Kontakt os

+45 70 60 40 04

Har du brug for hjælp til regnskab?

4.8/5 af 115+

hvem skal underskrive årsregnskab

Hvem Skal Underskrive Årsregnskab?

Årsregnskabet er en vigtig dokumentation for virksomheder i Danmark, og det er afgørende for tilliden til virksomhedens økonomiske sundhed. Men hvem har egentlig ansvar for at underskrive det? Dette spørgsmål er vigtigt for både virksomhedsejere og revisorer, da det kan have store konsekvenser, hvis det ikke håndteres korrekt.

Selskaber

For aktieselskaber (A/S) og anpartsselskaber (ApS) i Danmark er det bestyrelsen og direktionen, der er ansvarlige for at godkende og underskrive årsregnskabet. Det er et krav, at mindst en direktør og samtlige medlemmer af bestyrelsen underskriver regnskabet. Hvis virksomheden har en revisionspligt, skal revisor også underskrive regnskabet.

Personligt Ejede Virksomheder

For personligt ejede virksomheder, altså enkeltmandsvirksomheder, er det ejeren selv, der underskriver årsregnskabet. Her er der ikke krav om en ekstern revisor, medmindre virksomheden frivilligt vælger at lade sig revidere, hvilket kan være en fordel ved f.eks. bankforhandlinger eller investortiltrækning.

Partnerskaber og Interessentskaber (I/S)

For partnerskaber og interessentskaber gælder det, at alle interessenter eller partnere skal underskrive årsregnskabet. Er der flere end én partner, skal alle parternes underskrifter foreligge. Hvis der er intern uenighed, kan det føre til problemer med regnskabets godkendelse.

Underskriftens Betydning

At underskrive årsregnskabet er ikke blot en formalitet. Ved at underskrive erklærer de ansvarlige parter, at alle oplysninger i regnskabet er korrekte, og at det er udarbejdet i overensstemmelse med lovgivningen og de anvendte regnskabsprincipper. Fejl eller manglende overholdelse kan medføre erstatningsansvar og andre juridiske konsekvenser.

Hvordan Kan Stadsrevisionen Hjælpe?

Hos Stadsrevisionen er vi et af Danmarks mest betroede revisionsfirmaer med over 8 års erfaring og specialiseret faglighed. Vi sikrer, at dit årsregnskab bliver udarbejdet korrekt og til tiden, så du kan trygt koncentrere dig om din virksomheds drift. Vi tilbyder altid en fast rådgiver og branchebestemte revisorer, der matcher dine behov.

FAQ

Hvilke konsekvenser kan en fejl i årsregnskabet have?

Fejl i årsregnskabet kan føre til økonomiske sanktioner, erstatningskrav og skade på virksomhedens omdømme. I værste fald kan det føre til retssager og konkurs.

Hvem kan hjælpe mig med at udarbejde og underskrive årsregnskabet?

En revisor som Stadsrevisionen kan hjælpe med at sikre, at årsregnskabet opfylder alle krav og er korrekt udarbejdet. Vi tilbyder certificeret og specialiseret rådgivning, der matcher dit behov.

Er det muligt at få hjælp uden en revisionspligt?

Ja, det er muligt at få hjælp til dit årsregnskab, selvom din virksomhed ikke har revisionspligt. Det kan være en fordel at have en professionel instans som Stadsrevisionen til at sikre kvaliteten og troværdigheden af dit regnskab.

Indholdsfortegnelse

Skal du bruge hjælp til bogføring?

Bogføring er vitalt for enhver virksomhed, men det behøver ikke at være dyrt. Med moderne digitale løsninger sparer du både tid og penge, mens du opnår præcise finansielle rapporter. Hos Stadsrevisionen er vi eksperter i digital bogføring og skræddersyr løsninger til dine behov. Kontakt os og oplev, hvordan vi kan gøre bogføring nem, effektiv og omkostningsbesparende for din virksomhed.

Del den her:

Relateret artikler