Kontakt os

+45 70 60 40 04

4.6/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Afstemning

Afstemning er en effektiv metode til at overvåge din bogføringspraksis, hvor du bekræfter at alle nødvendige poster er inkluderet og korrekt bogført. Denne proces sikrer nøjagtighed og fuldstændighed i din bogføring.

Vi har hjulpet over 1200+ danske virksomheder

Hvad indebærer en afstemning?

Afstemning er en teknik til at overvåge og validere din bogføring, hvor du kontrollerer, at alle nødvendige transaktioner er medtaget og præcist registreret. Denne proces involverer ofte en sammenligning af dine kontoudtog med de indtægter og udgifter, der er bogført i regnskabet.

Der eksisterer adskillige varianter af afstemninger, men et fælles mål for dem alle er at opdage og rette potentielle fejl og udeladelser i bogføringen. Regelmæssig afstemning anbefales for at sikre, at dit regnskab er præcist og pålideligt.

Hvordan foretager man en afstemning?

Processen med at afstemme et regnskab indebærer en detaljeret gennemgang af indtægter og udgifter, som de fremgår af dit kontoudtog, og sammenholdes derefter med regnskabsdataene. Dette trin tillader dig at bekræfte, at de bogførte beløb matcher de faktiske indtægter og udgifter. Det kræver nøje kontrol af om beløbene er korrekt bogført, om datoerne er rigtige, og om transaktionerne faktisk er registreret i regnskabet.

Denne metode kan også anvendes på andre typer af konti og afstemninger, som for eksempel momsafstemning. Ved momsafstemning gennemgås og sammenlignes den registrerede indgående og udgående moms i bogholderiet med den moms, der er rapporteret til SKAT. Hvis der er forskelle mellem bogholderiets tal og de indberettede beløb, indikerer det en fejl i momsregnskabet. En korrekt gennemført momsafstemning sikrer, at dit momsregnskab er nøjagtigt og fejlfrit.

Eksempel på afstemning

Når du ønsker at afstemme din personlige bankkonto, er det vigtigt at gemme alle dine kvitteringer. Dette tillader dig, måned for måned, at sammenligne disse kvitteringer med de transaktioner, der er registreret på din konto.

Med dit bankudtog tilgængeligt på skærmen eller i fysisk form, gennemgår du omhyggeligt hver kvittering. Hvis du støder på transaktioner uden tilhørende kvittering, er det tid til at undersøge årsagen. Er der en kvittering, du mangler, eller er der foretaget uautoriserede hævninger fra din konto?

Denne enkle metode til at afstemme en privat bankkonto kan også anvendes i en virksomhedskontekst, hvilket hjælper med at sikre nøjagtighed og gennemsigtighed i finanserne.

Har du nogle spørgsmål eller bare brug for hjælp?

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Hvordan kan man gøre afstemning lettere?

Ved brug af et regnskabsprogram bliver afstemningsprocessen betydeligt lettere, da alle relevante data hurtigt er tilgængelige på ét sted. Dette forenkler søgningen efter nødvendige oplysninger, idet hele dit regnskab er centraliseret. Mange regnskabsprogrammer tilbyder desuden automatisk bankafstemning, hvilket sikrer overensstemmelse mellem bogføringer i programmet og transaktionerne på din bankkonto.

For dem, der foretrækker manuel afstemning, kan det være en hjælp at udskrive kontoudtoget. Dette tillader dig at markere posteringer, mens du parallelt afstemmer mod regnskabet på din computer. Alternativt kan du åbne to faner på computeren – én med dit kontoudtog og en anden med dit regnskab – for at lette sammenligningen under afstemningsprocessen.

Ydermere er det en mulighed at involvere en revisor eller bogholder, hvis du har brug for professionel assistance til afstemning.

Hvilke forskellige afstemnings typer eksisterer?

Der er adskillige typer af afstemninger, og de mest centrale inkluderer:

  • Bankafstemning: Her sammenligner du de bogførte indtægter og udgifter i regnskabet med virksomhedens kontoudtog. Dette kan effektiviseres med automatiseret bankafstemning i regnskabsprogrammer som f.eks. Billy.
  • Momsafstemning: Denne type afstemning indebærer en sammenligning af bogført moms med den indberettede moms for at sikre korrekt betaling af SKAT.
  • Kreditorafstemning: I denne proces gennemgår du kreditorerne for at sikre, at alle skyldige beløb er overblikket og korrekt bogført.
  • Debitorafstemning: Det modsatte af kreditorafstemning, hvor du gennemgår de beløb, der skyldes af debitorer.
  • Kontoafstemning: Denne type sikrer, at posteringer er bogført på de rette konti og i korrekt antal.

Regelmæssige afstemninger af dit regnskab sikrer, at alle indtægter og udgifter er nøjagtigt registreret, hvilket holder dine konti korrekte. Ved at udføre afstemninger løbende reduceres mængden af arbejde, der er nødvendigt ved årsafslutningen.

Er du klar til professionel hjælp?

Kontakt os for skræddersyet professionel hjælp.

Hvorfor er afstemning essentiel?

Afstemning tjener til at validere nøjagtigheden af din bogføring og dermed hele dit regnskab. Det er et kritisk værktøj til at garantere, at dit regnskab afspejler en sand og retfærdig repræsentation af virksomhedens finansielle tilstand.

Konsekvenser af fejl i afstemningen

Ved at foretage afstemning kan du opdage eventuelle fejl og uoverensstemmelser i dit regnskab. Disse fejl kan inkludere forkerte datoer eller beløb, der ikke matcher med kontoudtoget. Sådanne fejl, som typisk er relateret til bogføring, skal korrigeres for at sikre et præcist og pålideligt regnskab.

Fejl i momsafstemningen er særligt kritiske at rette, da de kan resultere i fejlagtige momsafregninger, hvilket fører til ukorrekte betalinger til SKAT. Sådanne fejl kan dog korrigeres gennem en efterangivelse hos SKAT for at undgå misvisende regnskabsoptegnelser.

Salg af virksomhed, opkøb & fusioner

Få en gratis vurderingsberetning af din virksomhed.

FAQ om Afstemning

Vi har samlet en række spørgsmål på siden her, så du kan få hurtigt svar. Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål, kan du kontakte os på tlf. eller E-mail.

Afstemning er en proces, hvor man tjekker og bekræfter, at alle transaktioner er korrekt inkluderet og bogført i regnskabet. Denne metode sikrer, at bogføringen er nøjagtig og fuldstændig.

Afstemning sikrer nøjagtighed i bogføring ved at overvåge og validere, at alle nødvendige transaktioner er medtaget og korrekt registreret i regnskabet. Denne proces indebærer typisk at sammenligne kontoudtog med bogførte indtægter og udgifter for at identificere og rette eventuelle fejl eller udeladelser. Regelmæssig afstemning er afgørende for at opretholde et præcist og pålideligt regnskab.

For at foretage en korrekt afstemning i regnskabet, gennemgår du indtægter og udgifter som angivet i dit kontoudtog og sammenligner dem med regnskabsdata. Dette bekræfter, at de bogførte beløb stemmer overens med de faktiske indtægter og udgifter. Processen indebærer en nøje kontrol af beløb, datoer og korrektheden af de registrerede transaktioner. Denne metode kan også anvendes til andre afstemning typer, som f.eks. momsafstemning, for at sikre nøjagtighed og fejlfrihed i regnskabet.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Del den her: