Kontakt os

+45 70 60 40 04

4.6/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Barselsdagpenge

Barselsdagpenge er en offentlig ydelse, der sikrer økonomisk støtte til forældre under barselsorlov. Denne støtte er afgørende for at muliggøre en økonomisk stabil periode, hvor forældre kan fokusere på deres nyfødte eller nyadopterede barn, uden at skulle bekymre sig om tab af indtægt. Læs med her for en dybdegående forståelse af barselsdagpenge, deres betydning og hvem der er berettiget til dem.

Vi har hjulpet over 1200+ danske virksomheder

Hvad er barselsdagpenge?

Barselsdagpenge er en offentlig ydelse, der understøtter økonomisk sikkerhed for forældre under graviditets-, barsels-, fædre- og forældreorlov. Denne ydelse er afgørende, da lønmodtagere ikke automatisk har ret til at bevare deres løn under barselsorlov.

Hvis en lønmodtager ikke modtager løn under barsel fra arbejdsgiveren, skal vedkommende selv aktivt søge om barselsdagpenge. I denne proces er det arbejdsgiverens ansvar at informere Udbetaling Danmark om, at en medarbejder har påbegyndt sin barsels- eller fædreorlov.

Efter at have modtaget denne information fra arbejdsgiveren, sender Udbetaling Danmark automatisk en notifikation til den pågældende lønmodtager med information om muligheden for at søge barselsdagpenge og den tilhørende ansøgningsfrist. For ledige sker denne proces gennem a-kassen snarere end gennem arbejdsgiveren.

Hvis en arbejdsgiver derimod udbetaler løn under barsel, har denne ret til en refusion, og barselsdagpengene vil derfor blive udbetalt via arbejdsgiveren. Arbejdsgivere, der udbetaler løn under barsel, skal registrere barselsorloven og ansøge om refusion gennem NemRefusion, hvor de også kan finde relevante tidsfrister for indsendelse af ansøgningen.

Det er vigtigt for både arbejdsgivere og ansatte at forstå reglerne og procedurerne omkring barselsdagpenge for at sikre en problemfri håndtering af økonomien under barselsorlov.

Betingelser for barselsdagpenge

For at få barselsdagpenge under din barselsorlov, er der flere betingelser der skal opfyldes. Nedenfor kan du finde din specifikke situation og læse mere om de nødvendige krav.

Hvis du er lønmodtager

Som lønmodtager har du mulighed for at modtage barselsdagpenge, hvis du opfylder følgende betingelser:

 • Du skal være ansat fra den første dag af din barselsorlov, eller dagen før.
 • Du skal have arbejdet mindst 160 timer inden for de seneste fire hele måneder før din barselsorlov starter.
 • Du skal have arbejdet mindst 40 timer hver måned i mindst tre af de fire måneder.

Din ansættelseskontrakt og eventuelle overenskomster, kan desuden give dig ret til løn under barsel. Hvis du har indgået en aftale med din arbejdsgiver om fuld løn i dele af din barselsorlov, bør du ansøge om barselsdagpenge efter denne periode. Hvis du derimod modtager delvis løn, kan du i visse tilfælde også være berettiget til barselsdagpenge.

Hvis du er ledig

Som ledig kan du være berettiget til barselsdagpenge, hvis du ikke modtager kontanthjælp eller andre former for ledighedsydelse. Det er dog muligt at modtage barselsdagpenge, hvis du har meldt dig ledig gennem din a-kasse og opfylder kravene for at modtage arbejdsløshedsdagpenge.

Hvis du er selvstændig

Hvis du er selvstændig, kan du også modtage barselsdagpenge, forudsat at:

 • Din virksomhed har genereret overskud
 • Du har arbejdet i din virksomhed i mindst seks måneder inden din barselsorlov
 • Du har arbejdet i virksomheden den sidste måned før din orlov begynder
 • Du arbejder mindst 18,5 timer om ugen i din virksomhed

Det er vigtigt at bemærke, at hvis du er ansat i dit eget anparts- eller aktieselskab, betragtes du som lønmodtager, ikke som selvstændig.

Hvis du er studerende

Som studerende kan du kvalificere dig til barselsdagpenge, hvis:

 • Du har et fast job ved siden af din uddannelse og opfylder kravene for lønmodtagere
 • Du er elev i lønnet praktik på din første orlovsdag eller dagen før
 • Du holder orlov fra din uddannelse og melder dig ledig i din a-kasse

Modtager du SU, kan du muligvis modtage ekstra SU-klip i stedet for barselsdagpenge.

Hvis du er nyuddannet

Som nyuddannet kan du være berettiget til barselsdagpenge, hvis du:

 • Har afsluttet en erhvervsuddannelse måneden før din orlov begynder
 • Afslutter din uddannelse efter fødslen og inden dit barn er 46 uger gammel, og er registreret ledig i en a-kasse med ret til arbejdsløshedsdagpenge

Uanset din situation på arbejdsmarkedet, kan barselsdagpenge have en væsentlig indflydelse på din økonomi. Hos Stadsrevisionen tilbyder vi skræddersyet hjælp, herunder regnskabsservice, til at navigere i økonomiske udfordringer under barsel.

Har du brug for professionel hjælp?

Kontakt os i dag for en personlig konsultation, og lad os sikre, at din økonomi er godt forberedt til din kommende barselsorlov.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Barseldagpenge sats i 2024

Barselsdagpenge udbetales den sidste torsdag i hver måned og størrelsen afhænger af din specifikke situation. I 2024 vil den maksimale ugentlige sats for barselsdagpenge være 4.695 kr. før skat.

Lønmodtager: Beregningen af dine barselsdagpenge afhænger af din timeløn samt antallet af timer, du er på orlov hver uge. Hvis din månedsløn er over 19.322 kr. (brutto), du er ansat på fuld tid (37 timer om ugen), og du tager fuld orlov, vil du modtage den maksimale ugentlige sats på 4.695 kr. før skat i 2024.

Ledig: Som ledig vil du modtage et beløb i barselsdagpenge svarende til det, du modtager i arbejdsløshedsdagpenge.

Selvstændig: For selvstændige beregnes barselsdagpenge baseret på virksomhedens overskud samt egne syge- og barselsdagpenge. For at opnå den højeste sats, skal virksomhedens årlige overskud være mindst 244.140 kr. (2024-tal).

Studerende: Studerende vil modtage barselsdagpenge baseret på deres specifikke arbejdsmæssige situation, enten som lønmodtagere eller som ledige.

Nyuddannet: Nyuddannede kan modtage barselsdagpenge på 3.360 kr. pr. uge før barnets fødsel og 3.855 kr. pr. uge efter barnets fødsel (2024-tal).

Planlægning af økonomien under barsel kan være en udfordring. Hvis du har brug for hjælp til at håndtere dine finanser i denne periode, står vi hos Stadsrevisionen klar til at hjælpe. Med erfaring fra over 1200 tilfredse samarbejdspartnere og klienter er vi godt udrustet til at hjælpe også dig.

Ønsker du at få professionel hjælp til at holde styr på økonomien?

Kontakt Stadsrevisionen alle uges dage mellem 8-21.

Hvordan søger du om barselsdagpenge?

Hvis du ikke modtager løn under din barselsorlov fra din arbejdsgiver, er det afgørende, at du kontakter dem og sikrer, at de registrerer din orlov på Virk.dk. Denne handling er nødvendig for at igangsætte processen for at modtage barselsdagpenge. Når din orlov er registreret af din arbejdsgiver, vil du modtage et digitalt brev fra Udbetaling Danmark. Dette brev er din nøgle til at kunne ansøge om barselsdagpenge, og uden det kan du ikke starte din ansøgning.

Det er vigtigt, at du ansøger om barselsdagpenge hurtigst muligt efter du har modtaget brevet fra Udbetaling Danmark. Du har en frist på op til otte uger efter barnets fødsel til at indsende din ansøgning om barselsdagpenge. En forsinkelse i denne proces kan resultere i forsinkede udbetalinger af dine barselsdagpenge, hvilket kan have alvorlige konsekvenser for din økonomiske situation.

For at sikre en problemfri behandling og rettidig modtagelse af dine barselsdagpenge, er det essentielt, at du nøje følger de anvisninger, som Udbetaling Danmark og din arbejdsgiver stiller til rådighed. Ved usikkerhed omkring ansøgningsprocessen, bør du ikke tøve med at kontakte Udbetaling Danmark for yderligere oplysninger og vejledning.

Hvor længe kan du holde barsel?

Barselsorlov er en vigtig periode for nye forældre. Varigheden af din barselsorlov afhænger af lovgivningens minimumsrettigheder og eventuelle forbedrede vilkår i din overenskomst. Her er en kort oversigt over rettighederne til barselsorlov i Danmark:

Mødre har ret til 4 ugers graviditetsorlov før den forventede fødsel og yderligere 14 ugers barselsorlov efter fødslen. Fædre kan tage 2 ugers fædreorlov umiddelbart efter barnets ankomst, som skal afholdes inden for barnets første 14 leveuger. Derudover kan forældre deles om en forlænget periode på 32 uger kaldet forældreorlov.

Det er vigtigt at vide, at både mødre og fædre kan modtage barselsdagpenge under hele orlovsperioden, hvis de opfylder de nødvendige betingelser. Hvis din arbejdsgiver betaler fuld løn under barselsorloven, vil dette normalt blive modregnet i din ret til barselsdagpenge.

Forståelsen af dine rettigheder til barselsdagpenge er afgørende for en velplanlagt barselsorlov. Hvis din overenskomst tilbyder bedre vilkår end det lovgivningsmæssige minimum, kan du have ret til en længere orlovsperiode med barselsdagpenge. Det anbefales, at du undersøger din situation grundigt for at maksimere fordelene under din barselsorlov.

Salg af virksomhed, opkøb & fusioner

Få en gratis vurderingsberetning af din virksomhed.

FAQ om barselsdagpenge

Vi har samlet en række spørgsmål på siden her, så du kan få hurtigt svar. Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål, kan du kontakte os på tlf. eller E-mail.

Alle lønmodtagere, selvstændige, ledige og studerende, der opfylder visse arbejdstids- og indtjeningskrav, kan være berettigede til barselsdagpenge. For lønmodtagere indebærer dette blandt andet, at de skal have arbejdet mindst 160 timer inden for de fire måneder før barselsorlovens start. Selvstændige skal have drevet virksomhed i mindst seks måneder før orlovens start og arbejdet mindst 18,5 timer om ugen i denne periode.

Nej, dagpenge og barselsdagpenge er ikke det samme. Dagpenge er en ydelse, der gives til arbejdsløse, der er medlemmer af en a-kasse, og som opfylder visse betingelser for arbejdsløshed. Barselsdagpenge er derimod en ydelse specifikt designet til at støtte forældre økonomisk under deres barselsorlov, uanset om de er i arbejde, selvstændige eller studerende.

Ja, studerende, der har et lønnet arbejde ved siden af studierne og opfylder de generelle betingelser for barselsdagpenge, kan modtage denne ydelse. Dette inkluderer at have arbejdet tilstrækkeligt mange timer før orloven begynder. Hvis du er elev i lønnet praktik, kan du også være berettiget.

Hvis du ikke ansøger om barselsdagpenge inden for den fastsatte frist, som typisk er otte uger efter barnets fødsel, kan du risikere at miste retten til ydelsen for denne periode. Det er derfor vigtigt at ansøge så snart du modtager det nødvendige brev fra Udbetaling Danmark.

Du kan udføre op til 50 timer af arbejde i forbindelse med din selvstændige virksomhed under din barselsorlov uden at miste dine barselsdagpenge. For lønmodtagere og studerende er der lignende regler, men det er vigtigt at kontrollere specifikke regler og grænser hos Udbetaling Danmark, da disse kan variere.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Del den her: