Kontakt os

+45 70 60 40 04

4.6/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Driftsbudget

Vi har hjulpet over 1200+ danske virksomheder

Hvad er et driftsbudget?

Et driftsbudget er en detaljeret oversigt over de forventede indtægter og udgifter, som en virksomhed forudser i en given periode. Dette inkluderer alle planlagte omkostninger, der opstår i løbet af denne periode, såsom driftsomkostninger, produktionsomkostninger, og lignende.

Hvorfor er det vigtigt at udarbejde et driftsbudget?

Formålet med et driftsbudget er at give et klart billede af virksomhedens finansielle status, herunder det forventede overskud eller underskud. Dette sker efter alle udgifter er betalt. Ved at udarbejde et driftsbudget, opnår du et omfattende overblik over virksomhedens økonomiske sundhed. 

Dette er afgørende for at sikre virksomhedens bæredygtighed og dens evne til at generere overskud på lang sigt. I budgettet specificerer man forventet omsætning, produktionsrelaterede omkostninger, samt faste udgifter tilknyttet virksomhedens daglige drift. Det er vigtigt at estimere de enkelte omkostninger nøje samt forudse virksomhedens omsætning. Dine estimeringer vil hjælpe dig med at forstå, om virksomheden forventes at give overskud eller underskud. Denne viden er essentiel for at udforme strategiske beslutninger for virksomhedens fremtidige retning.

Hvad indeholder et driftsbudget?

Et driftsbudget er en detaljeret og omfattende finansiel plan, der præsenterer en nøjagtig oversigt over virksomhedens forventede økonomiske aktiviteter. Dette budget bør indeholde flere væsentlige elementer for at give et sandfærdigt billede af virksomhedens finansielle sundhed.

Har du nogle spørgsmål eller bare brug for hjælp?

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Vigtige komponenter omfatter

  1. Bruttofortjeneste/dækningsbidrag: Først og fremmest skal du estimere din virksomheds forventede årlige omsætning. Fra denne omsætning fratrækkes de variable omkostninger – udgifter, der ændrer sig i takt med salget. Disse tal bør opdeles månedligt for at give et klarere overblik over perioden. Dækningsbidraget – det beløb, der er tilbage efter variable omkostninger er trukket fra – er nøgletal for at dække faste udgifter og eventuelt generere overskud.
  2. Kapacitetsomkostninger: Budgettet skal også omfatte virksomhedens faste omkostninger, kendt som kapacitetsomkostninger. Disse omkostninger ændres ikke med salgsvolumen og inkluderer typisk udgifter som husleje, telefon/internet, og transport. Dækningsbidraget minus kapacitetsomkostningerne giver indtjeningsbidraget.
  3. Finansieringsomkostninger og afskrivninger: Her skal du inkludere virksomhedens finansieringsomkostninger som lån og kassekreditter. Eventuelle lån optaget til virksomhedens vækst skal registreres her. Også eventuelle renteindtægter tilføjes budgettet. For investeringer i anlægsaktiver, såsom produktionsudstyr, er det ofte fordelagtigt at foretage afskrivninger over flere år for at fordele omkostningerne og undgå store, enkelte afskrivninger i ét regnskabsår.
  4. Nettoresultat: Når alle udgifter er trukket fra dækningsbidraget, står du tilbage med det budgetterede nettoresultat. Dette tal er afgørende for at vurdere, om din virksomheds plan er realistisk, og om der er behov for justeringer. Et sundt nettoresultat bør også give virksomheden økonomisk fleksibilitet til at håndtere vanskelige perioder og muliggøre fortsat udvikling.

 

Samlet set er et driftsbudget et vigtigt redskab for enhver virksomhedsleder, da det giver indsigt i virksomhedens finansielle forventninger og planlægning, hvilket er nødvendigt for både dag-til-dag operationer og langsigtede strategiske beslutninger.

Hvad er forskellen på et regnskab og et driftsbudget?

Regnskabet og driftsbudgettet adskiller sig primært i deres tidsperspektiv. Regnskabet er en opgørelse over virksomhedens hidtidige økonomiske aktiviteter og er derfor bagudrettet. Det giver et nøjagtigt billede af, hvad der allerede er sket i virksomheden finansielt. Driftsbudgettet, derimod, er et fremadrettet estimat, der projicerer fremtidige økonomiske aktiviteter. Det bygger ofte på tidligere regnskaber eller en forretningsplan og sigter mod at skabe et overblik over virksomhedens forventede økonomi. Det fokuserer på at sikre tilstrækkelig likviditet til løbende udgifter og vurderer muligheder for investeringer eller behovet for at reducere udgifter.

Er du klar til professionel hjælp?

Kontakt os for skræddersyet professionel hjælp.

Er driftsbudget og resultatbudget det samme?

Ja, driftsbudget og resultatbudget er to betegnelser for det samme. Selvom det kan virke forvirrende at have to navne for den samme ting, dækker begge termer over det samme budgetkoncept. Begge budgetter er en del af et større system af økonomisk planlægning, hvor andre budgetter, såsom likviditetsbudgettet og balancebudgettet, også spiller en rolle. Disse budgetter har forskellige fokuspunkter, men de dækker ofte over lignende aspekter af en virksomheds økonomi, specielt med hensyn til økonomisk sundhed og kapitaltilgængelighed.

Hvad er forskellen på et driftsbudget og et etableringsbudget?

Forskellen mellem et driftsbudget og et etableringsbudget ligger i deres anvendelsesområde. Et etableringsbudget er specifikt designet til opstartsfasen af en virksomhed. Det omfatter typisk større initialudgifter, såsom investeringer i produktions- og driftsmateriel, som ofte er en engangsforeteelse. Disse udgifter er normalt større under etableringsfasen sammenlignet med løbende driftsudgifter, som er fokus i et driftsbudget. Driftsbudgettet fokuserer mere på de regelmæssige, løbende udgifter, der opstår under normal virksomhedsdrift efter etableringsfasen.

Salg af virksomhed, opkøb & fusioner

Få en gratis vurderingsberetning af din virksomhed.

FAQ om Driftsbudget

Vi har samlet en række spørgsmål på siden her, så du kan få hurtigt svar. Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål, kan du kontakte os på tlf. eller E-mail.

Et driftsbudget er en detaljeret økonomisk plan, der projicerer en virksomheds forventede indtægter og udgifter for en fremtidig periode. Det omfatter estimater af omsætning, variable omkostninger, kapacitetsomkostninger (faste udgifter), finansieringsomkostninger, afskrivninger og det forventede nettoresultat. Driftsbudgettet er et væsentligt redskab for virksomhedsledere til at planlægge og styre virksomhedens økonomi effektivt.

Driftsbudgettet er fremadrettet og fokuserer på at estimere fremtidige økonomiske aktiviteter, mens et regnskab er bagudrettet og giver et nøjagtigt billede af virksomhedens hidtidige økonomiske præstationer. Mens regnskabet viser, hvad der allerede er sket, hjælper driftsbudgettet med at planlægge, hvad der skal ske i fremtiden.

Ja, driftsbudget og resultatbudget er to termer for det samme koncept. Begge udtryk refererer til et budget, der projicerer virksomhedens forventede indtægter og udgifter for at beregne det forventede overskud eller underskud. Brugen af to forskellige navne kan virke forvirrende, men de dækker over samme finansielle planlægningsværktøj.

 Et etableringsbudget er specifikt designet til at dække de første faser af en virksomheds opstart, hvor det fokuserer på initialudgifter som investeringer i produktionsudstyr og andre startomkostninger. Driftsbudgettet, derimod, anvendes til at planlægge og styre de løbende økonomiske aktiviteter i en allerede etableret virksomhed.

Et driftsbudget er afgørende for en virksomhedsleder, da det giver et detaljeret overblik over virksomhedens økonomiske fremtid. Det hjælper ledere med at forudsige indtægter og udgifter, sikre tilstrækkelig likviditet, vurdere investeringsmuligheder, og planlægge for eventuelle justeringer i driftsstrategien. Det er en nøglekomponent i effektiv økonomisk styring og strategisk planlægning.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Del den her: