Kontakt os

+45 70 60 40 04

4.6/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Befordringsfradrag

Befordringsfradrag og kørselsfradrag refererer til det identiske skattebegreb, der bliver anvendt både teknisk og politisk. Disse terminologier omhandler et fradrag i henhold til ligningsloven, hvilket betyder, at det er et fradrag, der reducerer den skattepligtige indkomst, ikke den personlige indkomst.

Vi har hjulpet over 1200+ danske virksomheder

Hvad indebærer befordringsfradrag, også kendt som kørselsfradrag?

Befordringsfradrag og kørselsfradrag repræsenterer det samme skatte- og politiske princip. Hvert term er synonymt med et fradrag baseret på ligningsloven, hvilket implicerer et skattefradrag, der reduceres fra den skattepligtige indkomst og ikke den personlige indkomst.

For at være kvalificeret til befordringsfradrag skal man rejse mere end 12 kilometer til sit arbejde og tilsvarende afstand hjem. Det betyder, at alle kilometer over 24 pr. arbejdsdag er berettiget til befordringsfradrag.

Det er vigtigt ikke at forveksle befordringsfradraget eller kørselsfradraget med befordringsgodtgørelse eller kørselsgodtgørelse. Sidstnævnte er en kompensation, man modtager direkte fra sin arbejdsgiver for at bruge egen bil til arbejdsrelateret kørsel. Befordringsfradraget involverer ikke arbejdsgiveren, men er en aftale mellem den enkelte borger og SKAT.

Befordringsfradrag fungerer som en form for kompensation for dem, der har en længere pendling til arbejde. Der er altså en skattemæssig fordel for dem, der ikke arbejder i nærområdet.

Hvem kan kvalificere sig til befordringsfradrag?

Befordringsfradrag er en mulighed for personer i lønnet beskæftigelse, der rejser mere end 24 kilometer dagligt for at komme til og fra arbejde. Fradraget gælder for hver dag, hvor fysisk transport er nødvendig for at nå arbejdspladsen. Transportmetoden er ikke begrænset – om du vælger bil, tog, bus, cykling eller gang er irrelevant. Det indebærer ligeledes, at fradraget ikke er gældende på dage, hvor arbejdet udføres hjemmefra eller under fridage.

Lønnet arbejde er et centralt krav for at blive berettiget til befordringsfradrag. Studerende kan således kvalificere sig til fradraget, hvis de har et lønnet studiejob med en betydelig pendling, men ikke for rejser til og fra deres uddannelsesinstitution, da SU ikke klassificeres som løn i denne kontekst.

Desuden udelukkes muligheden for befordringsfradrag for dem, der benytter firmabiler eller hvis transportomkostningerne dækkes af arbejdsgiveren. Hvis du for eksempel kører med en kollega, der benytter en firmabil, er befordringsfradraget også udelukket.

I tilfælde af ulønnet praktik er det ikke muligt at gøre krav på befordringsfradrag.

Hvordan beregnes antallet af kilometer for befordringsfradrag?

Når det kommer til at bestemme antallet af kilometer, man kan få befordrings- eller kørselsfradrag for, er det centrale punkt, at kun de kilometer, der overstiger 24, kvalificerer. Der er dog yderligere aspekter, der skal overvejes i denne beregning.

Målingen af afstanden mellem dit hjem og arbejdsplads tager udgangspunkt i din adresse ifølge folkeregisteret. Dette princip gælder, selv hvis du lejlighedsvist kører til arbejde fra en alternativ adresse, som f.eks. et sommerhus, der kan være placeret længere væk fra din arbejdsplads end din primære bopæl.

Desuden er det den reelle afstand, du rejser, der tages i betragtning ved beregningen af befordringsfradrag. Så, hvis den hurtigste rute er længere end den korteste mulige vej, kan du stadig få fradrag for de ekstra kilometer, der tilbagelægges.

Hvis du har flere beskæftigelser, eller hvis du rejser frem og tilbage mellem dit hjem og arbejdsplads flere gange i løbet af en dag, inkluderes alle disse kilometer i beregningen. For eksempel, hvis du har et deltidsjob, du deltager i hver onsdag aften med kun 5 kilometer til hver vej, kan disse kilometer tilføjes til de kilometer, du tidligere på dagen har kørt til og fra dit hovedarbejde.

Har du nogle spørgsmål eller bare brug for hjælp?

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Beregn dit befordringsfradrag i pengeværdi

De specifikke takster, der anvendes til beregning af befordringsfradraget, revideres årligt. For 2023 er følgende satser gældende:

0 – 24 kilometer = 0 kr.

25 – 120 kilometer = 2,19 kr. per kilometer

Over 120 kilometer = 1,10 kr. per kilometer (2,19 kr. i visse yderkommuner)

Der gives yderligere fradrag for dem, der krydser Storebæltsbroen, Øresundsbroen eller Kronprinsesse Marys Bro, og omfanget af dette fradrag varierer afhængigt af, om transporten er offentlig eller privat. Mere specifik information kan findes på SKATs hjemmeside.

Når du skal beregne dit befordringsfradrag, er det essentielt kun at inkludere de dage, hvor du faktisk arbejder på arbejdspladsen. Det vil sige, at årets fulde antal dage (365) ikke kan benyttes i beregningen. Ferier, sygedage, dage med hjemmearbejde og lignende skal udelukkes fra beregningen.

For at lette processen har SKAT udviklet en online beregner, der kan være hjælpsom for at få et præcist overblik over det potentielle befordringsfradrag.

Hvordan beregnes værdien af befordringsfradraget?

Selvom man får tildelt 2,19 kr. per kilometer i kørselsfradrag, er det ikke ensbetydende med, at dette beløb direkte overføres til din bankkonto. Befordringsfradraget har, ligesom andre skattefradrag, en specifik skatteværdi. Ifølge SKAT ligger denne værdi på omkring 26 procent. Dette betyder, at du sparer 26 kroner i skat for hver 100 kroner, du har i befordringsfradrag.

Hvordan håndteres udbetalingen af befordringsfradraget?

Befordringsfradraget er præcis hvad det hedder – et fradrag. Det udbetales derfor ikke direkte i hånden, men medregnes i det samlede årlige skatteregnskab, som du kan finde på din årsopgørelse. Dette er selvfølgelig betinget af, at du korrekt rapporterer dette fradrag. Beløbet vil reflekteres i din årsopgørelse, hvilket kan føre til enten en nedsættelse i din skattebetaling eller en øget tilbagebetaling af skat, afhængig af din individuelle skattesituation.

Er du klar til professionel hjælp?

Kontakt os for skræddersyet professionel hjælp.

Ekstraordinær lang rejseafstand

Som skatteyder har du en forhøjet forpligtelse til at kunne bevise eller gøre det sandsynligt, at der foregår daglig transport, når afstanden mellem din bolig og arbejdsplads er usædvanligt lang. Derfor er det klogt altid at beholde kvitteringer, arbejdsskemaer og lignende dokumenter, der kan bekræfte omfanget af den daglige rejse mellem hjem og arbejde, især når der ikke er klare retningslinjer for, hvad der betragtes som en usædvanlig lang afstand.

I sådanne tilfælde er det vigtigt at have tilstrækkelig dokumentation til rådighed for at kunne verificere dine påstande om omfanget og naturen af din daglige pendling, specielt når afstanden er så markant, at den kan rejse spørgsmål. Sikring af relevante dokumenter og beviser er essentielt for at opretholde integriteten af dit befordringsfradrag i øjnene af SKAT.

Sådan ansøger du om befordringsfradrag

Hvis du opfylder betingelserne for befordringsfradrag, skal du indberette dette på SKATs hjemmeside. Dette gøres ved at logge ind i selvbetjeningssektionen og indtaste det daglige antal kilometer, du kører. Du kan registrere dette i din forskudsopgørelse eller årsopgørelse.

Det er vigtigt at understrege, at du skal bruge din officielle bopælsadresse til beregningerne, selv hvis du midlertidigt opholder dig på en anden adresse, som for eksempel et sommerhus. Ligeledes skal adressen på din faste arbejdsplads indtastes, uanset om du til tider arbejder ude af kontoret, for eksempel ved kundemøder. Alle andre kørselsaktiviteter relateret til arbejdet er virksomhedens ansvar, ikke statens. Staten giver fradrag for din transport til og fra arbejdspladsen.

Hvis du regelmæssigt får befordringsfradrag, vil antallet af kilometer sandsynligvis blive forudfyldt på din forskudsopgørelse. Det er dog en god praksis at dobbelttjekke oplysningerne for at sikre, at de er korrekte, og foretage justeringer om nødvendigt for at afspejle din aktuelle situation.

Salg af virksomhed, opkøb & fusioner

Få en gratis vurderingsberetning af din virksomhed.

FAQ om Befordringsfradrag

Vi har samlet en række spørgsmål på siden her, så du kan få hurtigt svar. Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål, kan du kontakte os på tlf. eller E-mail.

Man kvalificerer sig til befordringsfradrag, når man rejser mere end 24 kilometer dagligt til og fra arbejde. Dette fradrag er en aftale mellem den enkelte borger og SKAT og bør ikke forveksles med befordringsgodtgørelse, som er en kompensation givet direkte af arbejdsgiveren for arbejdsrelateret kørsel.

Befordringsfradrag beregnes baseret på den reelle afstand over 24 kilometer mellem hjemmet (baseret på folkeregisteradressen) og arbejdspladsen. Alle kilometer, inklusive de fra flere jobs eller flere daglige ture, tælles med, og hvis den hurtigste rute er længere end den korteste, tælles de ekstra kilometer også.

Befordringsfradraget udbetales ikke direkte, men inkluderes i det årlige skatteregnskab på din årsopgørelse. Det kan resultere i en lavere skattebetaling eller en højere tilbagebetaling af skat, afhængigt af din specifikke skattesituation og forudsat at fradraget er korrekt rapporteret.

Ansøgning om befordringsfradrag foregår via SKATs hjemmeside, hvor du indtaster det daglige antal kilometer, du kører, i selvbetjeningssektionen. Brug altid din officielle bopælsadresse og arbejdspladsadresse til beregningerne. Dobbelttjek forudfyldte oplysninger på forskudsopgørelsen for nøjagtighed og juster om nødvendigt.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Del den her: