Kontakt os

+45 70 60 40 04

4.6/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Barsel

Barsel repræsenterer den periode, hvor nybagte forældre får muligheden for at trække sig fra arbejdsmarkedet midlertidigt for at tage sig af deres nyfødte barn. Denne rettighed er indlejret i det danske velfærdssystem og anerkender forældres afgørende rolle i barnets første leveår.

Vi har hjulpet over 1200+ danske virksomheder

Hvad er barsel?

Barsel repræsenterer den periode, hvor nybagte forældre får muligheden for at trække sig fra arbejdsmarkedet midlertidigt for at tage sig af deres nyfødte barn. Denne rettighed er indlejret i det danske velfærdssystem og anerkender forældres afgørende rolle i barnets første leveår.

Kategorier af barsel

Under graviditetsorloven har den vordende mor mulighed for at tage orlov fire uger før den forventede fødselsdato. Dette giver hende tid til at forberede sig fysisk og mentalt på fødslen. Det er værd at bemærke, at nogle arbejdsoverenskomster kan tillade en tidligere start af denne orlov, så det er vigtigt at konsultere ens specifikke aftale.

Efter barnets ankomst begynder barselsorloven, der strækker sig over 14 uger. Denne periode er skabt for at sikre, at moderen får den nødvendige tid til at komme sig efter fødslen og opbygge et stærkt bånd til barnet. Interessant nok er der i denne periode afsat to uger, som begge forældre kan vælge at tage sammen, hvilket understreger vigtigheden af fælles forældretid lige efter barnets fødsel.

Herefter følger fædreorloven, som kan strække sig op til 14 uger. Dette er en speciel tid afsat til barnets anden forælder, som typisk er faderen eller en medmor. Denne periode er designet til at styrke båndet mellem barnet og den anden forælder. Det unikke ved denne orlov er, at den ikke kan overdrages til moderen og skal være afholdt inden barnets første fødselsdag.

Til sidst er der forældreorloven, der giver op til 32 ugers yderligere orlov. Denne tid kan fordeles mellem begge forældre, hvilket giver familierne en større fleksibilitet. Denne orlov skal dog afholdes inden barnet fylder ni år.

Samlet set giver barselsreglerne i Danmark forældre en kombination af tid, fleksibilitet og støtte til at knytte bånd med deres nyfødte, samtidig med at de kan balancere arbejds- og familieliv.

Har du nogle spørgsmål eller bare brug for hjælp?

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Muligheder med barsel

Barsel i Danmark kommer med forskellige muligheder, som gør det lettere for forældre at tilpasse sig deres nye liv med et barn.

Først og fremmest kan forældre vælge at udskyde nogle af deres forældreorlovsuger. For eksempel, hvis en mor eller far gerne vil tage noget af orloven senere, kan de udskyde op til fem uger. Derudover kan forældre lave aftaler med deres arbejdsgiver om at flytte lidt rundt på orlovsdagene, så det passer bedre ind i familiens planer.

Det er også vigtigt at vide, at forældre, der går på barsel, ikke bare kan blive fyret, fordi de tager orlov. Det betyder, at en arbejdsgiver ikke må sige “Hej, du tager for meget barsel, så du er fyret.” Det er ulovligt. Den beskyttelse kaldes opsigelsesbeskyttelse.

Hvis du er selvstændig erhvervsdrivende – altså hvis du har din egen virksomhed – så har du også ret til barsel. Men reglerne for dig kan være lidt anderledes end for dem, der arbejder for en arbejdsgiver.

I 2022 blev der lavet nogle nye regler for barsel. Det gode ved disse nye regler er, at de forsøger at gøre det mere lige mellem mødre og fædre. Så nu har begge forældre flere muligheder og mere tid, de kan tage med deres barn.

Til sidst kan man sige, at barsel i Danmark ikke bare er en tid væk fra arbejde. Det er en tid, hvor forældre får en chance for at være tæt på deres barn, og landet støtter dem i det. Uanset om du er mor, far eller har din egen virksomhed, så har Danmark tænkt på dig, når det kommer til barsel.

Økonomiske forhold angående barsel

I mange lande er det anerkendt, at de første måneder af et barns liv er afgørende, og forældres nærvær kan have langvarige positive effekter. Derfor ydes der økonomisk støtte for at muliggøre dette nærvær uden for stor økonomisk belastning for familien. I Danmark, som mange andre vestlige nationer, er denne støtte formuleret som barselsdagpenge.

Barselsdagpengene i Danmark er designet til at kompensere for den manglende indkomst, mens en forælder er på barsel. Beregningen af disse dagpenge tager udgangspunkt i forældrenes indkomst før orloven. Det betyder, at dagpengenes størrelse i høj grad afhænger af den enkeltes tidligere indkomst og de timer, de arbejdede før barslen. Dette system søger at sikre, at forældre kan opretholde en vis levestandard, selv mens de ikke arbejder.

Er du klar til professionel hjælp?

Kontakt os for skræddersyet professionel hjælp.

Virksomheders politikker vedrørende barsel

For mange virksomheder er det blevet vigtigere at tiltrække og fastholde talent. En af de måder, de kan gøre dette på, er gennem attraktive medarbejderfordele. Barselsordninger er ofte i fokus, da de direkte påvirker medarbejderens livskvalitet og balance mellem arbejde og privatliv.

Selvom der er lovmæssige minimumskrav for barsel, går nogle virksomheder derfor et skridt videre. De kan for eksempel tilbyde længere perioder med fuld løn under barsel, hvilket kan være en væsentlig fordel for medarbejderen. Derudover kan virksomheder også tilbyde fleksibilitet ved orlovens afslutning, såsom muligheden for at vende tilbage på deltid eller med fleksible arbejdstider.

Denne form for generøsitet og fleksibilitet kan ikke kun hjælpe virksomheder med at tiltrække top-talenter, men også med at fastholde medarbejdere på lang sigt, da det viser en omsorg for medarbejderens trivsel og velvære.

Salg af virksomhed, opkøb & fusioner

Få en gratis vurderingsberetning af din virksomhed.

FAQ om Barsel

Vi har samlet en række spørgsmål på siden her, så du kan få hurtigt svar. Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål, kan du kontakte os på tlf. eller E-mail.

I Danmark har mødre ret til 4 ugers graviditetsorlov før forventet fødselsdato og 14 ugers barselsorlov efter fødslen. Herefter har begge forældre mulighed for at dele 32 ugers forældreorlov. Fædre har også ret til en særskilt 2 ugers fædreorlov indenfor de første 14 uger efter fødslen.

Barselsdagpengene i Danmark beregnes ud fra den forældres indkomst før barslen. Størrelsen af dagpengene afhænger af den tidligere indkomst og de timer, der blev arbejdet før barselsorlovens start. Der er dog et maksimumsbeløb, man kan modtage, uanset hvor høj ens indkomst var før barslen.

Ja, nogle virksomheder vælger at tilbyde mere generøse barselsforhold end det lovmæssige minimum, som en del af deres medarbejderfordele. Dette kan inkludere længere betalt orlov, fleksible arbejdstider ved tilbagevenden eller andre fordele.

Ja, i Danmark nyder lønmodtagere, der går på barsel, beskyttelse mod opsigelse. Det er ulovligt for en arbejdsgiver at opsige en medarbejder udelukkende på grundlag af deres barselsorlov.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Del den her: