Kontakt os

+45 70 60 40 04

4.6/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Driftsresultat

Vi har hjulpet over 1200+ danske virksomheder

Definition af driftsresultat

Driftsresultatet, også kendt som primært resultat eller EBIT (Earnings Before Interests and Taxes), er en finansiel nøgleindikator med forskellige betegnelser, der refererer til det samme begreb. Både “primært resultat” og “EBIT” deler præcis den betydning, som termen driftsresultat indeholder. Den engelske forkortelse EBIT, som står for Earnings Before Interests and Taxes, giver en klar forståelse af, hvad der inkluderes i driftsresultatet.

Driftsresultatet eller resultatet af primær drift repræsenterer det overskud, en virksomhed genererer, før hensyntagen til renter, afskrivninger og andre faktorer. Når du kigger på en regnskabsopstilling, vil du finde driftsresultatet umiddelbart før de finansielle poster. Dette tal giver et økonomisk billede af, hvor effektivt virksomheden opererer, og det er afgørende for at analysere dens økonomiske sundhed.

Har du nogle spørgsmål eller bare brug for hjælp?

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Hvad kan virksomheden bruge driftsresultatet til?

Generelt set er en grundig analyse af virksomhedens nøgletal afgørende. Disse tal fungerer som pejlemærker for at bedømme virksomhedens præstationer. Ved at beregne og evaluere driftsresultatet får virksomheden indblik i, hvorvidt den opnår tilfredsstillende overskud.

Som tidligere nævnt repræsenterer driftsresultatet virksomhedens resultat, før afskrivninger og renter trækkes fra. Ved at studere dette tal kan virksomheden vurdere, om dens driftsaktiviteter genererer tilstrækkeligt overskud.

Essensen af driftsresultatet ligger i virksomhedens evne til at opretholde et gunstigt overskud efter fradrag af afskrivninger og renter. Analyse af driftsresultatet hjælper virksomheden med at sikre, at dens økonomiske sundhed forbliver robust, selv når disse omkostninger tages i betragtning.

Hvordan udregner man driftsresultat?

Beregningen af driftsresultatet kan variere i kompleksitet afhængigt af virksomhedens natur. Mens det for nogle virksomheder kan være en mere kompliceret proces, er det for andre mere enkelt. Den grundlæggende fremgangsmåde indebærer, at virksomheden tager sin bruttofortjeneste og trækker de forskellige omkostninger fra. Disse omkostninger kan omfatte udgifter til personale, husleje og andre driftsrelaterede udgifter, der skal fratrækkes for at opnå det endelige driftsresultat.

Hvor finder jeg driftsresultatet i min resultatopgørelse?

Efter at have udarbejdet din resultatopgørelse ved at bogføre alle poster i dit regnskab, vil du kunne lokalisere driftsresultatet i resultatopgørelsen. Det kan enten være angivet som ‘driftsresultat’ eller under betegnelsen ‘primært resultat’.

Normalt vil dette tal være placeret under en oversigt over de forskellige driftsomkostninger. Derved får du mulighed for at identificere områder, hvor der eventuelt kan skæres ned på omkostningerne for at forbedre driftsresultatet. At kunne visualisere disse omkostninger oven over driftsresultattallet giver dig indsigt i, hvor der potentielt kan optimeres for at øge din virksomheds driftsresultat.

Er driftsresultat og EBIT identiske?

Ja, begge udtryk refererer nøjagtigt til det samme begreb. Du kan derfor støde på brugen af EBIT andre steder, når der henvises til virksomhedens resultat før renter og afskrivninger.

Er du klar til professionel hjælp?

Kontakt os for skræddersyet professionel hjælp.

Sammenhængen mellem driftsresultat og bruttofortjeneste

Driftsresultatet og bruttofortjenesten har ikke direkte sammenhæng, men driftsresultatet kan påvirke bruttofortjenesten. Bruttofortjenesten repræsenterer overskuddet efter fradrag af direkte omkostninger til produktion eller indkøb. Med andre ord, jo lavere omkostninger ved indkøb eller produktion, desto højere bliver bruttofortjenesten.

Hvis dine driftsomkostninger er høje, kan det påvirke dit driftsresultat, hvilket igen vil have indflydelse på din bruttofortjeneste. Derfor er der en indirekte forbindelse mellem de to begreber, idet omkostningsstyring og effektiviteten af driftsaktiviteter kan påvirke både driftsresultatet og bruttofortjenesten.

Omsætnings- og driftsresultat pr. medarbejder

I vurderingen af din virksomheds driftsforhold kan du også analysere driftsresultatet pr. medarbejder. Dette aspekt giver dig indsigt i den profit, der genereres pr. medarbejder ansat i din virksomhed. Målingen af driftsresultatet pr. medarbejder bliver særlig anvendelig, når der er behov for sammenligning mellem flere forskellige virksomheder.

Salg af virksomhed, opkøb & fusioner

Få en gratis vurderingsberetning af din virksomhed.

FAQ om Driftsresultat

Vi har samlet en række spørgsmål på siden her, så du kan få hurtigt svar. Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål, kan du kontakte os på tlf. eller E-mail.

Driftsresultatet repræsenterer det overskud, din virksomhed genererer, inden afskrivninger, renter og andre faktorer inddrages i dine beregninger.

Ja, det er korrekt. Driftsresultatet og resultatet af primær drift refererer til det samme begreb.

Ja, det er det. Driftsresultat, resultat af primær drift og EBIT er synonymer og omfatter det samme finansielle aspekt.

Driftsresultatet tjener til at vurdere omsætningens og udgifternes tilstand i din virksomhed. Det giver dig indsigt i, om virksomheden opererer sundt med en stabil fortjeneste eller om produktionsomkostningerne er så høje, at der ikke opnås overskud i sidste ende.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Del den her: