Kontakt os

+45 70 60 40 04

Har du brug for hjælp til regnskab?

4.8/5 af 115+

årsregnskab

Hvad er et årsregnskab?

Et årsregnskab er en detaljeret oversigt over en virksomheds økonomiske aktivitet i løbet af et regnskabsår. Årsregnskabet består typisk af en resultatopgørelse, en balance, en pengestrømsopgørelse og noter, der giver yderligere forklaringer til de indberettede tal. Årsregnskabet giver virksomhedens ledelse, investorer, kreditorer og andre interessenter et klart billede af virksomhedens økonomiske sundhed.

Formålet med årsregnskab

Årsregnskabets hovedformål er at give et retvisende billede af virksomhedens økonomiske situation. Det hjælper ledelsen med at træffe velinformerede beslutninger og er samtidig et krav ifølge lovgivningen for de fleste selskaber. Desuden er et nøjagtigt årsregnskab vigtigt for at skabe og opretholde tillid blandt investorer og andre interessenter.

Lovgivning om årsregnskab i Danmark

I Danmark er det lovpligtigt for selskaber at udarbejde og indberette årsregnskaber. Regnskabsloven (Årsregnskabsloven) fastsætter kravene til, hvordan årsregnskabet skal udarbejdes og indberettes. Loven sikrer, at regnskaberne er ensartede og letforståelige. Undladelse af at indlevere et korrekt årsregnskab kan føre til bøder og andre juridiske sanktioner.

Komponenterne i et årsregnskab

Resultatopgørelsen

Resultatopgørelsen viser virksomhedens indtægter og udgifter i løbet af regnskabsåret. Det er her, man kan se, om virksomheden har haft overskud eller underskud.

Balancen

Balancen giver et øjebliksbillede af virksomhedens aktiver, passiver og egenkapital på et specifikt tidspunkt – typisk ved regnskabsårets afslutning. Den viser, hvordan virksomhedens ressourcer er finansieret, enten gennem gæld eller egenkapital.

Pengestrømsopgørelsen

Pengestrømsopgørelsen viser, hvordan kontanter og kontantekvivalenter er blevet brugt i løbet af regnskabsåret. Den er opdelt i drift, investering og finansiering.

Noter

Noterne giver yderligere detaljer og forklaringer til hovedtallene i regnskabet. De indeholder blandt andet informationer om anvendte regnskabsmetoder og specifikke poster.

Hvordan kan Stadsrevisionen hjælpe dig?

Hos Stadsrevisionen tilbyder vi ekspertise og specialiseret rådgivning til udarbejdelse af årsregnskaber. Med over 8 års erfaring og en fast personlig rådgiver, sørger vi for, at dit årsregnskab bliver korrekt og rettidigt indleveret. Vores dygtige og certificerede fagfolk er altid klar til at hjælpe dig mellem 8-21 alle ugens dage, også i weekenden. Vi er en af Danmarks bedst bedømte revisionsfirmaer og yder altid tilfredsgaranti. Kontakt os i dag og oplev forskellen.

FAQ

Hvornår skal et årsregnskab indleveres?

Ifølge dansk lovgivning skal årsregnskabet indleveres senest fem måneder efter regnskabsårets afslutning, typisk den 31. maj, hvis regnskabsåret følger kalenderåret.

Kan små virksomheder være undtaget fra at lave et årsregnskab?

Små virksomheder er i nogle tilfælde undtaget fra visse krav i Årsregnskabsloven, men de fleste er stadig forpligtet til at indlevere et årsregnskab. Det anbefales at konsultere en revisor for at afklare specifikke krav.

Hvad sker der hvis årsregnskabet ikke bliver indleveret til tiden?

Undlader en virksomhed at indlevere årsregnskabet til tiden, kan det medføre juridiske sanktioner såsom bøder. Gentagne overtrædelser kan føre til strafferetlige konsekvenser og muligvis tvangsopløsning af selskabet. Det er derfor vigtigt at sikre rettidig indlevering.

Indholdsfortegnelse

Skal du bruge hjælp til bogføring?

Bogføring er vitalt for enhver virksomhed, men det behøver ikke at være dyrt. Med moderne digitale løsninger sparer du både tid og penge, mens du opnår præcise finansielle rapporter. Hos Stadsrevisionen er vi eksperter i digital bogføring og skræddersyr løsninger til dine behov. Kontakt os og oplev, hvordan vi kan gøre bogføring nem, effektiv og omkostningsbesparende for din virksomhed.

Del den her:

Relateret artikler