Kontakt os

+45 70 60 40 04

Har du brug for hjælp til regnskab?

4.8/5 af 115+

indberetning af årsregnskab enkeltmandsvirksomhed

### Indberetning af Årsregnskab for Enkeltmandsvirksomhed

Enkeltmandsvirksomheder har forskellige krav og processer, når det kommer til at udarbejde og indberette deres årsregnskab. Årsregnskabet er et vigtigt dokument, der præsenterer virksomhedens økonomiske situation og performance over det forgangne år.

#### Hvad er et årsregnskab?

Et årsregnskab er en sammenfatning af virksomhedens økonomiske aktiviteter i løbet af et år. Det indeholder normalt en resultatopgørelse, en balance og ofte også noter, der giver yderligere information og forklaringer på de anvendte regnskabsprincipper og vigtige poster.

#### Hvem skal indberette?

Som ejer af en enkeltmandsvirksomhed er du selv ansvarlig for at udarbejde og indberette årsregnskabet. I modsætning til selskaber (f.eks. ApS og A/S) er enkeltmandsvirksomheder typisk ikke underlagt samme strenge regnskabskrav, men det er stadig essentielt at overholde de lovgivne deadlines og regler.

#### Vigtige datoer

For enkeltmandsvirksomheder skal årsregnskabet normalt indberettes til SKAT senest den 1. juli året efter regnskabsårets afslutning. Det er vigtigt at overholde denne deadline for at undgå eventuelle bøder eller andre sanktioner.

#### Hvad skal med i årsregnskabet?

1. **Resultatopgørelse:** Viser indtægter og udgifter og dermed virksomhedens overskud eller underskud i løbet af regnskabsåret.
2. **Balance:** Viser virksomhedens aktiver, passiver og egenkapital på den sidste dag i regnskabsåret.
3. **Noter:** Ekstra forklaringer og detaljer omkring regnskabsposterne.

#### Brug af revisor

Selvom mange enkeltmandsvirksomheder vælger selv at indberette deres årsregnskab, kan brugen af en revisor være en stor hjælp. Hos Stadsrevisionen har vi:

– Altid tilfredsgaranti
– +8 års erfaring hos alle vores revisorer
– Flere end 23 revisorer, bogholdere og rådgivere med branchespecialisering
– Kontaktmulighed mellem 8-21 alle ugens dage, inklusive weekend

Vores eksperter kan sikre, at dit årsregnskab overholder alle gældende regler og bliver indsendt korrekt og rettidigt.

#### Konsekvenser af fejl og forsinket indberetning

Fejl i årsregnskabet eller forsinket indberetning kan medføre:

– Bøder
– Skattesmæk
– Adminstrative byrder, som kunne have været undgået

Hos Stadsrevisionen står vi klar til at hjælpe dig, så du kan undgå disse problemer.

### FAQ

#### Hvornår skal årsregnskabet indberettes for en enkeltmandsvirksomhed?

Årsregnskabet for enkeltmandsvirksomheder skal indberettes til SKAT senest den 1. juli året efter regnskabsårets afslutning.

#### Hvad indeholder et årsregnskab for en enkeltmandsvirksomhed?

Et årsregnskab indeholder som minimum en resultatopgørelse og en balance, og ofte også noter og bilag, der giver yderligere information om de økonomiske forhold i virksomheden.

#### Kan jeg selv udarbejde og indberette mit årsregnskab?

Ja, som ejer af en enkeltmandsvirksomhed kan du selv udarbejde og indberette dit årsregnskab. Dog kan det være en god idé at få hjælp fra en revisor for at sikre korrekthed og overholdelse af alle gældende regler.

Indholdsfortegnelse

Skal du bruge hjælp til bogføring?

Bogføring er vitalt for enhver virksomhed, men det behøver ikke at være dyrt. Med moderne digitale løsninger sparer du både tid og penge, mens du opnår præcise finansielle rapporter. Hos Stadsrevisionen er vi eksperter i digital bogføring og skræddersyr løsninger til dine behov. Kontakt os og oplev, hvordan vi kan gøre bogføring nem, effektiv og omkostningsbesparende for din virksomhed.

Del den her:

Relateret artikler