Kontakt os

+45 70 60 40 04

4.6/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Arbejdsmiljø

På arbejdspladsen møder vi forskellige fysiske, psykiske og sociale stimuli. Disse stimuli definerer vores arbejdsmiljø. Desuden omfatter arbejdsmiljø også de foranstaltninger, der træffes for at forebygge arbejdsskader og forbedre kvaliteten af vores arbejdsliv.

Vi har hjulpet over 1200+ danske virksomheder

Hvad betyder arbejdsmiljø

Arbejdsmiljøet omfatter den fysiske, psykiske og sociale dimension af arbejdslivet. 

Mange tilbringer det meste af deres daglige tid på arbejdspladsen, så det er afgørende, at miljøet er sundt både relationelt og professionelt for at sikre trivsel. 

Hver eneste medarbejder i en virksomhed bidrager til arbejdsmiljøet, og dermed bærer alle et fælles ansvar for, at det er et sundt og trivselsfremmende sted. 

Desværre er et positivt arbejdsmiljø ikke altid en realitet. Stigende antal danskere konfronteres med udfordringer som stress, mobning og generel utilfredshed i deres professionelle liv. Disse problemer kan efterlade varige ar, hvilket understreger vigtigheden af at prioritere arbejdsmiljøet. 

Selvom mange er klar over eksistensen af disse udfordringer, er det ikke alle, der ved, hvilke tegn de skal kigge efter, eller hvordan de kan bidrage til forbedringer.

Hvad karakteriserer et positivt arbejdsmiljø?

Selvom opfattelser af, hvad der er godt eller skidt, varierer fra person til person, er der alligevel nogle universelle elementer, som mange anser for at være tegn på et sundt og positivt arbejdsmiljø. Disse aspekter er generelt anerkendte indikatorer for et velfungerende miljø på arbejdspladsen.

Det fysiske arbejdsmiljø

Når vi betragter det fysiske arbejdsmiljø, er kendetegnende for et sundt miljø blandt andet effektiv ventilation, sikre elinstallationer og fravær af støj og blændende lys, der kan forstyrre igennem arbejdsdagen. Desuden skal arbejdsmiljøet støtte op om sikker og bekvem udførelse af arbejdsopgaverne.

På en kontorarbejdsplads bør der være fokus på ergonomiske kontorstole og højdejustérbare borde, så både du og dine kolleger kan arbejde uden at pådrage jer smerter i ryggen eller nakken.

På mere fysiske arbejdspladser, som byggepladser, er det essentielt, at sikkerhedsprocedurer følges, såsom at undgå direkte eksponering for skadelige stoffer, sikre korrekt brug af maskiner under supervision og at opstilling af udstyr som stilladser overholder alle regler.

Nogle primære aspekter af det fysiske arbejdsmiljø kan opsummeres som:

 • Godt indeklima
 • Kontrolleret støj og lys
 • Ergonomisk kontorindretning
 • Sikkerhed i brugen af udstyr og maskiner.

Har du nogle spørgsmål eller bare brug for hjælp?

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Det psykiske arbejdsmiljø

At skabe et sundt psykisk arbejdsmiljø kan ofte være en kompleks opgave, da det involverer at forstå og imødekomme medarbejdernes individuelle følelser og behov. Et stærkt mentalt arbejdsmiljø fremmer åben kommunikation og giver medarbejdere mulighed for at dele deres meninger, forslag og refleksioner vedrørende virksomhedens drift.

Inklusion og det psykosociale aspekt er fundamentale elementer i et sundt arbejdsmiljø. Det ideelle arbejdsmiljø bygger på klare procedurer, hvor positiv feedback og anerkendelse er lige så vigtige som muligheden for konstruktiv kritik. Medarbejderne bør også have mulighed for personlig og faglig vækst samt varierede opgaver.

Kvaliteten af ledelse og arbejde, samt den gensidige støtte blandt kolleger, er ligeledes afgørende faktorer. Tillid og integritet er kernen i relationerne både internt blandt medarbejdere og mellem ledelse og personale. 

Yderligere er respekt for hinandens roller, fairness i behandlingen af medarbejdere og en inkluderende atmosfære alle centrale komponenter.

Nogle centrale aspekter af det psykiske arbejdsmiljø inkluderer:

 • Forventninger til den enkelte medarbejder
 • Kommunikation mellem medarbejdere og ledelse (f.eks. om medarbejderen føler sig værdsat)
 • Interne sociale dynamikker i virksomheden
 • Respektfuld behandling og forebyggelse af krænkende opførsel.

Hvad er et dårligt arbejdsmiljø?

Et problematisk arbejdsmiljø kan manifestere sig på mange måder.

Det kan dreje sig om en ufordelagtig social atmosfære, hvor mobning finder sted, eller hvor der florerer rygter om ledelse, kolleger eller andre associerede parter.

Et problematisk arbejdsmiljø kan også reflektere en mangel på anerkendelse af virksomhedens medarbejdere som individer. Dette kan inkludere en manglende respekt for medarbejdernes unikke baggrunde eller en undervurdering af behovet for work-life balance. Alle ansatte har et liv udenfor arbejdet, som indeholder familie, venner og fritidsinteresser, som skal kunne balanceres med jobbet.

Derfor er det også essentielt, at medarbejdere har mulighed for at “koble fra” i fritiden uden konstant at skulle tjekke arbejdsrelaterede beskeder eller opkald.

En af de mest skadelige faktorer i forhold til arbejdsmiljø og mental sundhed på arbejdspladsen er utvivlsomt stress.

Stress som en markant belastning for danskerne

Stress topper listen over grunde til at danskerne melder sig syge fra arbejde.

Der findes generelt to hovedkategorier af stress: akut og kronisk stress. Selvom begge former primært er psykologisk drevet, kan de have alvorlige fysiske konsekvenser.

Ofte er stress et biprodukt af et udfordret arbejdsmiljø, hvor retningslinjer vedrørende arbejdstimer, opgaver og forventninger tilsidesættes, hvilket resulterer i at man overbelaster sig.

Det kan ske, at dette sker helt utilsigtet, og derfor er det afgørende, at man som individ er bevidst om tegnene på stress. De kan manifestere sig som konstant hjertebanken, hovedpine, uro, mangel på appetit eller overdreven sveden. Psykologisk kan symptomerne være problemer med koncentration, udmattelse, hukommelsestab eller humørsvingninger, som yderligere kan forringe arbejdsmiljøet.

Det er derfor vigtigt at være årvågen og italesætte, hvis man føler, at arbejdsmiljøet bidrager til ens stressniveau.

For at sammenfatte: et problematisk psykosocialt arbejdsmiljø kan kendetegnes ved forekomsten af; fysisk eller psykisk vold, mobning, seksuel chikane, konstante konflikter, sladder, trusler eller gentagen drilleri over en længere periode.

Et sundt arbejdsmiljø kendetegnes ved en respekt for både personlige og professionelle grænser.

Er du klar til professionel hjælp?

Kontakt os for skræddersyet professionel hjælp.

Fremme af et sundt arbejdsmiljø: En proaktiv tilgang

Hvis man ønsker en positiv udvikling i arbejdsmiljøet, er det afgørende at tage aktive skridt mod forbedring.

Det første trin er at involvere medarbejderne. Deres feedback giver et klart billede af den nuværende situation og afslører områder, der kræver ændring. Denne indsigt skaber et solidt fundament for forbedringsinitiativer.

Men det er vigtigt at huske, at ikke alle forslag til forbedringer vil være generelle for hele organisationen. Nogle medarbejdere kan have personlige behov, der skal adresseres individuelt. Et af nøgleelementerne i et sundt psykosocialt arbejdsmiljø er evnen til at tilpasse arbejdsforholdene til individets behov snarere end at forvente, at individet konstant skal tilpasse sig arbejdspladsens forventninger.

For at sikre, at arbejdsmiljøet forbliver i fokus, kan det være en god idé at implementere regelmæssige møder. Disse møder giver en platform, hvor medarbejdere kan dele deres erfaringer, bekymringer og forslag til forbedringer. 

Dette sikrer ikke kun, at udfordringer bliver identificeret tidligt, men det bekræfter også, at hver medarbejders stemme bliver hørt og værdsat.

For større organisationer, hvor det kan være udfordrende at samle alle medarbejdere, kan det være en god idé at afholde afdelingsmøder. Herefter kan afdelingslederen formidle feedbacken til den øverste ledelse. Dette sikrer en struktureret og effektiv kommunikationsflow.

Forståelse for love og arbejdsmiljøregler: En grundpille i virksomhedens drift

Arbejdsmiljølovgivningen er fundamentet for at sikre et sundt og sikkert arbejdsmiljø i Danmark. At forstå og følge disse regler er ikke kun et juridisk krav, men det fremmer også en kultur af sikkerhed og trivsel på arbejdspladsen.
 1. Lov om arbejdsmiljø: Denne lov er hjørnestenen inden for arbejdsmiljøet. Vedtaget af Folketinget, angiver den rammerne for, hvad arbejdsgivere og arbejdstagere skal overholde for at sikre et sundt arbejdsmiljø. Loven dækker en bred vifte af emner, lige fra fysiske arbejdsforhold til psykologisk trivsel.
 2. Arbejdstilsynet: Som det centrale organ, der overvåger efterlevelsen af arbejdsmiljøloven, spiller Arbejdstilsynet en afgørende rolle. Ikke kun fungerer de som tilsynsorgan, men de tilbyder også vejledning i form af AT-vejledninger. Disse vejledninger giver konkrete anbefalinger og best practices baseret på arbejdsmiljølovens bestemmelser.
 3. Vejvisere: Disse er skræddersyede vejledninger, der fokuserer på specifikke brancher. Med 36 forskellige vejvisere til rådighed, tilbyder Arbejdstilsynet en detaljeret guide for at adressere de mest almindelige arbejdsmiljøproblemer i hver enkelt branche. Ved at følge vejviserne kan arbejdsgivere få indsigt i de specifikke udfordringer, deres branche står over for, og hvordan de bedst kan tackle dem.
For enhver virksomhed, uanset størrelse, er det afgørende at have en dyb forståelse for disse tre nøgleelementer. At holde sig ajour med lovgivningen og de tilhørende vejledninger og vejvisere sikrer ikke kun, at virksomheden overholder loven, men det bidrager også til at skabe en arbejdsplads, hvor medarbejderne føler sig værdsat, beskyttet og motiveret.

Salg af virksomhed, opkøb & fusioner

Få en gratis vurderingsberetning af din virksomhed.

FAQ om Arbejdsmiljø

Vi har samlet en række spørgsmål på siden her, så du kan få hurtigt svar. Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål, kan du kontakte os på tlf. eller E-mail.

Arbejdsmiljøet dækker den fysiske, psykiske og sociale dimension af arbejdslivet. Det er vigtigt, da mange tilbringer det meste af deres dag på arbejdet, og et sundt arbejdsmiljø sikrer trivsel. Alle medarbejdere bidrager til og er ansvarlige for at opretholde et positivt arbejdsmiljø. Desværre oplever mange udfordringer som stress og mobning, hvilket gør det essentielt at prioritere arbejdsmiljøet.

Et positivt arbejdsmiljø er kendetegnet ved universelle elementer, som er anerkendte indikatorer for et sundt og velfungerende arbejdsmiljø, selvom opfattelser kan variere individuelt.

Et problematisk arbejdsmiljø kan vise sig gennem en negativ social atmosfære, som mobning og rygter, manglende anerkendelse af medarbejdernes individualitet, og en mangel på work-life balance, hvor medarbejdere konstant føler et pres for at være tilgængelige uden for arbejdstid. Overvældende stress er også en indikator.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Del den her: