Kontakt os

+45 70 60 40 04

4.6/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Digital fuldmagt

En digital fuldmagt er et juridisk dokument, der tillader en person at handle på en andens vegne i digitale sammenhænge, som fx at administrere online konti eller foretage transaktioner.

Vi har hjulpet over 1200+ danske virksomheder

Hvad er en digital fuldmagt?

En digital fuldmagt er en essentiel komponent i den moderne digitale administration. Denne løsning giver dig mulighed for at bemyndige en pårørende til at handle på dine vegne i forskellige selvbetjeningsløsninger online. Med en digital fuldmagt kan du tillade en anden person at tilgå din sundhedsjournal, se laboratoriesvar på sundhed.dk, eller håndtere personlige ærinder såsom at melde flytning på borger.dk.

Det er dog vigtigt at bemærke, at ikke alle myndigheder understøtter brugen af digital fuldmagt. Det anbefales derfor, at du altid undersøger specifikt, hvordan de relevante myndigheder eller områder, du ønsker at bruge en digital fuldmagt i, håndterer denne type fuldmagter.

Hvordan kan digital fuldmagt anvendes, hvis du eller en pårørende har udfordringer med det digitale?

Hvis du ikke selv er i besiddelse af MitID, eller hvis du finder det udfordrende at navigere i digitale løsninger, kan en pårørende anmode om at få en digital fuldmagt fra dig. For at kunne anvende en digital fuldmagt, er det nødvendigt, at enten fuldmagtsgiveren eller fuldmagtshaveren har MitID.

Oprettelse af en digital fuldmagt

Den digitale fuldmagt tilbyder to fremgangsmåder til oprettelse af fuldmagt:

 1. Anmod om fuldmagt: Hvis du ikke har MitID eller har svært ved det digitale, kan den person, der skal være din fuldmagtshaver, logge ind og anmode om fuldmagten. Yderligere information om denne proces findes i sektionen “Hvis du skal hjælpe en anden”.
 2. Afgiv fuldmagt: Alternativt, hvis du selv har MitID, kan du afgive en fuldmagt til en anden person, der skal assistere dig. Detaljer om denne procedure kan findes under “Hvis en anden skal hjælpe dig”.

Den digitale fuldmagt gør det muligt for brugere at sikre, at deres vigtige anliggender bliver håndteret, selv når de selv ikke kan stå for det. Dette værktøj er ikke blot en facilitator for digital delegation, men også en vigtig sikkerhedsforanstaltning, der sikrer, at kun autoriserede personer har adgang til følsomme oplysninger og kan handle på dine vegne. Det er en vigtig ressource i en stadigt mere digitaliseret verden, hvor digital fuldmagt er nøgleordet for sikker og effektiv forvaltning af personlige data og tjenester online.

Krav og betingelser for anvendelse af digital fuldmagt

Digital fuldmagt er en værdifuld facilitet, der giver mulighed for at delegere adgang og kontrol over personlige selvbetjeningsløsninger til pårørende eller betroede personer. For at kunne benytte en digital fuldmagt effektivt, er der dog specifikke krav, som skal opfyldes.

Grundlæggende kvalifikationer for brug af digital fuldmagt

For at kunne oprette og anvende en digital fuldmagt, skal du:

 • Være mindst 15 år gammel.
 • Være ved din fornufts fulde brug, hvilket indebærer at du har evnen til at forstå og overveje konsekvenserne af at oprette en fuldmagt.

Begrænsninger og udelukkelser

Der er visse situationer, hvor brugen af digital fuldmagt ikke er mulig:

 • Hvis du ikke er i stand til at handle fornuftsmæssigt, dvs. manglende evne til at forstå eller overskue konsekvenserne af at oprette en fuldmagt.
 • Hvis du ikke er i stand til at underskrive med enten MitID eller en fysisk signatur.

I tilfælde, hvor ovenstående betingelser gør det umuligt at anvende en digital fuldmagt, er det vigtigt at kontakte de relevante myndigheder for at finde alternative løsninger til styring af dine digitale eller juridiske anliggender.

Vigtigheden af at overholde retningslinjer

Det er afgørende, at alle brugere, der ønsker at anvende en digital fuldmagt, nøje overholder de juridiske krav og retningslinjer. Dette sikrer, at fuldmagten oprettes og anvendes på en sikker og effektiv måde, som beskytter både fuldmagtsgiverens og fuldmagtshaverens rettigheder og interesser.

Ved korrekt anvendelse kan digital fuldmagt være et kraftfuldt værktøj til at håndtere personlige og administrative opgaver effektivt, hvilket understreger vigtigheden af denne facilitet i den digitale tidsalder.

Vil du gerne fokusere 100% på at oprette en digital fuldmagt? Så overlad bogføringen og dit regnskab til os i Stadsrevisionen. Vi har +1200 tilfredse samarbejdspartnere og klienter, og vi vil meget gerne hjælpe dig også. 

Mangler du professionel hjælp?

I Stadsrevisionen tilbyder vi hjælp, der altid har tilfredshedsgaranti.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Hvornår ophører en digital fuldmagt?

En digital fuldmagt er en fleksibel løsning til at give en pårørende eller en anden betroet person ret til at handle på dine vegne. Men som med alle juridiske dokumenter, er der specifikke regler for, hvornår sådan en fuldmagt ophører. Her er en oversigt over de forskellige måder, hvorpå en digital fuldmagt kan ophøre:

 • Aktivernes omsætningshastighed
 • Varedebitorers omsætningshastighed
 • Varebeholdningens omsætningshastighed

Nedenfor dykker vi dybere ned i de tre omsætningshastigheder. Her vil du støde på relevante formler og værktøjer, der gør det enkelt for dig at indhente de nødvendige nøgletal til din analyse af regnskabet.

Beregning af omsætningshastigheden for aktiver: 

Omsætningshastigheden for aktiver er et nøgleelement i regnskabsanalysen. Den afslører, hvor dygtig virksomheden er til at omsætte sine varer baseret på de aktiver, den har til rådighed på lageret.

Automatisk ophør ved dødsfald

Først og fremmest ophører en digital fuldmagt automatisk, når fuldmagtsgiveren afgår ved døden. Dette er standard for alle typer fuldmagter og sikrer, at ingen har ret til at handle på vegne af en afdød person uden de nødvendige juridiske beføjelser.

Udløbsdato

Når en digital fuldmagt oprettes, er det vigtigt at fastsætte en udløbsdato. Dette er datoen, hvor fuldmagten ophører automatisk, medmindre den bliver fornyet. Hvis fuldmagten er oprettet elektronisk, har fuldmagtsgiver mulighed for selv at forny fuldmagten online. Hvis den derimod er oprettet via en fysisk underskrift, skal fuldmagtshaver sende en ny anmodning om fuldmagt til fuldmagtsgiveren via brevpost for at forny den.

Tilbagekaldelse af fuldmagten

Både fuldmagtsgiver og fuldmagtshaver har mulighed for at tilbagekalde fuldmagten, hvis de ønsker det. For digitale fuldmagter kan denne tilbagekaldelse normalt ske online gennem den platform, hvor fuldmagten blev oprettet. Hvis fuldmagten ikke er digital, kan tilbagekaldelsen foretages ved personlig henvendelse til kommunens borgerservice.

Nøglepoint ved ophør af digital fuldmagt

Det er afgørende at være opmærksom på, hvordan og hvornår en digital fuldmagt ophører for at sikre, at alle handlinger foretaget under fuldmagten er gyldige og autoriserede. Forståelse af disse regler kan hjælpe med at forhindre juridiske komplikationer og sikre, at alle parter beskyttes korrekt under loven.

Ved korrekt håndtering giver en digital fuldmagt en værdifuld måde at administrere dine anliggender effektivt, selv når du ikke selv kan være til stede.

Sådan logger du på digital fuldmagt

Digital fuldmagt tilbyder en nem og sikker måde at delegere adgang til dine personlige oplysninger og offentlige selvbetjeningsløsninger. Ved at logge på Digital Fuldmagt kan du effektivt give fuldmagter til en pårørende eller en anden betroet person. Her er, hvordan du kommer i gang:

Logge på digital fuldmagt

Når du logger på Digital Fuldmagt, kan du administrere fuldmagter til en række offentlige tjenester. Dette inkluderer muligheden for at give en pårørende rettigheder til at:

 • Tilgå og se din sundhedsjournal på sundhed.dk
 • Melde flytning på borger.dk
 • Søge SU på su.dk

Disse funktioner giver dig og dine pårørende en fleksibel håndtering af dine digitale behov, samtidig med at det sikrer, at dine oplysninger håndteres sikkert og fortroligt.

Hvis du ikke har MitID eller kæmper med digitale løsninger

Selv hvis du ikke har et MitID eller finder det digitale miljø udfordrende, er det stadig muligt for dig at afgive fuldmagter. Processen involverer, at den person, du ønsker at give fuldmagten til, logger ind med sit eget MitID og anmoder om fuldmagten på dine vegne. Dette sikrer, at både sikkerheden opretholdes og at alle transaktioner er autoriserede af dig.

Fordele ved digital fuldmagt

Ved at bruge digital fuldmagt kan du sikre, at dine vigtige personlige og administrative opgaver bliver håndteret, selv når du ikke kan gøre det selv. Dette værktøj er særligt nyttigt for personer, der måske ikke kan håndtere alle deres anliggender på grund af helbredsproblemer, alder eller mangel på teknisk dygtighed. Det er en praktisk og sikker løsning, der understøtter autonomi og tillid i forvaltningen af personlige data.

At logge på og anvende Digital Fuldmagt er en fremragende måde at udnytte de digitale ressourcer på, som den offentlige sektor tilbyder, og sikrer, at du og dine pårørende kan opnå det bedst mulige resultat i jeres interaktioner med staten.

Der er lidt ting at holde styr på ved oprettelse af en digital fuldmagt. Skal vi holde styr på regnskabet eller bogføringen for dig imens? I Stadsrevisionen har vi +23 revisorer, bogholdere og rådgivere, og vores revisorer har +8 års erfaring og vil meget gerne hjælpe dig.

Er du klar til professionel hjælp?

Kontakt os for skræddersyet hjælp med tilfredshedsgaranti.

Hvad kan jeg oprette en fuldmagt til?

Digital fuldmagt er et kraftfuldt værktøj, der giver brugere mulighed for at give andre adgang til at agere eller tilgå informationer på deres vegne gennem offentlige digitale selvbetjeninger. Dette sker ved brug af den fuldmagts modtagerens eget MitID i de relevante digitale tjenester. Her er en detaljeret oversigt over mulighederne inden for forskellige områder:

Mulige anvendelser af digital fuldmagt

Bolig og flytning:

 • Registrere eller afmelde adressebeskyttelse.
 • Ansøge om boligstøtte.
 • Håndtere korrespondance om flytning af børn.
 • Ansøge om bygge- og miljøtilladelser.
 • Anmelde flytning, både nationalt og internationalt.
 • Bekræfte eller afkræfte indflytning på en adresse.
 • Bestille bopælsattest.
 • Få oplysninger om antal personer registreret på en adresse.

Internet og sikkerhed:

 • Indsætte og ophæve kreditvarsler i CPR.

Samfund og rettigheder:

 • Bestille personlige attester som fødsels- og vielsesattester.
 • Ansøge om forældremyndighed og arrangere samvær.
 • Ansøge om familieydelser og kommunikere med Udbetaling Danmark.
 • Håndtere anmodninger relateret til Forsvarets Dag.
 • Begære indsigt i personlige CPR-oplysninger.
 • Anvende autorisationssystemer for miljøstyrelsen.

Sundhed og sygdom:

 • Registrere og se oplysninger om vaccinationer.
 • Administrere medicinoplysninger og ordinationer.
 • Skifte læge- og sygesikringsgruppe.
 • Tilgå og administrere sundhedsdata gennem diverse regionale og kommunale systemer.

Økonomi, SU og pension:

 • Administrere og kommunikere med ATP.
 • Håndtere oplysninger om pension.
 • Ansøge om og ændre SU og SU-lån.
 • Kommunikere med kommunernes ydelsessystemer.

Øvrige tjenester:

 • Registrere og håndtere sundhedsrådgivningsaftaler.
 • Indberette og se information om medicinforbrug og vaccinationer i VetStat.

Det er vigtigt at bemærke, at selv om digital fuldmagt tillader adgang til disse tjenester, kan det være nødvendigt med yderligere fuldmagter for personlig kontakt til myndighederne via telefon eller lignende, hvilket bør undersøges nærmere for hver enkelt myndighed eller tjeneste.

Salg af virksomhed, opkøb & fusioner

Få en gratis vurderingsberetning af din virksomhed.

FAQ om Digital fuldmagt

En digital fuldmagt er et juridisk dokument, der giver en person eller en organisation bemyndigelse til at handle på dine vegne i digitale sammenhænge. Denne kan inkludere adgang til at administrere online konti, foretage transaktioner eller tilgå personlige oplysninger såsom sundhedsdata.

For at oprette en elektronisk fuldmagt skal enten fuldmagtsgiveren eller fuldmagtshaveren have MitID. Processen kan indledes på to måder: 

 1. Hvis fuldmagtsgiver ikke har MitID eller har svært ved det digitale, kan fuldmagtshaveren logge ind med sit MitID og anmode om fuldmagten.
 2. Hvis fuldmagtsgiver har MitID, kan vedkommende selv aktivt afgive en fuldmagt til en anden person online.

En digital fuldmagt er begrænset til digitale handlinger og transaktioner inden for offentlige og nogle private systemer. En Fremtidsfuldmagt derimod, er bredere og omfatter juridisk bemyndigelse til at træffe beslutninger på vegne af en person, hvis vedkommende bliver ude af stand til selv at træffe disse beslutninger, både i personlige, økonomiske og sundhedsmæssige sammenhænge.

Nej, en digital fuldmagt er specifikt designet til brug i digitale selvbetjeningsløsninger og giver ikke automatisk adgang til at handle på andres vegne i ikke-digitale sammenhænge, såsom personlige møder eller telefonopkald med myndigheder. For sådanne aktiviteter kan det være nødvendigt at oprette en særskilt fuldmagt.

For at sikre gyldigheden af en digital fuldmagt, skal den oprettes under overholdelse af specifikke krav og retningslinjer. Dette inkluderer, at fuldmagtsgiveren skal være mindst 15 år gammel og ved sin fulde fornuft. Derudover skal fuldmagten oprettes gennem sikre platforme som MitID, der bekræfter identiteten af alle involverede parter.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Del den her: