Kontakt os

+45 70 60 40 04

Har du brug for hjælp til regnskab?

4.8/5 af 115+

er årsrapport og årsregnskab det samme

Er Årsrapport og Årsregnskab det Samme?

Når man taler om virksomhedernes økonomiske dokumentation, er to udtryk særligt fremtrædende: årsrapport og årsregnskab. På trods af nogle ligheder har disse to begreber forskellige formål og indhold. Dette indlæg vil udforske forskellene og lighederne mellem en årsrapport og et årsregnskab.

Hvad er en Årsrapport?

En årsrapport er en omfattende beretning om en virksomheds aktiviteter gennem det forgangne år. Den indeholder et årsregnskab, men fokuserer også på mange andre aspekter af virksomheden. En typisk årsrapport består af:

  • Ledelsesberetning: Beskrivelse af hvorledes året er gået, strategiske beslutninger, fremtidige udsigter og risikoledelse.
  • CSR-rapport: Information om virksomhedens samfundsansvar og miljøvenlige tiltag.
  • Årsregnskab: Finansiell rapport inklusive resultatopgørelse, balance og pengestrømsopgørelse.
  • Revisionsberetning: Udtalelse fra en revisor om hvorvidt regnskabet er retvisende.

Årsrapporten giver derfor et mere holistisk billede af virksomhedens tilstand og strategiske position.

Hvad er et Årsregnskab?

Årsregnskabet er en mere fokuseret dokumentation, der udelukkende omhandler virksomhedens finansielle præstation over året. Det indeholder tre hovedkomponenter:

  • Resultatopgørelse: Viser virksomhedens indtægter og udgifter, og dermed årets overskud eller underskud.
  • Balance: Opgørelse over aktiver, passiver og egenkapital.
  • Pengestrømsopgørelse: Oversigt over ind- og udbetalinger i løbet af året.

Formålet med årsregnskabet er at give en præcis og retvisende rapportering af den økonomiske situation.

Forskelle og Ligheder

Mens både årsrapporten og årsregnskabet har til formål at informere om virksomhedens økonomiske præstation, er årsrapporten mere omfattende og strategisk orienteret. Her er nogle nøgleforskelle:

  • Omfang: Årsrapporten inkluderer flere elementer udover det finansielle, såsom strategiske og operationelle oplysninger.
  • Modtagere: Årsrapporten henvender sig til en bredere målgruppe, herunder investorer, medarbejdere og samfundet generelt, mens årsregnskabet primært er rettet mod finansielle interessenter.
  • Tidsramme: Begge dokumenter udarbejdes årligt og ofte i en sammenhæng, men årsrapporten kan have en bredere tidsmæssig perspektivering.

Skal du Bruge Hjælp til Årsrapport eller Årsregnskab?

Hos Stadsrevisionen har vi mere end 8 års erfaring med at hjælpe virksomheder med både årsrapporter og årsregnskaber. Vores revisorer, for hvem du altid vil få tildelt en fast rådgiver, er specialiseret inden for forskellige brancher for at kunne tilbyde den bedste rådgivning. Vi har over 1200 tilfredse klienter og tilbyder en tilfredshedsgaranti, så du kan være sikker på, at din virksomheds dokumentation er i de bedste hænder.

Kontakt Stadsrevisionen mellem 8-21 alle ugens dage, også i weekenderne, for at høre hvordan vi kan hjælpe dig.

Ofte Stillede Spørgsmål

Er det lovpligtigt at lave både en årsrapport og et årsregnskab?

For visse virksomheder er det lovpligtigt at udarbejde begge dele, mens andre kun er forpligtede til at udarbejde et årsregnskab. Det afhænger af virksomhedens størrelse og type.

Kan Stadsrevisionen hjælpe med begge dokumenter?

Ja, Stadsrevisionen har en stor ekspertise indenfor både årsrapporter og årsregnskaber, og vi kan hjælpe med at sikre, at begge dokumenter lever op til de lovpligtige krav.

Hvornår skal en årsrapport og et årsregnskab indsendes?

Tidsfristerne kan variere, men typisk skal begge dokumenter indsendes til Erhvervsstyrelsen senest fem måneder efter regnskabsårets afslutning.

Indholdsfortegnelse

Skal du bruge hjælp til bogføring?

Bogføring er vitalt for enhver virksomhed, men det behøver ikke at være dyrt. Med moderne digitale løsninger sparer du både tid og penge, mens du opnår præcise finansielle rapporter. Hos Stadsrevisionen er vi eksperter i digital bogføring og skræddersyr løsninger til dine behov. Kontakt os og oplev, hvordan vi kan gøre bogføring nem, effektiv og omkostningsbesparende for din virksomhed.

Del den her:

Relateret artikler