Kontakt os

+45 70 60 40 04

4.6/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

De 4 P’er

De 4 P’er er en afgørende ramme for enhver virksomhed, der producerer eller sælger produkter. Modellen omfatter de fire centrale parametre i markedsføring: Produkt, Pris, Promotion og Place. Samlet set udgør de en virksomheds komplette markedsføringsstrategi, som hjælper med at nå ud til den relevante målgruppe og optimere virksomhedens tilbud.

Vi har hjulpet over 1200+ danske virksomheder

Hvad er de 4P’er?

De 4 P’er er en afgørende ramme for enhver virksomhed, der producerer eller sælger produkter. Modellen omfatter de fire centrale parametre i markedsføring: Produkt, Pris, Promotion og Place. Samlet set udgør de en virksomheds komplette markedsføringsstrategi, som hjælper med at nå ud til den relevante målgruppe og optimere virksomhedens tilbud.

Produkt: En Nøglekomponent i De 4 P'er

Når vi taler om “produkt” i markedsføringskontekst, refererer det til det en virksomhed tilbyder markedet for at opfylde et specifikt behov i deres målgruppe. Produkter kan variere fra fysiske varer til tjenester og endda idéer. Serviceydelser og idéer, som er uhåndgribelige, består typisk af en kerne- og periferiydelse.

Kvalitetsdimensioner: Produkter rummer flere dimensioner, herunder:

 • Funktionelle egenskaber: Dette refererer til produktets grundlæggende funktion. For eksempel, for en bil, vil det være de dele, der gør, at den kan køre.
 • Smagsmæssige kvaliteter: Disse omhandler aspekter som farve, form, udseende og design – de ting, der gør produktet æstetisk tiltalende, men ikke nødvendigvis påvirker dets grundfunktion.
 • Tillægsydelser: Disse er yderligere egenskaber eller fordele, der kommer med produktet, som f.eks. virksomhedens image, service, garanti, miljøvenlighed og produktets produktionsland.

Klassifikation af produkter: Produkter klassificeres ofte ud fra deres anvendelse på enten B2C-markedet eller B2B-markedet, da forbrugeradfærd varierer mellem disse markeder. Derudover kan produkter kategoriseres yderligere baseret på, hvordan forbrugere køber og bruger dem.

Andre nøgleaspekter: Når man vurderer “produktet” i de 4 P’er, bør man også overveje emballage, sortiment, brandingstrategier og service som tillægsydelser.

Emballage

Emballage spiller en central rolle i, hvordan et produkt opfattes af forbrugeren. Emballagens vigtighed kan dog variere afhængigt af, om man befinder sig på B2C-markedet eller B2B-markedet.

B2C vs. B2B-markedet: På B2C-markedet, specifikt inden for dagligvarer og kortvarige produkttyper, er emballagen ofte afgørende for produktgenkendelse. Forbrugere bruger emballagen til at identificere og vælge produkter, når de handler. I kontrast til dette spiller emballagen på B2B-markedet en mere underordnet rolle, idet produkter ofte ses før køb, hvilket gør genkendelse via emballage mindre vigtig.

Emballage indeholder tre primære funktioner, som kan påvirke en forbrugers opfattelse af et produkt:

 1. Salgsfunktion: Denne funktion sigter mod at overbevise forbrugeren om at vælge et bestemt produkt over konkurrerende varer. For at opnå dette bør emballagen være designet til at matche det image og de signaler, virksomhedens produkter ønsker at formidle. Den skal hjælpe forbrugeren med at differentiere virksomhedens produkt fra andre og bidrage til at skabe en præference for det pågældende produkt.
 2. Beskyttende funktion: Dette handler om at beskytte produkter under transport fra produktionssted til detailhandlere og endeligt til kunden. Dette sikrer, at produktet når frem i den ønskede kvalitet.
 3. Miljøfunktion: Dette er en relativt ny funktion, som er steget i betydning de seneste år. Emballagens miljøpåvirkning kan påvirke forbrugernes beslutninger om, hvilke brands de støtter og hvilke produkter de vælger.

Har du nogle spørgsmål eller bare brug for hjælp?

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Sortiment

Sortimentet henviser til det udvalg af produkter, en virksomhed tilbyder sine kunder. Forståelsen af sortimentets struktur og dets potentiale kan være afgørende for en virksomheds succes.

Sortimentets Struktur: Typisk kategoriseres et sortiment ud fra dets bredde og dybde:

 • Bredde: Hvor mange forskellige produkttyper virksomheden har. Et bredt sortiment tilbyder mange varierede varetyper.
 • Dybde: Antallet af varianter inden for en bestemt produkttype. En dybde i sortimentet henviser til mange variationer af en specifik varetype.

For eksempel, en brillebutik kan have et smalt men dybt sortiment med mange variationer af briller. Omvendt vil et lavprisvarehus have både bredde og dybde i sit sortiment, idet de tilbyder mange varianter inden for flere produkttyper.

Komplementære vs. Substituerende Produkter:

 • Komplementære produkter: Produkter, der naturligt supplerer hinanden, som barberskrabere og barberskum. At inkludere sådanne produkter kan øge virksomhedens omsætning.
 • Substituerende produkter: De kan erstatte hinanden i forbrugssituationen. For eksempel, ved at tilbyde forskellige brands, kan en detailhandler appellere til flere målgrupper. Men dette kan også medføre “kannibalisme”, hvor ét brand stjæler omsætning fra et andet.

Strategiske overvejelser for sortimentet: Når man udformer virksomhedens sortiment, er det vigtigt at overveje forskellige faktorer såsom produkttyperne, konkurrencelandskabet, målgruppen, deres købevaner, samt virksomhedens overordnede størrelse og position på markedet.

Branding og Mærkestrategi

Branding handler om at skabe en unik identitet for et produkt eller en service. Det er gennem branding, at virksomheder opbygger et navn, mærke og en række symboler, der tilføjer en værdi ud over produktets grundlæggende funktioner. Denne symbolske merværdi er afgørende i de 4 P’er af markedsføring: det kan få kunderne til at foretrække et bestemt produkt frem for et andet, selv hvis de må betale mere for det privilegium.

Der er fire primære typer af branding:

 1. Produktbranding – Her er fokus på produktets unikke egenskaber, dets historie, navn, emballage, promotion, pris og andre relevante aspekter.
 2. Personlig branding – Fokuserer på enkeltpersoner.
 3. Intern branding – Retter sig mod organisationens interne stakeholders.
 4. Virksomhedsbranding – Det samlede brand af virksomheden.

Når det kommer til mærkestrategi, taler vi om de værktøjer og beslutninger, en virksomhed anvender for at differentiere sit produkt eller sin service. Det kan være et navn, et logo, et design eller ofte en kombination af alle disse elementer. 

Der findes primært to typer mærker i denne kontekst: producentmærker og handelsmærker.

 • Producentmærker er de mærker, producenterne skaber og markedsfører selv, som eksempelvis Adidas eller Lego.
 • Handelsmærker, også kendt som private mærker, er dem, der ejes af detailhandlere eller grossister som ‘de stribede’ fra Matas.

Beslutningen om at markedsføre under eget navn eller som et handelsmærke er kompleks og kræver en dyb overvejelse af fordele og ulemper. At gå vejen med et handelsmærke kan reducere markedsføringsomkostninger og give garanteret hyldeplads. Men det har også sine risici, som når ejeren af handelsmærket skifter leverandør, eller at producenten ikke har kontrol over markedsføringen.

Hvis en virksomhed derimod vælger at brande sig selv, skal den sikre, at der er positive associationer knyttet til navnet. I en verden domineret af De 4 P’er af markedsføring er det essentielt at stå ud fra mængden og skabe en stærk, genkendelig identitet.

Pris: En central del af de 4 P’er

Pris er et af de centrale elementer i marketingmixet, de 4 P’er. Denne parameter beskriver ikke blot produktets omkostning for kunden men også den strategi, virksomheden anvender ved prisfastsættelse. Prisens betydning er umiskendelig, da den direkte påvirker virksomhedens indtjening og skal dække omkostninger forbundet med de øvrige P’er.

Interne faktorer der påvirker prisfastsættelse:

 • Mål: Når et produkt introduceres, sætter virksomheden sig ofte mål for dets salg. Skal produktet skabe stor omsætning, have lang levetid på markedet eller fremme kundeloyalitet? Ud fra disse mål bør prisen reflektere virksomhedens ambitioner. For eksempel, ønsker man hurtig omsætning, kræver det enten et højt salgstal eller en høj produktpris.
 • Marketingmix: Prisen skal dække omkostningerne ved produktion, promotion og distribution. Prisen og marketingmixet skal være i harmoni, således at prisen dækker de tilknyttede omkostninger.

Eksterne faktorer der påvirker prisfastsættelse:

 • Efterspørgselsforhold: Dette refererer til kundernes behov og ønsker. Hvordan vurderer kunderne et produkt i forhold til konkurrerende produkter? Og hvor risikovillige er de ved køb af et produkt? Ofte er kunder mere risikovillige ved lavpris-produkter end ved dyre produkter.
 • Konkurrenceforhold: Intens konkurrence og mange lignende produkter kan begrænse prisfastsættelsesmulighederne. Men virksomhedens position på markedet spiller også en rolle. Markedsledere har ofte større fleksibilitet i prisfastsættelsen end markedsfølgere.
 • Samfundsøkonomiske forhold: Dette er yderst vigtigt, da sådanne forhold kan påvirke forbrugernes købevillighed. Et eksempel er den økonomiske recession efter finanskrisen i 2008, hvor mange i Danmark skiftede til mainstream ølmærker som Tuborg og Carlsberg for at spare penge, hvilket medførte lukning af flere mikrobryggerier.

Prisfastsættelsesmetoder

Når det kommer til De 4 P’er, spiller prisfastsættelse en afgørende rolle. En korrekt prisstrategi og metode kan afgøre en virksomheds succes i markedet. Men hvad er de vigtigste metoder, og hvordan kan en virksomhed bedst anvende dem?
 1. Omkostningsorienteret Prisfastsættelse:
Oftest refereret til som fuldfordelingsmetoden eller tillægskalkulationen, tager denne metode udgangspunkt i virksomhedens omkostninger samt den ønskede avance. Den er kendt for sin enkelthed og bruges hyppigt i praksis. Selvom den ikke nødvendigvis tager højde for markedets efterspørgsels- eller konkurrenceforhold, er den attraktiv på grund af dens direkte forbindelse til produktionsomkostningerne.
 1. Konkurrenceorienteret Prisfastsættelse:
Her fastsætter virksomheden prisen baseret på konkurrenternes priser. Dette betragtes som en forsigtig metode, fordi den bygger på det, som allerede virker for konkurrenter. Når man anvender denne metode, er det essentielt at tage hensyn til kundernes brandpræferencer på markedet.
 1. Markedsføringsorienteret Prisfastsættelse:
Måske den mest komplekse af de tre, denne metode involverer en dybdegående analyse af både interne og eksterne forhold, herunder målgrupper, konkurrenter, omkostninger, lovgivning, samfundsøkonomi, distribution og marketingmix. På grund af dens holistiske tilgang er den markedsføringsorienterede metode ofte betragtet som den mest udfordrende, da den kræver omfattende dataanalyse og kombination af mange forskellige faktorer.

Prisstrategier

Før virksomheder kan fastsætte specifikke produktpriser, er det afgørende at definere en overordnet prisstrategi. Denne strategi er en refleksion af, hvordan virksomheden ønsker at positionere sine produkter i forhold til konkurrenterne og tager højde for enten lancering af nye produkter, prisfastsættelse for eksisterende produkter eller generelle prisændringer.

Promotion indenfor De 4 P’er

Promotion er en essentiel komponent af De 4 P’er, hvilket fokuserer på kommunikationen mellem virksomheden og dens forbrugere. Promotionsaktiviteter stræber efter at påvirke forbrugeradfærd ved at udbrede kendskabet og fremme salget af virksomhedens produkter. Effektiv promotion kan ofte være udfordrende at mestre, da det indebærer at forme og påvirke målgruppens eksisterende købsadfærd.

Planlægning af effektiv Promotion:

 1. Definér din målgruppe: En grundig forståelse for målgruppen er fundamentet for en effektiv kampagne. Det er essentielt at kende til hvem man kommunikerer med, da det influerer på budskabets form og medium.
 2. Bestem formål og mål med kampagnen: Skal budskabet informere om et nyt produkt, overbevise forbrugeren om at handle, eller opretholde brandets synlighed? AIDA-modellen kan bruges som et værktøj til at vurdere, hvordan forbrugerne reagerer på en given kampagne.
 3. Budgetfastsættelse: Overvej hvad virksomheden er villig til at investere, hvor meget konkurrenterne bruger, og hvilke specifikke mål kampagnen tilsigter at opfylde.
 4. Budskabets udformning: Beslut hvad og hvordan du vil kommunikere. Overvej om budskabet skal være rationelt, følelsesmæssigt eller moralsk baseret.
 5. Vælg de rette medier: Basér medievalget på en analyse af målgruppens medievaner for at sikre, at budskabet når frem effektivt.
 6. Igangsættelse af kampagnen: Vælg den mest hensigtsmæssige promotionsform baseret på kampagnens natur, budget, og målgruppens karakteristika.
 7. For- og efterkontrol af kampagnen: Benyt pre-tests for at finjustere kampagnen inden lancering, og post-tests for at evaluere effektiviteten efterfølgende.

Måling af kampagneeffektivitet: For at vurdere en kampagnes succes kan virksomheder bruge markedskort. Dette værktøj giver indsigt i, hvor kendt et produkt er, samt forbrugerens erfaring og holdning til produktet.

Promotion er en vital del af De 4 P’er. Gennem effektiv kommunikationsplanlægning kan virksomheder forme og påvirke forbrugeradfærd, hvilket i sidste ende driver salg og brandgenkendelse.

Er du klar til professionel hjælp?

Kontakt os for skræddersyet professionel hjælp.

Promotionsstrategi i De 4 P’er

I markedsføringsmixet, bedst kendt som De 4 P’er, er “Promotion” et centralt element. Inden for dette område findes der tre fremtrædende strategier, som virksomheder kan tage i brug for at optimere deres markedsføringseffektivitet.

 1. Push Strategi: I en push-strategi bliver produkter aktivt “skubbet” gennem distributionskanalen med brug af markedsføring rettet mod mellemhandlere. Dette kan være forhandlere, distributører eller detailhandlere. Strategien kan indebære tiltag som tilbud om højere avance, længere kredittider eller specifik salgsstøtte til disse mellemhandlere.
 1. Pull Strategi: Modsat push-strategien, er pull-strategien designet til at “trække” forbrugere ind ved direkte at rette markedsføringsinitiativerne mod slutbrugerne. Formålet er at skabe efterspørgsel fra forbrugernes side, hvilket kan motivere detailhandlere til at lagerføre produktet. Dette opnås ofte gennem reklamemetoder som display annoncering, printannoncer og tv-reklamer.
 1. Kombineret Strategi: De mest effektive promotionsstrategier kombinerer ofte elementer fra både push- og pull-strategierne. Ved at kombinere tilgangene sikrer virksomheder en bredere dækning, hvor de kan engagere sig både direkte med forbrugeren og indirekte gennem mellemhandlerne.

Sammenfattende kan valget af den rette promotionsstrategi i konteksten af De 4 P’er være afgørende for, hvor effektivt en virksomhed kan kommunikere sit budskab og drive salget af sine produkter.

Place / Distribution: En af De 4 P’er

Place’ refererer til distributionen af et produkt inden for markedsføringsmixet kendt som De 4 P’er. I denne sammenhæng drejer det sig om at sikre, at et produkt er tilgængeligt for forbrugeren på det rigtige sted og det rigtige tidspunkt. Distributionskanalen, eller produktets rejse fra producent til forbruger, kan involvere flere forskellige aktører og processer.

Hvorfor er distributionskanaler vigtige?

 1. Information: Distributionskanalen hjælper virksomheder med at indsamle værdifuld information om kunder og potentielle markedsføringsmuligheder.
 2. Promotion: Den kan bruges som et værktøj i virksomhedens promotionstrategi, idet den skaber kontakt mellem mellemhandlere og slutforbrugere.
 3. Forhandling & transport: Gennem kanalen foretages forhandlinger med kunder, transport af produkter og finansiering af lagre.

Når producenter vælger en distributionskanal, skal de overveje, hvordan de vil markedsføre overfor kunden, hvordan produkterne skal transporteres, og hvordan omkostningerne skal fordeles.

Valg af distributionskanal: Der er fire primære distributionskanaler, som producenter kan overveje:

 1. Direkte salg til forbrugere.
 2. Salg gennem en detaillist.
 3. Salg via en grossist, som derefter sælger til en detaillist.
 4. Salg på markeder, hvor grossister kan købe produkter.

Fordele og ulemper ved mellemhandlere:

Fordele: Ved at bruge mellemhandlere kan producenter drage fordel af lavere transportomkostninger, hurtigere produktspredning, reducerede lageromkostninger og en overførsel af risiko. Desuden kan mellemhandlere tilbyde værdifulde forbrugeroplysninger.

Ulemper: Mellemhandlere kan ofte bestemme produktets pris og placering i butikkerne, hvilket kan resultere i lavere fortjeneste for producenten. Dette kan også betyde, at producenten mister kontrol over salgsprocessen og markedsføringen.

Overvejelse omkring produktets image: Det er essentielt for virksomheder at overveje, hvilken distributionsform der bedst matcher produktets image. For eksempel vil en luksusvareproducent sandsynligvis undgå at have deres produkt solgt i en døgnkiosk.

Salg af virksomhed, opkøb & fusioner

Få en gratis vurderingsberetning af din virksomhed.

FAQ om De 4 P’er

Vi har samlet en række spørgsmål på siden her, så du kan få hurtigt svar. Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål, kan du kontakte os på tlf. eller E-mail.

De 4 P’er refererer til de fire vigtigste elementer i markedsføringmixet: Produkt, Pris, Promotion og Place (Distribution).

‘Produkt’ refererer til selve varen eller tjenesten, som en virksomhed tilbyder. Dette inkluderer design, funktioner, kvalitet, branding og emballage.

‘Pris’ handler om, hvor meget en forbruger betaler for et produkt. Overvejelser inkluderer rabatter, betalingsbetingelser og prisstrategier som skimming eller penetration.

‘Promotion’ omhandler de forskellige kommunikationsstrategier og kanaler, en virksomhed bruger til at fremme sin vare eller tjeneste. Dette kan inkludere reklame, PR, salgsfremstød og meget mere.

‘Place’ (eller Distribution) refererer til, hvordan et produkt bliver gjort tilgængeligt for forbrugeren. Det kan være gennem direkte salg, mellemhandlere, e-handel osv.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Del den her: