Kontakt os

+45 70 60 40 04

4.6/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Budget

Et budget er et værktøj, der hjælper med at skabe en klarhed over en virksomheds finansielle situation ved at kortlægge indtægter og udgifter. Det fungerer som et estimat, der projekterer virksomhedens økonomiske billede fremadrettet.

At udarbejde et budget er essentielt for at sikre, at virksomheden lever op til de satte mål og forventninger. Det bidrager også til at identificere styrker og svagheder i virksomhedens økonomiske operationer, hvilket gør det muligt at træffe informerede beslutninger.

Vi har hjulpet over 1200+ danske virksomheder

Budgettets rolle og betydning

Et budget er centralt for at illustrere forventede indtægter og udgifter i løbet af det næste år, hvilket giver virksomhedsejere en forudsigelse af deres finansielle sundhed. For dem, der driver en enkeltmandsvirksomhed, interessentskab eller PMV, er budgetprocessen en integreret del af rapporteringen til SKAT, hvor man angiver forventede indtjeninger.

En robust budgetplan sikrer en virksomheds finansielle stabilitet ved at overvåge og forvalte økonomiske ressourcer effektivt. Det spiller en kritisk rolle i at fremhæve områder med potentielle overskud og underskud, hvilket muliggør proaktive tiltag for at forbedre den økonomiske præstation. I denne sammenhæng er et budget et uundværligt værktøj for at etablere klare økonomiske målsætninger og retningslinjer.

Indtægter - Hvad får du ind på kontoen?

Indtægter refererer til de midler, der krediteres din konto regelmæssigt, såsom løn, boligsikring, SU, børnepenge, og til tider engangsbeløb som feriepenge eller refunderet skat.

For at holde styr på disse indtægter er det afgørende at regelmæssigt gennemgå din bankkonto. Hvis informationen ikke er umiddelbart tilgængelig i netbanken, kan følgende ressourcer være nyttige:

 • Lønslipper, feriepenge og kontanthjælp er typisk tilgængelige i den digitale postkasse på platforme som borger.dk, mit.dk, eller e-boks.
 • Er du på dagpenge, kan detaljer om dine udbetalinger hentes via din a-kasse’s hjemmeside.
 • Studerende kan tilgå detaljer om deres SU udbetalinger gennem minSU på su.dk.
 • Pensionister kan finde information om deres pensionsudbetalinger på pensionsinfo.dk.

Husk at justere for skatten, så du har et klart billede af det nettobeløb, der faktisk er tilgængeligt på din konto.

Hvis dine indtægter svinger månedligt, kan det være nyttigt at beregne en gennemsnitsindkomst for at facilitere en mere stabil og pålidelig budgettering.

Udgifter - Hvor meget betaler du?

Udgifter, specielt de faste, udgør en central del af dit budget. De repræsenterer de regelmæssige betalinger, du skal foretage for livsnødvendigheder.

Eksempler på faste udgifter inkluderer:

 • Leje eller boligafgift
 • Forsikringspræmier
 • Offentlige forsyninger som vand, gas, og elektricitet
 • Transportomkostninger
 • Medlemskaber og kontingenter
 • Mobiltelefon- og internet regninger
 • Lån afbetalinger
 • Abonnementstjenester

Disse udgifter kan variere, da nogle er månedlige, mens andre kan være kvartalsvise eller årlige. For at undgå økonomiske overraskelser er det klogt at sætte penge til side hver måned for at dække udgifter, der ikke er månedlige.

For at få et nøjagtigt overblik over dine faste udgifter, kan du gennemgå din kontooversigt i netbanken. Ved at se på de seneste 12 måneders transaktioner, kan du få en detaljeret forståelse af, hvor meget du betaler, og hvornår hver udgift typisk falder på. Dette kan hjælpe dig med at planlægge dit budget mere effektivt.

Har du nogle spørgsmål eller bare brug for hjælp?

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Variable udgifter: Inkluder dem for et komplet overblik

Inkludering af variable udgifter i dit budget er afgørende for at opnå en holistisk forståelse af din økonomiske situation og identificere, hvor meget du faktisk har til overs efter at have dækket alle udgifter.

Eksempler på variable udgifter omfatter:

 • Madvarer
 • Medicin
 • Hygiejne- og skønhedsartikler
 • Tandlægebesøg
 • Rengøringsprodukter
 • Pleje til husdyr
 • Frisør- og skønhedssalon besøg
 • Beklædning og fodtøj
 • Ferie 
 • Gaver til helligdage og specielle lejligheder

For at estimere omkostningerne ved variable udgifter effektivt, gennemgå din bankkonto oversigt og noter udgiftsmønstre over et par måneder. Dette giver indsigt i dine forbrugsvaner og hjælper med at budgettere nøjagtigt.

Det er vigtigt ikke at undervurdere disse udgifter, da de kan akkumulere og påvirke dit budget betydeligt. At have et præcist estimat af dine variable udgifter kan også fremhæve områder, hvor du potentielt kan reducere udgifter, hvis nødvendigt, for at optimere dit budget.

Er du klar til professionel hjælp?

Kontakt os for skræddersyet professionel hjælp.

Udarbejdelse og vedligeholdelse af et budget

Budgettering for en virksomhed udføres oftest årligt og indebærer en grundig analyse af de forventede indtægter og udgifter. Det er væsentligt at erkende, at disse økonomiske parametre kan variere hver måned. For eksempel kan en virksomheds salgsvolumen fluktuerer, hvilket påvirker indtægterne, og dette skal afspejles i budgettet.

Efter at have etableret et budget, er kontinuerlig overvågning og justering essentiel. Realiteterne i virksomhedens økonomiske landskab kan afvige fra de oprindelige forventninger, hvilket nødvendiggør tilpasninger i budgettet. At holde øje med de faktiske indtægter og udgifter og justere budgettet i overensstemmelse hermed er en central del af budgetkontrollen, sikrende at virksomheden forbliver på rette økonomiske spor.

Er der krav til at udarbejde budget?

Selvom det ikke er en obligatorisk praksis for virksomheder at oprette et budget, er det almindeligt anvendt, primært på grund af dets betydning for finansiel styring og som et krav fra banker og investorer. Det skyldes, at et budget fungerer som et barometer for virksomhedens økonomiske ydeevne og stabilitet.

Banker og finansielle institutioner lægger ofte vægt på at se en detaljeret budgetplan, da det giver indsigt i virksomhedens økonomiske sundhed og evne til at honorere finansielle forpligtelser. Dermed spiller budgettet en kritisk rolle i at opnå finansiel støtte og opretholde en sund cashflow.

Salg af virksomhed, opkøb & fusioner

Få en gratis vurderingsberetning af din virksomhed.

FAQ om Budget

Vi har samlet en række spørgsmål på siden her, så du kan få hurtigt svar. Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål, kan du kontakte os på tlf. eller E-mail.

Et budget hjælper virksomhedsejere med at forudsige og styre indtægter og udgifter effektivt. Det giver indsigt i virksomhedens finansielle sundhed, identificerer potentielle overskud og underskud, og muliggør proaktive handlinger for at optimere økonomisk præstation. Budgettet er også afgørende for at sætte og følge økonomiske mål.

Overvågning og justering er nødvendige for at tilpasse budgettet til virkelige økonomiske forhold, da de faktiske indtægter og udgifter kan variere fra de oprindelige estimater. Dette sikrer, at virksomheden forbliver finansielt sund og på rette spor.

Nej, det er ikke et lovkrav, men mange virksomheder vælger at have et budget for at forbedre finansiel styring og for at imødekomme kravene fra banker og investorer, der ønsker indsigt i virksomhedens økonomiske sundhed og stabilitet.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Del den her: