Kontakt os

+45 70 60 40 04

4.6/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Aktieudbytte

Vi har hjulpet over 1200+ danske virksomheder

Forståelse af aktieudbytte

Hvis du ejer aktier i et firma, er du sandsynligvis bekendt med begrebet ‘aktieudbytte’. Som aktieejer kan du være heldig at modtage en årlig notifikation, typisk i din e-boks, der informerer om, at du har fået udbetalt aktieudbyttet for dine aktier. Størrelsen på dette aktieudbytte afhænger af firmaets økonomiske resultater og kapitalberedskab.

Aktieudbytte refererer til de midler, som et firma kan udbetale til sine aktionærer eller investorer, ofte som resultat af et succesfuldt regnskabsår. Selv i tilfælde, hvor regnskabet ikke er optimalt, kan aktieudbytte stadig blive udbetalt, forudsat at firmaet har en positiv egenkapital og er økonomisk sund.

Det er værd at bemærke, at kun kapitalselskaber, såsom anpartsselskaber (ApS) og aktieselskaber (A/S), har mulighed for at udbetale aktieudbytte. Denne praksis anvendes for at redistribuere en del af firmaets overskud til dets kapitalejere.

Personligt ejede virksomheder, såsom enkeltmandsvirksomheder, ikke har mulighed for at udbetale udbytte. Dette skyldes, at enkeltmandsvirksomheder ikke er selvstændige juridiske enheder adskilt fra ejeren. I enkeltmandsvirksomheder er virksomhedens økonomi og ejerens personlige økonomi juridisk set det samme.

Dette betyder, at det ikke er meningsfuldt eller juridisk muligt at udbetale udbytte fra virksomheden til ejeren, da der ikke er tale om to adskilte økonomiske enheder. Enhver indtægt genereret af enkeltmandsvirksomheden betragtes direkte som ejerens personlige indtægt, og derfor håndteres indtægter og udgifter fra enkeltmandsvirksomheden som en integreret del af ejerens personlige finanser.

Man differentierer typisk mellem ordinært og ekstraordinært aktieudbytte, hvilket angiver forskellige former for udbyttebetalinger.

Har du nogle spørgsmål eller bare brug for hjælp?

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Hvad er ordinært udbytte?

Ordinært udbytte er den type udbytte, som udbetales i forbindelse med offentliggørelsen af et selskabs årsregnskab. For eksempel, i et aktieselskab (A/S), skal årsregnskabet godkendes ved en ordinær generalforsamling, hvor der også træffes beslutning om udlodningen af udbytte. Dette rejser vigtige spørgsmål som: Hvordan skal et eventuelt overskud bruges? Og hvordan skal det fordeles blandt aktionærerne?

Udlodningsprocessen for udbytte i en virksomhed er ikke tilfældig. Den er altid nøje defineret i virksomhedens vedtægter. Det er dog normalt, at størrelsen på udbyttet varierer fra år til år, afhængigt af virksomhedens finansielle performance.

Hvad er ekstraordinært udbytte?

Ekstraordinært udbytte er en særlig form for udbytte, der giver virksomheder mulighed for løbende at distribuere deres kapital. Denne type udbytte kan udbetales fra de samme midler, som anvendes til ordinært udbytte, såsom optjent overskud og frie reserver.

Beslutningen om udbetaling af ekstraordinært udbytte træffes ofte på den ordinære generalforsamling. Det er dog også muligt at træffe denne beslutning på andre tidspunkter i løbet af året. Generalforsamlingen kan endvidere give ledelsen eller et andet ledelsesorgan i selskabet bemyndigelse til at træffe beslutning om ekstraordinært udbytte.

Vigtigt at bemærke er, at ekstraordinært udbytte kan udbetales både i kontant form og i andre værdier. Afhængigt af udbyttets form, kan det kræve særlige forberedelser, såsom udarbejdelse af en mellembalance eller en vurderingsberetning, for at sikre korrekt og lovlig håndtering af disse transaktioner.

Beskatning af aktieudbytte

Ja, indtægter fra aktieudbytte er skattepligtige. Hvis du eksempelvis har investeringer i aktier, er det nødvendigt at betale skat af det udbytte, du modtager årligt. Skattesatsen for udbytte ændrer sig en smule hvert år. For 2023 ligger skattesatsen på 27 % for aktieindkomster op til 58.900 kr., og alt over dette beløb beskattes med en sats på 42 %.

Værdipapirer opbevaret i danske depoter medfører, at dit udbytte automatisk bliver indberettet til Skattestyrelsen. Dog er det dit ansvar at sikre, at disse oplysninger er korrekt registrerede. Dette kan du tjekke via Skattestyrelsens hjemmeside. Hvis dine værdipapirer derimod opbevares i et ikke-dansk depot, er det dit ansvar selv at indberette udbytteskatten til Skattestyrelsen. Dette er et vigtigt aspekt af skattepligten ved investeringer, som alle investorer bør være opmærksomme på.

Er du klar til professionel hjælp?

Kontakt os for skræddersyet professionel hjælp.

Forskellen mellem afkast og udbytte

Afkast og udbytte er to forskellige finansielle begreber inden for investeringsverdenen. Afkastet refererer til det samlede overskud, som en virksomhed genererer i løbet af et regnskabsår. Dette omfatter både indtægter og gevinster fra virksomhedens operationelle aktiviteter og investeringer.

Udbyttet, derimod, er den specifikke sum penge, som en virksomhed beslutter at udlodde til sine investorer, ejere eller aktionærer. Det er en del af virksomhedens overskud, som direkte bliver distribueret til aktieejerne. Mens afkastet repræsenterer den samlede økonomiske præstation af en virksomhed, er udbyttet en mere direkte form for indtægt for investorerne, baseret på deres ejerskab i virksomheden.

Salg af virksomhed, opkøb & fusioner

Få en gratis vurderingsberetning af din virksomhed.

FAQ om Aktieudbytte

Vi har samlet en række spørgsmål på siden her, så du kan få hurtigt svar. Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål, kan du kontakte os på tlf. eller E-mail.

Nej, enkeltmandsvirksomheder kan ikke udbetale aktieudbytte. Dette skyldes, at en enkeltmandsvirksomhed ikke er en selvstændig juridisk enhed adskilt fra ejeren. Dermed er virksomhedens og ejerens økonomi juridisk set det samme, og enhver indtægt genereret af virksomheden betragtes som ejerens personlige indtægt.

Ja, virksomheder kan udbetale aktieudbytte selv i perioder med finansielt underskud, forudsat de har en positiv egenkapital og et solidt kapitalgrundlag, der sikrer virksomhedens fortsatte drift.

Afkastet refererer til det samlede overskud, som en virksomhed genererer i et regnskabsår, inkluderende indtægter og gevinster fra operationelle aktiviteter og investeringer. Udbyttet derimod er den specifikke sum penge, en virksomhed udbetaler til sine aktionærer fra dette overskud. Mens afkastet viser den samlede økonomiske præstation, er udbyttet en direkte form for indtægt for investorerne baseret på ejerskab i virksomheden.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Del den her: