Kontakt os

+45 70 60 40 04

4.6/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Break even

Vi har hjulpet over 1200+ danske virksomheder

Hvad er break even?

Break even er et kritisk finansielt begreb, som beskriver det punkt, hvor en virksomheds indtægter nøjagtigt dækker dens omkostninger. Dette økonomiske skillepunkt markerer en vigtig milepæl, hvor virksomheden hverken realiserer et overskud eller et underskud. Det er afgørende at inkludere alle udgifter i denne beregning, herunder omkostninger til kassekredit, investorer, og andre lån. Når disse omkostninger er fuldstændig dækket af indtægter, nås break even-punktet. Dette koncept gælder ikke kun for dag-til-dag drift, men også for specifikke investeringer, såsom udvikling af nye applikationer, anskaffelse af værdipapirer, eller produktionsomkostninger.

Beregning af break even

For at beregne break even, især i forbindelse med investeringer i nyt udstyr, materialer eller arbejdskraft til produktion, skal virksomheder udføre en detaljeret finansiel analyse. Denne proces indebærer at bestemme, hvor mange enheder af et produkt der skal sælges for at dække de samlede omkostninger. Break even-analysen giver en indsigt i, hvor mange varer der skal sælges til en given pris, for at virksomheden kan nå til et punkt, hvor indtægterne fra salget præcist dækker omkostningerne. Når break even-punktet er nået, forventes det, at enhver yderligere indtægt vil bidrage til virksomhedens fortjeneste, hvilket baner vejen for økonomisk vækst og stabilitet over tid.

Denne tilgang sikrer, at virksomhederne har en klar forståelse af deres finansielle situation og de nødvendige mål for at sikre rentabilitet. Break even-analyse er derfor en uundværlig del af en sund forretningsstrategi, som hjælper med at forudsige og planlægge for fremtidig succes.

Eksempel på beregning af break even

For at beregne break even-punktet for din virksomhed, er det essentielt at kende til virksomhedens dækningsbidrag. Dette bidrag findes ved at trække de variable omkostninger fra salgsprisen på dit produkt eller service. Lad os antage, at dit dækningsbidrag er 500 kr. Når dækningsbidraget er kendt, kan break even-punktet beregnes for at fastslå, hvor mange enheder der skal sælges for at dække alle faste omkostninger i virksomheden.

Fastlæggelsen af break even kræver også kendskab til virksomhedens faste omkostninger. Antag, at disse omkostninger, som kan inkludere udgifter til kontor og lønninger, beløber sig til 10.000 kr. månedligt, eller 120.000 kr. årligt. Break even-formlen vil så se således ud: 0 = Faste omkostninger – dækningsbidrag pr. enhed. Hvis vi anvender et alternativt eksempel, hvor en virksomhed producerer og sælger specialdesignet køkkentilbehør, kan beregningen se sådan ud:

0 = (120.000 kr.) – (500 kr.) X

0 = 120.000 kr. – 500 kr. X

500 kr. X = 120.000 kr.

X = 120.000 kr. / 500 kr.

= 240 enheder

Det indikerer, at virksomheden skal sælge 240 stykker køkkentilbehør årligt for at nå break even. Alt salg herudover vil repræsentere overskud.

Har du nogle spørgsmål eller bare brug for hjælp?

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Break even vs. nulpunktsomsætning

Break even og nulpunktsomsætning er to forskellige koncepter. Den væsentligste forskel ligger i momsbehandlingen. Ved nulpunktsomsætning, som oftest forekommer hos nystartede virksomheder, rapporteres ingen omsætning, hvilket betyder, at der ikke skal betales moms for perioden. Dette er en administrativ indberetning for at angive, at virksomheden ikke havde nogen skattepligtig omsætning i den pågældende periode.

I modsætning hertil indebærer break even, at der har været en omsætning, og der skal derfor betales moms, selv hvis indtægter og udgifter opvejer hinanden. Dette koncept er vigtigt for at forstå virksomhedens økonomiske position, da det angiver det punkt, hvor omkostninger er fuldt dækket af indtægter, men uden overskud.

Break even og dækningsbidrag i forretningsdrift

At drive en sund og profitabel virksomhed kræver et dybdegående kendskab til virksomhedens finanser. Det er vigtigt at have en præcis forståelse af, hvad hvert produkt eller hver ydelse bidrager med økonomisk. Denne viden er afgørende for at kunne identificere, hvor din virksomhed tjener penge, og hvor der er risiko for tab. Dækningsbidrag og break even er to essentielle nøgletal, som spiller en afgørende rolle i styringen og forståelsen af din virksomheds økonomi og profitabilitet. Ved at forstå og anvende disse målinger kan du træffe mere informerede beslutninger om, hvilke områder du skal fokusere på og udvikle, og hvilke der skal optimeres eller reduceres for at sikre en sund og lønsom forretning.

Er du klar til professionel hjælp?

Kontakt os for skræddersyet professionel hjælp.

Break even analyse

Break-even-analyse er en fundamental metode inden for økonomisk analyse, der anvendes til at identificere det salgsvolumen, hvor en virksomhed hverken genererer overskud eller lider tab. Denne analyse fokuserer på at finde balancen, hvor totale indtægter præcis matcher de samlede omkostninger. Break-even-analyse er et uvurderligt redskab for virksomheder, da det giver indblik i nødvendige beslutninger om prissætning, produktionsvolumen og omkostningskontrol. Ved at beregne breakeven-punktet, kan en virksomhed vurdere sin finansielle stabilitet og rentabilitet i forhold til sine faste og variable omkostninger. Denne indsigt er afgørende for at kunne planlægge og implementere strategier, der sikrer virksomhedens langsigtede økonomiske sundhed og vækstpotentiale.

Salg af virksomhed, opkøb & fusioner

Få en gratis vurderingsberetning af din virksomhed.

FAQ om break even

Vi har samlet en række spørgsmål på siden her, så du kan få hurtigt svar. Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål, kan du kontakte os på tlf. eller E-mail.

Break even er et finansielt begreb, der beskriver det punkt, hvor en virksomheds samlede indtægter nøjagtigt dækker dens samlede omkostninger. På dette punkt genererer virksomheden hverken overskud eller lider tab. Break even er afgørende for at forstå, hvor mange varer eller tjenester en virksomhed skal sælge for at dække sine omkostninger og er et nøgleelement i økonomisk planlægning og beslutningstagning.

For at beregne break even, skal man kende til virksomhedens dækningsbidrag og faste omkostninger. Dækningsbidraget findes ved at trække de variable omkostninger fra salgsprisen på et produkt eller en service. Break even-punktet findes ved at dividere de faste omkostninger med dækningsbidraget pr. enhed, hvilket angiver, hvor mange enheder der skal sælges for at dække de faste omkostninger.

Break-even-analyse er vigtig, fordi den hjælper virksomheder med at forstå deres finansielle stabilitet og rentabilitet. Den giver indsigt i, hvordan prissætning, omkostningskontrol og produktionsvolumen påvirker virksomhedens evne til at generere profit. Ved at kende break even-punktet kan virksomheder træffe bedre beslutninger om investeringer, prisstrategier og omkostningsstyring.

Dækningsbidraget spiller en central rolle i beregningen af break even. Det er forskellen mellem salgsprisen og de variable omkostninger pr. enhed. Dette bidrag bruges til at dække virksomhedens faste omkostninger, og når disse er dækket, er break even-punktet nået. Dækningsbidraget er derfor afgørende for at bestemme, hvor mange enheder der skal sælges for at nå break even.

Nej, break even og nulpunktsomsætning er ikke det samme. Nulpunktsomsætning refererer til en situation, hvor en virksomhed ikke har nogen skattepligtig omsætning og dermed ikke skal betale moms for perioden. Dette er oftest relevant for nystartede virksomheder. Break even derimod indikerer, at en virksomhed har haft omsætning, men dens indtægter og udgifter balancerer hinanden ud, hvilket ofte resulterer i en betalingspligt for moms.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Del den her: