Kontakt os

+45 70 60 40 04

4.6/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

EBIT

EBIT, eller Earnings Before Interest and Taxes, er et centralt begreb inden for økonomi og forretningsanalyse. På dansk er det ofte omtalt som driftsresultat.

Vi har hjulpet over 1200+ danske virksomheder

Hvad er EBIT?

EBIT står for “Earnings Before Interest and Taxes”. Dette nøgletal giver et klart og objektivt billede af virksomhedens primære driftsindtjening uden at tage hensyn til renteudgifter eller skattebetalinger. For at beregne EBIT tager man virksomhedens samlede omsætning og fratrækker omkostninger som vareforbrug, personaleomkostninger og andre driftsomkostninger.

Hvorfor er EBIT vigtig for din virksomhed?

EBIT er en essentiel indikator for virksomhedens driftsmæssige sundhed og udvikling. Ved at udelukke faktorer som skat og renter giver EBIT et uforstyrret billede af virksomhedens evne til at tjene penge på dens primære drift. Det gør også EBIT til et ideelt værktøj, når man ønsker at sammenligne virksomheder på tværs af landegrænser, da skattestrukturen kan variere markant fra land til land. 

For potentielle investorer er EBIT en vigtig indikator. Ved at fokusere på EBIT kan investorer vurdere en virksomheds reelle indtjeningsevne, fri for finansielle variabler, og sammenligne den med konkurrerende virksomheder.

Har du nogle spørgsmål eller bare brug for hjælp?

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

EBIT Margin

Ud over den grundlæggende EBIT-værdi, er der også EBIT-margin, som tilbyder endnu mere indsigt. EBIT-margin er en procentværdi, der viser, hvor stor en del af virksomhedens omsætning, der forbliver efter driftsomkostninger, er dækket. Dette nøgletal svarer i praksis til virksomhedens overskudsgrad.

EBIT-margin er specielt nyttigt, fordi det viser virksomhedens overskud i procent efter driftsomkostninger. En sammenligning af EBIT-margin over tid kan afsløre, om virksomheden udvikler sig positivt økonomisk og om den effektivt håndterer sine variable omkostninger.

Formel for EBIT-margin: 

EBIT-margin= Resultat før finansielle poster / Omsætning x 100

Sammenfattende er EBIT og EBIT-margin nøglebegreber, der tilbyder værdifulde indsigter i en virksomheds økonomiske performance. De er vigtige værktøjer for virksomhedsledere og investorer, der ønsker at forstå virksomhedens sande driftseffektivitet og indtjeningsevne.

Hvad er EBITDA, og hvordan adskiller den sig fra EBIT?

EBITDA, eller “Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization”, tager et skridt videre end EBIT ved at medregne afskrivninger og amortiseringer. Mens EBIT fokuserer primært på driftsresultat, går EBITDA dybere ved at tage højde for værdiforringelsen af både fysiske og immaterielle aktiver. Konkret refererer afskrivninger til værditab på langvarige fysiske aktiver som bygninger og maskiner, og amortisering tager fat på værditab af immaterielle aktiver, som for eksempel patenter og licenser.

Formlen for EBITDA er som følger: 

EBITDA = Nettoresultat + renter + skatter + afskrivninger + amortiseringer

Er du klar til professionel hjælp?

Kontakt os for skræddersyet professionel hjælp.

Hvorfor er EBITDA vigtig?

EBITDA er især relevant i visse industrier, hvor afskrivninger og amortiseringer udgør en stor del af de samlede omkostninger, såsom inden for teknologi og bioteknologisektorerne. Desuden, når man analyserer virksomheder fra forskellige brancher og størrelser, kan EBITDA give et mere ensartet billede. Dette skyldes, at EBITDA kan udjævne potentielle regnskabsforskelle især i forbindelse med afskrivningsmetoder.

I sidste ende er både EBIT og EBITDA essentielle for finansielle analytikere, investorer og virksomhedsledere. Mens EBIT giver en klar forståelse for virksomhedens operationelle effektivitet, tillader EBITDA en dybere dykning ind i virksomhedens finansielle sundhed ved at tage hensyn til værdiforringelser. Begge er nøgletal, der bidrager væsentligt til en objektiv vurdering af en virksomheds økonomiske præstation.

Salg af virksomhed, opkøb & fusioner

Få en gratis vurderingsberetning af din virksomhed.

FAQ om EBIT

Vi har samlet en række spørgsmål på siden her, så du kan få hurtigt svar. Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål, kan du kontakte os på tlf. eller E-mail.

EBIT, som står for “Earnings Before Interest and Taxes”, er en indikator, der kaster lys over virksomhedens driftsresultat. Dette betyder, at EBIT også kan betegnes som virksomhedens driftsresultat. Denne måling giver indsigt i, hvordan en virksomheds kerneoperationer præsterer, uafhængigt af eksterne faktorer som renter og skatter.

EBIT beregnes ved at tage en virksomheds samlede omsætning og fratrække driftsomkostninger som vareforbrug, personaleomkostninger og andre relevante omkostninger, uden at tage hensyn til renter og skatter.

EBIT er en vigtig indikator for investorer, fordi den giver et klart og uforstyrret billede af virksomhedens primære driftsindtjening. Dette giver investorer mulighed for at vurdere virksomhedens reelle indtjeningsevne, fri for finansielle variabler, og sammenligne den med konkurrerende virksomheder.

Nej, det er det ikke. Mens EBIT er lig med et driftsresultat, er EBITDA lig med en driftsrentabilitet, som også tager hensyn til afskrivninger og amortiseringer.

Nøgletallet EBIT-margin, også kendt som virksomhedens overskudsgrad, refererer til forholdet mellem EBIT og omsætningen udtrykt i procent. De to termer er derfor to udtryk for det samme.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Del den her: