Kontakt os

+45 70 60 40 04

4.6/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Afkastningsgrad

Afkastningsgraden er et centralt nøgletal, der kan give værdifulde indikationer for virksomheders sundhed og præstation. Det angiver virksomhedens evne til at generere overskud baseret på den kapital, der er blevet investeret i den. En højere afkastningsgrad indikerer et stærkt finansielt fundament og kan signalere en virksomheds robusthed i dens marked.

Vi har hjulpet over 1200+ danske virksomheder

Hvad er afkastningsgrad?

Afkastningsgraden er et centralt nøgletal, der kan give værdifulde indikationer for virksomheders sundhed og præstation. Det angiver virksomhedens evne til at generere overskud baseret på den kapital, der er blevet investeret i den. En højere afkastningsgrad indikerer et stærkt finansielt fundament og kan signalere en virksomheds robusthed i dens marked.

Forståelse af centrale begreber: Overskud og indskudt kapital

For at forstå afkastningsgrad fuldt ud, er det afgørende at være fortrolig med begreberne overskud og indskudt kapital:

  • Overskud: Dette repræsenterer det beløb, en virksomhed beholder efter at have trukket driftsudgifter, renter og skat fra sin indtjening. Det er, i sin enkelhed, virksomhedens nettofortjeneste. Denne fortjeneste kan anvendes af ejeren eller geninvesteres i virksomhedens vækst.
  • Indskudt kapital: Dette refererer til de midler, der er investeret i virksomhedens aktiver, herunder ejendom, udstyr, lagre og andre nødvendige ressourcer, som er afgørende for daglig drift.

Beregning af afkastningsgrad

Afkastningsgraden kan beregnes ved hjælp af en specifik formel, hvor man inddrager visse værdier fra virksomhedens regnskab:

  • Afkastningsgrad = (Resultat før renter og skat / Gennemsnitlige aktiver) × 100

Resultat før renter og skat (EBIT): Dette refererer til den indkomst, som er opnået fra virksomhedens primære driftsaktiviteter. Det beregnes ved at trække de driftsrelaterede omkostninger (eksklusive renter og skat) fra den samlede omsætning.

Gennemsnitlige aktiver: Dette angiver en gennemsnitlig værdi af virksomhedens aktiver over en bestemt periode, ofte et år. Det beregnes ved at tage et gennemsnit af værdien af aktiverne ved årets start og slut.

Lad os illustrere med et nyt eksempel:

Karls virksomhed har en omsætning på 6.000.000 kr. og driftsudgifter på 5.400.000 kr. Dette giver et resultat før renter og skat på 600.000 kr. Virksomheden har gennemsnitlige aktiver på 2.000.000 kr. i løbet af året. Ved at bruge formlen får vi:

  • Afkastningsgrad = (600.000 / 2.000.000) × 100 = 30 %

Med en afkastningsgrad på 30% indikerer det, at Karls virksomhed har opnået et afkast på 30 kr. for hver 100 kr. investeret i aktiver.

Har du nogle spørgsmål eller bare brug for hjælp?

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Anvendelse af afkastningsgraden i erhvervslivet

Afkastningsgraden er et essentielt redskab i erhvervslivet, som giver indblik i, hvor effektivt en virksomhed omsætter sin investerede kapital til overskud. Denne nøgleindikator er central for at vurdere virksomhedens evne til at generere profit baseret på dens investeringer. En høj afkastningsgrad tyder på, at virksomheden formår at udnytte sine ressourcer effektivt og derved skabe værdi.

Lad os betragte det tidligere nævnte eksempel, hvor en virksomheds afkastningsgrad blev beregnet til 30%. Dette tyder på, at for hver 100 kr. der er blevet investeret i virksomheden, har den opnået en profit på 30 kr. Sagt på en anden måde, for hver investering på 100 kr., realiseres en total tilbagevenden på 130 kr.

Afkastningsgrad vs. Markedsrente

Det er en gængs praksis at sammenligne en virksomheds afkastningsgrad med den aktuelle markedsrente. Hvis en virksomheds afkastningsgrad overgår markedsrenten, er det en indikator for, at virksomheden potentielt er en bedre investering end markedet generelt. Hvis markedsrenten dog er højere end virksomhedens afkastningsgrad, kan det være mere lukrativt at investere i markedet end i virksomheden.

Sammenligning af afkastningsgraden

For at skabe et helhedsbillede af en virksomheds finansielle position kan man bruge afkastningsgraden til at sammenligne med konkurrenter i branchen. Dette giver en ide om, hvor din virksomhed står i forhold til konkurrenterne. Desuden kan du sammenligne den nuværende afkastningsgrad med tidligere perioder for at vurdere din virksomheds udvikling over tid.

Er du klar til professionel hjælp?

Kontakt os for skræddersyet professionel hjælp.

Afkastningsgrad og overskudsgrad

Det er vigtigt at skelne mellem afkastningsgrad og overskudsgrad. Mens afkastningsgraden fokuserer på overskud i forhold til de investerede aktiver, dykker overskudsgraden ned i, hvilken procentdel af en virksomheds samlede omsætning, der ender som overskud. Formlen for at beregne overskudsgraden er:

  • Overskudsgrad = (Resultat før renter og skat / Nettoomsætning) × 100

Ved at kende både din afkastningsgrad og din overskudsgrad, kan du få et dybdegående indblik i virksomhedens økonomiske sundhed og dens præstationsniveau.

Forståelse af afkastningsgradens værdi

For at kunne bestemme, hvad der udgør en god afkastningsgrad, er det nødvendigt først at forstå, hvordan dette nøgletal fungerer i en virksomhedskontekst. Afkastningsgraden reflekterer virksomhedens evne til at generere overskud i forhold til den investerede kapital.

Sammenligning med markedsrenten

Markedsrenten spiller en central rolle i vurderingen af afkastningsgraden. Denne rente afspejler det niveau af afkast, investorer kan forvente fra mere risikofrie investeringer på markedet. Som en generel tommelfingerregel bør virksomhedens afkastningsgrad overgå markedsrenten for at betragtes som positiv.

Markedsrenten er bestemt af udbud og efterspørgsel på kreditmarkedet. Når efterspørgslen på kredit er høj, vil markedsrenten typisk stige. Omvendt, hvis efterspørgslen er lav, kan man forvente, at markedsrenten falder.

Hvordan afgør man en tilfredsstillende afkastningsgrad?

Når afkastningsgraden overgår markedsrenten, indikerer det, at virksomheden skaber værdi og dens indtægter vokser hurtigere end den generelle markedsrente. I sådanne situationer kan man konkludere, at virksomheden har en stærk og sund økonomisk præstation.

Hvis afkastningsgraden derimod ligger under markedsrenten, kan dette ses som en indikation af, at virksomheden ikke præsterer optimalt, og at investeringen i virksomheden muligvis ikke giver det ønskede afkast.

 At vurdere en virksomheds afkastningsgrad kræver en dybdegående forståelse af, hvordan nøgletallet interagerer med markedsdynamikkerne. Ved at sammenligne afkastningsgraden med markedsrenten kan man få et klart billede af, hvorvidt en virksomhed virkelig leverer en solid finansiel performance.

Salg af virksomhed, opkøb & fusioner

Få en gratis vurderingsberetning af din virksomhed.

FAQ om afkastningsgrad

Vi har samlet en række spørgsmål på siden her, så du kan få hurtigt svar. Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål, kan du kontakte os på tlf. eller E-mail.

Afkastningsgraden er et nøgletal, der anvendes i virksomhedsregnskaber. Den reflekterer virksomhedens evne til at generere overskud i forhold til den investerede kapital. Det er et mål for virksomhedens effektivitet og dens evne til at skabe værdi fra sine investerede aktiver.

Afkastningsgraden beregnes ved hjælp af følgende formel: Resultat før renter og skat (EBIT) x 100 / gennemsnitlige aktiver. Resultatet giver en procentværdi, der viser, hvor meget virksomheden tjener i forhold til dens investerede kapital.

Hvis en virksomheds afkastningsgrad overgår markedsrenten, indikerer det, at virksomheden skaber værdi, og dens indtægter vokser hurtigere end den generelle markedsrente. I denne kontekst betragtes en høj afkastningsgrad som en indikation af en stærk og sund økonomisk præstation.

Mens afkastningsgraden viser virksomhedens evne til at generere overskud baseret på dens investerede aktiver, angiver overskudsgraden den procentdel af virksomhedens omsætning, der resulterer i overskud. Begge disse nøgletal giver værdifulde indsigter i virksomhedens indtjeningsevne og kan bruges til at vurdere dens økonomiske sundhed.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Del den her: