Kontakt os

+45 70 60 40 04

4.6/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Ejerskifteforsikring

En ejerskifteforsikring tilbyder dækning for de uforudsete og skjulte mangler i en bolig, der ikke er nævnt i tilstandsrapporten og elinstallationsrapporten, og som var ukendte for køberen på tidspunktet for overtagelsen.

Vi har hjulpet over 1200+ danske virksomheder

Forudsætning for at tegne ejerskifteforsikring

For at få et tilbud på en ejerskifteforsikring er det nødvendigt, at der er en gyldig tilstandsrapport og elinstallationsrapport til rådighed. Som sælger, hvis du ønsker at benytte dig af huseftersynsordningen, er det din opgave at sørge for at disse rapporter er klar, så du kan anmode om tilbud på forsikring.

Selvom det er frivilligt at benytte huseftersynsordningen, tilbyder den sælgere en mulighed for at undgå et 10-årigt ansvar for skjulte mangler. Som køber, hvis du vælger at investere i en ejerskifteforsikring, beskytter den dig mod uventede skader og mangler, der ikke er dokumenteret i rapporterne.

Processen for at anmode om et tilbud er enkel. Som sælger kan du sende de nødvendige rapporter til de valgte forsikringsselskaber via e-mail og anmode om et tilbud på ejerskifteforsikring. Du kan også overveje at anmode om et tilbud på husforsikring, da den nye ejer af ejendommen vil have brug for denne forsikring. Hvis en ejendomsmægler hjælper med salget, vil det typisk være mægleren, der tager sig af at indhente tilbud på forsikringer.

Hvad koster en ejerskifteforsikring?

Omkostningerne ved en ejerskifteforsikring kan variere betydeligt afhængig af forskellige faktorer som forsikringsselskabet, ejendommens størrelse, dens alder og værdi. Derudover spiller valget af forsikringsdækning også en betydelig rolle; priserne varierer, alt efter om man vælger en standarddækning eller en udvidet dækning. I 2022 lå priserne for forsikringspræmien i et spænd fra omkring 12.000 kr. for grundlæggende dækninger til omkring 200.000 kr. for de mest omfattende dækninger. Dette er en engangsbetaling, der dækker hele forsikringens løbetid, og sælger er ansvarlig for at dække halvdelen af omkostningerne.

Som køber er du ikke bundet til at acceptere det forsikringstilbud, som sælger præsenterer. Du har retten til at vælge et andet forsikringsselskab efter eget ønske. Dog er sælger kun forpligtet til at dække et beløb op til halvdelen af præmien for det billigste tilbud, de har fremlagt. Dette gælder, uanset om køber optager en dyrere eller billigere ejerskifteforsikring. Det kan derfor være fordelagtigt for købere at undersøge markedet og kontakte forskellige forsikringsselskaber for at indhente tilbud på ejerskifteforsikring, og forstå priser og betingelser i detaljer.

Ejerskifteforsikringens dækning

En ejerskifteforsikring er designet til at dække omkostningerne til reparation af skjulte skader på de forsikrede bygninger, der er opstået inden købers overtagelse, og som ikke var kendt for køber. Det er imidlertid afgørende at gennemgå forsikringsbetingelserne omhyggeligt, da dækningen har flere beløbsmæssige og tekniske begrænsninger.

Der er grundlæggende to kategorier af ejerskifteforsikringer: standarddækning og udvidet dækning. Standarddækningen opfylder lovens basiskrav til dækning og tilbydes ofte med en varighed på 5 eller 10 år. Udvidet dækning omfatter alle aspekter af standarddækningen samt ekstra dækning for problemer med grunden, såsom forurening og ulovlige stikledninger, og løber som regel i 10 år. Der er ofte en øvre grænse for dækning i tilfælde af forurening, normalt mellem kr. 250.000 og 500.000.

Selvom forsikringsbetingelserne tidligere var ret ensartede på tværs af forskellige selskaber, er der nu en tendens til mere diversitet i betingelserne. Derfor er det afgørende, at købere nøje undersøger dækningsomfanget i de specifikke tilbud, de modtager.

Tilbud om ejerskifteforsikring bør vurderes i forhold til tilstandsrapporten. Det er også essentielt at være opmærksom på eventuelle forbehold eller klausuler, der er inkluderet i tilbuddet. Hvis der opstår tvivl om dækningsomfanget i de modtagne forsikringstilbud, er det tilrådeligt at konsultere en boligadvokat eller køberrådgiver for yderligere vejledning.

Har du nogle spørgsmål eller bare brug for hjælp?

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Ejerskifteforsikring med standarddækning

En ejerskifteforsikring kan optages med en grundlæggende dækning, som opfylder de lovbestemte minimumskrav, jævnfør lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v.

Denne type forsikring dækker omkostningerne ved reparation af skader, der allerede er eksisterende på ejendommen på tidspunktet for overtagelse, men som ikke er blevet identificeret i tilstands- eller elinstallationsrapporten. Der kan dog være situationer, hvor visse forhold er undtaget fra forsikringsdækningen, for eksempel fordi skaden ikke falder ind under forsikringsbetingelserne.

Ejerskifteforsikringen dækker også i tilfælde, hvor forhold, der er anført i tilstandsrapporten, er beskrevet på en måde, der er markant unøjagtig.

Forsikringen dækker ikke de forhold, der er blevet informeret om under ejendomshandlen eller af den tidligere ejer.

En typisk ejerskifteforsikring med standarddækning omfatter også dækning for manglende eller signifikant reduceret funktion af VVS-installationer i og under de forsikrede bygninger (op til ydersiden af bygningens fundament) samt legalisering af ulovlige forhold ved disse installationer, der ikke er blevet påpeget i tilstandsrapporten.

Desuden er der dækning for manglende eller reduceret funktion af elinstallationer i og på de forsikrede bygninger og rettelse af ulovlige forhold ved disse installationer, som ikke er blevet identificeret i elinstallationsrapporten.

Ejerskifteforsikringen tillader også dækning af øgede byggeudgifter (yderligere omkostninger ved reparation af skader for at opfylde de aktuelle bygningskrav) samt rimelige udgifter til teknisk assistance og midlertidig genhusning.

Ejerskifte med udvidet dækning

Det er ikke alle forsikringsselskaber, der tilbyder udvidet dækning, og som køber har du ikke ret til automatisk at modtage et tilbud på dette. Sælger er kun forpligtet til at fremskaffe tilbud på en ejerskifteforsikring med standarddækning. Hvis du som køber ønsker en udvidet dækning, kan det være nødvendigt selv at tage initiativ til at indhente et sådant tilbud.

Der er variation mellem de forskellige forsikringsselskaber, men udvidet dækning inkluderer ofte følgende, ud over hvad der er dækket af standarddækningen:

 • Reparation af ulovligt udførte installationer i hjemmet, såsom manglende vådrumssikring.
 • Udbedring af problemer ved ejendommens grund, der påvirker boligen.
 • Rettelse af ulovlige kloak- og stikledninger placeret uden for bygningens fundament.
 • Reparation af skader på stikledninger og kloaksystemer.
 • Delvis dækning for kosmetiske forskelle.
 • Oprensning af forurening på ejendommens grund (typisk op til kr. 250.000-500.000), hvis det påbydes af myndighederne.
 • Dækning af udslip af forbrugsvand, olie eller naturgas som følge af en skade.
 • Rensning af skimmelsvamp fra indbo.

Det er afgørende, at du som køber gennemgår forsikringsbetingelserne nøje eller konsulterer dit forsikringsselskab eller køberrådgiver for at få fuld klarhed over, hvad forsikringen præcist dækker. Variationen i dækningsomfanget mellem selskaber betyder, at det er essentielt at forstå de specifikke betingelser og dækninger, du får som køber.

Er du klar til professionel hjælp?

Kontakt os for skræddersyet professionel hjælp.

Undtagelser for dækning af ejerskifteforsikring

Ejerskifteforsikringen dækker ikke skader og tilstande, der allerede er angivet i tilstands- eller elinstallationsrapporten. Disse er kendte forhold, som du er blevet informeret om, før du købte boligen.

Derudover dækker forsikringen ikke forhold, der udelukkende er resultatet af aldring, slitage eller utilstrækkelig vedligeholdelse. Købere af brugte boliger bør forvente, at ejendommen vil bære præg af aldring og tidligere anvendelse.

Tilsvarende dækker ejerskifteforsikringen ikke forhold, der er normale og forventede, givet byggestilen, alderen og tilstanden af huset. For eksempel er fugtproblemer i kælderen af et ældre hus ikke dækket, da dette er en almindelig og forventet tilstand for denne type bolig. Det anbefales at læse hustypebeskrivelsen i tilstandsrapporten for at forstå de specifikke karakteristika og potentielle problemer, der er forbundet med den pågældende boligtype.

Forsikringen dækker heller ikke problemer eller skader, der opstår efter, at du har overtaget boligen, eller mangler, der udelukkende er relateret til, at boligens konstruktioner eller rum ikke kan bruges til de formål, du havde forventet. Dette kan inkludere situationer, hvor bygningens struktur ikke understøtter tilbygninger, eller hvis fugtproblemer forhindrer anvendelse af kælderen som soveværelse.

Nogle specifikke eksempler på forhold, der ikke er dækket af ejerskifteforsikringen, inkluderer:

 • Revner forårsaget af bygningens naturlige bevægelser eller almindelige slitage relateret til alder.
 • Punkterede termoruder.
 • Knirkende gulve.

Det er vigtigt at have en klar forståelse af disse undtagelser for at undgå overraskelser og sikre, at både køber og sælger har klare forventninger til, hvad ejerskifteforsikringen dækker.

Salg af virksomhed, opkøb & fusioner

Få en gratis vurderingsberetning af din virksomhed.

FAQ om Ejerskifteforsikring

Vi har samlet en række spørgsmål på siden her, så du kan få hurtigt svar. Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål, kan du kontakte os på tlf. eller E-mail.

En ejerskifteforsikring dækker uforudsete og skjulte mangler ved en bolig, som ikke er angivet i tilstands- og elinstallationsrapporten, og som køberen ikke var bekendt med ved overtagelsen af boligen.

For at tegne en ejerskifteforsikring skal der være en gyldig tilstandsrapport og elinstallationsrapport. Sælgeren skal sørge for, at disse rapporter er tilgængelige, især hvis huseftersynsordningen anvendes. Køberen kan beskyttes mod skjulte mangler, der ikke er nævnt i rapporterne, ved at tegne en ejerskifteforsikring. Tilbud på forsikringen kan indhentes ved at sende rapporterne til forsikringsselskaberne.

Prisen på en ejerskifteforsikring afhænger af faktorer som forsikringsselskabet, boligens størrelse, alder, værdi og den valgte dækningstype. Priserne kan variere fra ca. 12.000 kr. til 200.000 kr., og sælger betaler typisk halvdelen af præmien. Købere har frihed til at vælge forskellige forsikringsselskaber og tilbud.

En ejerskifteforsikring dækker skjulte skader opstået før købers overtagelse. Der findes standard- og udvidet dækning, med sidstnævnte inkluderende ekstra beskyttelse, som for eksempel forurening. Det er vigtigt at undersøge forsikringsbetingelserne og sammenligne dem med tilstandsrapporten for at forstå dækningens omfang og eventuelle begrænsninger. Ved tvivl kan en boligadvokat eller køberrådgiver konsulteres.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Del den her: