Kontakt os

+45 70 60 40 04

4.6/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Dækningsbidrag - Forståelse af dækningsbidrag

Dækningsbidrag illustrerer, hvor mange midler en virksomhed råder over til at dække de faste udgifter.

Vi har hjulpet over 1200+ danske virksomheder

Hvad betyder dækningsbidrag for din virksomhed?

At analysere dækningsbidraget for hver specifik vare er essentielt, da det afslører, hvor stor en procentdel varen bidrager til virksomhedens samlede indtægter. 

Når en vare viser sig at have et lavt dækningsbidrag, kan det være en strategisk fordel at evaluere varens produktionsomkostninger for at se, om der er mulighed for reduktioner. En alternativ metode er at forhøje prisen på varen for dermed at øge dækningsbidraget. Et robust dækningsbidrag er en central faktor i optimeringen af virksomhedens cash flow.

Skulle det vise sig, at dækningsbidraget forbliver lavt trods de foretagne justeringer, kan det være en fornuftig beslutning at udfase varen fra virksomhedens produktportefølje.

Fordelene ved et stærkt dækningsbidrag

Et solidt dækningsbidrag er ikke blot nødvendigt for at dække omkostningerne forbundet med produktionen, men det bør også ideelt set generere overskud. Hvis dækningsbidraget er utilstrækkeligt eller garanterer et underskud, resulterer det i finansielle tab for virksomheden.

Beregning af dækningsbidrag

Forestil dig en virksomhed, der sælger en ketcher til 500 kr. De direkte omkostninger, der er associeret med salget, inkluderer købspris, pakning og fragt, som beløber sig til 250 kr., 25 kr. og 40 kr. henholdsvis.

Beregningen af dækningsbidraget følger denne formel: Salgspris – samlede omkostninger = Dækningsbidrag.

I praksis: Salgspris (500 kr.) – Samlede omkostninger (250+25+40 kr.) = 185 kr.

Således har virksomheden et overskud på 185 kr. pr. solgt ketcher, som kan anvendes til at dække de faste udgifter, herunder husleje og lønninger. Dækningsbidraget, eller dækningsmarginen, skal være tilstrækkeligt for at dække disse faste udgifter for at undgå et underskud. Hvis dækningsmarginen er tilstrækkelig, vil virksomheden opnå et overskud.

Har du nogle spørgsmål eller bare brug for hjælp?

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Sådan beregnes dækningsgraden

For at virksomheder kan foretage en mere nuanceret sammenligning af deres produkters dækningsbidrag, kan det være gavnligt at konvertere disse tal til procenter. Denne procentvise beregning refereres ofte til som dækningsgraden.

Her er den anvendte formel: Dækningsbidrag x 100 / salgspris = Dækningsgrad.

Lad os anvende et konkret eksempel: 185 x 100 / 500 = 37 %.

Med en dækningsgrad på 37 % indikerer det, at 37 % af indtægten fra salget går direkte til at dække virksomhedens faste omkostninger.

Sammenligning af dækningsbidrag

Det er generelt ikke tilrådeligt at sammenligne dækningsbidrag på tværs af forskellige sektorer. Dette skyldes, at dækningsbidragets størrelse kan variere betydeligt fra den ene industri til den anden.

Det er ikke ualmindeligt, at nogle virksomheder har et højt dækningsbidrag, men også er pålagt mange faste udgifter. I kontrast hertil kan andre virksomheder have et relativt lavt dækningsbidrag, men også færre faste omkostninger. Det er altid muligt at finde en virksomheds dækningsbidrag på dens resultatopgørelse.

Er dækningsbidraget lig med overskud?

Nej, det er en almindelig misforståelse. Dækningsbidraget angiver, hvor mange midler du har til rådighed til at dække dine faste udgifter såsom husleje eller faste lønudbetalinger.

Overskud, derimod, repræsenterer det beløb, din virksomhed har tjent, når samtlige udgifter, inklusive de faste omkostninger, er blevet fratrukket. Det er en mere omfattende beregning, der tager højde for samtlige økonomiske aspekter af din forretning.

Er du klar til professionel hjælp?

Kontakt os for skræddersyet professionel hjælp.

Dækningsgrad i forhold til bruttoavanceprocent

Dækningsgrad og bruttoavanceprocent er to begreber, der kan virke sammenlignelige, men de er ikke identiske. 

Dækningsgrad er et begreb, der ofte benyttes af produktionsvirksomheder, dvs. de virksomheder, der står for fremstilling af varer. Omvendt er bruttoavanceprocent et udtryk, der er relateret til handelsvirksomheder – det vil sige de virksomheder, der køber og sælger varer uden at ændre dem.

Er du ejer af en produktionsvirksomhed, vil din opgave være at beregne dækningsgraden. For ejere af handelsvirksomheder er det derimod bruttoavanceprocenten, der er relevant at beregne.

Disse terminologier kan betragtes i sammenhæng med dækningsbidrag og bruttoavance, hvor paralleller og forskelle også er tydelige.

Hvordan beregnes de variable omkostninger?

For at forstå din indtjening på hver vare nøje, er det essentielt at differentiere mellem faste og variable omkostninger, der er associeret med den specifikke vare. 

Faste omkostninger i virksomheden, som f.eks. løbende lønninger og lejeomkostninger, bør ekskluderes, når dækningsbidraget for en vare beregnes.

Kun de variable omkostninger, der er tæt knyttet til salg og fremstilling af hver specifik vare, skal medregnes. Dette inkluderer direkte omkostninger anvendt til varens produktion samt udgifter til emballage, forsendelse eller lignende.

Eksempelvis

Hvis din forretning handler om online salg af bøger, kan beregningen af dækningsbidraget for en specifik bog illustreres således:

Salg af virksomhed, opkøb & fusioner

Få en gratis vurderingsberetning af din virksomhed.

FAQ om Dækningsbidrag

Vi har samlet en række spørgsmål på siden her, så du kan få hurtigt svar. Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål, kan du kontakte os på tlf. eller E-mail.

For at udregne dækningsbidraget for en specifik vare, skal du undersøge, hvad kunden har betalt for varen, og hvilke direkte omkostninger der er associeret med denne specifikke vare. Dette indebærer en detaljeret gennemgang af både indtægter og de specifikke udgifter, der er påløbet i forbindelse med varens produktion og salg.

Formlen er enkel: Salgspris minus variable omkostninger lig med dækningsbidrag.

Overskud indikerer det beløb, din virksomhed har tjent, når alle omkostninger, både variable og faste, er blevet fratrukket.

Dækningsbidraget er et nøgletal, der hjælper dig med at identificere, hvor meget du tjener på salget af hver enkelt vare, hvilket er essentielt for at vurdere varens rentabilitet og for at træffe informerede beslutninger omkring prissætning og salgsstrategi.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Del den her: