Kontakt os

+45 70 60 40 04

Har du brug for hjælp til regnskab?

4.8/5 af 115+

opstilling af årsregnskab

Opstilling af Årsregnskab

Årsregnskab er en central del af enhver virksomheds økonomiske rapportering. Det giver virksomhedens ejere, investorer, og andre interessenter et detaljeret billede af virksomhedens finansielle sundhed og præstation gennem året. Men hvordan opstiller man et årsregnskab korrekt? Her gennemgår vi de vigtigste elementer og principper.

De Grundlæggende Elementer

Et årsregnskab består typisk af følgende komponenter:

 • Resultatopgørelse: Viser virksomhedens indtægter og omkostninger, herunder nettoresultatet for regnskabsåret.
 • Balance: Visning af virksomhedens aktiver, passiver og egenkapital på bestemte tidspunkter.
 • Pengestrømsopgørelse: Viser pengestrømme fra drifts-, investerings- og finansieringsaktiviteter.
 • Noter: Uddybende forklaringer og detaljer, der øger forståelsen af resultatopgørelsen og balancen.

Regnskabsprincipper

Ved opstilling af et årsregnskab er det vigtigt at følge visse principper for at sikre konsistens, gennemsigtighed og pålidelighed:

 • Overensstemmelse: Regnskabet skal følge gældende lovgivning og regnskabsstandarder som eksempelvis IFRS eller lokal GAAP.
 • Klarhed: Oplysningerne skal være præsenteret klart og forståeligt.
 • Periodisering: Indtægter og omkostninger skal henføres til de perioder, de vedrører.
 • Forsigtighed: Aktiver og indtægter må ikke overvurderes, mens passiver og omkostninger ikke må undervurderes.

Skridt-for-Skridt Guide

For at sikre en korrekt opstilling af årsregnskabet kan følgende skridt følges:

 1. Saml alle nødvendige finansielle oplysninger og transaktionsdata for regnskabsåret.
 2. Udfør en prøvebalance for at sikre, at debet og kredit er i balance.
 3. Udarbejd resultatopgørelsen for at fastslå virksomhedens nettoresultat.
 4. Udarbejd balancen for at vise virksomhedens finansielle stilling på regnskabsårets afslutningsdato.
 5. Udarbejd pengestrømsopgørelsen for at vise pengestrømme ind og ud af virksomheden.
 6. Tilføj relevante noter, der forklarer og uddybende beskriver de finansielle tal.

Stadsrevisionen – Din Partner i Årsregnskab

Hos Stadsrevisionen har vi mere end 8 års erfaring med at bistå virksomheder i opstilling af årsregnskaber. Som en af Danmarks bedst bedømte revisionsfirmaer tilbyder vi dig:

 • Altid tilfredsgaranti.
 • En fast, personlig rådgiver med branchebestemt ekspertise.
 • Kontakt mellem 8-21 alle ugens dage, også i weekenderne.
 • Landsdækkende og lokale services.

Kontakt os i dag for en uforpligtende samtale og lad os hjælpe dig med at sikre en korrekt og gennemskuelig opstilling af dit årsregnskab.

Ofte Stillede Spørgsmål (FAQ)

Hvad er formålet med et årsregnskab?

Formålet med et årsregnskab er at give et pålideligt og retvisende billede af virksomhedens økonomiske situation og resultater for de interesserede parter som ejere, investorer, kreditorer og offentlige myndigheder.

Hvad er forskellen på en resultatopgørelse og en balance?

Resultatopgørelsen viser virksomhedens indtægter og omkostninger for en given periode og fremhæver nettoresultatet, mens balancen giver et øjebliksbillede af virksomhedens aktiver, passiver og egenkapital på en bestemt dato.

Hvorfor er noter vigtige i årsregnskabet?

Noter er vigtige, fordi de giver uddybende forklaringer og yderligere information, som hjælper læserne med at forstå de finansielle data præsenteret i resultatopgørelsen og balancen.

Indholdsfortegnelse

Skal du bruge hjælp til bogføring?

Bogføring er vitalt for enhver virksomhed, men det behøver ikke at være dyrt. Med moderne digitale løsninger sparer du både tid og penge, mens du opnår præcise finansielle rapporter. Hos Stadsrevisionen er vi eksperter i digital bogføring og skræddersyr løsninger til dine behov. Kontakt os og oplev, hvordan vi kan gøre bogføring nem, effektiv og omkostningsbesparende for din virksomhed.

Del den her:

Relateret artikler