Kontakt os

+45 70 60 40 04

4.6/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Eksport

Vi har hjulpet over 1200+ danske virksomheder

Hvad er eksport?

Eksport, et centralt begreb i handelsverdenen, refererer til salget af varer, produkter og ydelser til kunder uden for landets grænser. For eksempel, når en dansk forhandler sælger sine produkter til Tyskland, betegnes denne transaktion som eksport. I denne proces bliver den tyske køber en importør, der indfører varerne fra Danmark. Denne dynamik mellem eksport og import er afgørende for forståelsen af køber- og sælgerrollerne i international handel.

Eksport spiller en afgørende rolle i både mikro- og makroøkonomiske kontekster. På mikroniveau anvendes begrebet om enkelte virksomheders salg af produkter til udlandet, mens det på makroniveau beskriver et lands samlede handelsaktiviteter med andre nationer. Eksport er således en indikator for et lands økonomiske forbindelser og handelsstyrke på globalt plan.

Hvad er et eksportmarked?

Et eksportmarked betegner et geografisk eller sektorbaseret marked, der er afgørende for en virksomheds eller et lands eksport. Dette marked indikerer, hvilke regioner eller brancher en aktør primært retter sin eksportaktivitet imod. For eksempel er Tyskland, Sverige og Storbritannien nøgleeksportmarkeder for Danmark, hvor betydelige mængder af fødevarer, vindteknologi og designprodukter eksporteres. Denne eksport er essentiel for Danmarks økonomi, understøtter handelsbalancen og bidrager til landets samlede økonomiske vækst. Eksportmarkeder kan også analyseres på virksomhedsniveau, hvor de afspejler en virksomheds strategiske fokusområder i den internationale handel.

Ved at forstå og udnytte eksportmarkeder effektivt kan både virksomheder og nationer optimere deres økonomiske potentiale og styrke deres position på det globale marked.

Hvordan fremmer eksport økonomisk vækst og samfundsøkonomi?

Eksport spiller en afgørende rolle i økonomisk vækst og udvikling af en sund samfundsøkonomi. Et land, der effektivt eksporterer sine specialiserede produkter, bidrager væsentligt til sin egen økonomiske fremgang. Ved at specialisere sig inden for visse produktionsområder – en proces kendt som ‘nicheproduktion’ – bliver lande eksperter og førende inden for disse sektorer. Dette fører til en højere efterspørgsel på verdensmarkedet. For eksempel har Danmark positioneret sig som en førende eksportør af varer som vindmøller, fødevarer og designprodukter, hvilket afspejler landets specialisering og ekspertise.

Har du nogle spørgsmål eller bare brug for hjælp?

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Hvorfor er eksport essentiel, især for mindre lande som Danmark?

For mindre økonomier som Danmarks er eksport ikke blot vigtig, men essentiel for landets økonomiske stabilitet og vækst. Eksport bidrager til at opretholde en gunstig handelsbalance, især når den suppleres med import. Lande som Tyskland, Storbritannien, Norge og Sverige er blandt de primære importører af danske varer. Med over 60% af Danmarks samlede eksport rettet mod EU-lande, udgør disse markeder vitale salgskanaler, hvilket understreger deres betydning for den danske økonomi.

Eksportens betydning strækker sig også til det sociale og beskæftigelsesmæssige aspekt. Ved at opretholde en konkurrencedygtig eksportsektor skabes der væsentlige arbejdspladser indenlands, hvilket understøtter både den økonomiske sundhed og beskæftigelsen i Danmark. En stærk eksport er derfor ikke kun en økonomisk fordel, men også et middel til at sikre et stabilt og voksende arbejdsmarked.

Vigtige overvejelser for virksomheder ved import og eksport

Som virksomhedsejer, der overvejer at importere eller eksportere varer fra lande uden for EU (herunder Grønland og Færøerne), er der en række vigtige skridt og overvejelser. Først og fremmest er det afgørende at registrere din virksomhed som importør og/eller eksportør hos Erhvervsstyrelsen via virk.dk. Denne registrering kan integreres i processen for selskabsregistrering, som er nødvendig for at opnå et CVR-nummer ved stiftelse af virksomheden. 

Alternativt kan du foretage registreringen for import og eksport på et senere tidspunkt, hvis behovet opstår efter virksomhedens oprettelse.

Når du er registreret, og klar til at påbegynde import eller eksport, er der flere væsentlige forhold, der kræver din opmærksomhed:

 • Det er essentielt at sætte sig grundigt ind i Toldstyrelsens regler for betaling af told og sikkerhedsstillelse herfor.
 • Som virksomhedsejer er det dit ansvar at sikre, at produkterne overholder alle gældende sikkerhedskrav.
 • Undersøg om de specifikke varer, du ønsker at importere eller eksportere, kræver en særlig importlicens.
 • Overvej også muligheden for at returnere importerede varer. For at gøre dette, skal din virksomhed også være registreret som eksportør.

Er det nødvendigt at registrere sig både for import og eksport?

Det er ikke altid nødvendigt for en virksomhed at registrere sig både for import og eksport. Hvis virksomhedens aktiviteter udelukkende omfatter enten import eller eksport, er det tilstrækkeligt kun at registrere sig for den relevante aktivitet. Dog, hvis din virksomhed importerer varer, som du potentielt ønsker at returnere, kræver dette registrering for både import og eksport. Dette skyldes, at en eventuel returforsendelse af varerne vil blive betragtet som eksport.

Eksport og import i Danmark

I Danmark, et land med begrænset størrelse, ser mange virksomheder ud over nationale grænser for at identificere nye markeder for deres produkter og tjenester. Denne udsyn til internationale markeder tilbyder danske virksomheder chancer for at udvide deres salg, hvilket ofte ikke ville være muligt inden for landets egne grænser. Denne strategi, der omfatter eksport, er afgørende for virksomhedernes vækst og diversificering. Samtidig er import også en nødvendighed for Danmark, idet landet ikke har kapacitet til at producere alle typer varer indenfor sine grænser. For eksempel, visse fødevarer, som ikke er ideelle at producere i det danske klima, bliver importeret fra andre lande for at opfylde det indenlandske behov.

Er du klar til professionel hjælp?

Kontakt os for skræddersyet professionel hjælp.

Eksempel på eksport i Danmark

Danmark har markeret sig stærkt på den internationale scene med produkter og tjenester som shippingydelser, medicinalvarer og vindmøller. Disse sektorer, ledet af nogle af Danmarks største virksomheder, udgør en væsentlig del af landets eksport. Omkring 70 procent af Danmarks samlede eksport går til EU-lande, men der er også betydelige eksportmarkeder uden for EU. Her er en oversigt over Danmarks primære eksportmarkeder:

 • Tyskland: 16,1%
 • Sverige: 12%
 • USA: 8,3%
 • Storbritannien: 6,4%
 • Norge: 6,4%

Eksempel på import i Danmark

Danmarks import består hovedsageligt af færdigproducerede forbrugsvarer, som straks kan sælges videre til den danske befolkning. Derudover importerer landet næsten alle sine biler, hvilket understreger afhængigheden af internationale markeder for visse produktkategorier. Størstedelen af importen kommer fra EU-lande, hvilket viser en stærk økonomisk og handelsmæssig forbindelse med disse lande. Her er en oversigt over de lande, Danmark primært importerer fra:

 • Tyskland: 21%
 • Sverige: 13%
 • Holland: 7%
 • Kina: 7%
 • Norge: 5%

Salg af virksomhed, opkøb & fusioner

Få en gratis vurderingsberetning af din virksomhed.

FAQ om eksport

Vi har samlet en række spørgsmål på siden her, så du kan få hurtigt svar. Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål, kan du kontakte os på tlf. eller E-mail.

Eksport refererer til salget af varer, produkter og ydelser fra et land til kunder i et andet land. Det omfatter alt fra fysiske varer som vindmøller og fødevarer til tjenesteydelser som shipping. Eksport er en vigtig del af et lands økonomi og bidrager til økonomisk vækst, jobskabelse og global handel.

Eksport bidrager til økonomisk vækst ved at åbne op for nye markeder for virksomheder, hvilket fører til øget salg og indtjening. Desuden skaber eksport arbejdspladser og fremmer specialisering inden for bestemte industrier, hvilket styrker landets konkurrenceevne på det globale marked.

Danmark er kendt for sin eksport af højteknologiske produkter og tjenester, herunder shippingydelser, medicinalvarer og vindmøller. Disse sektorer er ledet af nogle af landets største virksomheder og udgør en væsentlig del af den samlede eksport, især til EU-lande.

For mindre økonomier som Danmark er eksport afgørende for økonomisk stabilitet og vækst. Eksport sikrer en diversificeret økonomi, skaber beskæftigelse og hjælper med at opretholde en positiv handelsbalance, hvilket er vitalt for et lands økonomiske sundhed.

Ja, virksomheder, der ønsker at eksportere varer fra Danmark, skal registreres som eksportører hos Erhvervsstyrelsen. Denne proces kan integreres i virksomhedens oprindelige registrering eller ske på et senere tidspunkt. Det er vigtigt at overholde alle relevante lovgivningsmæssige krav og bestemmelser for at sikre en problemfri eksportproces.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Del den her: