Kontakt os

+45 70 60 40 04

4.6/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Apportindskud

Vi har hjulpet over 1200+ danske virksomheder

Hvad er apportindskud?

Apportindskud defineres som værdier, der tilføres en virksomhed ved opstart af et aktieselskab eller et anpartsselskab og ikke udgør kontanter. Ved oprettelsen af et ApS kræves det, at der indskydes værdier for mindst 40.000 kr., uden at der stilles krav om, at disse værdier skal være i form af kontanter. Dette åbner mulighed for anvendelse af aktiver som f.eks. industrimaskiner, værktøj og biler for at opfylde kapitalkravet, hvilket gør det muligt at starte et ApS uden at have 40.000 kr. i kontanter til rådighed.

Hvad kan bruges til apportindskud?

Ved oprettelse af et anpartsselskab med apportindskud er det i udgangspunktet muligt at anvende alle typer aktiver, der besidder reel økonomisk værdi. Dette kan omfatte elementer som maskiner, inventar, udstyr, værktøj eller biler. Det er dog vigtigt at bemærke, at det ikke er tilladt at indskyde en forpligtelse til at udføre en opgave eller levere en tjenesteydelse som apportindskud.

Eksempel på apportindskud

Michael, en erfaren fotograf, ønsker at etablere et anpartsselskab. Med kun 10.000 kr. i kontanter er han dog ikke i stand til at opfylde det påkrævede kapitalkrav på 40.000 kr. for et ApS. For at imødekomme dette krav beslutter Michael at få sit fotografudstyr vurderet af sin revisor. Revisoren udarbejder en vurderingsberetning, hvor fotografudstyret vurderes til 30.000 kr. Dermed har Michael nu aktiver og kontanter for i alt 40.000 kr., tilstrækkeligt til at opfylde kapitalkravet for stiftelse af ApS.

Selvom ejerskabet af fotografudstyret overgår fra Michael til anpartsselskabet, bevarer han retten til at anvende sit udstyr. Dette eksempel illustrerer effektivt, hvordan apportindskud giver mulighed for at opfylde kapitalkravet uden at skulle disponere over store kontante midler ved etableringen af et anpartsselskab.

Har du nogle spørgsmål eller bare brug for hjælp?

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Vurderingsberetning ved apportindskud

Inden du kan anvende dine aktiver som indskud til et ApS, kræves det, at en uafhængig revisor udarbejder en vurderingsberetning, som skal vedhæftes stiftelsesdokumentet. En vurderingsberetning er en rapport, der detaljeret beskriver de aktiver, der indskydes i selskabet i forbindelse med stiftelsen.

Det er vigtigt at bemærke, at det ikke er tilstrækkeligt, hvis et aktiv blot er blevet vurderet af en forhandler (f.eks. en bilforhandler) eller er blevet værdifastsat af en producent eller leverandør. Disse forundersøgelser har dog ofte deres relevans, da revisoren kan anvende dem som led i den endelige værdifastsættelse af selskabet. Det sikrer en mere omfattende og nøjagtig bedømmelse af aktivernes reelle økonomiske værdi ved stiftelsen af ApS.

Apportindskud ved kapitalforhøjelse

Som tidligere nævnt kan apportindskud anvendes ved stiftelsen af et kapitalselskab som et alternativ til kontante midler. Men det er også muligt at foretage apportindskud i forbindelse med en kapitalforhøjelse.

En kapitalforhøjelse finder ofte sted, når en virksomhed tiltrækker en ny investor, der investerer penge i virksomheden, eller hvis virksomheden har behov for ekstra likviditet eller soliditet. I det sidstnævnte tilfælde sker kapitalforhøjelsen ofte i forbindelse med en gældskonvertering.

Ved kapitalforhøjelse via apportindskud sker det typisk i forbindelse med interne omstruktureringer inden for en koncern. Dette kan eksempelvis indebære overførsel af aktiver som produktionsmaskiner, ejendomme, anparter/aktiver eller lignende fra ét selskab til et andet. Et eksempel kan være et joint venture, hvor to selskaber fusionerer og indskyder aktiver i et fælles selskab.

Hvordan foretages en kapitalforhøjelse ved apportindskud?

En kapitalforhøjelse ved apportindskud gennemføres som en almindelig kapitalforhøjelse, hvor der træffes beslutning på selskabets generalforsamling. Det er dog vigtigt at bemærke, at der kræves dobbelt 2/3 af stemmerne, når det drejer sig om kapitalforhøjelse ved apportindskud. Dette skyldes, at der skal foretages en ændring af selskabets vedtægter. Samtlige ændringer og endelige beslutninger skal anmeldes til Erhvervsstyrelsen, og ejerbogen for selskabet skal opdateres i overensstemmelse hermed.

I forbindelse med kapitalforhøjelse ved apportindskud har de eksisterende kapitalejere i selskabet ikke ret til en forholdsmæssig tegning af de nye kapitalandele. Dette adskiller sig fra andre former for kapitalforhøjelser, og det er vigtigt at tage højde for denne særlige karakteristik ved denne type kapitalforhøjelse.

Er du klar til professionel hjælp?

Kontakt os for skræddersyet professionel hjælp.

Stiftelse af selskab ved apportindskud

SelskabsAdvokaterne er specialister inden for rådgivning om virksomhedsopstart og selskabsstiftelse, herunder anvendelse af apportindskud, hvor værdier indskydes i form af aktiver frem for kontanter.

Stiftelse ved apportindskud kan udføres ved indskydelse af enkelte aktiver såsom en bil, håndværkerudstyr eller lignende. Alternativt kan det også være gennem indskud af en eksisterende virksomhed.

Vores transparente prissystem sikrer klarhed i advokatregningen ved selskabsstiftelse. Prisen for stiftelse af et ApS ved apportindskud er 5.000 kr. + moms. Dertil kommer et gebyr på 670 kr. til Erhvervsstyrelsen samt omkostninger til revisor for udarbejdelse af vurderingsberetning.

Salg af virksomhed, opkøb & fusioner

Få en gratis vurderingsberetning af din virksomhed.

FAQ om Apportindskud

Vi har samlet en række spørgsmål på siden her, så du kan få hurtigt svar. Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål, kan du kontakte os på tlf. eller E-mail.

Apportindskud refererer til værdier, der tilføres en virksomhed ved opstart af et aktieselskab eller et anpartsselskab uden at være i form af kontanter. Ved oprettelsen af et ApS kræves værdier for mindst 40.000 kr., og disse behøver ikke være kontanter, hvilket muliggør brugen af aktiver som f.eks. industrimaskiner, værktøj og biler for at opfylde kapitalkravet.

Ved oprettelse af et anpartsselskab med apportindskud kan alle typer aktiver med reel økonomisk værdi anvendes. Dette inkluderer maskiner, inventar, udstyr, værktøj eller biler. Det er dog ikke tilladt at indskyde forpligtelser til udførelse af opgaver eller levering af tjenesteydelser som apportindskud.

En kapitalforhøjelse ved apportindskud sker ved beslutning på selskabets generalforsamling, men det kræver dobbelt 2/3 flertal på grund af nødvendige ændringer i selskabets vedtægter. Alle ændringer og beslutninger skal anmeldes til Erhvervsstyrelsen, og ejerbogen opdateres. Ved apportindskud er der ingen ret for eksisterende kapitalejere til forholdsmæssig tegning af de nye kapitalandele, hvilket adskiller sig fra andre kapitalforhøjelser.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Del den her: