Kontakt os

+45 70 60 40 04

4.6/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Afspadsering

Afspadsering tilbyder en metode til at tage fri uden at miste løn. I stedet for at modtage betaling for udført arbejde, giver det dig muligheden for at tage en fridag på tidspunkter, hvor du normalt ville være på arbejde. Der findes dog specifikke regelsæt vedrørende afspadsering, som du bør sætte dig ind i.

Vi har hjulpet over 1200+ danske virksomheder

Hvad indebærer afspadsering?

Afspadsering giver dig muligheden for at tage fri på de dage, du ellers ville være på arbejde. Det refererer til en pause eller fritid, der tages i løbet af den sædvanlige arbejdstid. Afspadsering ses som en erstatning for monetær betaling eller ekstra betaling til en medarbejder, der har ydet ekstra timer. Det betragtes således som en belønning for overarbejde, men i form af fritid.

Hvornår bør du afspadsere dit ekstraarbejde?

Aftalerne kan variere baseret på det, der er aftalt mellem dig og din chef, samt indholdet af din arbejdskontrakt og eventuelle kollektive aftaler. Uanset om man er dækket af en overenskomst eller ej, kan der være rettigheder til afspadsering for det ekstra arbejde man har udført.

Der kan ofte være sat en deadline for, hvornår afspadseringen af overarbejdet skal finde sted. Hvis denne deadline overskrides uden at afspadseringen er blevet taget, kan det i nogle situationer betyde, at værdien af afspadseringen vil blive tilføjet til den næste løn. Men dette er betinget af det, der står i din kontrakt eller den gældende overenskomst.

Er der intet nævnt om afspadsering for overarbejde i din kontrakt eller i den relevante overenskomst, så er du ikke berettiget til at afspadsere for de ekstra timer arbejdet.

Er det muligt at modtage løn fremfor afspadsering?

I visse situationer kan du vælge at få løn for de ekstra arbejdstimer i stedet for at afspadsere dem.

Mange kollektive aftaler tilbyder et tillæg for overarbejde. Det kan typisk være 50 procent for de første tre overarbejdstimer og 100 procent for de timer, der går ud over disse første tre.

Det er dog essentielt, at du dykker ned i din arbejdskontrakt og eventuelt den tilhørende overenskomst for at forstå de specifikke vilkår, der gælder for din situation.

Har du nogle spørgsmål eller bare brug for hjælp?

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Hvad er reglerne vedrørende...

  • Når du modtager dagpenge:

Generelt set kan du modtage løn for overarbejde op til den dag, du stopper på dit arbejde, uden at det påvirker størrelsen af de dagpenge, du får under ledighed.

Men i visse situationer kan overarbejde have indflydelse på mængden af dagpenge, du er berettiget til. Dette kan være tilfældet, hvis du forlader dit job midt i en måned med overarbejde. De ekstra arbejdstimer vil blive modregnet i dine dagpenge for den pågældende periode. Er du usikker på reglerne i din situation, bør du konsultere din A-kasse for vejledning.

  • Under fleksjob:

Er du ansat i et fleksjob, har du typisk først ret til afspadsering, når du har arbejdet mere end 37 timer på en uge. Der findes dog situationer, hvor en arbejdsgiver tillader afspadsering på trods af dette.

  • Under fridage og helligdage:

Generelt set er det ikke muligt at afspadsere på dage, hvor du allerede har en planlagt fridag. Ligeledes er det ikke muligt at afspadsere på en helligdag, inklusive de helligdage der falder på hverdage, som vi kender som søgnehelligdage. Dette skyldes, at afspadsering skal betragtes som en ekstra dag fri i bytte for udført overarbejde.

  • Ved arbejde i weekenden:

Når du arbejder i weekenden, kan dette ofte kompenseres enten med et løntillæg eller ved afspadsering. Men det specifikke setup afhænger af aftalerne på din arbejdsplads.

  • Om varsling og påbudt afspadsering:

Der kan opstå tilfælde, hvor din arbejdsgiver ønsker, at du afholder din afspadsering. De nøjagtige regler for varsling vil variere baseret på dine arbejdsvilkår. I nogle situationer skal der gives mindst 80 timers varsel, inden afspadseringen træder i kraft, uanset om det er arbejdsgiveren eller dig, der ønsker ændringer. Hvis en anden aftale er indgået med din chef, er det den aftale, der gælder. Det er altid en god idé at have sådanne aftaler dokumenteret skriftligt.

  • Når sygdom opstår:

Skulle du blive syg før en planlagt afspadsering, behøver du som regel ikke at starte den. Du har derimod ret til at flytte den. Men hvis du bliver syg under selve afspadseringsperioden, har du i de fleste tilfælde ikke ret til at ændre på dine afspadseringstidspunkter. Men igen, dette vil afhænge af din kontrakt og eventuelle overenskomst.

  • Ved opsigelse eller fritstilling:

I forbindelse med opsigelse kan din arbejdsgiver i nogle situationer forlange, at du afholder alle dine akkumulerede afspadseringstimer i en fritstillingsperiode. Som altid er det din kontrakt og den gældende overenskomst, der bestemmer reglerne herfor.

Er du klar til professionel hjælp?

Kontakt os for skræddersyet professionel hjælp.

Sygdom før eller i løbet af din ferieperiode:

Skulle du som ansat blive ramt af sygdom inden en allerede planlagt ferie, er du typisk ikke bundet til at påbegynde denne ferie. I stedet har du mulighed for at få den ombooket.

Bliver du derimod syg under selve ferien eller på en planlagt fridag, har du som udgangspunkt ikke mulighed for at ændre på dine fridagstidspunkter. Dette vil dog afhænge af vilkårene i din ansættelseskontrakt og eventuelle supplerende aftaler.

Salg af virksomhed, opkøb & fusioner

Få en gratis vurderingsberetning af din virksomhed.

FAQ om Afspadsering

Vi har samlet en række spørgsmål på siden her, så du kan få hurtigt svar. Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål, kan du kontakte os på tlf. eller E-mail.

Afspadsering giver dig mulighed for at tage fri i de timer eller på de dage, hvor du normalt skulle have været på arbejde. Det ses derfor som en kompensation for det ekstra arbejde, du har udført.

Generelt set modtager du ikke løn under afspadsering, da selve afspadseringen tjener som kompensation for de ekstra timer, du har arbejdet.

Ja, din arbejdsgiver har ret til at instruere dig til at afspadsere akkumuleret overarbejde, medmindre der er specificeret noget andet i din overenskomst eller ansættelseskontrakt.

Som regel har du mulighed for enten at afspadsere eller få udbetalt dit overarbejde i løn. Hvis den optjente afspadsering ikke bliver taget indenfor den fastsatte periode, kan arbejdsgiveren ofte beslutte at udbetale værdien af overarbejdet til medarbejderen.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Del den her: