Kontakt os

+45 70 60 40 04

Har du brug for hjælp til regnskab?

4.8/5 af 115+

årsregnskab selskab

Hvad er et årsregnskab for et selskab?

Et årsregnskab er en lovpligtig årsopgørelse, som virksomheder skal aflægge. Det inkluderer en detaljeret evaluering af virksomhedens økonomiske præstationer over det seneste år. Et årsregnskab skal give et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver, egenkapital, indtægter og udgifter.

Formålet med et årsregnskab

Årsregnskabet tjener flere vigtige formål for et selskab:

  • Overblik: Det giver ejerne og ledelsen et overblik over den økonomiske situation.
  • Transparens: Det sikrer gennemskuelighed for aktionærer, investorer, kreditorer og andre interessenter.
  • Lovkrav: Det opfylder lovkravet om regnskabsaflæggelse over for myndighederne, såsom Erhvervsstyrelsen.

Hovedkomponenter i et årsregnskab

Et årsregnskab består typisk af flere nøgleelementer:

  • Resultatopgørelse: Viser virksomhedens indtægter og udgifter.
  • Balance: Viser virksomhedens aktiver, passiver og egenkapital på et bestemt tidspunkt.
  • Pengestrømsopgørelse: Viser pengestrømme ind og ud af virksomheden.
  • Anvendt regnskabspraksis: Beskriver de regnskabsprincipper, som virksomheden har fulgt.
  • Ledelsesberetning: Ledelsens evaluering af årets forløb og forventninger til fremtiden.

Hvornår skal et årsregnskab afleveres?

Fristen for indlevering af årsregnskab varierer afhængigt af hvilken type virksomhed, der er tale om. For de fleste selskaber i Danmark gælder det, at årsregnskabet skal indsendes til Erhvervsstyrelsen senest fem måneder efter regnskabsårets afslutning.

Få hjælp til årsregnskabet

At udarbejde et årsregnskab kan være en kompleks og tidskrævende opgave, der kræver stor opmærksomhed på detaljer og en god forståelse af regnskabsprincipper. Hos Stadsrevisionen har vi +8 års erfaring og +23 dygtige revisorer og rådgivere, som er klar til at assistere dig. Vi tilbyder skræddersyet rådgivning, så du får en fast personlig rådgiver med indgående branchekendskab, der matcher din virksomhed.

Vi sikrer, at dit årsregnskab overholder samtlige lovkrav og er udarbejdet efter bedste praksis, hvilket betyder, at du kan få ro i sindet og fokusere på at drive din virksomhed.

FAQ

Hvad er et årsregnskab?
Et årsregnskab er en årlig rapport, som giver et detaljeret billede af en virksomheds finansielle situation, herunder aktiver, passiver, egenkapital, indtægter og udgifter.

Hvad er fristen for indlevering af årsregnskab?
For de fleste selskaber i Danmark skal årsregnskabet indsendes til Erhvervsstyrelsen senest fem måneder efter regnskabsårets afslutning.

Hvordan kan Stadsrevisionen hjælpe mig med mit årsregnskab?
Stadsrevisionen tilbyder skræddersyet rådgivning med en fast personlig rådgiver, der har erfaring og branchekendskab, samt sikrer, at dit årsregnskab overholder lovkrav og er udarbejdet efter bedste praksis.

Indholdsfortegnelse

Skal du bruge hjælp til bogføring?

Bogføring er vitalt for enhver virksomhed, men det behøver ikke at være dyrt. Med moderne digitale løsninger sparer du både tid og penge, mens du opnår præcise finansielle rapporter. Hos Stadsrevisionen er vi eksperter i digital bogføring og skræddersyr løsninger til dine behov. Kontakt os og oplev, hvordan vi kan gøre bogføring nem, effektiv og omkostningsbesparende for din virksomhed.

Del den her:

Relateret artikler