Kontakt os

+45 70 60 40 04

4.6/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Bindende svar

Et bindende svar er en officiel afgørelse, typisk fra en myndighed som skattemyndighederne, der giver en fast og juridisk gældende vejledning om specifikke regler eller love. Det bruges til at opnå klarhed i komplekse spørgsmål, f.eks. vedrørende skatteregler, og er juridisk bindende, hvilket betyder, at det skal følges af både anmoderen og myndigheden.

Vi har hjulpet over 1200+ danske virksomheder

Hvad er et bindende svar?

Bindende svar, tidligere kendt som en bindende forhåndsbesked, er et velkendt værktøj, der har været anvendt i flere årtier. I begyndelsen af 2000-tallet blev muligheden udvidet, så både private individer og virksomheder kunne få afklaret potentielle skattemæssige konsekvenser af planlagte handlinger. 

Et bindende svar fungerer som en officiel bekræftelse fra skatteforvaltningen om de specifikke konsekvenser af en given handling. Både individuelle borgere og selskaber kan anmode om et bindende svar, som primært vedrører spørgsmål, der påvirker indkomstansættelsen. Det er dog værd at bemærke, at bindende svar ikke omfatter spørgsmål relateret til forpligtelser såsom kildeskat. Anmodninger skal relateres til beløb, der er relevante for den enkeltes eller virksomhedens selvangivelse.

Hvad indeholder en anmodning om bindende svar?

En anmodning om bindende svar indebærer flere vigtige elementer. Først stiller spørgeren et præcist spørgsmål, ofte formuleret som et ja/nej-spørgsmål, og foreslår et svar. Derefter følger en detaljeret sagsfremstilling, hvor spørgeren har ansvaret for at dokumentere sagen fuldstændigt. Dette aspekt er afgørende, da den forvaltningsretlige officialmaksime ikke gælder i tilfælde af bindende svar. En mangelfuld dokumentation med få bilag kan lede til et usikkert bindende svar. Derfor er det essentielt, at spørgeren fremlægger alt relevant materiale vedrørende den specifikke transaktion for at sikre, at svaret er gyldigt og pålideligt.

Til sidst afslutter forespørgslen med en argumentation, der støtter hvorfor det specifikke svar bør gives. Anmodningen om et bindende svar opstår typisk fra usikkerhed omkring klassificeringen af bestemte faktuelle forhold i relation til skattereglerne eller fortolkningen af konkrete skattebestemmelser. Hvis der ikke er nogen usikkerhed, er der sjældent behov for et bindende svar. Således fungerer det bindende svar som et effektivt redskab til at eliminere usikkerheder i forskellige skattemæssige dispositioner.

Har du nogle spørgsmål eller bare brug for hjælp?

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Hvordan behandles bindende svar?

Bindende svar bliver primært behandlet af en lokal afdeling i Skattestyrelsen. Normalt tager sagsbehandlingen op til tre måneder. Men hvis man anmoder venligt og har en presserende sag, kan man ofte opleve, at Skattestyrelsen er villig til at reducere behandlingstiden betydeligt, hvilket viser en høj grad af service. For sager, der omhandler mere principielle spørgsmål, har Skattestyrelsen mulighed for at inddrage Skatterådet. Disse sager, når de går gennem Skatterådet, tager ofte længere tid – typisk op til seks måneder – på grund af deres kompleksitet og den dybdegående overvejelse, de kræver.

Er du klar til professionel hjælp?

Kontakt os for skræddersyet professionel hjælp.

Lovregulering, praksisændring og skatteforbehold

Bindende svar fra skatteforvaltningen er juridisk bindende, selv hvis de er teknisk forkerte, medmindre der er tale om fejlagtig eller mangelfuld fremstilling af fakta fra spørgerens side. Lovændringer efter udstedelsen af et bindende svar kan dog ændre på dets gyldighed. Men en praksisændring, altså en ændring i hvordan loven fortolkes eller anvendes, påvirker ikke et eksisterende bindende svar. 

Varigheden af et bindende svar er maksimalt fem år, men ofte er perioden kortere, særligt i situationer, der involverer værdiskøn. I sådanne tilfælde anvendes ofte et skatteforbehold. Dette bruges for eksempel ved overdragelse af kapitalandele i et selskab, hvor værdien kan være til forhandling. Skatteforbeholdet giver mulighed for at justere den aftalte værdi, hvis skatteforvaltningen vurderer den anderledes.

Et bindende svar, kombineret med skatteforbehold, er derfor et effektivt redskab til at sikre retssikkerhed i forskellige finansielle transaktioner. Det er en populær metode, der bruges flittigt og værdsættes både af skatteydere og skatteforvaltningen, da det bidrager til at afklare skatterelaterede spørgsmål i god tid.

Salg af virksomhed, opkøb & fusioner

Få en gratis vurderingsberetning af din virksomhed.

FAQ om Bindende svar

Vi har samlet en række spørgsmål på siden her, så du kan få hurtigt svar. Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål, kan du kontakte os på tlf. eller E-mail.

Et bindende svar er en officiel bekræftelse fra skatteforvaltningen om de skattemæssige konsekvenser af en planlagt handling. Både private individer og virksomheder kan anmode om et bindende svar, der typisk vedrører spørgsmål, som påvirker indkomstansættelsen. Det gælder dog ikke for spørgsmål om kildeskat eller lignende forpligtelser.

En anmodning om bindende svar inkluderer et præcist spørgsmål, typisk formuleret som et ja/nej-spørgsmål, et foreslået svar, og en detaljeret sagsfremstilling med fuldstændig dokumentation. Spørgeren skal fremlægge alt relevant materiale for at sikre svarets gyldighed, afslutte med en argumentation for det ønskede svar, og anmodningen baseres ofte på usikkerheder relateret til skattereglerne.

Anmodninger om bindende svar behandles af en lokal afdeling i Skattestyrelsen, normalt inden for tre måneder. I presserende tilfælde kan behandlingstiden ofte reduceres. For mere principielle sager, der involverer Skatterådet, kan behandlingen tage op til seks måneder.

Et bindende svar er juridisk bindende, selvom det er teknisk forkert, medmindre fakta er fejlagtigt fremstillet. Lovændringer kan ændre svarets gyldighed, men praksisændringer påvirker ikke et eksisterende bindende svar. Svarets varighed er maksimalt fem år, og i værdiskønssituationer anvendes ofte et skatteforbehold, som tillader justeringer baseret på skatteforvaltningens vurdering.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Del den her: