeltmandsvirksomhed er direkte forbundet med din personlige økonomi, hvilket giver særlige fradragsmuligheder, når det kommer til underskud. Det unikke ved denne virksomhedsform er, at du kan trække et eventuelt underskud fra din personlige indkomstskat. Med andre ord tillader skattereglerne, at du kan fradrage underskuddet fra din øvrige indkomst.

For eksempel, hvis du i løbet af året tjener 400.000 kroner fra et fuldtidsjob, og din enkeltmandsvirksomhed har et underskud på 25.000 kroner, reduceres din skattepligtige indkomst til 375.000 kroner. Dette skyldes, at du kan trække de 25.000 kroner i underskud fra i din samlede indkomst.

Desuden er der mulighed for at overføre fradraget for underskud til efterfølgende år, hvis underskuddet overstiger dine indtægter for året. Dette kan være særligt fordelagtigt i år, hvor du måske har lavere indkomster eller forventer højere indkomster i fremtiden. En anden vigtig fordel ved fradragsreglerne for enkeltmandsvirksomheder er, at du også har mulighed for at overføre ubrugte fradrag til din ægtefælle, hvis I er samlevende. 

Disse fradragsregler understreger betydningen af nøje planlægning og optimering af din skattepligtige indkomst, særligt når du driver en enkeltmandsvirksomhed.

Når du opretter en virksomhed

Når du står over for at oprette en ny virksomhed, vil du ofte møde forskellige omkostninger i perioden op til, at virksomheden officielt bliver etableret. Typiske forudgående udgifter kan inkludere poster som telefon, løn, husleje for lokaler og reklameudgifter. 

Hvis du har haft nogen af disse udgifter inden for de sidste seks måneder før virksomhedens opstart, er der gode muligheder for, at du kan opnå fradrag for disse omkostninger. Muligheden for fradrag stiger, jo tættere på virksomhedens faktiske oprettelsesdato, at udgifterne er afholdt.

Optimering af fradrag for reklame- og repræsentationsudgifter i dit regnskab

Når du investerer i reklamer for din virksomhed, som kan inkludere annoncering, marketingaktiviteter eller lignende, er det muligt at trække alle disse udgifter fra i dit regnskab. Dette gør reklameudgifter til en vigtig del af din virksomheds økonomiske strategi, da de direkte reducerer din skattepligtige indkomst.

For repræsentationsudgifter, der anvendes til at opbygge eller vedligeholde forretningsrelationer, eller til at afslutte forretninger, gælder der specifikke regler. Du kan fratrække 25 % af disse udgifter i dit regnskab. Det er afgørende, at du gemmer alle kvitteringer og dokumentation for disse udgifter som bilag til dit regnskab. 

Det er også anbefalet at du fører nøjagtige optegnelser over, hvornår og til hvilket formål du har haft disse udgifter. Dette hjælper med at understøtte gyldigheden af fradragene ved en eventuel revision. Typiske repræsentationsudgifter inkluderer:

 • Drikkevarer
 • Måltider
 • Gaver
 • Restaurationsbesøg
 • Udgifter relateret til fødselsdage, rejser, udflugter eller jubilæer

Vær dog opmærksom på, at der ikke kan opnås fradrag for visse omkostninger såsom gratis kaffe eller te, der er til fri afbenyttelse, udgifter til generalforsamlinger, eller sociale arrangementer som fredagsbarer eller personalefester. Disse anses ikke for at være direkte relateret til fremme af virksomhedens økonomiske interesser.

Telefon og internet

Alle udgifter relateret til telefon og internet er fradragsberettigede, hvilket kan være en betydelig fordel, når du styrer økonomien i din enkeltmandsvirksomhed. Det er dog vigtigt at være opmærksom på potentielle skattepligtige fordele, især hvis du tilbydes fri telefon og/eller internet gennem din virksomhed.

Fri internetforbindelse:

Hvis du driver din enkeltmandsvirksomhed hjemmefra, og din internetforbindelse primært bruges til virksomhedsaktiviteter, kan du opnå fuldt fradrag for disse omkostninger. Det samme gælder, hvis du har adgang til din virksomheds netværk fra hjemmet på samme måde, som hvis du var fysisk på arbejdspladsen. Hvis disse krav ikke opfyldes, er du forpligtet til at betale skat af et standardbeløb, som var 3.000 kr. for 2021. Dette beløb skal registreres i oplysningsskemaet og tilføjes til virksomhedens årsresultat.

Fri telefon:

Når du driver din enkeltmandsvirksomhed fra din private bolig og anvender en arbejdstelefon hjemme, selv blot én gang, udløser dette en skattepligtig fordel. Hvis du har en fri telefon til rådighed hele året, skal du indskrive 3.000 kr. i oplysningsskemaet og lægge denne udgift til virksomhedens resultat efter fradrag af telefonudgifter. Vær opmærksom på, at hvis du betaler skat af både telefon og internet, er det samlede beløb, der skal tilføjes virksomhedens resultat og oplysningsskemaet, stadig 3.000 kr.

Fradrag for lokaler og inventar i privat hjem inden for en enkeltmandsvirksomhed

Kriterier for fradrag af lokaler i privat bolig:

Når du anvender dele af din private bolig til erhvervsmæssige formål i din enkeltmandsvirksomhed, er det vigtigt at opfylde visse kriterier for at kunne opnå fradrag. Lokalerne må ikke kunne anvendes til privat brug, hvis de skal kvalificere til fradrag. For eksempel, et rum indrettet som kontor, der også kunne anvendes privat, er normalt ikke fradragsberettiget.

Specifikke krav til arbejdsværelset:

For at et arbejdsværelse kan anses for at være fradragsberettiget, skal det være klart adskilt fra den private bolig. Dette kan indebære, at værelset har sin egen indgang, og at møbler og andre genstande i værelset udelukkende anvendes til erhvervsmæssige formål. Vurderingen af, om et værelse kan kvalificere til fradrag, vil ofte fokusere på, hvor adskilt det er fra husets private områder og funktioner.

Fradrag for erhvervsmæssigt brug af inventar:

Hvis du kan bevise, at møbler, skriveborde eller andre kontorartikler bruges i forbindelse med din virksomhed, kan du opnå enten fuldt eller delvist fradrag for disse udgifter. For eksempel, hvis du bruger dit kontorinventar halvdelen af tiden til erhverv og den anden halvdel til privat brug, kan du fradrage 50 % af omkostningerne i virksomhedens regnskab.

Fradrag for småaktiver i din virksomhed

Løbende driftsudgifter i din virksomhed, såsom udgifter til kontorartikler, printere, og benzin, falder under kategorien småaktiver. Disse er udgifter, der er direkte relaterede til din daglige virksomhedsdrift.

Begrebet småaktiver dækker over driftsmidler med en maksimal levetid på 3 år og en øvre prisgrænse på 14.400 kr. (2021-takst). Du har mulighed for at fradrage hele beløbet for disse småaktiver i dit regnskab i det år, de er købt.

Fradrag for større anlægsudgifter

For driftsmidler, der koster mere end 14.400 kr. (2021-sats), falder udgifterne ind under kategorien anlægsudgifter. Disse omfatter større aktiver, som virksomheden vil bruge over flere år, som eksempelvis en ny firmabil eller omfattende maskiner.

I modsætning til mindre udgifter, kan du ikke trække hele beløbet for disse større anlægsudgifter fra i regnskabet på én gang. I stedet skal udgiften fordeles over flere år, en proces kendt som afskrivning. For sådanne større udgifter er det vigtigt at bemærke, at der er et loft på, hvor meget du kan afskrive årligt, som maksimalt er 25 % af anskaffelsesværdien.

Har du stadig brug for hjælp, med fradrag under enkeltmandsvirksomhed? Her hos Stadsrevisionen har vi hjulpet +1200 tilfredse klienter og tilbyder altid tilfredshedsgaranti.

Er du klar til professionel hjælp i din proces med enkeltmandsvirksomhed fradrag?

Kontakt os for skræddersyet hjælp med tilfredshedsgaranti.

Implementering af saldoprincippet

Hvis du har investeret i både en ny firmabil og større maskineri i samme år, skal du kombinere disse udgifter i én samlet post og anvende saldoprincippet, hvor du maksimalt kan afskrive 25 % af det samlede beløb hvert år. Du kan vælge at afskrive et mindre beløb i år, hvor indtægten er lavere, men det maksimale afskrivningsniveau er stadig 25 % årligt.

Når værdien af disse anlægsaktiver falder under 14.400 kr., klassificeres de som småaktiver, og du kan derfor afskrive hele beløbet på én gang.

Fradrag for erhvervsmæssig brug af privat bil i enkeltmandsvirksomhed

Når du bruger din private bil til erhvervsmæssige formål i din enkeltmandsvirksomhed, er der mulighed for at opnå fradrag for kørselsudgifter. Der findes to metoder til at beregne disse udgifter:

 • Brug af privat bil som erhvervsbil:

Hvis du bruger din egen bil til erhvervskørsel, kan du anvende Skatterådets fastsatte satser til at beregne kørselsfradraget. For 2021 er satserne 3,44 kr. pr. km for de første 20.000 km inden for et år, og derefter 1,90 kr. pr. km for kørsel over 20.000 km.

 • Leje af erhvervsbil:

Vælger du at leje en bil til erhvervsbrug, kan du fradrage de faktiske udgifter forbundet med den erhvervsmæssige kørsel, såsom benzin, reparationer og forsikring.

Uanset hvilken metode du vælger, er det essentielt at føre en nøjagtig kørebog. I kørebogen skal du detaljeret notere datoer og distancer for hver enkelt erhvervskørsel. Dette sikrer, at du korrekt kan dokumentere og beregne det beløb, du har ret til at fradrage i virksomhedens regnskab. Korrekt føring af kørebog er afgørende for at undgå fejl i fradragsberegningen og sikre overholdelse af skattemæssige krav.

Salg af virksomhed, opkøb & fusioner

Få en gratis vurderingsberetning af din virksomhed.

FAQ om Enkeltmandsvirksomhed fradrag

Vi har samlet en række spørgsmål på siden her, så du kan få hurtigt svar. Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål, kan du kontakte os på tlf. eller E-mail.

En enkeltmandsvirksomhed er en virksomhedsform, hvor der kun er én ejer, der bærer det fulde personlige ansvar for virksomhedens forpligtelser og gæld. Denne virksomhedsform kræver ingen startkapital, hvilket gør den attraktiv for iværksættere med begrænsede økonomiske ressourcer.

Et skattefradrag er et beløb, du kan trække fra din indkomst før skat, hvilket reducerer din skattepligtige indkomst. I en enkeltmandsvirksomhed kan udgifter, der direkte bidrager til at tjene eller opretholde virksomhedens indkomst, fradrages. Dette inkluderer udgifter til maskiner, internet, varekøb, advokat- og revisorudgifter, vedligehold af lokaler, forsikringer, el, varme, og husleje.

For at optimere dine fradrag skal du sikre korrekt dokumentation og anvendelse af fradragsberettigede udgifter. Det er vigtigt at holde styr på alle relevante udgifter og sørge for at have nødvendig dokumentation, som skal indføres korrekt i virksomhedens årsregnskab.

Ja, i en enkeltmandsvirksomhed kan du trække et eventuelt underskud fra i din personlige indkomstskat. Dette betyder, at hvis din virksomhed har et underskud, kan dette underskud fradrages fra din samlede indkomst, hvilket reducerer din skattepligtige indkomst.

Ja, for driftsmidler, der overstiger 14.400 kr., gælder særlige regler. Disse større anlægsudgifter skal afskrives over flere år igennem en proces kaldet afskrivning. Afskrivningen er begrænset til maksimalt 25 % årligt af anskaffelsesværdien.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Del den her: