Kontakt os

+45 70 60 40 04

4.6/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Barselsorlov

Barselsorlov, også kendt som barsel, er en særskilt tid, hvor forældre får mulighed for at tage fri og fokusere på deres nyankomne barn. I Danmark er det muligt for både fædre og mødre at benytte sig af denne orlovsperiode. Det er en rettighed for alle mødre at kunne tage op til 52 ugers barselsorlov, når de byder et nyt familiemedlem velkommen.

Vi har hjulpet over 1200+ danske virksomheder

Hvad indebærer barselsorlov?

I Danmark sikres kvinder en ret til barselsorlov, når de bliver mødre. Denne ret gælder, uanset om kvinden er beskæftiget på tidspunktet for graviditeten eller står uden for arbejdslivet. Ved fødslen tildeles der automatisk 52 ugers barselsorlov. Selvom du har muligheden for at tage 52 uger ud, er det ikke et krav. 

Man kan vælge at udnytte hele perioden hjemme eller vende tilbage til arbejdet tidligere, hvorefter faderen eller en medmor kan overtage resten af barselsorloven. Det er også en mulighed at reservere en del af barselsorloven til et senere tidspunkt.

Opdaterede barselsregler: Hvad skal du vide?

Er du lønmodtager, og blev dit barn født efter den 2. august? Så skal du være opmærksom på de nye barselsregler. Selvom den samlede mængde barselsorlov forbliver den samme, har fordelingen af øremærket orlov til hver forælder undergået ændringer.

Det primære formål med de nye regler er at allokere mindre af barselsorloven specifikt til moren og øge den del, der er tilgængelig for faren/medmoren. Med disse ændringer sigter reglerne mod at styrke ligestillingen mellem forældrene og at tage højde for forskellige familiestrukturer.

Det er vigtigt at understrege, at de nye barselsregler udelukkende er rettet mod lønmodtagere. Selvstændige erhvervsdrivende, arbejdsløse og studerende kan stadigvæk overføre op til 22 ugers barsel til den anden forælder, som det var tilfældet før 2. august 2022.

Det er også værd at notere, at ud over de rettigheder, lovgivningen giver, kan din overenskomst tilbyde yderligere fordele. For eksempel har en kvinde ret til at påbegynde sin graviditetsorlov fire uger før forventet termin. Dog, hvis du er ansat i en kommune eller region, får du adgang til otte ugers graviditetsorlov med fuld løn før fødslen. For dem ansatte i staten er denne periode seks uger med fuld løn.

De opdaterede barselsregler kort forklaret:

  • Efter fødslen har begge forældre ret til 24 ugers barselsorlov med dagpenge. Heraf skal to af disse uger afholdes lige efter barnets fødsel.
  • Af de 24 ugers orlov kan hver forælder vælge at overføre 13 uger til den anden forælder. De første to uger efter fødslen kan dog ikke overføres.

Sammenlagt betyder det, at forældre stadig har ret til i alt 48 ugers barselsorlov med dagpenge. Med de nye regler er 11 uger af barslen øremærket specifikt til hver forælder.

I praksis medfører disse ændringer, at moren har tre uger mindre i øremærket barselsorlov sammenlignet med de tidligere regler, mens faren får en forøgelse på ni uger. Skulle en forælder vælge ikke at benytte sig af de øremærkede uger, vil disse gå tabt. Disse øremærkede uger kan ikke overdrages til den anden forælder.

Har du nogle spørgsmål eller bare brug for hjælp?

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Udsættelse af forældreorloven

Den opdaterede barselslov introducerer nye muligheder for forældre, der ønsker at udskyde dele af deres forældreorlov. Tidligere kunne kun én forælder udskydes mellem otte og 13 ugers orlov. Med de nye bestemmelser har begge forældre nu mulighed for at udskyde fem uger hver. Det betyder, at op til 10 ugers forældreorlov potentielt kan udskydes. Uanset om du følger de gamle eller nye regler, skal de udsatte uger afholdes i en sammenhængende periode.

Derudover er der nu introduceret en “aftalebaseret udsættelse”. Dette giver dig mulighed for, i samråd med din arbejdsgiver, at udskyde din orlov til et tidspunkt, der passer jer begge. Med denne model er du ikke bundet til at afholde de udsatte uger i træk.

Uanset hvilken form for udsættelse du vælger, skal den udskudte orlov afvikles, inden barnet fylder ni år.

Ekstra beskyttelse for medarbejdere under barsel

For at sikre en fair behandling af medarbejdere på barselsorlov er der indført specielle beskyttelsesregler. Dette betyder, at det er ulovligt at opsige en medarbejder på grundlag af graviditet, barsels- eller forældreorlov. Opsigelser skal ikke være baseret, hverken helt eller delvist, på medarbejderens beslutning om at tage orlov.

Din barselsorlovs opbygning

Barselsorloven i Danmark er struktureret i forskellige segmenter.

De 52 ugers barselsorlov, som et nyfødt barn aktiverer, fordeles som følger:

  • Graviditetsorlov (4 uger)
  • Barselsorlov (14 uger)
  • Fædreorlov (2 uger)
  • Forældreorlov (32 uger)

Hvordan fungerer graviditetsorloven?

Før dit barns ankomst træder graviditetsorloven i kraft. Alle gravide kvinder kan tage barselsorlov fire uger før den forventede termin. Afhængigt af din ansættelseskontrakt kan der være mulighed for at starte endnu tidligere.

Overgangen til barselsorlov efter fødslen

Efter fødslen starter barselsorloven

Efter barnets fødsel skifter orloven automatisk til barselsorloven. Denne orlov strækker sig over 14 uger og starter dagen efter barnets ankomst. Skulle den uheldige situation opstå, hvor moderen bliver alvorligt syg eller går bort, kan barselsorloven overtages af faderen eller medmoderen. Dette er dog heldigvis sjældent. Ellers er denne 14-ugers periode specifikt reserveret til den, der har født barnet.

Er du klar til professionel hjælp?

Kontakt os for skræddersyet professionel hjælp.

Hvad indebærer fædreorloven?

De to ugers fædreorlov er dedikeret specifikt til barnets far eller medmor. Denne orlov starter, lige så snart barnet er født. Moderen har ikke mulighed for at overtage denne orlovsperiode, som kan afholdes, mens moderen også er på barselsorlov.

Efter fædreorlovens afslutning kan faderen eller medmoderen begynde på den fælles forældreorlov. Denne kan afholdes, selvom barnets mor stadig er på barselsorlov.

Deling af forældreorloven

Forældreorloven, som er barselsorlovens sidste del, varer i 32 uger. Som navnet antyder, er det en fælles orlov, hvilket betyder, at både mor og far eller medmor kan tage denne orlov. I kan vælge at dele ugerne mellem jer, begge tage orlov samtidigt, eller fordele ugerne over en længere tidsramme.

Salg af virksomhed, opkøb & fusioner

Få en gratis vurderingsberetning af din virksomhed.

FAQ om Barselsorlov

Vi har samlet en række spørgsmål på siden her, så du kan få hurtigt svar. Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål, kan du kontakte os på tlf. eller E-mail.

Nej, i Danmark får kvinder retten til 52 ugers barselsorlov, når de bliver mødre, men det er ikke et krav at tage alle 52 uger. De kan vælge at vende tilbage til arbejde tidligere, og enten lade faderen eller en medmor overtage, eller reservere en del af barselsorloven til senere.

Nej, de nye barselsregler gælder kun for lønmodtagere. Selvstændige, studerende og arbejdsløse kan fortsat overføre op til 22 ugers barsel til den anden forælder, som det var før 2. august 2022.

En gravid kvinde kan starte sin graviditetsorlov fire uger før den forventede termin. Dog kan dette tidspunkt variere afhængigt af den specifikke ansættelseskontrakt.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Del den her: