Kontakt os

+45 70 60 40 04

4.6/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Betalingspåkrav

Vi har hjulpet over 1200+ danske virksomheder

Hvad er et betalingspåkrav?

Et betalingspåkrav udgør et juridisk dokument, nærmere bestemt en formular, som du kan benytte, når andre personer er i gæld til dig, eller hvis du har udestående beløb til gode. Ved at anvende et betalingspåkrav sikrer du dig fogedrettens assistance i inddrivelsen af de tilgodehavende midler. Dette har ofte større effekt sammenlignet med at fremsætte tilbagebetalingskrav udelukkende fra din side. En yderligere fordel ved betalingspåkravet er, at du kun behøver at henvende dig til fogedretten én gang, hvorefter de påtager sig ansvaret for din sag.

Hvornår bruges betalingspåkrav?

Anvendelsen af et betalingspåkrav indtræder typisk i situationer, hvor den person, der er gældende skyldner, enten undlader at tilbagebetale det skyldige beløb rettidigt, benægter gælden eller hvis der opstår uoverensstemmelser vedrørende det skyldige beløb. Betalingspåkravet fungerer som en endelig påmindelse til skyldneren om, at det forfaldne beløb skal tilbagebetales inden for en specificeret tidsramme, ellers vil der blive foretaget udlæg i skyldnerens øvrige aktiver. Dette kan omfatte beslaglæggelse af skyldnerens løn, formue og/eller ejendele.

Et betalingspåkrav kan benyttes i alle situationer, hvor enten en virksomhed, en fysisk person eller en tredjepart er skyldig dig penge, uanset årsagen til gælden. Det væsentlige krav er, at det skyldige beløb ikke overstiger 100.000 kr., da større beløb ikke kan inddrives via et betalingspåkrav.

Har du nogle spørgsmål eller bare brug for hjælp?

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Sådan laver du et betalingspåkrav

  1. Besøg domstol.dk, hvor du kan finde den nødvendige blanket til betalingspåkrav. Download og udfyld blanketten med de krævede oplysninger, herunder dit eget navn og adresse, skyldnerens oplysninger, det skyldige beløb samt en kort beskrivelse af de faktiske og juridiske omstændigheder, der underbygger kravet.
  2. På samme hjemmeside kan du finde en vejledning til udfyldelse af blanketten, hvis der er behov for yderligere hjælp. Følg vejledningen nøje for at sikre korrekt udfyldelse.
  3. Når blanketten er fuldt udfyldt, skal du sende den til fogedretten. Fogedretten vil derefter tage hånd om sagen på dine vegne.

 

Vær opmærksom på, at du normalt kun kan indsende et betalingspåkrav til fogedretten, hvis du tidligere har sendt et rykkerbrev til skyldneren vedrørende kravet. Det er således vigtigt at forsøge at løse konflikten selv, før du involverer fogedretten.

Er du klar til professionel hjælp?

Kontakt os for skræddersyet professionel hjælp.

Hvad sker der, når jeg har sendt betalingspåkravet?

Når betalingspåkravet er sendt til fogedretten, igangsættes en forenklet inkassoproces. Processen forløber som følger:

  1. Meddelelse til skyldner: Fogedretten præsenterer kravet for skyldneren, der får 14 dage til at fremsætte eventuelle indsigelser mod kravet.
  2. 2. Påtegning: Hvis skyldneren ikke fremsætter indsigelser inden for de 14 dage, får betalingspåkravet en 2. påtegning. Dette betyder, at kravet nu har samme juridiske virkning som en dom. Kravet har nu også en forældelsesfrist på 10 år, og du har et gyldigt retsgrundlag.
  3. Møde i fogedretten: Både du og skyldneren indkaldes til et møde i fogedretten for at drøfte, hvordan kravet skal opfyldes. Efter dette møde vil sagen normalt blive afsluttet.

På betalingspåkravsblanketten har du også mulighed for at tilvælge, at fogedretten automatisk indleder en retssag, hvis skyldneren fremsætter indsigelser mod kravet. Denne mulighed bør normalt kun benyttes, hvis der er en begrundet mistanke om, at skyldneren ikke vil acceptere kravet forelagt af fogedretten.

Salg af virksomhed, opkøb & fusioner

Få en gratis vurderingsberetning af din virksomhed.

FAQ om Betalingspåkrav

Vi har samlet en række spørgsmål på siden her, så du kan få hurtigt svar. Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål, kan du kontakte os på tlf. eller E-mail.

Betalingspåkravet udgør en formular, der benyttes, når en kreditor ønsker at igangsætte en inkassosag på en ukompliceret måde mod en debitor, som ikke har betalt sin gæld rettidigt. Blanketten fungerer som et redskab, hvor kreditor forventer, at debitor vil acceptere tilbagebetalingen, og den indleder processen med at inddrive det forfaldne beløb.

Både enkeltpersoner og virksomheder har beføjelse til at indgive et betalingspåkrav.

Brug betalingspåkrav, når skyldnere undlader rettidig tilbagebetaling, benægter gæld eller ved uoverensstemmelser om det skyldige beløb. Dette juridiske værktøj fungerer som en sidste påmindelse om tilbagebetaling inden for en specificeret tidsramme. Et betalingspåkrav gælder for enhver gældssituation med en øvre grænse på 100.000 kr. større beløb kræver andre inddrivelsesmetoder.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Del den her: