Kontakt os

+45 70 60 40 04

4.6/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Aconto

At foretage en aconto betaling refererer til en forudbetaling. Når man betaler aconto, betyder det, at man betaler et forudbestemt beløb i forskud, som senere bliver trukket fra den samlede sum, der skal betales for det pågældende år. Ved årets afslutning, når det endelige regnskab er opgjort, kan du enten være berettiget til en refusion, eller du kan blive nødt til at dække en yderligere omkostning, afhængigt af de faktiske omkostninger.

Vi har hjulpet over 1200+ danske virksomheder

Hvad betyder aconto?

Aconto er et begreb, som ofte benyttes i finansielle sammenhænge. Man kan støde på termer som acontobeløb, acontoudbetaling, acontobidrag eller blot det enkle aconto.

Når noget gives eller modtages aconto, betyder det, at det gives eller modtages midlertidigt, enten som et delvist beløb eller i forskud. Dette er en betaling, der fungerer som en “i mellemtiden” transaktion, som vil blive inkluderet i den endelige opgørelse eller afregning senere.

Hvad står aconto for?

Aconto er et udtryk, der, ligesom mange finansielle og banktermer, har rødder i det italienske sprog og endnu tidligere i latin. “A conto” på italiensk oversættes direkte til “til konto”. Ordets oprindelse, “contare”, betyder at beregne, og stammer fra det latinske “computare”, hvilket henviser til at summerer op.

Aconto repræsenterer en eller flere betalinger, der ofte foretages regelmæssigt og med fastlagte intervaller, indtil den endelige afregning finder sted. Resultatet kan være, at betaleren enten har underbetalt eller overbetalt, og derfor enten skylder mere eller skal have penge tilbage.

Dette koncept er noget, du sandsynligvis er bekendt med fra din varmeregning. Her foretager du månedlige betalinger, og når det årlige regnskab for varmeudgifter er udarbejdet, bliver den samlede sum gjort op. Dine aconto betalinger har fungeret som midlertidige, delvise betalinger.

Når det kommer til beskatning, fungerer aconto på samme måde. A-skat, som din arbejdsgiver tilbageholder fra din løn hver måned, er en aconto betaling på vegne af dig. Når du senere modtager din årsopgørelse fra SKAT, vil det samlede beløb betalt som aconto blive sammenlignet med det beløb, du faktisk skylder i skat. Enhver forskel vil blive afbalanceret – enten gennem en yderligere betaling eller en refusion.

Princippet om aconto gælder også i relation til B-skat.

For øvrigt, det er korrekt at skrive både “aconto” og “a conto”, og det kan forkortes til “a.c.”

Har du nogle spørgsmål eller bare brug for hjælp?

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Hvordan fungerer aconto i forbindelse med løn?

Aconto har også en relevant rolle, når det kommer til udbetaling af lønninger. Det kan ske, at en arbejdsgiver udbetaler en løn aconto til en ansat.

Dette kan forekomme i situationer, hvor en arbejdsgiver, for eksempel, ikke har modtaget en medarbejders skattekort i tide og derfor ikke kan fastslå den nøjagtige mængde, der skal udbetales.

Fejl i lønudbetalinger kan også føre til aconto udbetalinger. Hvis en medarbejder opdager, at de er blevet underbetalt, og denne fejl opdages tæt på slutningen af måneden, hvilket kan medføre økonomiske udfordringer for den pågældende medarbejder, kan en arbejdsgiver vælge at udbetale en løn aconto.

Desuden kan der være tilfælde, hvor en medarbejder simpelthen anmoder om en forskudsbetaling af løn. Hvis arbejdsgiveren accepterer dette, vil medarbejderen modtage en løn aconto.

For arbejdsgivere er det vigtigt at bemærke, at man ikke kan fortsætte med at udbetale løn aconto over flere perioder uden at tilbageholde relevant A-skat og AM-bidrag.

Aconto i forbindelse med bonusser

Aconto-princippet kan også anvendes, når der tales om bonusser til medarbejdere. Hvis en arbejdsgiver ønsker hurtigt at belønne en medarbejder for deres præstation, kan en del af bonussen blive udbetalt på forhånd som aconto.

For eksempel kan arbejdsgiveren beslutte at udbetale halvdelen af den samlede bonus som en aconto betaling til medarbejderen. Ved den efterfølgende lønperiode vil den fulde bonus blive angivet på lønsedlen med den korrekte skatteberegning, hvor aconto-betalingen trækkes fra for at sikre, at alt balancerer korrekt.

Hvad er formålet med acontobetalinger?

Acontobetalinger findes i mange forskellige sammenhænge, fra erhvervslivet til offentlige ydelser og forbrugertransaktioner. De er centrale af flere grunde:

  • Cash Flow Styring: For mange virksomheder fungerer acontobetalinger som en metode til at opretholde en konstant likviditet, også kendt som cash flow. Ved at få kunder til at betale på forhånd kan en virksomhed nemmere organisere deres finansielle aktiviteter og dække de nødvendige omkostninger ved at levere produkter eller ydelser.
  • Risk Management: Acontobetalinger fungerer også som et skjold mod potentiel risiko. Når en forudbetaling er sikret, mindskes risikoen for, at en kunde ikke opfylder sin betalingsforpligtelse. På denne måde kan virksomheder sikre sig mod udeblevne betalinger.
  • Budgetstyring: På forbrugersiden kan acontobetalinger hjælpe med at fordele omkostningerne over længere tid, hvilket gør det nemmere at styre personlige budgetter. Dette er især gældende for regelmæssige ydelser som el, varme og vand, hvor forbrugere betaler et fast beløb hver måned baseret på et skøn over deres forbrug.

I sidste ende giver aconto en solid finansiel struktur, som kan være til gavn for både virksomheder og individuelle forbrugere.

Er du klar til professionel hjælp?

Kontakt os for skræddersyet professionel hjælp.

Hvornår støder man typisk på aconto?

Hvis du er lejer, er chancen stor for, at du allerede er bekendt med aconto-begrebet. Det ses ofte på fakturaer relateret til din leje og forbrugsomkostninger, hvor det kan være forkortet som a.c. Typisk vil udgifter som vand og el blive faktureret aconto.

Er der alternative navne?

Ordsproget “Kært barn har mange navne” gælder også for aconto. Det kan også omtales som “løbende regning”, “forskud” eller “afdragsbetaling”. Uanset benævnelsen refererer de alle til den samme form for afregning.

Salg af virksomhed, opkøb & fusioner

Få en gratis vurderingsberetning af din virksomhed.

FAQ om Aconto

Vi har samlet en række spørgsmål på siden her, så du kan få hurtigt svar. Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål, kan du kontakte os på tlf. eller E-mail.

Månedlig aconto refererer til en forudbetaling for en given måned. Dette beløb fastsættes typisk baseret på dit forbrug fra foregående måneder.

Aconto kan referere til mange forskellige udgifter, men den er oftest associeret med faste omkostninger som el, vand og varme.

Formålet med en regnskabsanalyse er at skaffe en dybdegående forståelse af virksomhedens økonomiske helbred baseret på centrale nøgletal. Internt kan den hjælpe med at spotte områder, der trænger til forbedring, mens den eksternt kan være nyttig for potentielle investorer eller købere. Med en sådan analyse kan man afdække, hvad der driver virksomhedens fortjeneste og cashflow – eller finde ud af, hvor disse drivere potentielt kunne komme fra.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Del den her: